• Neděle, 27. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Osmdesát procent europoslanců nenávidí státy, národy a hranice
Počet návštěv: 1146

Osmdesát procent europoslanců nenávidí státy, národy a hranice

Ivan David Článek od Ivan David

Rozdíl mezi představou českého občana o Evropské unii a realitou je propastný. Dobrý občan bývá zachvácen přesvědčením, že Evropská unie byla stvořena pro jeho dobro, ale protože se tak nějak stále úplně nedaří, je třeba přidat v úsilí, a zejména čeští zástupci by se měli mnohem více snažit, aby dobra přibylo. Na český stát dobrý občan nahlíží jako na veskrze prohnilý a s nadějí hledí do Brusele, odkud čeká nápravu. Jenže ono je to všechno tak nějak právě naopak. Leccos mohl napovědět koronavirus a již dříve snaha o nadílku imigrantů a třeba postoj k tureckému prolamování řeckých hranic do Evropské unie.  

Rozhodují schválení, ne zvolení

Evropská unie, totiž její vedení, není na lid členských států nikterak zvědavá, právě naopak. Proto se všemu demokratickému úporně brání. Zatímco v demokratickém státě rozhodují zástupci zdola vyzdvižení volbami, v Evropské unii rozhodují shora jmenovaní oligarchií schválení. A co Evropský parlament? Mohl by někdo namítnout. Ten však nemá zákonodárnou iniciativu na rozdíl od parlamentů národních. Hlasuje o návrzích shora dodaných. Jistěže i poslanci Evropského parlamentu mohou předložit nějaké deklarace a výzvy. Vyzvaní se pak sami rozhodnou, zda jim vyhoví. Když například poslanci EU žádali po Evropské komisi usnadnění imigrace, sdělují pak domů zneklidnělým voličům, že je to nezávazné. Žádají-li například zrušení dvojí kvality potravin, tváří se, jako by to pro někoho bylo závazné. Evropský parlament má Evropské unii dodat zdání demokratického rozhodování. Podobně byl asi Ústavodárný říšský sněm v Kroměříži zřízen jako protiváha rakouského císařského dvora.

Rakousko doženem na svatého Dyndy
Jednotlivé členské státy mají nebo měly své orgány, které řeší problémy zemí tak, aby veřejnost, i když se to nezdá, byla co nejméně nespokojena, neboť chtějí pokračovat i po příštích volbách. Úředníci Evropská komise slouží zájmům oligarchie tak, aby nebyli zaměněni loajálnějšími. Musí se hodně snažit, aby vyhověli. Demokracie v jednotlivých zemích, byť nedokonalá, je překážkou prosazení vyšších zájmů Evropské unie.

Jednotlivé země například v EU nesmějí podporovat svoje hospodářství. To je zárukou, že náhrada „hospodářskou soutěží“ zničených vlastních podniků novými, s kvalifikovanou výrobou, je vyloučena. Přípustné jsou jen montovny zahraničních koncernů platících daně v daňových rájích a zaměstnávající málo kvalifikované pracovníky, pokud možno dovezené z ještě chudších zemí. Za to máme být vděčni. „Volný pohyb kapitálu“ v praxi znamená pohyb od nás přes daňové ráje do zahraničních bank. „Volný pohyb pracovní síly“ znamená přesun kvalifikovaných – bez školného vzdělaných – ven a nekvalifikovaných do země. Volný pohyb zboží znamená, že obchodní řetězce k nám dovážejí zahraniční zboží včetně zemědělských produktů několikanásobně více dotovaných než naše domácí. To je jedna výhoda za druhou. Proto už nikdo neklade oblíbenou otázku první poloviny let devadesátých: Kdy Česká republika dožene Rakousko? Tempo růstu životní úrovně je stejné jako za socialismu a Rakousko je stále stejně vzdáleno, i když Václav Klaus senior tvrdí, že jsme se za oněch třicet let poněkud přiblížili. Že máme nižší produktivitu práce? Ano, takovou, jaké lze v montovnách a při investiční zanedbanosti dosáhnout.

