• Úterý, 21. leden 2020
  • Svátek má Rukojmí Běla

Alena Vitásková

Alena  Vitásková

Alena Vitásková

Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „Tančit na tvém hrobě“

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „Tančit na tvém hrobě“

Šikana Davida Ratha, nebo jen plnění povinnosti VSZ Lenky Bradáčové?  Došlo k porušení zákona ze strany státního zastupitelství?  Co udělá ministryně spravedlnosti Benešová?  Potrestá viníky, nebo privilegováni mohou zákony porušovat beztrestně?  Trest za korupci nebo likvidace na politickou objednávku?  Pohrobci Josefa Urválka stále v akci? Jak dlouho ještě?

...Celý článek
Signatáři Manifestu jednali v Praze

Signatáři Manifestu jednali v Praze

O ochraně lidských práv a svobod v České republice. O zřízení jednotlivých sekcí poškozených občanů státem. O nutnosti nápravy systému vymahatelnosti práva a spravedlnosti. O zapojení široké veřejnosti do nápravy. O státním zastupitelství a zneužívání moci.

...Celý článek
Náš právní stát – 4. část  KDO ZAPLATÍ HRÁTKY STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ?

Náš právní stát – 4. část KDO ZAPLATÍ HRÁTKY STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ?

Každý občan je plně zodpovědný za své konání, pokud není zbaven svéprávnosti, což musí být úředně zdokumentováno. Někteří státní zástupci si však mohou beztrestně hrát s lidskými životy a devastovat celé rodiny a jejich okolí a nic se jim nestane. Když je nejhůře, nastoupí „Milión chvilek“ a zahájí mohutnou ochranu NSZ Pavla Zemana a veřejnoprávní televize

...Celý článek
Náš právní stát – III. část Porušování zákona není pro politiky trestným činem

Náš právní stát – III. část Porušování zákona není pro politiky trestným činem

 „Občané na odpis“ anebo na politiky jiný metr  Vláda Andreje Babiše porušila v souvislosti s Radou ERÚ zákon a legislativu EK  Ministryně spravedlnosti Benešová toleruje státním zástupcům předkládání nepravdivých důkazů soudu  Bývalý ministr spravedlnosti Pelikán porušil zákon při výkonu své funkce. Za „odměnu“ jej ministryně Benešová jmenovala do Legislativní rady vlády, která má zásadní vliv na tvorbu nových zákonů, nebo jejich novel.

...Celý článek
OTEVŘENÝ DOPIS MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII

OTEVŘENÝ DOPIS MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII

Vážení účastníci a podporovatelé „Milionu chvilek pro demokracii“, je to jen pár dnů do avizované demonstrace, která má proběhnout v sobotu 16. 11. 2019 na Letné. Za celou dobu, co „Milion chvilek pro demokracii“ pořádá protestní demonstrace, tak jsem nepochopila, jako celá řada občanů, co vlastně chcete, za co demonstrujete. Pokusím se tomu přijít na kloub, ačkoliv bych byla raději, kdybyste to sdělili veřejnosti sami.

...Celý článek
Náš právní stát – 2. část Kdo maří spravedlnost?

Náš právní stát – 2. část Kdo maří spravedlnost?

 Blahoslav Němeček nesplňoval podmínku praxe v energetice a přitom vykonával funkci prvního místopředsedy na ERÚ, v plném rozsahu předsedu zastupoval  Renata Vesecká nebyla nikdy první místopředsedkyní na ERÚ a nikdy předsedkyni nezastupovala (viz dokazování v hlavním líčení)  Státní zástupce Kamil Špelda toleruje lež, kterou svědek Němeček sdělil soudnímu senátu při hlavním líčení. Svědek lež uvedl ve snaze poškodit Vitáskovou  Ani jeden z členů Rady ERÚ nemá vůbec žádnou praxi v energetice

...Celý článek
Náš právní stát – část I. Kdo je zločinec? Já, nebo ti co mě soudí?

Náš právní stát – část I. Kdo je zločinec? Já, nebo ti co mě soudí?

Jmenovala jsem JUDr. Renatu Veseckou Ph.D, bývalou nejvyšší státní zástupkyní, s dvaceti sedmiletou praxí na státním zastupitelství, advokátku, přednášející na vysoké škole právo, do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní. Tato právnička nesplňovala dle státního zástupce Kamila Špeldy a soudního senátu Zdeňka Chalupy Okresního soudu v Jihlavě vágní podmínku praxe v energetice, kterou teprve daleko později zákonodárci v novele energetického zákona upřesnili. 

...Celý článek
Pozoruhodné vyjádření ministra Havlíčka k energetice

Pozoruhodné vyjádření ministra Havlíčka k energetice

 Nedávné vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka k energetice
 Jeho kroky na ERÚ, kdy vyházel některé členy Rady a místo nich dosadil ty,
kteří nesou spoluvinu za nastavení vysokých výkupních cen pro fotovoltaiky a
následný boom (platíme o cca 162 mld. Kč více, než musíme)
 V jakém rozsahu se občané mají obávat energetické chudoby
 Elektrická energie jen pro bohaté
 Obyčejní občané se cítí ohroženi

...Celý článek
Veřejnoprávní média, jejich význam a financování je přežitkem doby minulé.

Veřejnoprávní média, jejich význam a financování je přežitkem doby minulé.

