• Čtvrtek, 23. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Vladimír

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

- Štěpán Neuwirth -

Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

UŽ PADÁME DO PROPASTI

UŽ PADÁME DO PROPASTI

Úterý 22. května 2019. Vytrvale prší, déšť někdy přechází do silného lijáku. Sedám do auta a jedu za řekami Poodří. Vzduté vody Odry jsou kalné, jsou hnědé, protože odnášejí zbytky našich polí zčásti do moře, zčásti jako sedimenty je ukládají na dno nebo zaplavují rybníky. Stejně vzduté jsou vody Ondřejnice, Lubiny, Bílovky, Polančice. Pokud bude pršet ještě pár hodin, tak se můžeme dočkat povodně

...Celý článek
KDYŽ ODCHÁZEJÍ LEGENDY

KDYŽ ODCHÁZEJÍ LEGENDY

Nesl jsem dědovi Hromkovi ukázat trofej srnce; ulovil jsem nerovného osmeráka na louce u studánky svatého Jana zcela nečekaně. Nikdy jsem tohoto paroháče v našem revíru ještě nepotkal, byla to čirá náhoda, jaké se čas od času stávají a člověk je bere coby štěstí, kterým ho obmyslel patron myslivců. Těšil jsem se, jak dědu překvapím, jak se pochlubím…

...Celý článek
LŽI A TRESTUHODNÉ CHOVÁNÍ POLITIKŮ

LŽI A TRESTUHODNÉ CHOVÁNÍ POLITIKŮ

Ještě neodeznělo podivuhodné vystoupení ministra Tomana v české televizi, které bylo odvysíláno 15. května 2019, a už je tady další šílený záměr této instituce: POVOLIT CELOROČNÍ LOV SRNCŮ, DAŇKŮ, TEDY JINÝMI SLOVY UŠLECHTILÉ SPÁRKATÉ ZVĚŘE.

...Celý článek
AŽ USNOU LESY HLUBOKÉ…

AŽ USNOU LESY HLUBOKÉ…

… mohl by to být lyrický úvod tohoto článku za použití básně Josefa Václava Sládka, kterou si pamatujeme ze školy (Znám křišťálovou studánku.) Ovšem dnes mají tyto verše příchuť hořkosti, když si uvědomíme tragický stav našich lesů. 

...Celý článek
JAK SE JICH ZBAVIT?

JAK SE JICH ZBAVIT?

Učitel, který studentům zadal domácí práci – napsat úvahu o tom, jakou úlohu sehrávají politici v našem životě, pročítal se vzrůstajícím zájmem text jednoho studenta, který téma pojal vskutku originálně… 

...Celý článek
ŘEKA JE JAKO ŽENA

ŘEKA JE JAKO ŽENA

Vždycky, když potřebuji zůstat sám se svými myšlenkami, když se chci vymanit z přecivilizovaného prostředí, vydám se po směru letu divokých ptáků – holubů, kachen, labutí u husí. Jdu za SVOU řekou a s každým krokem se těším na setkání. Na chvíli zaváhám uprostřed louky, ale pak si vyberu jedno ze zákoutí Odry, té staré řeky, kterou člověk ještě nepokořil regulací, ale ponechal jí půvab meandrů.

...Celý článek
K rukám premiéra Babiše, ministra Brabce, ministra Tomana

K rukám premiéra Babiše, ministra Brabce, ministra Tomana

Pánové, nepochybuji o tom, že obsah přiloženého materiálu, atd., Vás nepřekvapí. O problému ČR v oblasti nakládání se zemědělskou půdou, stejně tak obecně s ničením životního prostředí máte dostatek informací. Pracují pro Vás odborní poradci, dostávají se do Vaší administrativy data z akademické půdy, z odborných kateder vysokých škol a vědeckých ústavů.

