• Pondělí, 23. září 2019
  • Svátek má Rukojmí Berta

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Profesor Václav Bělohradský v souvislosti s hořící Amazonií aplikuje nový pojem převzatý od Agnes Hellerové : „radikální potřeby“. Rozumí se tím statky, které jsou nutné k přežití lidstva. K nim patří vzduch (ovzduší, atmosféra, troposféra), voda (mořská i vnitrozemská, povrchová i podzemní) a pochopitelně půda a její lesy či pralesy, tedy základní složky životního prostředí, to všechno vztažené a posuzované z hlediska potřeb člověka a jeho přežití jako druhu. 

...Celý článek
ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

Hned v úvodu musím silně zdůraznit, že jsou zemědělci, kteří nakládají s půdou uvážlivě, ohleduplně a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím! Vše další, o čem míním psát, je o těch druhých (jsou-li to vůbec zemědělci?), kteří půdu ničí v zájmu zisku – toho především. Tito podnikatelé neberou v potaz a ohled na vše živé, co by mělo v krajině žít a množit se.

...Celý článek
Miroslav Šedivý: EKOLOGIE: Příčiny zhoršeného stavu lesů v Čechách (neviditelnypes.cz)

Miroslav Šedivý: EKOLOGIE: Příčiny zhoršeného stavu lesů v Čechách (neviditelnypes.cz)

V posledních době se na všech úrovních hovoří o zhoršujícím se stavu lesních porostů a o kůrovcové kalamitě. Konečně se pro strach z nezvládnutí kůrovcové kalamity zejména na severní Moravě v předhůří Jeseníků, Orlických hor apod., ale také jižní Moravě, východní části českomoravské vysočiny a i v jiných lokalitách na rozloze desítek tisíc hektarů, začali situací vážně zabývat Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

...Celý článek
ZEMĚDĚLCI? NE – ZABÍJEČI!

ZEMĚDĚLCI? NE – ZABÍJEČI!

Tak prý dvacet zemědělských velkopodnikatelů vyvíjelo tlak na Ministerstvo zemědělství, aby bylo povoleno užít STUTOX (prostředek pro zabíjení hlodavců) velkoplošně. Prý také odmítli návrh vrátit se k hluboké orbě, třebaže by tento postup obdělávání orné půdy mohl být jedním z kroků, jak decimovat stavy hlodavců.

...Celý článek
JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?

JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?

 Zabývám se stavem naší krajiny už od roku 1966 (dnes je mi téměř šestasedmdesát let), kdy jsem začal publikovat. Změny v přírodě, které má na svědomí člověk, ale zejména politici a spolutvůrci systému, jehož neblahé důsledky dnes vystupují stále zřetelněji na povrch, jsem sledoval velmi pečlivě a v okamžiku, kdy mi scházely odborné znalosti, tak jsem se obracel na ty důvěryhodné vědce, ekology, lesníky, zemědělce a jiné specialisty, abych se dobral pravdy.

...Celý článek
POUSTEVNÍK

POUSTEVNÍK

Polekal jsem se ho, když se tak znenadání vynořil v zákrutu lesní cesty, v místech, kde bych dříve očekával jelena než člověka, zvláště ne tak podivného vzhledu. Připomínal spíše lesního muže, jak ho zpodobňují postavičky vzniklé z fantazie ilustrátorů pohádkových knížek.

...Celý článek
CO JSOU VLASTNĚ POLITICI ZAČ?

CO JSOU VLASTNĚ POLITICI ZAČ?

Mám životní zkušenost. Kohokoli se na cokoli zeptám, většinou slyším krátkou odpověď: „Nevím!“ Platí to o mé manželce, dětech, vnucích, přátelích. Dost mi to připomíná zvláštní reklamu v televizi. Borec tam napíná sílič svalů, přijde manželka a položí otázku: „Co děláš?“ Odpověď: „Nic!“ Má to snad znamenat, že se běžná mezilidská komunikace zjednodušuje, že jsme unaveni valící se spoustou informací?

