• Středa, 29. leden 2020
  • Svátek má Rukojmí Zdislava

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

BAJKA O ODPADU

BAJKA O ODPADU

Potká jedna babička druhou babičku a ptá se: „Hele, Božka, co říkáš na to, z čeho se volí politici? Já se dívala, jak se hádají v televizi, a nemohla jsem pochopit, oč jim vlastně jde.  Co se to, holka, děje?

...Celý článek
JAK PÍT BEZ VODY…

JAK PÍT BEZ VODY…

   … což je otázka, kterou vyvolala média na konci dubna a počátku května roku 2018, kdy se začala přetřásat velmi závažná problematika nedostatku vody. Bombastické titulky jako – ČESKO POMALU VYSYCHÁ. A BUDE HŮŘ! - uváděly články plné informací o suchu, nedostatku vody, umírajících lesích, vysychajících tocích, rybnících a přehradách. Jeden by řekl: Novináři objevili Ameriku!

...Celý článek
VLADIMÍR VALENTA PRO ROK 2020

VLADIMÍR VALENTA PRO ROK 2020

Během jedné otočky svět vstoupil do roku 2020. Družice dokumentovaly, jak se při tom Země zalykala světly.  Masivní iluminace staveb a ohňostroje zvýraznily světelné znečištění měst. Země zářila i v terénu. Plameny polykaly Amazonii a Austrálii. Světly zářila i Sahara.

...Celý článek
 Moje poselství

Moje poselství

 Převzal jsem z jednoho seriálu rčení: "Můj čas je pouhopouhé prozatím!" V tomto pojetí už nic neřeším a beru život takový, jaký je. Nějak jsem zpokorněl, věnuji se rodině, zejména vnoučatům. Na posed dojdu, k vodě taky, těším se na jaro, protože tahleta zima stojí za mnoho nestojí, spíše ji chápu jako zdvižený prst Přírody.

...Celý článek
Konečně negativní názor na moje psaní.

Konečně negativní názor na moje psaní.

Ahoj, Oli.  Na můj poslední příspěvek pro internetové noviny RUKOJMÍ reagoval jeden čtenář;  zřejmě jsem zamával rudou muletou před očima Pražáka. Jak jsem pyšný na svoje poznamenání Moravou a Slezskem! Ještě přikládám reakci na tentýž článek od emeritního ředitele ZŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou. Pár let mě také učil. Vynikající hudebník, skladatel, který má rád přírodu stejně jako já. Tož tak! Zdraví Štěpán

...Celý článek
GENIALITA, STUPIDITA, ŠÍLENSTVÍ

GENIALITA, STUPIDITA, ŠÍLENSTVÍ

Když jsem téměř před dvaceti lety dělal rozhovor s primářkou psychiatrického oddělení FN Ostrava na téma DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ, mimo jiné řekla, že tyto diagnózy mají stoupající tendenci. Současné oficiální informace to potvrzují a udávají, že se s různou formou psychických problémů léčí více než dvacet procent obyvatel České republiky. Tedy více než dva miliony našich spoluobčanů! Nabízí se však rovněž otázka: A kolik psychopatů není v péči psychiatrů?

...Celý článek
NAPŮL ČEKANÁ, NAPŮL SNĚNÍ…

NAPŮL ČEKANÁ, NAPŮL SNĚNÍ…

Vyrazil do revíru v první zimní den. „Zimní den?“ brblal pod posedem. „Jakápak zima, když po sněhu není ani památky. Dva, tři stupně pod nulou, vítr vane od jihu, Vánoce budou na blátě. Sakra, ani to bláto nebude, protože nezapršelo ani nepamatuji…“

...Celý článek
ZKOUŠÍ POLITICI NAŠI TRPĚLIVOST?

ZKOUŠÍ POLITICI NAŠI TRPĚLIVOST?

Česká republika je nezpochybnitelnou kolonií Západu, taky by se dalo říci, že jsme banánovou republikou, nebo dojnou krávou, z níž každý rok odtéká – podle některých ekonomů 300, podle jiných až 500 miliard (půl bilionu) korun do zahraničí k nadnárodním korporacím. Samozřejmě, že tato obrovská částka v našem rozpočtu chybí, ci-tel-ně chybí!

...Celý článek
DNES RÁNO JSEM PLAKAL…

DNES RÁNO JSEM PLAKAL…

 … a nestydím se to přiznat. Důvodem byla vražedná střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava, v nemocnici, v níž jsem pracoval po více než jedenáct let ve funkci tiskového mluvčího. Dodnes tam mám řadu přátel mezi lékaři a zdravotními sestrami i dalšími zaměstnanci.

...Celý článek
VE ZKRATKÁCH…

VE ZKRATKÁCH…

Jsem znechucený z toho, co se děje. Jakkoli si říkám, že moje pocity mohou pramenit z postupujícího stáří, přece jen vnímám nálady ve společnosti, které optimismem nepřekypují.

...Celý článek
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ROKU 2019

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ROKU 2019

Vážení a milí, přiznávám se, že jsem letos váhal, zda usednout k počítači a napsat pár slov, kterými Vás oslovím v závěru roku 2019. Nakonec jsem se rozhodl, že vystoupím z prostoru uzavřeného rámem obrazu současného světa. Toto rozhodnutí mi umožnilo alespoň krátký čas pobýt tam, kde vládne lidství, láska, porozumění – kde žijí normální, slušní a poctiví lidé.

