• Úterý, 07. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Bohuslava

- Hana Lukešová -

Je rozhodnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o uznání izraelské suverenity na židovské komunity v Judeji a Samaří protiprávní?

Je rozhodnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o uznání izraelské suverenity na židovské komunity v Judeji a Samaří protiprávní?

Netanjahu se dostal do popředí zájmů mainstreamových médií a světových politiků kvůli svému předvolebnímu prohlášení respektive slibu izraelským občanům, že zajistí a rozšíří izraelskou suverenitu na židovské komunity v Judeji a Samaří, nazývané „Západní břeh Jordánu“. Předně je nutné zdůraznit, že posílení izraelské suverenity na židovské komunity v Judeji a Samaří nebude mít žádný vliv na Palestince žijící pod kontrolou Palestinské samosprávy. 

...Celý článek
Smutný příběh arabských mírotvůrců

Smutný příběh arabských mírotvůrců

  Region Blízkého východu je poznamenán tragickými válečnými událostmi mezi Židy a palestinskými Araby. Židovské obyvatelstvo začalo naplňovat svůj sen o znovuvybudování ztracené vlasti v Palestině. Počáteční harmonické soužití mezi oběma etniky se po nástupu muftího Husejního změnilo v nesmiřitelnou nenávist, která vyústila v sérii krvavých pogromů vůči Izraelitům. Britové, aby uklidnili Palestince, reagovali tím nejhorším způsobem, a to tím, že vydali Bílou knihu omezující židovskou imigraci na minimum, čímž prakticky nechali Židy napospas nacistickému běsnění.

...Celý článek
Kdo je vinen za neexistující mír na Blízkém východě?

Kdo je vinen za neexistující mír na Blízkém východě?

Někteří lidé viní z nekonečného násilí mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy stát Izrael. Jelikož události z roku 1947-1949 byly dostatečně popsány, nebudu se k nim již vracet. Jen připomínám, že arabské státy po první arabsko-izraelské válce židovský stát neuznaly a odmítly s ním uzavřít jakoukoliv mírovou smlouvu. Palestinští teroristé (fijadíni) podnikali během 50. - 70. let neustálé teroristické útoky proti Izraelcům a ti jen málokdy reagovali, v 80. letech se situace vyostřila.

...Celý článek
Zápas o Jeruzalém z pohledu judaismu, křesťanství a islámu

Zápas o Jeruzalém z pohledu judaismu, křesťanství a islámu

Jeruzalém, svaté město, na které si činí nárok Židé, křesťané i muslimové. V současnosti si palestinští Arabové přivlastňují Jeruzalém pouze pro sebe především z náboženského hlediska, popírají veškeré nároky Židů na Jeruzalém, proto se pokusím stručně zmínit, co se můžeme o Jeruzalému dočíst v Bibli a v Koránu a tím odhalíme další „palestinskou“ lež.

...Celý článek
Osídlení ve Svaté zemi aneb jak je to s legendou o „ukradené zemi“?

Osídlení ve Svaté zemi aneb jak je to s legendou o „ukradené zemi“?

Pozornost celého světa se soustřeďuje stále na Blízký východ. O žádnou jinou zemi se nebojovalo tolik jako o Izrael/Palestinu. Jde o nepatrný kousíček země, svou rozlohou je rozhodně menší než naše Morava. V současnosti se o tuto krajinu vedou urputné a nesmiřitelné boje mezi Židy a Araby. Obě strany si nárokují toto teritorium pro sebe. Nyní provedu stručný historický exkurs osídlení této země.

...Celý článek
Mají palestinští Arabové právo na návrat?

Mají palestinští Arabové právo na návrat?

Často slýcháme tvrzení některých lidí, že palestinští Arabové mají právo na návrat i na území dnešního státu Izrael. Existuje dokonce mnoho osobností, podle nichž by se Izrael měl přetransformovat na binární národnostní stát. Stručně z historie zmíním jen to, že po zhroucení Osmanské říše, jež zahrnovala dnešní Stát Izrael, Jordánsko, Západní břeh Jordánu a Gazu, byla tato teritoria svěřena pod správu Britům. V krušném poválečném roce 1947 rozdělila OSN území britského mandátu na stát židovský a arabský. Arabové se však s tímto řešením nesmířili a zahájili proti Izraeli ozbrojený útok.

