• Pátek, 22. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Cecílie

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Novinář je realista - PLANETA ZEMĚ V ROLI TITANIKU

Novinář je realista - PLANETA ZEMĚ V ROLI TITANIKU

 Pozorně pročítám reakce svých čtenářů na moje úvahy o ničení životního prostředí, například pana Majevského, pana Přibyla, pana Šedivého, pana Bradávky, a dalších. Dnes jsem se rozhodl přece o jakési shrnutí svého pohledu na to, čemu se politici vyhýbají jako čert kříži v písemné formě, protože se s největší pravděpodobností se svými čtenáři fyzicky nesetkám. Považoval bych to jako setkání s přáteli…

...Celý článek
Ing. Dr. Vladimír Valenta, CSc.: KOLIK TVÁŘÍ MÁ PRAVDA?

Ing. Dr. Vladimír Valenta, CSc.: KOLIK TVÁŘÍ MÁ PRAVDA?

Dnes při Listopadovém výročí všichni hovoří o pravdě. Leč každý má tu svou, má  za jedinou, všechny krásy světa v ní vidí. Takže se opět po dvou tisících letech ptáme s Pilátem Pontským: co je to pravda? Tenkrát šlo o pravdu Kristovu. Skončila na kříži. A tak to pokračovalo po celá dvě tisíciletí. Vždycky nějaká pravda zvítězila, jiná byla zatracena. Vítězila  Pravda toho silnějšího a/nebo podlejšího.  Ty ostatní pravdy  končily na kříži, na hranici, v mučírnách a v hladomornách, na oprátce, ranami bodnými, sečnými či střelnými a opět v plamenech, s rozvojem vědy a techniky stále větších. 

...Celý článek
CO SE TO S NÁMI HRAJE ZA HRU?

CO SE TO S NÁMI HRAJE ZA HRU?

Greta Thurnberg odmítla ekologickou cenu i další ocenění. Žádá po politicích, aby místo krásných slov začali jednat. Tleskám a fandím této dívce, protože jí rozumím a dávám plně za pravdu. A nejen já, který se změnami v přírodě, narušováním biologických rytmů naší planety, exploatací přírodních zdrojů a s tím souvisejícími negativními dopady zabývám celý život, ale i takový odborník, jakým je bezesporu dr. Václav Cílek, který rovněž dává za pravdu této dospívající ženě.

...Celý článek
DVEŘE NA VERANDU…

DVEŘE NA VERANDU…

    … Vždycky byly otevřené, od prvních jarních teplých dnů až do smířlivého podzimu, kdy slunce je veliké, ale tolik už nehřeje. Zato ale stromy byly zlaté, zlaté listí padalo na zahradu i na hladinu strouhy Mlýnky, která tekla v těsné blízkosti kolem Láďova domku.

...Celý článek
ZNIČÍME SE SAMI?

ZNIČÍME SE SAMI?

Už několik let sleduji úbytek drobného ptactva. Jednak ve volné přírodě, jednak na své zahradě. S příchodem podzimu začínám s přikrmováním v krmítku. Slunečnice, jádra ořechů, lněná semínka – vděčná to potrava pro sýkory všech druhů. Přilétávali také zvonci, samečci pěnkavy, vrabci, strakapoudové, brhlíci. Letos zatím přiletěly dvě sýkorky koňadry. I kosové, kteří poctivě konzumovali spadlá jablka, letos scházejí.

...Celý článek
ROZTYLY ZABETONOVANÉ

ROZTYLY ZABETONOVANÉ

Spekulanti a developeři si myslí, že mohou diktovat, co chtějí, aby se dostali k nemravně velikým penězům. Udržitelnost životního prostředí je miliardářům lhostejná. Tak tomu může být také s tou vámi uváděnou  firmou Passer a jejími klienty v zastupitelstvech, jak je patrné podle předchozích jednání. Jim je úplně jedno, kolik zničí přírodní zeleně a rekreačního prostoru a jak to  škodlivě dopadne na zdraví krajiny a jejích obyvatel. Udržitelné životní prostředí je jim jen na překážku jejich lukrativního podnikání na úkor nás všech. Úcta k lidským právům a k ekologickým požadavkům znamenají pro ně jen překážky na trase za ziskem.

...Celý článek
Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Profesor Václav Bělohradský v souvislosti s hořící Amazonií aplikuje nový pojem převzatý od Agnes Hellerové : „radikální potřeby“. Rozumí se tím statky, které jsou nutné k přežití lidstva. K nim patří vzduch (ovzduší, atmosféra, troposféra), voda (mořská i vnitrozemská, povrchová i podzemní) a pochopitelně půda a její lesy či pralesy, tedy základní složky životního prostředí, to všechno vztažené a posuzované z hlediska potřeb člověka a jeho přežití jako druhu. 

...Celý článek
ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

Hned v úvodu musím silně zdůraznit, že jsou zemědělci, kteří nakládají s půdou uvážlivě, ohleduplně a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím! Vše další, o čem míním psát, je o těch druhých (jsou-li to vůbec zemědělci?), kteří půdu ničí v zájmu zisku – toho především. Tito podnikatelé neberou v potaz a ohled na vše živé, co by mělo v krajině žít a množit se.