...Celý článek
Afrika-signál zániku

Afrika-signál zániku

Zaznamenal jsem na internetu zprávu, že některé obce jsou připraveny pokutovat naplňování bazénů pitnou vodou. Známí, kteří přijeli z Německa, potvrdili, že co se týká bazénů, tak opět (podobně jako šílíme s chovem psů), držíme jednoznačně prvenství.

...Celý článek
Simanov nevyžádaný či nežádoucí

Simanov nevyžádaný či nežádoucí

Vážení lesníci, včera večer jsem měl ve Velkém Meziříčí přednášku "Kůrovec a konspirační teorie". Tento provokační název jsem ji dal proto, že byla přednesena v rámci Evropského Festivalu Filozofie, a lesnicky  věcný název by mezi filozoficky a akademicky formulovanými názvy přednášek vypadal podivně.

...Celý článek
Milý Vladimíre, odjížděl jsem z návštěvy a setkání s Vámi s hlavou plnou myšlenek.

Milý Vladimíre, odjížděl jsem z návštěvy a setkání s Vámi s hlavou plnou myšlenek.

Teď se musím přiznat, že mi v Zašové tělo dávalo varovné signály, že jsem překročil míru únosnosti, ale ustál jsem to. Problémy jsem zamlčel i Vlaďce, proč si stěžovat, viďte? Pak jsem se s Vlaďkou v Trojanovicích rozloučil a zamířil k domovu; jel jsem soustředěně, opatrně, dojel jsem na Čeladnou k Laře a pak - zčistajasna - jsem si uvědomil, že mířím ke slovenským hranicím, do Čadce.

...Celý článek
JEN POVÍDKA???

JEN POVÍDKA???

Mezi buky prosvítalo světlo úplňku. Bezlisté koruny vykreslily na sněhu kostrovité komtury větví, noc byla mrazivá, tichá, bezhlesná. Jedno okénko vysoké kazatelny bylo otevřené, a jak muž v ní sedící dýchal, prozrazoval lidskou přítomnost sloupek připomínající jemný opar nad řekou v čase přicházejícího jara.

...Celý článek
Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Milá Přírodo, už tomu bude třiasedmdesát let, co jsi dovolila, abych přišel na tento svět. V té době ještě zuřila druhá světová válka a moje rodička musela prchat se mnou v kočárku před nálety bombardérů do úkrytu na břehu řeky Odry. Tam jsem coby půldruha roku starý klučina spal při zurčení vody na brodech;, baldachýn hustých pobřežních houštin mě skrýval před pálícím sluncem, ale už jsem vnímal pískot komárů a trylky zpěvného ptactva. Když válka končila, louky voněly a kvetly kopretiny, zvonky, vlčí máky, pryskyřníky, kohoutci, chrpy, pomněnky, lilie zlatohlavé… Nejrannější mládí jsem doslova prožil v čase Tvého rozkvětu. 

...Celý článek
ČAS ZRALÝCH JABLEK

ČAS ZRALÝCH JABLEK

  Je to čas nastupujícího podzimu, čas barev zlata, ale také čas krvavých západů slunce a čas zralých jeřabin. Čas chladných rán, která přicházejí se třpytem rosy na trávě a na úžasných variantách pavoučích krajek. Pro myslivce je to však především čas krále lesů, pyšných jelenů a opatrných laní. Čas lovu hrdých paroháčů, trubačů vítajících období říje, kdy v létě nastřádaná energie se musí vybít ať už pokládáním laní nebo souboji se soky, kteří také touží po slastech pána harému.

...Celý článek
KAM JSTE SE PODĚLY?

KAM JSTE SE PODĚLY?