...Celý článek
Tragické selhání Amnesty International

Tragické selhání Amnesty International

Po II. světové válce, ve které byla svoboda draze vykoupena, se sčítaly ztráty: válka stála 55 milionů lidských obětí a Židé v Evropě byli téměř vyhlazeni. To bylo silným podnětem ke vzniku OSN a mnoha humanitárních organizací, které si vzaly za úkol nedopustit opakování válečných hrůz a genocidy a válečným konfliktům předcházet.

...Celý článek
Fakta o Izraeli a Blízkém východě

Fakta o Izraeli a Blízkém východě

Pozornost světa se již delší dobu soustřeďuje na Blízký východ. Denně jsme konfrontováni s příklady zmaru a zkázy. Lze rozumět tomuto násilí? Ano, avšak pouze pokud k němu přistoupíme se solidní znalostí fakt - těch, která jsou často opomíjena, pokud se o nich vůbec ví. Znalost uváděných skutečností přispěje k pochopení situace, jak k ní vůbec došlo a jak lze dojít k jejímu řešení. Když Organizace spojených národů navrhla v oblasti vytvořit dva státy - jeden židovský a jeden arabský -, Židé návrh přijali a v roce 1948 si vyhlásili svůj stát.

...Celý článek
Židovský exodus z arabských zemí

Židovský exodus z arabských zemí

Židovský exodus z arabských zemí se týká emigrace Židů ve 20. století, především sefardských a orientálních (mizrachi) Židů. Tato emigrace nastala po prokazatelné diskriminaci, obtěžování, perzekuci a finančních konfiskacích ze strany většinové arabské populace nebo vládních úřadů. Přibližně dvě třetiny Židů (asi 600 000) z arabských států emigrovalo do Izraele, zbývající Židé (asi 300 000) odešli do Spojených států, Kanady, Francie, Jižní Ameriky.

...Celý článek
Když zemře naděje´...

Když zemře naděje´...

Dějiny Izraele/Palestiny jsou zatíženy tragickou minulostí, krvavým nepřátelstvím mezi Židy a tamějšími Araby. Izraelci i přes četné ztráty mnohých svých blízkých věří, že jediné řešení dané situace je v nalezení určitého způsobu vzájemného soužití, a financují kdejaký projekt zaměřený na mírové vyrovnání s palestinským obyvatelstvem,stavějí nemocnice, školy, továrny, budují odsolovací zařízení, zaměstnávají arabské dělníky z palestinských území. Ovšem sdílejí podobné postoje také Palestinci?

...Celý článek
Izrael versus Arabové

Izrael versus Arabové

Izrael byl již od svého vzniku obětí arabské agrese. Po vzniku Izraele vojska pěti arabských armád (Egypta, Sýrie, Libanonu, Zajordánska a Iráku) přepadla nově vzniklý židovský stát s cílem vyhnat a vyhladit židovské obyvatelstvo. Izrael musel svou nezávislost hájit v dalších obranných válkách, navíc musel na domácí půdě čelit agresivnímu palestinskému terorismu.

...Celý článek
Mýty a fakta o zacházení Arabů s Židy

Mýty a fakta o zacházení Arabů s Židy

Levicoví antisionisté obviňují Izrael, že je to právě on, kdo rozdmýchal nenávist mezi Židy a Araby. Líčí Izrael jako jediného viníka tragické konfrontace mezi Izraelem a arabskými státy. Jaká jsou fakta? Antisionisté rozšiřují spoustu mýtů a nepravd. Zmíním se jen o některých.

...Celý článek
Dvojí metr při posuzování událostí...

Dvojí metr při posuzování událostí...