Zákaz vlaječek má masivní podporu a symbolizuje postoj k národním státům
Nebylo by spravedlivé úpadek průmyslu, zemědělství, školství, kultury, atd. připisovat jen Evropské unii. Velkou zásluhu zde mají strany vládnoucí zejména v první polovině devadesátých let, kdy byly podpořeny naivním očekáváním občanů. O úpadek školství a kultury se zasloužily svěží západní větry, neboť Západ stále kráčí o několik kroků před námi. Evropská unie tyto procesy kodifikovala a usiluje o prohloubení dosažených výsledků. Českého občana by patrně překvapilo, že 90 % poslanců Evropského parlamentu si přeje vytvoření Evropské unie jako unitárního státu se všemi atributy včetně vlastní armády a zahraniční politiky. Opakovaně jsem slyšel poslance EP zdůrazňovat (od Sjednocených, přes Zelené, socialisty, Liberály až po Evropské lidovce), že to nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo vrácení nějakých kompetencí národním státům. Zákaz vlaječek, který aktivně podporuje 50 % poslanců EP a 40 % je lhostejný, není nahodilý. Opravdu nenávidí členské státy, hranice a národy. Nebo jsou jim lhostejné. Současně si nejméně 80 % poslanců EP přeje pokračování přílivu imigrantů. Zástupce příslušného komisariátu pozvaný českými lidovci nám s vážnou tváří hlavně zdůrazňoval, že chybí lidé v pečujících profesích a bájný průmysl 4.0 bude vyžadovat desetitisíce ajťáků, kteří nám v Evropě chybí. Proto je migraci třeba podporovat a zveličovaných lapálií si nevšímat. Nejméně 70 % poslanců EP si přeje „zelený úděl“ s drastickým omezením živočišné výroby a zemědělství vůbec, minimalizaci používání spalovacích motorů až jejich zákazem, zrušení tepelných a atomových elektráren, atd. Ty bilióny je nutné na to dát rychle. Kysličník uhličitý a kravské prdy zůstávají na místě, vzduch nad Zeměkoulí přece neproudí a zhroucení průmyslu, zemědělství a zbídačení obyvatelstva nám na ostatních kontinentech budou závidět a proto se k Evropě připojí. Všichni budeme hrdí, že jsme světoví lídři v uskutečňování geniálních myšlenek. Pozor, oni to myslí smrtelně vážně!

Prolhanost dvojím metrem

Myslím, že každého by stejně jako mě překvapil podíl poslanců EP se zcela bizarními nápady, hlupáků a fanatiků nevývratně přesvědčených o vlastní pravdě, naprosto odtržených od reality a bez jakéhokoli pocitu reálné odpovědnosti za důsledky jejich rozhodnutí. Čtenáři věř, že něco takového v českém parlamentu přece jen není k vidění (doufám, že se nepletu, dvacet let jsem v Parlamentu ČR nebyl).

Důležitou vlastností hojně uplatňovanou ve strukturách EU je prolhanost, která se projevuje zvláště uplatňováním dvojího metru. Vášnivě je odsuzováno potlačování národních práv asijských muslimských Rohingů nebo Ujgurů či budhistických Tibeťanů při naprosté lhostejnosti k právům Katalánců, kteří, ač byli řádně zvoleni, se stali poslanci až na základě soudního rozhodnutí, nebo Rusů, kteří byli v pobaltských státech zbaveni občanství a dodnes žádného nenabyli.
Inkluze za inkluzí?