...Celý článek
JÍT PODZIMEM

JÍT PODZIMEM

  Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Touha vypravit se k jesenickým stráním s ním cloumala od chvíle, kdy zatoužil po samotě, takové, která má očistnou sílu. Auto příliš nezatížil: kulovnice, dalekohled, pár dobrot na posilnění spolu s několika lahvemi vína. A ještě něco – na sedadlo spolujezdce položil koženou složku uzavřenou uzávěrem. Usedl za volant a opatrně vyjel. Plyn přišlápl až na nové cestě do Opavy. V hlavě se mu střídaly myšlenky vyvolané dopisem spolužačky. Pouhých pár vět: „… byli jsme plašší, pluli jsme krásným, bezstarostným a ničím nezatíženým telecím mladým životem… lehkovážně, až nesnesitelně…“

...Celý článek
VZKAZ POLITIKŮM

VZKAZ POLITIKŮM

Je však otázka – kterým? Podle toho, jak přibývá kritických vzkazů mnoha autorů, jimž není lhostejný osud této země, osud národa Čechů, Moravanů a Slezanů, lze usoudit, že hovoříme k hluchým. Politika se pro nezanedbatelnou část lidí, kteří se v této branži pohybují, stala především zdrojem bohaté obživy. Politici by měli být v první řadě dobrými hospodáři, kteří spravují náš stát, náš majetek, jenž nám zanechali naši předkové. Jsme však svědky šarvátek o funkce a prebendy z nich plynoucí.

...Celý článek
STRÁŽCI TAJEMSTVÍ

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ

   Na jedné křižovatce lesních cest stojí dva buky a jeden dub. Nádherné stromy s kmeny rovnými a štíhlými; jejich koruny jsou od jara do zimy bohaté, košaté a v období semenných roků plné plodů. Lesník, který je před pěti desítkami let zasadil tak, aby tvořily trojúhelníkovou bránu v předpolí smrkových houštin, to učinil s jistým zámyslem. Snad proto, aby se postupně stávaly dominantou kousku krajiny Oderských vrchů, snad proto, aby dokázaly svou sílu i mimo společenství hvozdů. Díky tomu rostly a vyvíjely se, aniž by strádaly nedostatkem slunce a vláhy. Tak mohutněly a vzdorovaly nárazům vichřic, tíži sněhu v zimě a pálícímu slunci v létě.

...Celý článek
Esej: NEMOHU ZA TO…

Esej: NEMOHU ZA TO…

…že jsem byl vychován tak, abych přírodu pokládal za ohromný dar, k němuž se člověk musí chovat s největší ohleduplností a s největším respektem – a to nejen kvůli tomu, že na přírodě jsme závislí nejen z hlediska fyzické existence, ale také proto, že s vnímáním přírodního krásna a s chápáním všech souvislostí, jimiž je vše živé s přírodou propojeno, nabývá smyslu náš život. Jestliže pomineme tuto pravdu, pak se budoucnost lidstva stane vratkou a – ohroženou!

...Celý článek
BAJKA – O VELKÉM SNĚMOVÁNÍ

BAJKA – O VELKÉM SNĚMOVÁNÍ

Všechno živé se sešlo na Velkém sněmu. Předsedal mu Vůl a po jeho stranách seděli jeho náměstci – Oslové. „Končí rok, který byl úrodný. Dohodněme se, jak úrodu rozdělit,“ pravil Vůl.  Ve shromáždění zahučelo. „Nás je nejvíce, bééé,“ bečely ovce.

...Celý článek
DROBNOSTI…

DROBNOSTI…

Začátkem dubna 2019 proběhla sdělovacími prostředky informace, že došly tuzemské brambory. Cena této potravinové komodity se z původních čtyř korun českých vyšplhala k třiceti korunám a může jít ještě výše. Tato zdánlivá „drobnost“ svědčí o tom, že Česká republika není soběstačná v potravinové oblasti. Vždyť kupujeme mrkev z Itálie, rajčata ze Španělska, další zeleninu třeba z Holanska, atd. Dovážíme špatné maso z Polska nebo z Brazílie.

...Celý článek
BAJKA O ČASU…

BAJKA O ČASU…

Na VELKÉ SILNICI vedoucí odnikud nikam potkal ČAS spěchajícího ČLOVĚKA. „Proč ten chvat?“ zeptal se ČAS. ČLOVĚK zaťukal na hodinky a řekl: „Za pět minut mám vyzvednout synka ze školky. O půl hodiny později musím vyzvednout manželku, abychom nakoupili a potom…“

...Celý článek
BAJKA O BOŽÍM SOUDU

BAJKA O BOŽÍM SOUDU

 Když hříchy Člověka dospěly k vrcholu, předstoupila před Boha Matka Země. Předala vládci Všehomíra soupis všech činů, kterými Člověk ohrozil její samotnou existenci. Jména vymizelých druhů rostlin, zvířat, ptáků byla zapsána černě. Stejně tak byla černí zamazána veškerá vodstva, pramínky počínaje a oceány konče.

