• Neděle, 23. září 2018
  • Svátek má Rukojmí Berta

Ladislav Petráš

Ladislav Petráš

Ladislav Petráš

V letech 1966 – 1969 studoval na Vojenské škole Jana Žižky z Trocnova (VŠJŽ) v Bratislavě, poté na Vysoké vojenské škole pozemního vojska (VVŠ PV) ve Vyškově. Ve své kariéře dále absolvoval Vojenskou akademii A. Zápotockého (VAAZ) v Brně, Vojenskou akademii generálního štábu Ozbrojených sil SSSR (VA GŠ) v Moskvě a Kurz vyšších funkcionářů v oblasti řízení prostředků obrany (USA). V rámci služby vykonával velitelské a štábní funkce (od velitele roty až po velitele motostřelecké a mechanizované divize) u bojových útvarů ČLA a AČR. V posledních letech své vojenské kariéry zastával funkci vedoucího katedry taktiky, velení a štábní služby na Vojenské akademii v Brně. Svoji vojenskou kariéru ukončil v roce 2004. Poté pracoval pro soukromou firmu, kde se zabýval bezpečnostní problematikou. V roce 2007 odešel do důchodu.

MATENÍ POJMŮ

MATENÍ POJMŮ

V kontextu s událostmi, které v posledních měsících proběhly a byly komentovány našimi politiky „napříč politickým spektrem“, jsem poněkud zmaten. Řeči některých našich politiků již delší čas nerozumím. Někdy se mně dokonce zdá, že něco na veřejnosti říkají a něco jiného ve skutečnosti dělají.

...Celý článek
VZPOMÍNKA NA PADLÉ VOJÁKY

VZPOMÍNKA NA PADLÉ VOJÁKY

S hlubokým zármutkem v duši jsem vnímal zprávu o tom, že v dalekém Afghánistánu zemřeli v boji proti teroristům naši tři vojáci. Mladí kluci, kteří měli před sebou ještě ten větší kus své životní cesty. Kteří se měli radovat spolu se svými rodinami, vychovávat své děti. Bohužel, osud k nim byl nespravedlivý.

...Celý článek
NEPROFESIONALITA, NEBO ÚMYSL?

NEPROFESIONALITA, NEBO ÚMYSL?

V sobotním (4. 8. 2018) vydání deníku Právo vyšel rozhovor s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. Na příkladu tohoto rozhovoru chci ukázat na jednu z metod manipulace s fakty a tím pádem i na manipulaci se čtenáři. Autor rozhovoru Oldřich Danda mimo jiné položil L. Metnarovi otázku: Politicky jste se angažoval už v hnutí BOS, které má dost radikální názory např. na členství Česka v NATO. Proč jste tam vstupoval?

...Celý článek
VOJENSKÝ ANALYTIK STŘELIL VEDLE

VOJENSKÝ ANALYTIK STŘELIL VEDLE

Dne 3. 7. 2018 vyšel na webu Nová republika článek od M. Kollera, „Vláda velkého podrazu“. Musím přiznat, že články M. Kollera rád čtu. Ne pro jejich někdy agresivní tón, ale pro jejich upřímnost, a pokud se jedná o vojenskou problematiku, tak také pro jejich fundovanost. Ve výše uvedeném článku jsou však pomíchána jablka s hruškami a je z toho tak trochu „koktejl“ nedefinovatelné chuti. I to se někdy stává.

...Celý článek
ARMÁDA TO ŘEKLA NATVRDO

ARMÁDA TO ŘEKLA NATVRDO

Před několika dny, na Žofínském fóru prohlásil nový náčelník generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky (AČR) generál A. Opata, že: "Česká armáda by v žádném bezpečnostním problému nesvedla ubránit území republiky bez pomoci koaličních partnerů,".