...Celý článek
DRAZÍ PÁNI POSLANCI

DRAZÍ PÁNI POSLANCI

Jen si nemyslete, že titulkem vyjadřuji svou úctu k lidem, kteří dnes sedí v Parlamentu České republiky.  Většinu z nich považuji za zlatokopy, kteří přišli na chuť hrabání peněz za své funkce. Základní plat jim byl málo, tak ten měšec nafoukli o další náhrady. Dále berou příplatky za svou účast v různých výborech, podvýborech, dozorčích radách

...Celý článek
Novinář je realista - PLANETA ZEMĚ V ROLI TITANIKU

Novinář je realista - PLANETA ZEMĚ V ROLI TITANIKU

 Pozorně pročítám reakce svých čtenářů na moje úvahy o ničení životního prostředí, například pana Majevského, pana Přibyla, pana Šedivého, pana Bradávky, a dalších. Dnes jsem se rozhodl přece o jakési shrnutí svého pohledu na to, čemu se politici vyhýbají jako čert kříži v písemné formě, protože se s největší pravděpodobností se svými čtenáři fyzicky nesetkám. Považoval bych to jako setkání s přáteli…

...Celý článek
Ing. Dr. Vladimír Valenta, CSc.: KOLIK TVÁŘÍ MÁ PRAVDA?

Ing. Dr. Vladimír Valenta, CSc.: KOLIK TVÁŘÍ MÁ PRAVDA?

Dnes při Listopadovém výročí všichni hovoří o pravdě. Leč každý má tu svou, má  za jedinou, všechny krásy světa v ní vidí. Takže se opět po dvou tisících letech ptáme s Pilátem Pontským: co je to pravda? Tenkrát šlo o pravdu Kristovu. Skončila na kříži. A tak to pokračovalo po celá dvě tisíciletí. Vždycky nějaká pravda zvítězila, jiná byla zatracena. Vítězila  Pravda toho silnějšího a/nebo podlejšího.  Ty ostatní pravdy  končily na kříži, na hranici, v mučírnách a v hladomornách, na oprátce, ranami bodnými, sečnými či střelnými a opět v plamenech, s rozvojem vědy a techniky stále větších. 

...Celý článek
CO SE TO S NÁMI HRAJE ZA HRU?

CO SE TO S NÁMI HRAJE ZA HRU?

Greta Thurnberg odmítla ekologickou cenu i další ocenění. Žádá po politicích, aby místo krásných slov začali jednat. Tleskám a fandím této dívce, protože jí rozumím a dávám plně za pravdu. A nejen já, který se změnami v přírodě, narušováním biologických rytmů naší planety, exploatací přírodních zdrojů a s tím souvisejícími negativními dopady zabývám celý život, ale i takový odborník, jakým je bezesporu dr. Václav Cílek, který rovněž dává za pravdu této dospívající ženě.

...Celý článek
DVEŘE NA VERANDU…

DVEŘE NA VERANDU…

    … Vždycky byly otevřené, od prvních jarních teplých dnů až do smířlivého podzimu, kdy slunce je veliké, ale tolik už nehřeje. Zato ale stromy byly zlaté, zlaté listí padalo na zahradu i na hladinu strouhy Mlýnky, která tekla v těsné blízkosti kolem Láďova domku.

...Celý článek
ZNIČÍME SE SAMI?

ZNIČÍME SE SAMI?

Už několik let sleduji úbytek drobného ptactva. Jednak ve volné přírodě, jednak na své zahradě. S příchodem podzimu začínám s přikrmováním v krmítku. Slunečnice, jádra ořechů, lněná semínka – vděčná to potrava pro sýkory všech druhů. Přilétávali také zvonci, samečci pěnkavy, vrabci, strakapoudové, brhlíci. Letos zatím přiletěly dvě sýkorky koňadry. I kosové, kteří poctivě konzumovali spadlá jablka, letos scházejí.

...Celý článek
ROZTYLY ZABETONOVANÉ

ROZTYLY ZABETONOVANÉ

Spekulanti a developeři si myslí, že mohou diktovat, co chtějí, aby se dostali k nemravně velikým penězům. Udržitelnost životního prostředí je miliardářům lhostejná. Tak tomu může být také s tou vámi uváděnou  firmou Passer a jejími klienty v zastupitelstvech, jak je patrné podle předchozích jednání. Jim je úplně jedno, kolik zničí přírodní zeleně a rekreačního prostoru a jak to  škodlivě dopadne na zdraví krajiny a jejích obyvatel. Udržitelné životní prostředí je jim jen na překážku jejich lukrativního podnikání na úkor nás všech. Úcta k lidským právům a k ekologickým požadavkům znamenají pro ně jen překážky na trase za ziskem.

...Celý článek
Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Ing. Vladimír Valenta, CSc.: RADIKÁLNÍ POTŘEBY

Profesor Václav Bělohradský v souvislosti s hořící Amazonií aplikuje nový pojem převzatý od Agnes Hellerové : „radikální potřeby“. Rozumí se tím statky, které jsou nutné k přežití lidstva. K nim patří vzduch (ovzduší, atmosféra, troposféra), voda (mořská i vnitrozemská, povrchová i podzemní) a pochopitelně půda a její lesy či pralesy, tedy základní složky životního prostředí, to všechno vztažené a posuzované z hlediska potřeb člověka a jeho přežití jako druhu. 

...Celý článek
ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

Hned v úvodu musím silně zdůraznit, že jsou zemědělci, kteří nakládají s půdou uvážlivě, ohleduplně a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím! Vše další, o čem míním psát, je o těch druhých (jsou-li to vůbec zemědělci?), kteří půdu ničí v zájmu zisku – toho především. Tito podnikatelé neberou v potaz a ohled na vše živé, co by mělo v krajině žít a množit se.

...Celý článek