...Celý článek
BAJKA O ZTRÁTĚ ROZUMU

BAJKA O ZTRÁTĚ ROZUMU

To se vám sešla zvířátka na palouku, aby se dohodla, kdo bude řídit každou část lesa, polí a vod. „Já budu řídit vše, co se nachází v podzemí,“ pištěla myš. „To tedy ne!“ odmítl králík. „Já jsem větší!“

...Celý článek
Štěpán Neuwirth: DIALOG V TRÁVĚ

Štěpán Neuwirth: DIALOG V TRÁVĚ

 Přijel za mnou kamarád z Prahy. Malíř, fotograf a karikaturista. „Musel jsem uniknout mimo ten pražskej smrádek,“ řekl na úvod a pokračoval: „Je to už nakažlivý. Každej den tak blízko těm nádhernejm budovám, kde sídlí moudří a mocní, kteří produkujou nápady na blití – to hrozí, že buď skočím z mostu do Vltavy – nebo…“ Nedopověděl, ale místo toho vytáhl z příručního kufříku láhev červeného. „Hele, viď že mě vezmeš do revíru, budeme koukat na zvířátka a já si přitom vyčistím kebuli…“

...Celý článek
STAVÍME SI POPRAVIŠTĚ?

STAVÍME SI POPRAVIŠTĚ?

   Je dobré čas od času zalistovat v archivu a najít tam informace a názory, které dnes jen podtrhují děsivé výsledky vládnutí všech polistopadových vlád a politiků na všech úrovních.

   Článek v Moravskoslezském deníku ze dne 23. srpna 2008. Titulek: ORNICE V KRAJI UBÝVÁ. Podtitulek: Na zemědělské půdě stojí tovární haly, hypermarkety a rodinné domy.

 

...Celý článek
NEJSEM ZBABĚLEC, ALE BOJÍM SE…

NEJSEM ZBABĚLEC, ALE BOJÍM SE…

Evropa v roce 2015 (ale už i dávno před tímto letopočtem) žije v obavách. A má pro to pořádný důvod: Imigrační tlak statisíců lidí, v jejichž složení se už nikdo nedokáže orientovat. Kolik je mezi nimi skutečných ubožáků, kteří prchají před válečnými hrůzami? Kolik je mezi nimi těch, kdo chtějí žít na úkor Evropanů? Kolik je mezi nimi těch, kdo vyznávají radikální islám, tedy krutost, smrt, znásilňování..?

...Celý článek
AŤ NÁS PŘEŽIJÍ!

AŤ NÁS PŘEŽIJÍ!

   Setkali jsme se uprostřed lesní cesty vedoucí k loukám na Zálesí.  Poznal jsem ho i po těch letech, která jsem trávil daleko od rodné dědiny. Šel svižným krokem, třebaže vlasy vykukující z pod mysliveckého klobouku byly stříbřité. Pevná lýtka měl chráněná tlustými podkolenkami, zelené golfky s utaženým opaskem, který zdobila starodávná stříbrná sokolská spona, košile s rozhalenkou a lehká myslivecká vesta. Jen puška scházela. Věděl jsem od přátel, že nechal myslivosti krátce potom, co bohatí ovládli i náš lužní revír.

...Celý článek
SPLNIT DĚTSKÁ PŘÁNÍ

SPLNIT DĚTSKÁ PŘÁNÍ

Domek stál na kraji vesnice. Hned za zahradou začínala pole, za nimiž zvlněný horizont krajiny plynule přecházel v tmavé kontury lesa. Stěna smrkových velikánů - sem tam přerušená rozsochatými dubisky - byla vlastně modrá, stejně jako obloha s vysokými mraky; krajinu osvětlovalo chladně zářící slunce, jehož paprsky se odrážely od čerstvě napadaného sněhu.

...Celý článek