• Pondělí, 24. duben 2017
  • Svátek má Rukojmí Jiří

Ivan David

Jak mainstreamová média

Jak mainstreamová média "objektivně" interpretují vraždu a politici zločiny

Jestliže v realitě jedinec z komunity A zabodne jedinci z komunity B nůž do srdce a tím ho zavraždí a mainstreamové médium sympatizuje s komunitou A, ale současně nemůže schvalovat vraždu, postupuje tak, že zamlží podstatu jevu, použije neutrálního označení zločinu a bude předstírat vyváženost svého vyjádření. Pak se nedozvíme, že jedinec A zavraždil jedince B, ale že: "Bohužel došlo k vzájemné potyčce, při níž zemřel jeden člověk. Komunita A a komunita B se vzájemně obviňují z vyprovokování potyčky." Médium má formálně ve všem pravdu, ale při tom hnusně podvádí, protože "úmyslně uvádí někoho v omyl za účelem dosažení vlastní výhody". 

...Celý článek
Je nás většina! Měli bychom se podle toho chovat. (Chováme se tak?)

Je nás většina! Měli bychom se podle toho chovat. (Chováme se tak?)

To oni jsou v defenzivě, oni trpí úzkostí. Jejich triumfalismus je pryč. Oni cítí, že havlistická bezvýhradná podpora amerických zájmů kdekoliv na světě je menšinová. Nechtějí být identifikováni jako kůl v plotě. Stále ještě mají značný, možná rozhodující podíl na moci. Mají v ruce silové struktury a média, tajné služby a všechny informace. Vědí, že pokud bude existovat alternativa, nemusí to stačit. Nemohou si dovolit demokracii, jak otevřeně přiznal minulý týden řecký premiér. Potřebují vyprovokovat konflikt, aby mohli uplatnit sílu, jinak by ji mohli ztratit. 

...Celý článek
Motivovat lidi k práci, která je neuživí?

Motivovat lidi k práci, která je neuživí?

K úvaze o bídě a o tom, že sytý hladovému nevěří, mě vedou zkušenosti psychiatra a obludná míra nepochopení a neschopnosti řešit problém reálné bídy, jaký vykazují "vlády" bohaté Evropy. K uspokojení potřeb člověka (ať už těch nejzákladnějších či blahobytu) musejí být dány subjektivní a současně objektivní podmínky. Obludná ideologie, podle níž se má každý starat jen sám o sebe, plodí obrovské problémy ve společnosti, které nutně povedou k jejímu zániku. Buď se vytvoří jiná, nebo ta současná nebude mít žádné pokračování.
Některé skvrny nelze vyčistit bez narušení struktury látky. Chci vyvolat diskusi. A nebo diskuzi.  

...Celý článek
První cena za hyenismus

První cena za hyenismus

"Novinář: Nežil jsem nadarmo, jen co nenávisti se mi podařilo vyvolat!"(K. Čapek: Bajky a podpovídky)
Byly doby, kdy novinářské povolání mělo svoji etiku. To zdaleka neznamená, že by se novináři etice nezpronevěřovali. Byla ovšem hranice a každý věděl, jak daleko od ní se pohybuje. 

...Celý článek
Protestující žádající odstoupení prezidenta Zemana cítí ohrožení demokracie zcela oprávněně

Protestující žádající odstoupení prezidenta Zemana cítí ohrožení demokracie zcela oprávněně

Je velmi důležité, aby člověk kriticky nahlížel na vlastní konání. Chápání dosahu vlastní činnosti je důležitým aspektem orientace člověka, konkrétně orientace situací a také vlastní osobou. Soulad mezi realitou a jejím chápáním pak umožňuje účelné jednání, plánování vlastní činnosti a dosahování cíle.
 

...Celý článek
Boj proti Miloši Zemanovi je kontraproduktivní

Boj proti Miloši Zemanovi je kontraproduktivní

Někteří neukojení politici a prestituti se pustili do boje proti přimo volenému prazidentovi. Už dávno. Teď k tomu použili  návštěvu dalajlámy, který je pro Čínu symbolem zahraniční opozice. Aranžmá akcí s dalajlámou bylo  plánováno tak, aby vedlo ke konfliktu. 

...Celý článek
Evropsky hodnotný Jakub Janda

Evropsky hodnotný Jakub Janda

Ti, kteří si Jakuba Jandu vybrali jako reprezentanta, měli špatný odhad, protože většina česky mluvících obyvatel ČR ještě vkus neztratila. Kde nejsou hranice a pojmy ztrácejí smysl, tam nejsou hodnoty. Mluví se o něm jako o známém lobistovi zde, natočil porno za peníze, teď prostituuje ve jménu "Evropských hodnot". Jaké hodnoty šíří po sociálních sítích Janda sám? Kdo a proč jsou jeho podporovatelé a "kolegové"?

...Celý článek