• Pondělí, 17. květen 2021
  • Svátek má Rukojmí Aneta

Obnovíme Československo?
Počet návštěv: 1377

Obnovíme Československo?

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Čas od času se v článcích na různých serverech a v internetových diskuzích objeví téma Československo a možnosti jeho obnovení. Důvody jdou různé – u části zejména starší generace jde o jistou nostalgii za společným státem, v němž „všechno fungovalo“ a „všechno bylo jasné“, část lidí si myslí, že společný (a tím i větší) stát bude lépe odolávat v ostré mezinárodní a mezistátní politické, ekonomické, vojenské i kulturní konkurenci, a další se domnívají, že rozdělení Československa na konci r. 1992 bylo protiústavní, proti vůli většiny obyvatel a nemělo by platit. Řada lidí si také myslí, že po očekávaném rozpadu EU bychom se prostě měli vrátit k osvědčenému státu, který za sebou měl 75 let úspěšné historie, což není málo.

Ponechme na chvíli stranou vzpomínky a přání, podívejme se na věc z praktického hlediska a položme si několik otázek.

V prvé řadě se musíme ptát, jakou státní formu a jaké uspořádání by nové Československo mělo mít. Bude to unitární stát, federace, konfederace? Republika, monarchie, teokracie?

Jaká bude forma vlády, jaký (bude?) parlament (jednokomorový, dvoukomorový), jaký bude systém voleb? Jaké bude správní členění státu?

Jakou bude mít obnovený společný stát vlajku, znak a hymnu? Jakou bude mít měnu?

Kde bude hlavní město, v kterých městech budou sídlit další (centrální) úřady?

Jakou bude prosazovat politiku, jakou bude mít vojenskou doktrínu, jaké bude jeho mezinárodně-právní začlenění, kdo bude garantovat jeho hranice?

Jak budou definována a nastavena pravidla soužití dvou podobných a současně odlišných národů?

Budeme pokračovat v „úspěšném budování kapitalismu“ nebo budeme hledat a tvořit spravedlivější sociálně-ekonomický systém?

Umí si někdo představit, že by se kterákoliv z republik vzdala čehokoliv z toho, co si od doby rozdělení na konci r. 1992 vlastní silou a schopností vybudovala, vydobyla a prosadila?

Teprve zodpovězení těchto úvodních a základních otázek a na ně navazujících dalších z oblasti politiky, ekonomiky, práva, bezpečnosti a dalších oborů ukáže, nakolik je myšlenka obnovení společného státu schůdná.

Z historie samozřejmě známe případy sjednocení více států do jednoho celku. Ať už je to „nabalování“ Spojených států amerických (ukončené až v r. 1959), sjednocení Německa v r.1871, vznik Sovětského svazu v r. 1922 nebo méně známý případ Sjednocené arabské republiky (federace Egypt + Sýrie), která existovala pouhé 3 roky (1958 - 1961). Pokud se nejednalo o území s více méně národnostně homogenním obyvatelstvem se společným původem, historií a kulturou (Německo), byla tato spojení vždy nestabilní a krátkodobá. (USA jsou trochu zvláštní případ – jejich „sjednocování“ trvalo téměř 200 let a tmelicím a udržujícím prvkem je nadvláda finanční oligarchie a vojensko-průmyslového komplexu.)

Jiným případem je „volné sdružování států“ do nadnárodních společenství (organizací), z nichž nejznámější jsou Evropská unie a vojenský pakt NATO. Také zde se po i desetiletích existence neustále projevují rozdíly v náhledech na úlohu a směřování aliance a střety tradičních národních zájmů jednotlivých členů.

Někdo může namítnout, že dva se domluví snadněji než deset či dvacet. Zapomíná ovšem, že ze skupinových soužití je neobtížnější právě to párové – tedy dvou entit. V páru se neustále musí hledat a uzavírat kompromisy, které vývoj vztahu komplikují a zpomalují. Dobře to známe každý ze svého osobního života...

Proč nebude fungovat (a patrně ani nevznikne) žádná široká středoevropská aliance, dobře vysvětlil pan dr. Jaroš-Nickelli ve svém příspěvku: http://www.novarepublika.cz/2020/05/eurochalifat-obnova-ru-trojmori.html .

