• Úterý, 02. březen 2021
  • Svátek má Rukojmí Anežka

A vítězem se stává ... Čína
Počet návštěv: 1602

A vítězem se stává ... Čína

Jiří Vyvadil Článek od Jiří Vyvadil

Pokud by celosvětová koronavirová pandemie skončila za týden, dalo by se uvažovat o tom, že samozřejmě přinese různé dopady v jednotlivých zemích světa na životech a zdraví a stejně tak vesměs negativní propad ekonomiky, zvýšení nezaměstnanosti a dočasný propad životní úrovně lidí.

A nemusela by znamenat systémový posun v geopolitickém uspořádání světa, tak jako nastal po skončení 1. světové války rozpadem monarchií, po skončení 2. světové války vznikem dvou geopolitických bloků Západu a Východu a rozpadem kolonialismu a konečně pádem Berlínské zdi s údajným vítězstvím liberální demokracie ve světě.

Zatímco i američtí politologové si kladou otázku, jaký bude svět a kdo v něm bude hrát hlavní roli, pokud koronavirus bude ještě například ještě půl roku či rok devastovat zdraví, životy ekonomiku a institucionální vazby ve světě přesune se geopolitické těžiště tam, kde si s těmito problémy budou umět nejlépe poradit.

V dosavadním geopolitickém uspořádání se až dosud kondenzují síly kolem Západu, tedy EU, USA+ případně Velké Británie na jedné straně  a Východu, tj. Číny a Ruska. Už teď jsou obě geopolitická  uskupení ve svých celcích v podstatě stejně vyvážená. Západ nepochybně má ekonomiku i vojenskou sílu  rovnovážněji rozdělenou, byť je nepochybné, že minimálně na počátku pandemie USA hrála dominantní roli, Východ, čili Čína a Rusko, má ekonomicky dominantní pozici v Číně a vojensko diplomatickou sílu v Rusku.

Právě pandemie ukazuje s některými neznámými příčinami, že nejvíce světově postiženými co do nakaženosti a úmrtnosti je nepochybně západní Evropa a USA, zatímco východní Evropa má prakticky oproti západu velmi slabou míru nakaženosti a úmrtnosti. A mimochodem i Rusko,  které dnes dosahuje 1/3 nakaženosti USA, v počtu obětí má v této fázi (USA 81 909, Rusko 2 116) pouhopouhou 1/40 počtu obětí v USA, a i ve vztahu k nejvíce postiženým západoevropským zemím (UK 32 000, Itálie 30 700, Španělsko 27 000, Francie 26 650 –se zaokrouhlením) čili přibližné 1/15 počtu obětí v těchto zemích.

Právě schopnost států zvládnout tuto epidemii a získat pro to i obyvatelstvo, případně vytvářet přechod k obnovení ekonomiky určuje budoucí geopolitickou sílu až epidemie opadne.

Zatímco USA budí dojem totálního rozvratu, navíc posíleného tím, že centrální administrativě vlastně přísluší toliko pouštět do oběhu nové peníze, ovšem bez jakéhokoliv vlivu na rozhodování jednotlivých  států v boji proti koronaviru, Čína  se svým v podstatě  setrvalým počtem obětí 4 633 , zjevně vede a s případnými novými ložisky si umí rázně poradit.

Čísla o předpokládaném růstu jsou rozhodně vzdálené úděsné podoby, která nyní zažíváme v této části světa

Pokles růstu HDP v Číně se odhaduje oproti loňským 6,1procenta na 2,3 procenta za rok 2020 a v roce 2021 se předpokládá vrátit opět k růstu 7,3 procenta.

No neříkejte, že to nevypadá dobře. Není pochyb o tom, že Čína má všechny předpoklady vyjít z krize nejlépe, a to i institucionálně a zpevněním svého politicko-ekonomického systému, který se ukazuje efektivní.

A tím se i dostávám k hodnocení Západu. Podobně jako v USA jednotlivé státy i v Evropské unii jsme se prakticky vrátili k řízení svých vlastních věcí. A  především na národních vládách záleží, zda si zem vede katastroficky jako Itálie, Francie, Španělsko, Belgie, ale i Velká Británie, či alespoň přiměřeně, jako Německo, kde ovšem rovněž platí systém, že si každá spolková země určuje svou vlastní protiepidemickou politiku a i zřejmě proto jsou dramatické rozdíly mezi Bavorskem na jedné straně a bývalými oblastmi NDR, kde je situace cca o 60 % lepší.

