• Neděle, 27. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Pandemie, bezdomovci, nelegální (či EU podivně legalizovaní) imigranti
Počet návštěv: 1705

Pandemie, bezdomovci, nelegální (či EU podivně legalizovaní) imigranti

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Máme v ČR /dle oficiálních údajů, reálně to pravděpodobně bude více) cca 25 000 bezdomovců, vesměs vždy lidí na hranici bídy či hluboko pod ní, lidí bez perspektivy   - ale především bez adresy a bez domova v tom základním a fyzickém slova smyslu.

Většinou jde o starší lidi (až na cca 6000 z nich, kteří jsou mladší 18 let, ale paní Šojdrová za ně ale slzu neuroní). Na druhou stranu u nich je malá pravděpodobnost lyžovačky v severní Itálii. Přesto všechno jde o nejzranitelnější skupinu obyvatelstva, protože je velice těžko evidovaná (resp. evidovatelná), žádná evektivní domácí karanténa u nich není proveditelná a zásadní informace o současné kritické situaci se k nim mnohdy nejspíš ani nedostanou, protože nemívají televizi, notebook, tablet či chytrý mobil. Jsou to lidé, na které náš stát a sociální systém kašle a mají pramalou šanci na zlepšení svého stavu. Je tedy rozumné předpokládat, že mezi nimi si koronavirus vybere svou krutou daň a mohou posloužit jako šiřitelé infekce. I dále směrem do majoritní společnosti A co dělá náš stát a tak štědře, ze státních peněz dotované neziskovky v tomto směru? Nic jsem nezaregistroval, píše v komentáři Jiří Kobza.

Tito lidé navíc  často (až 30% podle britského výzkumu) trpí různými (mnohdy velmi závažnými) zdravotními problémy a mají tak oslabenou imunitu. Nemluvě o rozšířeném výskytu závislostí či psychickým poruch mezi nimi.

Také jsou často až těmi úplně posledními na řadě v situaci nedostatku ochranných pomůcek (respirátory, roušky, dezinfekční prostředky) a problémů v jejich distribuci.

A - v neposlední řadě  - si samozřejmě nemůžeme dělat iluze o dodržování nezbytných hygienických postupů a nařízení nouzového epidemiologického  v jejich řadách.

Zdaleka ne všichni lidé bez domova také, ať už  pravidelně či alespoň občas - využívají sociální služby typu azylových domů či nocleháren, kde jim obětavě pomáhají skutečné neziskovky a dobrovolníci hodni obdivu, bez koruny státní dotace. Je tedy těžké e dohledat.

K lednu 2020 bylo dle ČT v ČR cca 640 000 legálně (na povolení úřadů ČR) pobývajících cizinců. Když k nim připočteme nelegálně pobývající cizince, mezi které počítám i ty velmi podivně legalizované v zahraničních  hotspotech, myslím, že nebudu daleko od čísla přesahujícího 1 milion lidí.

Ne z Tchaj-wanu, ne z EU, ne z USA, ale z Číny, proto vyzývám...

Světem se šíří pandemie koronaviru, na který dosud není lék, a kterou v současnosti lze zastavit jenom tím, že se zastaví pohyb a sdružování lidí. To je ovšem možné pouze za splnění několika kritérií:
Stát musí být schopen toto omezení sdružování a pohybu lidí prosadit, kontrolovat a vymáhat
Stát musí mít možnost a kapacitu uzavřít hranice
Občané musí mít disciplínu, aby pochopili nutnost opatření
Stát musí mít možnost sankcionovat ty občany, kteří neuposlechnou a svojí nekázní ohrožují své okolí.
Slovo „azyl“ i bez kontroly na koronavir otevře německé hranice

1. Omezení pohybu a sdružování osob ale s sebou nese zastavení značné části práce v zemi. Zaměstnavatelé budou nuceni propouštět a je zřejmé, že toto opatření se dotkne především legálně pracujících a pobývajících cizinců. Poctivé lidi je možné registrovat, sledovat jejich pohyb i jejich zdravotní stav. Jenže, co se stane, když jejich zaměstnavatelské agentury narazí na zavřené dveře podniků, pracovníci nedostanou plat a ubytovatel je vyhodí z už tak mizerné ubytovny? Kam půjdou, čím a jak se budou živit? Je jich opravdu hodně. Budou nahraní, přitlačení ke zdi a bez šance a bez peněz dostat se domů. Naše vláda sice již vypravila dva vlaky na Ukrajinu, ale jenom právě Ukrajinců je zde přes 150 000, takže je to prozatím jen symbolické gesto.