Proč nebude fungovat (a patrně ani nevznikne) nové Českolovensko, pokud nebudou dány jasné a srozumitelné odpovědi na položené otázky, jsme si ukázali na začátku tohoto článku.


Jaká je tedy budoucnost současné České a Slovenské republiky?

Do rozpadu Evropské unie se na jejich (ne)fungování nic nezmění.

Po rozpadu EU bude určující, kdo získá rozhodující vliv ve středoevropském prostoru a v širším slova smyslu na celou střední, východní a jižní Evropu (Balkán). Kandidátů je mnoho: USA, Německo, Rusko, Čína, globální elity (GE) – a islám. Bude záležet na obsahu jejich dohody nebo výsledku jejich soupeření o rozdělení sfér vlivu v post-EU Evropě. Česká a Slovenská republika jsou příliš bezvýznamné na to, aby jakkoliv tyto procesy ovlivnily a ani spolupráce v rámci V4 (V4+ nebo V4 ++...) jim na síle příliš nepřidá. Vnitřní rozpory v rámci V4+x je nakonec vždy odsunou na periferii dění.


A co na toto všechno říkají občané obou zemí? Provedl jsem si v průběhu září a října malou soukromou anketu na téma „Co říkáte obnovení Československa?“. Položil jsem tuto otázku řadě známých osobností publikujících na alternativě a několika poslancům a senátorům. Položil jsem tuto otázku okruhu svých přátel a známých a udělal jsem s nimi malý průzkum veřejného mínění, v němž jsme oslovili široké spektrum občanů různého věku a povolání. Tady jsou výsledky (pouze z ČR):

Necelá čtvrtina souhlasí, dvě třetiny nesouhlasí, ostatní neví. Na dotaz o možném sdružení středoevropských zemí do nové aliance stojící mimo EU a NATO téměř tři čtvrtiny dotázaných odpověděla, že o tomto záměru (projektu) nikdy neslyšela a neví, k čemu by to bylo dobré (část respondentů by ji uvítala, pokud by fungovala jako středoevropská mini-EU). Většina oslovených však o nový společný stát nestojí. Mají dost svých osobních starostí a nehodlají se zabývat pseudoproblémem, který neovlivní ani nevyřeší. Souhlasili by s tím, aby zůstal zachován volný pohyb osob, zboží a peněz, aby mohli bez problémů cestovat, podnikat a relaxovat na Slovensku, ale o společný stát nejeví zájem. Nevidí k němu důvod a spíš se přiklánějí k tomu, že by to přineslo nové problémy v politice, ekonomice, občanském soužití i v dalších oblastech..

Výsledek je tedy zřejmý - občané ČR nové Československo k ničemu nepotřebují.


Zajímavé názory:


„Mečiar vyjednal s Klausem rozdělení ČSSR a samostatnost Slovenska, Čarnogurskému se splnil sen o „stoličke v EU“. Mají, co chtěli...“


„Na území Čech, Moravy a Slezska máme k řešení tolik problémů, že po dalších a vzdálenějších netoužíme.“


„Mnohem víc než Československo potřebujeme nové české národní obrození, abychom se zbavili americké pseudokultury a zlozvyků.“


„Nejprve se musíme zbavit cizích pánů a teprve potom přemýšlet o tom, s kým sdílet nově nabytou svobodu. Sotva jsme vystoupili z RVHP a VS, vlezli jsme do NATO a EU. Podobnou chybu nesmíme opakovat.“


„Nejdříve se musíme postarat sami o sebe a až potom se můžeme starat o druhé.“


„Už skoro třicet let jen vzpomínám, „Kde domov můj“, jak „nad Tatrú sa blýska“, „na Královej holi jasný ohník horí...“ a čekám, až uslyším společné „Mor ho!“ a „Hrr na ně!“.“