Na mysli mám všechny pojmy, jako slušnost, lidskost, pravdivost, čestnost, upřímnost, sdílnost, soucit, hrdost – zejména na příslušnost k národu, k rodné zemi? Marně hledám odpověď. Marně toužím po tom, aby se lidstvo konečně poučilo ze svých chyb. Zřejmě je pravda, kterou vystihl pan Jiránek, když řekl, že moudrost lidstvo ukládá do knih, a proto zůstává hloupé

...Celý článek
MOŘE MAJÍ RŮZNOU BARVU

MOŘE MAJÍ RŮZNOU BARVU

Napadlo mě to, když jsem seděl na vysokém posedu u nekonečného lánu jedovaté žluti řepky olejné. Posed jsme vyhnali mezi nejhořejší větve koruny staré olše; strom zaťal kořeny do prsti na hranici lesa, který tu rostl od dávných dob, kdy ještě celý ten ohromný lán úrodné země před stromy člověk dělil na pásky drobných rolí. Oves střídal brambory a vedle řádků podzemních hlíz se vlnily hlavičky jetele. Meze oddělily řepu od skromné pšenky, mezi jejímiž klásky se červenaly vlčí máky. Plenér hodný štětce Vincenta van Gogha nebo Antonína Slavíčka. Tehdy!

...Celý článek
JEDNOU SI VEZME VŠECHNO ZPÁTKY

JEDNOU SI VEZME VŠECHNO ZPÁTKY

Kradmo se přišoulal do zákrutu říčky, která tady obtáčela lužní les v půvabných meandrech. Ráno ještě zdaleka nebylo probuzené, ručička hodinek se teprve blížila ke čtvrté hodině. Po včerejším vytrvalém dešti se země odpařovala a mlžný opar se držel v souvislém pásu nad medvědím česnekem. Vonělo to, bylo klidno, ale muž pociťoval jakési nepojmenovatelné napětí.

...Celý článek
ZAPOMENUTÁ STUDÁNKA

ZAPOMENUTÁ STUDÁNKA

Vracel se domů z první letošní čekané na divoké holuby. Vstával brzy, bylo kolem čtvrté hodiny, ale vzduch byl stále teplý; žádné ranní čerstvo, žádný svěží závan, jen teplé ovívání opocených tváří. Cítil, jak se mu pot řine podpaždím a stéká bohatým pramínkem k opasku. Těšil se na osvěžení v oderském meandru, přidal do kroku, protože ještě musel projít loukami, kde bylo téměř nedýchatelně.

...Celý článek
UŽ PADÁME DO PROPASTI

UŽ PADÁME DO PROPASTI

Úterý 22. května 2019. Vytrvale prší, déšť někdy přechází do silného lijáku. Sedám do auta a jedu za řekami Poodří. Vzduté vody Odry jsou kalné, jsou hnědé, protože odnášejí zbytky našich polí zčásti do moře, zčásti jako sedimenty je ukládají na dno nebo zaplavují rybníky. Stejně vzduté jsou vody Ondřejnice, Lubiny, Bílovky, Polančice. Pokud bude pršet ještě pár hodin, tak se můžeme dočkat povodně

...Celý článek
KDYŽ ODCHÁZEJÍ LEGENDY

KDYŽ ODCHÁZEJÍ LEGENDY

Nesl jsem dědovi Hromkovi ukázat trofej srnce; ulovil jsem nerovného osmeráka na louce u studánky svatého Jana zcela nečekaně. Nikdy jsem tohoto paroháče v našem revíru ještě nepotkal, byla to čirá náhoda, jaké se čas od času stávají a člověk je bere coby štěstí, kterým ho obmyslel patron myslivců. Těšil jsem se, jak dědu překvapím, jak se pochlubím…

...Celý článek
LŽI A TRESTUHODNÉ CHOVÁNÍ POLITIKŮ

LŽI A TRESTUHODNÉ CHOVÁNÍ POLITIKŮ

Ještě neodeznělo podivuhodné vystoupení ministra Tomana v české televizi, které bylo odvysíláno 15. května 2019, a už je tady další šílený záměr této instituce: POVOLIT CELOROČNÍ LOV SRNCŮ, DAŇKŮ, TEDY JINÝMI SLOVY UŠLECHTILÉ SPÁRKATÉ ZVĚŘE.

...Celý článek