...Celý článek
ŠTVANICE

ŠTVANICE

Kdysi byla štvanice zábavou pro šlechtu. Příslušníci šlechtických rodů se sešli někde na zámku a po hostině pánové nasedli na koně, dámy se usadily v kočáře a společně vyrazili do obory. Poddaní byli nahnáni do lesa a měli za úkol nadhánět lovenou zvěř, zpravidla nějakého toho jelena. Ten chudák byl z jedné strany hnán nadháněči, z druhé strany houfem panstva a štván do té doby, dokud mu nedošly síly, aby byl slavnostně utracen.

...Celý článek
NAD PROPASTÍ

NAD PROPASTÍ

Tak zase máme o krůček blíž k novému světovému válečnému konfliktu. To, k čemu už se delší dobu schylovalo, se odehrálo dnes v noci. Některé členské státy NATO – USA, V. Británie a Francie – vojenskou silou napadly suverénní stát Sýrii a to bez mandátu RB OSN. Je to další, z více jak 60 nezákonných válek, které byly vedeny členskými státy NATO od roku 1949, kdy byla tato organizace založena. Tyto nezákonné války nejsou v rozporu jen se stanoviskem RB OSN, ale také se zakládající smlouvou NATO – Severoatlantickou smlouvou.

...Celý článek
ZOUFALCI

ZOUFALCI

Říká se, že pes je nejvěrnější přítel člověka. Je zajímavé, že se to neříká o politicích. Bylo by přece krásné, kdyby se jako lidová moudrost z pokolení na pokolení předávalo, že politik je nejlepším přítelem svého občana. Toho se zřejmě hned tak nedočkáme. Asi to má své příčiny. Ale to rčení o psech mohu z vlastní zkušenosti potvrdit.

...Celý článek
BABIŠOVO LAVÍROVÁNÍ

BABIŠOVO LAVÍROVÁNÍ

To slůvko „lavírování“ se mně líbí. Má hned několik významů. Nejzajímavější jsou tyto tři:- Plout (plachetnicí) proti větru; - Jednat váhavě, kolísavě, rozhodovat se mezi dvěma krajnostmi;- Rozmývat obrysové linie.

...Celý článek
POKRYTCI

POKRYTCI

Původně jsem chtěl tento svůj článek nazvat „Farizejové“. Farizejství je sice synonymem pro pokrytectví, ale lidé, kteří takto byli nazýváni pro svoji víru, nebyli pokrytci v pravém slova smyslu. Já však ty naše politické pokrytce vidím ve smyslu plnohodnotném, tomuto pojmu. Proto se přidržím názvu našeho, českého, který vylučuje jakýkoliv jiný výklad tohoto slova.

...Celý článek
VELKÁ HRA

VELKÁ HRA

Tak tady máme hru. Velkou divadelní hru. Představme nejprve aktéry této hry. Jsou to především USA. Základní charakteristika tohoto herce:

...Celý článek
INTELIGENCE NĚKTERÝCH NAŠICH POLITIKŮ aneb koho volíme...

INTELIGENCE NĚKTERÝCH NAŠICH POLITIKŮ aneb koho volíme...

V poslední době rozvířila naší politickou scénu jedna událost. Je to volba jedné ze stálých komisí Poslanecké sněmovny (PS), komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Na této komisi by nebylo nic zvláštního. V PS už funguje řadu let. Co se po posledních volbách do PS stalo, že je najednou „vzpoura na vsi“? Pardon, v Praze? Mnozí řeknou, že příčinou této vzpoury je nominování na předsedu této komise, PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D., člena KSČM. Já jsem však jiného názoru. Myslím, že je to jisté pomatení mysli některých námi zvolených poslanců. Posuďte sami.