Zajisté ale  bude dobré vyčkat s celkovým hodnocením až na konec.

Zcela zjevně se povedou velmi intenzivní diskuze, jak dál s EU. Už v minulých měsících se jižní země  - Itálie, Španělsko, ale i Francie, ostře stavěly proti politice Německa, Nizozemska a spol. Ale půjde i o to, zda Evropská komise i Evropský parlament budou chtít dál pokračovat v hledání vnitřního nepřítele, za kterého jsou zásadně pokládány země V4.

Zatímco logika by měla vést k metodě spolupráce, západní státy navíc dramaticky porážené pandemií, jakoby nic jiného neuměly než trestat, trestat, trestat.

Už teď je možné konstatovat, že na rozdíl od Číny, která se ukazuje jako úspěšný politicko-ekonomicko – sociální model řízení společnosti, USA i podle amerických komentátorů se stává velmocí druhého řádu, a pokud jde o země EU, minimálně v boji proti koronaviru východní Evropa si vedla dobře a západní, možná s výjimkou Německa a zcela určitě i Rakouska, selhala.

Až skončí pandemie, svět bude změněn. 

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

13.05.2020 08:39

Vážený pane doktore, s Vaším názorem dnes nesouhlasím. Veškeré procesy na celoplanetární úrovni jsou vedené z jednoho centra. Je třeba vycházet z faktů. jeden z nich je redukce počtu obyvatel naší planety. Jedná se o postupnou redukci. Takže tento experiment je v běhu, je realizován. (Graf o doporučené procentuální redukci otiskl na svém webu "Ladik" Větvička). Veškeré obchody všech zemí světa MUSÍ být realizovány přes USD pod dohledem neoconů. Vláda USA oficiální nótou dala ostře najevo, že dostavba plynovodu "Nordsteam" není žádoucí. Firma, která realizovala kladení potrubí po dně Baltského moře byla sriktně "požádána", aby okamžitě s výstavbou skončila. Jinak na ni budou uvaleny sankce, zablokovány všechny konta a nebude smět dále ve svém oboru podnikat. Tato firma by de facto přestala existovat. Firma se okamžitě stáhla z této práce, zakázky. Byl to jasný rozkaz s tím, že jinak firma bude naprosto zničená. Proběhlo vydírání na státní úrovni. Pokud se o dostavbu pokoušejí Rusové, jsou jim házeny klacky pod nohy. O samostatné politice evropských států lze úspěšně pochybovat. V Evropě šlo neoconům především o to, aby byla za "pomoci" imigrantů paralyzována. No-go zóny se stále rozšiřují. Území, které zabírají nám nepatří. Jsou to státy ve státě s cizí, k nám nekompaktibilní kulturou a zvyky. Tito lidé k nám navíc přicházení ze zemí, které armáda USA zpustošila bombardováním. Takže přicházejí s touhou po pomstě. A to je další záměr neoconů. Destabilizují tak bezpečnostní situaci natolik, že postižené země mají jednu jedinou starost. Přežít. Pokud chtějí země mimo vliv mocných světových struktur cokoliv prodávat, hodnota komodit co nabízejí se prudce sníží, aby neměly ze svého exportu zisk. Ten jim naopak generuje ztráty. Není přípustné,ani myslitelné, aby státy vyvážející ropu, měly zisk a obešly při obchodování americké banky. Když se o to pokusila Venezuela, šly trhy s hodnotou prodejní ceny do mínusu. To znamená, že Venezuela a státy ropného kartelu by musely za prodej ropy ještě platit ze svého těm, jimž dovážejí. Toto ekonomické ničení všech, kteří by chtěli vzdorovat nadvládě dolaru, je v současnosti fakt. Vše je ověřitelné. Nelze to vyvrátit. Z toho se musí vycházet. Ćína chce prodat dluhopisy, aby poškodila USA na finančních trzích. Tato velmoc se jevila jako vhodná oběť lsti zvané koronavirus. Za jeho šíření po světě má zaplatit přes padesát bilionů dolarů. Dnes probíhá mezinárodní arbitráž a soudní řízení. Poté bude Číně vystaven účet oficiálně. My jsme vůči ní změnili celní pravidla. Nákup (i drobností) v Číně se za pomoci cla a účtú za poštovní doručení na její výrobky budou uvaleny takové daně, že její zboží nebude možno kupovat. Cla USA uvedou na země, které se pokusí jít vlastní cestou. Jako příklad může být Turecko. To politicky zazlobilo neocony a výsledek? Do druhého dne byla znehodnocena turecká měna o -60%. Na veškeré zboží byla uvalena až 80% celní přirážka. To je další fakt. To jsou procesy jež máme na očích. Důležité je postavit si otázku, co s těmito procesy můžeme dělat. Můžeme je ovlivnit? Můžeme nějakým způsobem do nich zasahovat? Odpověď je: Nemůžme. To už by se tak stalo. Takže jsme všichni v moci mocných finančních kruhů, které si vždy, bez výjimky, prosadí své. Vlastní sepětí ekonomické síly s možností propojení s vojenským nasazením kdekoliv na světě a rozhodují o sankcích vůči zemím, které se vydají vlastní cestou. Takže na závěr. Čína může uškodit USA prodejem obligací o maximálně 5 bilionů dolarů. USA od ní potom získají více než desetinásobek na vyměřených pokutách za koronavirus. I když je jednání o arbitráži vůči Číně už v běhu, neoconi čekají na reakci Číny. Pokud realizuje prodej cenných papírů, obligací, budou to neoconi, kteří ji svými pokutami a sankcemi zadupají do země. A to doslova a do písmene. Nedělejme si iluze, že úder vůči Číně není dokonale připraven. .....Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