...Celý článek
Miroslav Šedivý: EKOLOGIE: Příčiny zhoršeného stavu lesů v Čechách (neviditelnypes.cz)

Miroslav Šedivý: EKOLOGIE: Příčiny zhoršeného stavu lesů v Čechách (neviditelnypes.cz)

V posledních době se na všech úrovních hovoří o zhoršujícím se stavu lesních porostů a o kůrovcové kalamitě. Konečně se pro strach z nezvládnutí kůrovcové kalamity zejména na severní Moravě v předhůří Jeseníků, Orlických hor apod., ale také jižní Moravě, východní části českomoravské vysočiny a i v jiných lokalitách na rozloze desítek tisíc hektarů, začali situací vážně zabývat Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

...Celý článek
ZEMĚDĚLCI? NE – ZABÍJEČI!

ZEMĚDĚLCI? NE – ZABÍJEČI!

Tak prý dvacet zemědělských velkopodnikatelů vyvíjelo tlak na Ministerstvo zemědělství, aby bylo povoleno užít STUTOX (prostředek pro zabíjení hlodavců) velkoplošně. Prý také odmítli návrh vrátit se k hluboké orbě, třebaže by tento postup obdělávání orné půdy mohl být jedním z kroků, jak decimovat stavy hlodavců.

...Celý článek
JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?

JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?

 Zabývám se stavem naší krajiny už od roku 1966 (dnes je mi téměř šestasedmdesát let), kdy jsem začal publikovat. Změny v přírodě, které má na svědomí člověk, ale zejména politici a spolutvůrci systému, jehož neblahé důsledky dnes vystupují stále zřetelněji na povrch, jsem sledoval velmi pečlivě a v okamžiku, kdy mi scházely odborné znalosti, tak jsem se obracel na ty důvěryhodné vědce, ekology, lesníky, zemědělce a jiné specialisty, abych se dobral pravdy.

...Celý článek
POUSTEVNÍK

POUSTEVNÍK

Polekal jsem se ho, když se tak znenadání vynořil v zákrutu lesní cesty, v místech, kde bych dříve očekával jelena než člověka, zvláště ne tak podivného vzhledu. Připomínal spíše lesního muže, jak ho zpodobňují postavičky vzniklé z fantazie ilustrátorů pohádkových knížek.

...Celý článek
CO JSOU VLASTNĚ POLITICI ZAČ?

CO JSOU VLASTNĚ POLITICI ZAČ?

Mám životní zkušenost. Kohokoli se na cokoli zeptám, většinou slyším krátkou odpověď: „Nevím!“ Platí to o mé manželce, dětech, vnucích, přátelích. Dost mi to připomíná zvláštní reklamu v televizi. Borec tam napíná sílič svalů, přijde manželka a položí otázku: „Co děláš?“ Odpověď: „Nic!“ Má to snad znamenat, že se běžná mezilidská komunikace zjednodušuje, že jsme unaveni valící se spoustou informací?

...Celý článek
Afrika-signál zániku

Afrika-signál zániku

Zaznamenal jsem na internetu zprávu, že některé obce jsou připraveny pokutovat naplňování bazénů pitnou vodou. Známí, kteří přijeli z Německa, potvrdili, že co se týká bazénů, tak opět (podobně jako šílíme s chovem psů), držíme jednoznačně prvenství.

...Celý článek
Simanov nevyžádaný či nežádoucí

Simanov nevyžádaný či nežádoucí

Vážení lesníci, včera večer jsem měl ve Velkém Meziříčí přednášku "Kůrovec a konspirační teorie". Tento provokační název jsem ji dal proto, že byla přednesena v rámci Evropského Festivalu Filozofie, a lesnicky  věcný název by mezi filozoficky a akademicky formulovanými názvy přednášek vypadal podivně.

...Celý článek
Milý Vladimíre, odjížděl jsem z návštěvy a setkání s Vámi s hlavou plnou myšlenek.

Milý Vladimíre, odjížděl jsem z návštěvy a setkání s Vámi s hlavou plnou myšlenek.

Teď se musím přiznat, že mi v Zašové tělo dávalo varovné signály, že jsem překročil míru únosnosti, ale ustál jsem to. Problémy jsem zamlčel i Vlaďce, proč si stěžovat, viďte? Pak jsem se s Vlaďkou v Trojanovicích rozloučil a zamířil k domovu; jel jsem soustředěně, opatrně, dojel jsem na Čeladnou k Laře a pak - zčistajasna - jsem si uvědomil, že mířím ke slovenským hranicím, do Čadce.

...Celý článek
JEN POVÍDKA???

JEN POVÍDKA???

Mezi buky prosvítalo světlo úplňku. Bezlisté koruny vykreslily na sněhu kostrovité komtury větví, noc byla mrazivá, tichá, bezhlesná. Jedno okénko vysoké kazatelny bylo otevřené, a jak muž v ní sedící dýchal, prozrazoval lidskou přítomnost sloupek připomínající jemný opar nad řekou v čase přicházejícího jara.

...Celý článek
Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Milá Přírodo, už tomu bude třiasedmdesát let, co jsi dovolila, abych přišel na tento svět. V té době ještě zuřila druhá světová válka a moje rodička musela prchat se mnou v kočárku před nálety bombardérů do úkrytu na břehu řeky Odry. Tam jsem coby půldruha roku starý klučina spal při zurčení vody na brodech;, baldachýn hustých pobřežních houštin mě skrýval před pálícím sluncem, ale už jsem vnímal pískot komárů a trylky zpěvného ptactva. Když válka končila, louky voněly a kvetly kopretiny, zvonky, vlčí máky, pryskyřníky, kohoutci, chrpy, pomněnky, lilie zlatohlavé… Nejrannější mládí jsem doslova prožil v čase Tvého rozkvětu. 

...Celý článek