Pro představu si můžeme připomenout myšlenku díla Georga Orwella, že všichni lidé (zvířata) jsou si rovni, někteří jsou si však rovnější (prasata). Světové společenství vždy a za jakýchkoli okolností používá dvojí metr na Izrael, jedinou demokratickou republiku na Blízkém východě. Pro oživení paměti vzpomeňme jen na reakce "světa" (OSN, EU, USA) na aktuální dění v blízkovýchodním regionu.

...Celý článek
Pět tragických mediálních selhání o válce v Gaze (Protective Edge- Ochranné ostří)

Pět tragických mediálních selhání o válce v Gaze (Protective Edge- Ochranné ostří)

    Mezi nejvýznamnější prázdninové události patří bezpochyby válka v Gaze, která opět,  jako vždy, rozpoutala obrovskou vlnu antisemitismu po celém světě. Radikální muslimové spolu s radikálními levičáky demolovali židovské objekty, pálili synagogy, až situace zašla tak daleko, že francouzský prezident F.Hollande se rozhodl zakázat propalestinské demonstrace, které se jako vždy proměňují  v  davové běsnění, ať to byla reakce na válku v Libanonu (2006), I. válku v Gaze- „Cast Lead“ (Lité olovo) 2008-2009, II. válku v Gaze „Pillar of Defense“( Sloup obrany) 2012, či poslední válku v Gaze během července až srpna 2014.

...Celý článek
Amnesty international  a jiné neziskovky se pustily do frontálního útoku proti Izraeli

Amnesty international a jiné neziskovky se pustily do frontálního útoku proti Izraeli

   Amnesty International (AI)je známá svou činností, která se údajně zabývá lidskými právy. Ovšem v souvislosti s blízkovýchodními událostmi si bere na pranýř pouze Stát Izrael, pokračuje v neprofesionální agitaci proti Izraeli, naposledy smutně proslula protiizraelskými výpady během války mezi Izraelem a Hamasem z konce roku 2012, nazývanou „Sloup obrany“ („Pilar defense“). „Výzkumníci“ AI nejsou soudní znalci ani vojenští experti, nemají přístup k informacím, které by byly nutné k tak dalekosáhlým, faktickým a právním závěrům, jaké publikují. Nyní si projděme jednotlivé výroky této organizace. AI není však jedinou nevládní organizací převracející fakta ve lži. 

...Celý článek
Anektoval Izrael Golanské výšiny protiprávně?

Anektoval Izrael Golanské výšiny protiprávně?

Golanské výšiny (Golany) jsou jádrem konfliktu mezi Sýrií a Izraelem. Izrael je obviňován, že Golanské výšiny okupuje, že to byla územní expanze; multikulturalisté vyznávající ideologii politické korektnosti tomuto státu přisuzují roli nacistického Německa a jeho „Drang nach Osten“ - pudový tlak ovládnout východní území. Jako chtěli pro svůj národ určitá další území nacisté, je ze stejného zločinu obviňován i Izrael.

...Celý článek
Glosa: Islámsko-nacistické spojenectví na Blízkém východě

Glosa: Islámsko-nacistické spojenectví na Blízkém východě

Mezi nejznámější německé vojevůdce patřil Erwin Rommel přezdívaný „liška pouště“. Rommel si získal vynikající pověst díky svých bravurním vojenským akcím a také tím, že se choval velmi dobře k americkým a britským zajatcům. Rommel je historiky uznáván co by gentleman doby. Winston Churchill projevoval Rommelovi uznání a považoval ho za „skvělého vojevůdce“.

...Celý článek
Francouzští Židé v obležení...

Francouzští Židé v obležení...

Francouzská židovská komunita s přibližně 550 000 členy je největší v Evropě a třetí celosvětově, hned za Izraelem a USA. Mylná je domněnka, že francouzští Židé žijí v blahobytu, většina původních Židů byla zavražděna nacisty v době šoa a tři čtvrtiny dnešní komunity tvoří sefardští Židé ze severní Afriky. Jejich rodiny se přestěhovaly do  Francie většinou v období mezi vznikem Státu Izrael v roce 1948 a vyhlášením nezávislosti Alžírska roku 1962.