...Celý článek
KOKOSY U LEDU

KOKOSY U LEDU

Dovolte, abych nejdřív stručně objasnil název svého článku. Za mého mládí byl kokos synonymem pro prázdnou hlavu. Hlupákovi jsme říkali, že má místo hlavy kokos. U ledu znamená to, že je to trvalý stav. Podchlazení prodlužuje životnost. V tomto případu životnost hlouposti. V žádném případě nechci polemizovat s „kokosy u ledu“ protože oni mají ve všem jasno hned od počátku. Všechno totiž znají, na vše mají neměnný názor. Věci vidí černobíle a zásadně nepřipouští jiný názor než ten jedině správný, tedy ten svůj. S takovými lidmi je zbytečné diskutovat, protože jednak diskutovat neumí a také proto, že diskusi nepřipouští. Tomu také většinou odpovídá jejich slovník. Zpravidla největší zadostiučinění a největší radost mají z toho, že dovedou pozurážet své oponenty a „vytočit“ je.

...Celý článek
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Dnes, 11. 11. 2017 budeme slavit Den válečných veteránů. Já vím, není to zrovna svátek, který by do ulic přivedl davy lidí. Není to svátek, kdy děti společně s rodiči, slavnostně oděni jdou na hřbitov položit kytičku ke hrobu vojáka. Je to svátek skromný tak, jako byla skromná většina z těch, co po rozpoutání 1. světové války dobrovolně vstoupili do našich legií v Rusku, Itálii či Francii, nebo po rozpoutání 2. světové války odešli do Francie, Polska, Velké Británie či SSSR a tam opět dobrovolně vstupovali do československých zahraničních vojenských jednotek (případně i do vojenských jednotek jiných států protifašistické koalice), nebo se zúčastnili domácího odboje. Byli to lidé nejen skromní, kteří doma nechali to nejcennější – své rodiny a svůj majetek, ale byli to také lidé hrdí na svůj národ, na svoji vlast. Pro ně to nebyla prázdná slova. Pro svobodu národa a suverenitu své vlasti šli dobrovolně položit své životy.

...Celý článek
PRACOVNÍ TÁBOR LETY A SCHWARCENBERG

PRACOVNÍ TÁBOR LETY A SCHWARCENBERG

Bezprostředně po listopadu 1989 jsme velmi často slyšeli heslo: Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Ostatně toto heslo občas slyšíme i dnes. Abych to upřesnil. Pod pojmem ukradeno bylo a je myšleno „ukradeno komunisty“ před listopadem 1989. Pod pojmem vráceno bylo a je myšleno navrácení majetku jeho původním držitelům. V současné době, po 28 letech budování kapitalismu u nás, však toto heslo nabývá (mělo by nabývat) trochu jiného obsahu. Jen si vzpomeňme na období „divoké“ privatizace, kdy se za „hubičku“ rozdávaly majetky v hodnotě miliónů či dokonce miliard. Byl by to dlouhý seznam. Jen připomenu kauzu OKD, Poldi Kladno, naše námořní obchodní loďstvo, „slavné“ církevní restituce a jiné. Co z tohoto privatizovaného majetku měli jeho vlastníci - občané ČR? Dluhy! Budiž, dnes by se řeklo, že státu nevyšel podnikatelský záměr, tudíž je vše v pořádku.

...Celý článek
DEMOKRACIE A VŠEOBECNÉ REFERENDUM

DEMOKRACIE A VŠEOBECNÉ REFERENDUM

Současné události ve Španělsku, v souvislosti s referendem v Katalánsku o vyhlášení jeho samostatnosti ukazují na to, že se opět přepisují dějiny. Katalánci jako národ se rozhodli, že chtějí mít samostatný stát. Pomiňme důvody, které k tomu tento národ vedly. To v této fázi není podstatné. Podstatné je to, že chtějí svůj samostatný národní stát.

...Celý článek
UŽ VÍM PROČ …

UŽ VÍM PROČ …

Lid se podílí na řízení svého státu zpravidla jen při vykonání volebního aktu – vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Poté nastupují ke slovu zvolení poslanci a senátoři, kteří většinou v povolební euforii zapomenou nejen na předvolební sliby, ale také na své voliče. Tak je tomu nejen u nás, v ČR, ale ve většině takzvaných demokratických zemí. O těch nedemokratických ani nemluvě.