Ale co ti ostatní? Co ostatní národnosti statisíců moderních otroků, které do montoven v ČR nechaly přivézt korporace? Co nelegální migranti, kteří se snaží přes naše území se proplížit do Německa? Co migranti, kteří se již uchytili v českém podsvětí a obchodují s drogami, prostitucí či nelegální prací?

Zkrátka a dobře máme nejenom v ČR ale v celé Evropě zaděláno na pořádný bezpečnostní problém. Už nyní jsou v ČR stovky tisíc cizinců, jejichž perspektiva je velmi diskutabilní a kteří mají důvod k nervozitě. Američané to asi tuší a proto v USA stouply prodeje zbraní a střeliva na desetinásobek.

2. Uzavření hranic a  možná některých oblastí uvnitř státu se nevyhneme, ať již k zamezení pohybu potenciálně infikovaných osob v rámci EU, anebo s hrozbou další migrantské invaze, kterou tak statečně a důmyslně zastavují Řekové. Jenže jak a s čím je uzavřít? Policie ani to, co zbylo z naší armády, na to nestačí a tzv. nástavbový (zbrojní) zákon, který by umožnil ministerstvu vnitra povolat ozbrojené rezervisty a dobrovolníky – legální držitele zbrní - z branných spolků k pomocné službě PČR není dosud schválen. Houstone, máme problém.

3. Naši občané, díky 30 letům dekadence tzv. liberální společnosti ztratili pocit občanské zodpovědnosti a o disciplíně těch, kterým je méně než 40 si v mnoha případech mohou nechat jen zdát. Zahraniční dělníci, vyhození z práce a protloukající se k domovu, tak ti už vůbec nemají důvod respektovat náš stát, o kriminálních živlech ani nemluvě. Takže předpokládat, že drtivá většina těch, kteří pobývají na našem území, bude dodržovat hygienu a karanténu, mi přijde naivní.

S dělníky, vyhozenými z práce, ztratí značnou část odbytu i kriminálníci. Dohromady tedy mluvíme přinejmenším o statisících lidí, nezapomínejme na to. Až ve větších skupinách potáhnou zemí ve snaze dostat se někam směrem k domovu a budou se nuceni zásobovat z toho, co kde najdou, ukradnou, uloupí, budeme mít značný bezpečnostní problém. Nezapomínejme ani na možnost, že naše země se může stát tranzitní zemí migrantů, legálních či nelegálních, kteří se po ztrátě obživy budou vracet z Německa a dalších zemí na západě směrem na východ.

4. Když před 100 lety řádila ve světě „španělská“ chřipka, bylo trestem za nenošení roušky vězení. Osobně necítím žádný soucit s těmi dvěma pachateli, kteří nakazili Uničov. Protože jaký rozdíl je mezi jimi a likérkou Drak s metanolem? Proto si myslím, že přísné tresty v situaci, kdy ohrožují velké počty lidí, mají své místo. Jen netuším, jak je české vězeňství připraveno na morovou nákazu.

A na konec to nejlepší, co všechny ty migrantské a integrační neziskovky, které přijdou i o ty symbolické klienty a především o státní peníze? Kam půjdou jejich zaměstnanci (neužívám úmyslně slovo pracovník, protože z práce je nepodezřívám)? Ty mají také důvod k nervozitě. Najednou ta jejich zaklínadla o ochraně lidských práv kohokoliv mimo našich vlastních lidí, ztratí váhu i smysl.