 

http://www.novarepublika.cz/2020/05/eurochalifat-obnova-ru-trojmori.html


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tereza-Spencerova-Mrtva-iluze-Trojmori-499657


http://www.nwoo.org/2019/07/02/usa-polsko-trojmori-v4-nemecko-bejby-uz-nesedi-v-koute/


http://www.novarepublika.cz/2018/11/zamysleni-nad-iniciativami-na-obnoveni.html


https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Ladislav-Zelinka-74950/clanek/Obnoveni-Ceskoslovenska-muze-byt-realnou-moznosti-66898


https://outsidermedia.cz/stavme-fenixe-stredoevropske-spoluprace-ale-ponovu/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

27.10.2020 19:52

Pan Bradávka zřejmě nemá žádné problémy a tak se zabývá hloupostmi.Když se stát dělil,byla řada lidí proti tomu,ale politici si provedli svou.Lidí se neptali.Ke konci státu se na západě tvrdilo,že se jedná o pravolevé Československo.A tento rozdíl panuje i dnes.Slováci si zvolili reprezentaci,plně podporující EU a migraci.Takže už V4 neexistuje.Česká vláda balancuje na hraně.Ví,že nemohou přistoupit na podporovanou migraci,protože by šli od válu.Na straně druhé jsou stoupenci vytrvání v nesmyslné EU,která je horší odnoží SSSR a nejblíže je k Hitlerově třetí říši.Je s podivem,že naši politici odsuzují Maďarsko a Polsko za jejich postoj vůči hloupým a nebezpečným rozkazům EU.Místo toho,aby je podpořili,tak by nejraději zavedli proti nim sankce.Zajímají se více o dění v zahraničí,než o vlastní národ.Vozí se zraněné ze zahraničí,konkrétně dnes z Běloruska a předtím z fašistické Ukrajiny,které léčí za peníze daňových poplatníků.O naše děti však zájem nemají,z toho jim nekynou prebendy a bez nich nic dělat nebudou!Raději si nakumulují množství funkcí a kromě toho ještě místa v představenstvech a dozorčích radách akciových společností.A hloupí voliči je klidně zvolí i do pěti funkcí!Jen tak dál!


 
Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Vicepremér, ministr vnitra a krátce (zcela účelově pro potřebu řešení kauzy Vrbětice a potřebou vyhoštění ruských diplomatů) bývalý ministr zahraničí Jan Hamáček, se v rozhovoru pro Právo (sobota 15.5.2021) naprosto nevěrohodně vyjádřil ke kauze Vrbětice, neboť v obsáhlém rozhovoru pro deník neřekl jediné slovo o důkazech, které by opravňovaly vládu obviňovat Ruskou federaci, resp. GRU z teroristické akce ve skladě munice ve Vrběticích. Jeho nadsazené, přehnané a hodně sebevědomé tvrzení, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem vlády!“ je nejen směšné, ale také odsouzení hodné, protože toto vyjádření není hodno člověka, který zastává vysoké funkce, mj. silové ministerstvo vnitra. Je zcela nepochopitelné, proč v kauze Vrbětice, kontra agenti GRU připisuje takové zásluhy vládě, když vláda, kromě dramatického prohlášení v TV, žádnou zásluhu na vyřešení Vrbětic nemá! Tedy pokud nepočítáme bleskové a zcela nestandardní vyhoštění ruských diplomatů!

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

 Proč jsme mistři světa?? Inu stát po boku Spojených států a tím v první řadě mezi nepřáteli Ruské federace chce skutečně mistrovství v daném oboru. Nelze pominout, že hlavními tahouny týmu byli Andrej Babiš s Janem Hamáčkem a velmi zdatně jim sekundovali na křídlech příslušníci ODS a Pirátů. Nicméně každý takovýto souboj má i své oběti anebo bude mít. To ukáže čas, či zase nějaký jiný mistr světa.

Putin má pravdu, ne Zeman…

Putin má pravdu, ne Zeman…

V poslední době jsme si na Vrběticích uvědomili, že v podstatě můžeme plácnout cokoliv, protože v mezinárodním styku v krajním případě nás jen blahosklonně berou na vědomí.

Poslední domácí zprávy

Triumf

Triumf

Na českou zahraniční politiku se snad konečně usmálo štěstí. Dnes už je více méně jisté, že se žádná z klíčových postav západní...