Koronavirová epidemie ukázala nejen omezenou schopnost některých evropských států se s epidemií vypořádat, ale i úplnou neschopnost orgánů EU jakkoli smysluplně a včasně reagovat. Výsledkem nepochybně bude úspěchem završená snaha vytvořit nějaký „evropský orgán“ na koordianaci epidemií, který napříště zajistí celounijní chaos. Již dnes existuje komisař pro „krizový management“ Janez Lenarčič (Slovinsko), který prý koordinuje reakce na naléhavé situace. Dočetl jsem se, že „podporuje členské státy v rozvoji strategií na katastrofická rizika“. Možná je něco jako blanický rytíř a čeká, až bude nejhůř, a ono se to s tím koronavirem pořád ještě zhoršuje. Národní státy degradují také tím, že místo kvalifikovaných a odpovědných vlastních rozhodnutí mají úředníky, kteří „čekají na instrukce“, aby je mocí nadřazenosti unijní legislativy nad národní legislativou pak za každou cenu prosadili. Hezký příklad je inkluze ve školství. Paní ministryně Kateřina Valachová ji zavedla hbitě s odůvodněním, že už jsme jí stejně dávno měli mít.

Nabízí se otázka, proč vlastně v Evropském parlamentu jsem, když proti vůli většiny nemohu nic prosadit. A nabízí se odpověď, že pro peníze. To ovšem nedává smysl. SPD mě nekandidovalo kvůli své starosti o můj prospěch, ale proto, abych ukazoval pravdivý obraz Evropské unie v České republice. A o to se snad nikoli bez úspěchu snažím.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

24.03.2020 19:13

Jen si dovolím poznamenat,že těch dobrých českých občanů je nějak málo.Nebo se jen neozývají?


 
Maličký Kamínek

Maličký Kamínek

24.03.2020 11:35

Pane Davide, dobrý český občan tuší, jak se věci mají...


 
Vladimír ing.Flössel

Vladimír ing.Flössel

24.03.2020 09:55

Malá připomínka k inkluzi. To nebyla jen Valachová, to byl celý dienstbierovský rodinný klan


 
Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Málokdo si pokládá docela zásadní otázku: Čeho vlastně chceme dosáhnout těmi drastickými omezeními, které na nás naše vlády každým dnem navalují? Na co čekáme?  Vždyť už od března vládnoucí panáci téměř po celém světě “bojují” proti Covid-19. Téměř zastavili ekonomiku, obrovsky zadlužili další generace, orouškovali a do karantény poslali celé národy. A výsledek? Veliké nic! Vir je tu stále s možná ještě větší intenzitou než na jaře. K čemu tedy jsou všechna ta opatření?

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Není to tak dlouho, co České soudy řešili kauzu Walderode. Šlo asi o drobné, když byly zcela protiprávně navráceny majetky tohoto rodu, který vědomě kolaboroval s nacisty a sám Walderode byl důstojníkem abwehru a nosil nacistickou uniformu. Co jsou to 3 miliardy korun že??? To Český daňový poplatník zvládne. Vždyť podvod s církevními restitucemi také zvládá platit. Jenže nyní na nás jdou nacističtí pohrobci rodu Lichtensteinů a to už je průšvih obřích rozměrů se značnými politicko - ekonomickými dopady, ale i s dopady do soukromého života značného počtu obyvatel. Mnoho o tom asi nevíte, ale soudy už běží a není žádná jistota jak prodejná Česká justice bude reagovat. Lichtensteinové chtějí zpět své majetky a to bez ohledu na Benešovy dekrety a Postupimskou dohodu, či Pařížskou konferenci.

K lékaři bez papírů?

K lékaři bez papírů?

Stalo se vám někdy, že jste přišli na kontrolu ke svému lékaři a výsledky vašich krevních testů zůstaly doma na stole? Mně ano, a několikrát. Proto moc dobře vím, co v takové situaci následuje. Váš lékař nemůže správně stanovit diagnózu, jelikož nemá kompletní přehled o vašem zdravotním stavu. Co to pro vás znamená? Přijďte druhý den znovu a nezapomeňte - papíry s sebou

Poslední domácí zprávy

Peníze nejsou všechno

Peníze nejsou všechno

Až moc dobře si pamatují mnozí z nás hlášku přisuzovanou Václavu Klausovi „Peníze až v první řadě“. A teď se ukazuje, že peníze...