...Celý článek
Opomenutá kauza zapomenutých uprchlíků

Opomenutá kauza zapomenutých uprchlíků

     Dějiny 20. století často bývají označovány jako „dějiny válek“.  Války s sebou nesou nezměrná utrpení , smrt, uprchlictví, násilné vyhánění  nevinných.  Během I. světové války Turci spáchali genocidu na arménském obyvatelstvu, během II. světové války nacisté vyvraždili více než 1/3 veškerého židovského obyvatelstva, bezprostředně po válce Spojenci na Postupimské konferenci z roku 1945 schválili odsun německého obyvatelstva ze zemí střední a východní Evropy, tisíce mrtvých a miliony vyhnaných má na svědomí konflikt mezi Indií a Pákistánem, Íránem a Irákem, vlnu uprchlictví vyvolal konflikt mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky. V současné době konflikt v Darfuru je ve znamení krveprolití a vyhánění zejména křesťanského obyvatelstva súdánskými islamisty,  v Nigérii není situace o mnoho lepší, Boko Haram se dopouští nepředstavitelných zvěrstev.  A to vše v novém tisíciletí.

...Celý článek
Obrácení Walida Shoebata

Obrácení Walida Shoebata

Nedříme, nespí ten, kdo ostříhá Izrael-zpíval bývalý terorista OOP Walid Shoebat na torontské univerzitě před zástupem studentů, z nichž mnozí byli Židé.Návštěva Walida Shoebata a Tovia Singera z izraelského národního rozhlasu byla nejčerstvější akcí bývalého teroristy, který se nyní stal zastáncem a Sionu, Izraele a Židů. Walid se narodil r.1960 muslimskému otci a matce, která byla americkou křesťanskou a své dětství prožil hlavně v oblasti nedaleko Betléma. Jeho rodiče se potkali, když jeho otec studoval v USA,oženil se a vrátil se do rodné oblasti.

...Celý článek
Pravda o „Mezinárodním hnutím solidarity“ ...

Pravda o „Mezinárodním hnutím solidarity“ ...

Co to vlastně je organizace „Mezinárodní hnutí solidarity“? Představitelé tohoto hnutí se sami označují za nenásilnou organizaci, hájící lidská práva kdekoliv na světě. Přibližme si, zda-li je tomu tak doopravdy. Skutečností je, že mnozí antisemité, kteří si říkají „antisionisté“ se názory ISM zaštiťují, a každého, kdo si dovolí nesouhlasit, obviní přívrženci této organizace z fašismu.

...Celý článek
Glosa... Vlastnictví půdy v Osmanské říši...

Glosa... Vlastnictví půdy v Osmanské říši...

V Ottomanské říši neexistovala pro normálního člověka možnost “vlastnit půdu”. Všechna půda náležela říši (Sultánovi), a ti co jí obdělávali, byli ve skutečnosti jenom “nájemci”. I tak se stalo, že Židé navracivší se zpět do Izraele po roce 1880 mohli půdu od Sultána naprosto legálně a bez problémů vykupovat - prostě si jí na sebe registrovali.

...Celý článek
Islám zbavuje člověka lidskosti

Islám zbavuje člověka lidskosti

(Alí Sína- Jak porozumět Mohamedovi a muslimům).

Po útocích z 11. září jedna rozrušená Američanka dosvědčila, že její třiadvacetiletý syn ve čtrnbácti letech přestoupil na islám. Prostřednictvím svého imáma (islámského duchovního) se ženil s muslimkou, kterou předtím neviděl a teď se chce i se svým dítětem odstěhovat do Afghánistánu, aby po boku Talibánu zabíjel americké vojáky a stal se „mučedníkem“. Před několika lety matce rovněž oznámil, že jakmile islám ovládne Ameriku, bude vydán příkaz k zabíjení nevěřících, nezaváhá ani na okamžik a uřízne ji hlavu.

...Celý článek