...Celý článek
TROJSKÝ KŮŇ

TROJSKÝ KŮŇ

Chceš-li porazit nepřítele, zkus to v prvé řadě lstí. To je známé pravidlo od té doby, co lidstvo mezi sebou navzájem válčí. Lest je prostě efektivnější využití sil k porážce i podstatně silnějšího nepřítele. Konkrétně „trojský kůň“ se váže k řecké mytologii. Řekové deset let obléhali město Tróju a nemohli se ho stále zmocnit. Tu Odysseus vymyslel jednoduchou lest. Řekové postavili velkého dřevěného koně, do kterého se ukryli vojáci. Zatímco se řečtí vojáci nalodili a odpluli mimo dohled Trójanů, zanechali tohoto koně před branou města. Ti byli přesvědčeni o svém konečném vítězství a koně, jako symbol tohoto vítězství vtáhli do svého města. V noci z něj však vojáci vylezli, otevřeli brány a vrátivší se Řekové město dobyli. To jen krátce na osvěžení paměti.

...Celý článek
DALŠÍ V ŘADĚ

DALŠÍ V ŘADĚ

Závěr tohoto týdne byl charakteristický rychlým sledem teroristických útoků provedených islamisty v několika státech EU. Už nás to ani moc nevzrušuje. Vždyť již řadu let z úst našich (a nejen našich) politiků slyšíme, že teroristické útoky jsou normálním jevem, že si máme zvykat na život pod dohledem ozbrojených vojáků a policistů v ulicích našich měst. Máme si zvykat na to, že budeme chodit na koncerty, do divadel, na fotbal či jiné kulturní, sportovní a další akce ne s pocitem pohody a radosti z nabytých zážitků, ale se strachem, zda tyto akce přežijeme a vrátíme se domů živí a zdraví. 

...Celý článek
NEPOUČITELNÍ

NEPOUČITELNÍ

Životní zkušenost nám říká, že historie se opakuje. To vede k úvaze, že lidstvo je nepoučitelné. Já bych však z toho neobviňoval lidstvo, ale politiky. Vždyť jaký lepší důkaz pro mé tvrzení může být, než bezprecedentní úder armády USA ze dne 7. 4. 2017 na suverénní stát (pokolikáté již) Sýrii.

...Celý článek
POHÁDKY O DEMOKRACII

POHÁDKY O DEMOKRACII

Mám rád pohádky. Například od H. Ch. Andersena. V mládí se mi líbila zejména ta o císaři a jeho nových šatech. Ale svět se mění a doba si vyžaduje i u pohádek odpovídající aktualizaci. A právě ta aktualizovaná pohádka o císaři a jeho nových šatech je v současné době velmi populární v USA. Jen ve stručnosti uvedu obsah nového děje této pohádky.

...Celý článek
UMÍRAJÍCÍ KOBYLA

Umírající kobyla

Je jedno staré přísloví o tom, že umírající kobyla okolo sebe nejvíc kope. Dá se toto přísloví aplikovat na současnou situaci v USA? Zdá se, že politicky „umírající“ prezident USA Obama ztratil veškerou soudnost a v posledních dnech svého mandátu okolo sebe „kope“ a boří vše, co ještě zbylo z toho mála pozitivního z americké vnitřní a zahraniční politiky.

...Celý článek
Svět před Trumpem, za Trumpa a po Trumpovi

Svět před Trumpem, za Trumpa a po Trumpovi

Skončil velký americký volební cirkus. Naši občané (a nejen oni) byli dlouhodobě a jednostranně masírováni mainstreamovými médii o tom, jak je H. Clintonová báječná, čestná a v politice znalá ženská a naopak, jaký je ten D. Trump sexuální zvrhlík, vulgární chlap, jaký to je politický neumětel. Byli jsme zahrnováni průzkumy veřejného mínění prováděných americkými agenturami, které jednoznačně ukazovaly na volební vítězství H. Clintonové. Vymývání mozků bylo tak intenzivní, až si ten mozek vymyli sami tvůrci této propagandy.

...Celý článek