Česká republika musí opět být zemí občanských práv! Tato práva nesmí být pod jakoukoliv záminkou (třeba ochrany lidských práv kohosi kdesi) pošlapána.

zdroj: Jiří Kobza

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

24.03.2020 19:01

Bezdomovce nijak zvlášť nelituji.Většina se jich na ulici dostala vlastní vinou a téměř všem dnes jejich stav vyhovuje.Daleko větší problém představují právě cizinci.Nemluvím o těch,co jsou zde nelegálně a české úřady proti nim nic nedělají.To jsou většinou zločinci.Problémem jsou právě ti,co tu jsou legálně a legálně úpracují.Jak jsem psal už dříve,v době krize,a dnes to skutečně krize je,budou mezi nezaměstnanými a domů třeba nemohou.Ať už nemají peníze na dopravu,či mají nějaký škraloup ve své vlasti a bojí se trestu.Když zůstanou tady,jenom rozšíří řady nelegálních cizinců a budou se živit jakým způsobem?Prací to nebude možné a tak zbývá jen trestná činnost.A na to máme dost domácích expertů,kteří tráví ve vězení báječnou dovolenou,na kterou nemá spousta pracujících.Budou je snad živit a šatit ony slavné ziskové neziskovky?O tom si dovoluji pochybovat.Ty mají za peníze daňových poplatníků místo konání cizinu!Kolik se jich podílí na zvládnutí situace?Pánkův člověk v tísni se o domácí problémy nestará a starat nebude.Lékaři bez hranic jsou to samé.A řada dalších.V zájmu šetření jim nedat ani korunu,ať si je platí ti,v jejichž prospěch jednají.Mám za to,že humanismus je dobrá věc,ale jak se začne přehánět,stává se pouze parazitem,jehož neziskoví zaměstnaci většinu peněz spotřebují pro vlastní režii.


 
Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Málokdo si pokládá docela zásadní otázku: Čeho vlastně chceme dosáhnout těmi drastickými omezeními, které na nás naše vlády každým dnem navalují? Na co čekáme?  Vždyť už od března vládnoucí panáci téměř po celém světě “bojují” proti Covid-19. Téměř zastavili ekonomiku, obrovsky zadlužili další generace, orouškovali a do karantény poslali celé národy. A výsledek? Veliké nic! Vir je tu stále s možná ještě větší intenzitou než na jaře. K čemu tedy jsou všechna ta opatření?

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Není to tak dlouho, co České soudy řešili kauzu Walderode. Šlo asi o drobné, když byly zcela protiprávně navráceny majetky tohoto rodu, který vědomě kolaboroval s nacisty a sám Walderode byl důstojníkem abwehru a nosil nacistickou uniformu. Co jsou to 3 miliardy korun že??? To Český daňový poplatník zvládne. Vždyť podvod s církevními restitucemi také zvládá platit. Jenže nyní na nás jdou nacističtí pohrobci rodu Lichtensteinů a to už je průšvih obřích rozměrů se značnými politicko - ekonomickými dopady, ale i s dopady do soukromého života značného počtu obyvatel. Mnoho o tom asi nevíte, ale soudy už běží a není žádná jistota jak prodejná Česká justice bude reagovat. Lichtensteinové chtějí zpět své majetky a to bez ohledu na Benešovy dekrety a Postupimskou dohodu, či Pařížskou konferenci.

K lékaři bez papírů?

K lékaři bez papírů?

Stalo se vám někdy, že jste přišli na kontrolu ke svému lékaři a výsledky vašich krevních testů zůstaly doma na stole? Mně ano, a několikrát. Proto moc dobře vím, co v takové situaci následuje. Váš lékař nemůže správně stanovit diagnózu, jelikož nemá kompletní přehled o vašem zdravotním stavu. Co to pro vás znamená? Přijďte druhý den znovu a nezapomeňte - papíry s sebou

Poslední domácí zprávy

Peníze nejsou všechno

Peníze nejsou všechno

Až moc dobře si pamatují mnozí z nás hlášku přisuzovanou Václavu Klausovi „Peníze až v první řadě“. A teď se ukazuje, že peníze...