12.05.2020 20:00

Netroufám si tvrdit,že vítěz je Čína.Stejně tak nelze tvrdit,že USA jsou velmoc druhého řádu.Vliv USA poněkud poklesl po celém světě a to může být příčinou tvrzení amerických komentátorů.Vycházejí z toho,že se USA už příliš ostatní nebojí.Takže tvrzení o vítězství Číny je asi poněkud předčasné.


 
Kolik vidíte prstů?

Kolik vidíte prstů?

Je to otázka, kterou dávají lékaři lidem, aby zjistili, jestli jsou při sobě a vnímají. Strkají jim prsty před obličej a v dobré víře tak zkoumají mentální schopnost člověka. Vidí je? Umí je spočítat? Je to rychlé a jednoduché. Možná až moc. A tak se díváme kolem sebe a vidíme jen ty nastrčené prsty. Ale napadlo se vás někdy podívat za ně?

Totalitni země s fašistycku vladu

Totalitni země s fašistycku vladu

Seděl sem v baru na břehu řeky, kera dala tomu městu jmeno. Pry podle užovek, kerych tu kdysik bylo mnoho. Upil sem z hrnku dobre, brazilske kavy, když mi zavrčel tydlifon. Saša. Dluho mi nevolal.
 

Co (ne)víme o Tibetě, aneb proč nevyvěšovat tibetské vlajky.

Co (ne)víme o Tibetě, aneb proč nevyvěšovat tibetské vlajky.

Rok co rok je v poslední módní, resp. západopoliticky korektní některými představiteli českých měst vyvěšovat tibetskou vlajku. Tento trend pochází z dob, kdy se Václav Havel přátelsky tulil k údajně tibetskému Dalajlámovi, který však v Tibetu již drahnou dobu nežije. Protože byl Tibet prezentován v podobenství, které si prý zasluhuje politickou a sociální podporu, Havlovými přívrženci (tzv. havloidy) byla vyvolána aktivita pro solidárnost s lidem Tibetu s tím, že jako projev solidarity občanů ČR (!) budou každého 10. března na veřejných budovách vyvěšovány tibetské vlajky. Protože tito aktivisté toho zřejmě o Tibetu mnoho nevěděli a neví dodnes, předkládám stručný dějinný popis o Tibetu, aby si veřejnost mohla učinit představu, co byl a je Tibet dnes.

Poslední domácí zprávy

Kolik vidíte prstů?

Kolik vidíte prstů?

Je to otázka, kterou dávají lékaři lidem, aby zjistili, jestli jsou při sobě a vnímají. Strkají jim prsty před obličej a v dobré víře tak...