Význam veřejnoprávních medií je přežitkem, který jen čerpá veřejné finance. O to více se občané podivují nad tím, co se kolem nich v posledních létech událo. Poslanci několik let neschválili výroční zprávu České televize. Údajně nejasné hospodaření? Co na to zodpovědná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, která má nad tímto mediálním veřejnoprávním kolosem dohled? Členové Rady mají slušné platy, činnost Rady stojí daňové poplatníky miliony. Výsledek je jedno velké Nic. Poslanci nakonec po dlouhých tahanicích a po „neveřejném“ grilování vedoucích a zodpovědných představitelů České televize, snad dokonce samotného generálního ředitele Dvořáka, vše schválili. 

...Celý článek
PROKURÁTORSKÝ STÁT – DÁREK K 30. VÝROČÍ DEMOKRACIE? PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

PROKURÁTORSKÝ STÁT – DÁREK K 30. VÝROČÍ DEMOKRACIE? PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

 Odmítáme, aby nevolené struktury měly ve státě větší moc, než zástupci občanů zvoleni v demokratických volbách

 Odmítáme, snahu o posílení moci nevolených struktur a vytvoření jakéhosi čtvrtého pilíře

 Odmítáme, aby státní zástupci byli bez zodpovědnosti a navždy ve svém uzavřeném neprodyšném systému. Dokonce, aby beztrestně iniciovali politický puč (například Nečasova vláda, Babišova vláda), který skrývají pod „právní názor“

 IAV požádal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další zákonodárce o zajištění nápravy stavu státního zastupitelství, jejich odborné erudovanosti a zachování demokracie

...Celý článek
Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

Občané se obracejí na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a žádají, aby vymahatelnost práva a
spravedlnosti platila pro všechny. Aby všichni státní zástupci znali zákony a svoji neznalost
nezakrývali pod pláštíkem „právního názoru“ a s tím spojené beztrestnosti a zodpovědnosti za
škody jimi způsobené. Nejedná se jen o neznalost zákonů, či jejich výklad, ale dokonce i
v některých případech „objednaného“ stíhání, či nestíhání, kdy mohou takto konat s klidným
vědomím své beztrestnosti. Žádáme nápravu systému, což jsme již mnohokráte u zákonodárců
uplatnili. 

 

...Celý článek
KAUZA OKD – CO SE UKRADLO, SE MUSÍ VRÁTIT

KAUZA OKD – CO SE UKRADLO, SE MUSÍ VRÁTIT

 Vyšetřovací komise parlamentu ČR ke kauze OKD: trestně stíhat čtrnáct osob vč. Sobotky, Urbana, Dlouhého a další

 Kdo bude stíhat, když policie i státní zastupitelství doposud nic závažného neodhalili

 Je policie kompetentní šetřit, když jejich ministr vnitra Hamáček je členem Bakalova Aspenu

 Jsou státní zástupci kompetentní stíhat, když po čtyřech létech stíhání premiéra a jeho rodiny zjistili, že změnili na věc právní názor

...Celý článek
CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ

CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ

 Ústavní soud odmítl návrh poslanců, směřující ke snížení cen energií

 Člen Rady ERÚ informoval veřejnost, že ceny energií mohly být pro letošní rok nižší

 Cenové rozhodnutí nepodepsal předseda, ani místopředseda Rady ERÚ, což vyžaduje zákon

 Ministr Havlíček navrhl odvolat členy Rady ERÚ za údajné zvýhodnění některých subjektů

 Nikdo v tomto státě nechce situaci řešit, poškození spotřebitelé mají nárok na odškodnění

...Celý článek
Politicky motivovaný převrat na ERÚ?

Politicky motivovaný převrat na ERÚ?

· Ministr průmyslu a obchodu vzal „motorovou pilu“, dle slov premiéra Babiše, a udělal „pořádek“ ve vedení ERÚ

· Relevantní vysvětlení z MPO stále nepřichází

· Na porušování unijního práva vládou České republiky jsme podali podnět k Evropské komisi

· Obáváme se, že utajení celé věci má v pozadí politický motiv

...Celý článek
Pane premiére, „Dneska by to šlo….“

Pane premiére, „Dneska by to šlo….“

· pro občany unavující hra kolem ministra kultury, kterou ČSSD rozehrála

· vyhodit toho, kdo poukázal na podivné praktiky s veřejnými financemi

· středoškolák ministrem, jako v padesátých letech, stačila jen stranická průkazka

· praxe a vzdělání pro výkon funkce ministra není to, že má rád „Budulínka“

· občany více zajímá cena energií, energetická chudoba, než politická koryta zasloužilých straníků

...Celý článek
Diskriminace na energetickém trhu – poškození občanů

Diskriminace na energetickém trhu – poškození občanů

Alarmující důvody k odvolání členů Rady ERÚ (Vladimíra Vlka, Vladimíra Outraty) a neprodloužení funkčního období předsedovi Rady ERÚ Janu Pokornému (který byl jmenován předsedou Rady ERÚ teprve v dubnu letošního roku) znepokojilo nejen účastníky energetického trhu, ale především občany, kteří se jako spotřebitelé, cítí být poškozeni, pokud došlo k zvýhodnění určitých regulovaných subjektů, či firem na energetickém trhu, jak sdělil mediím odůvodnění odvolání ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dne 31. 7. 2019. 

...Celý článek