• Neděle, 27. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Zemřel Umberto Eco; stydí se UK, že mu odmítla udělit čestný titul
Počet návštěv: 3560

Zemřel Umberto Eco; stydí se UK, že mu odmítla udělit čestný titul "doctor honoris causa"?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Ve věku 84 let zemřel italský spisovatel Umberto Eco. O jeho pátečním úmrtí informovala italská média s odvoláním na spisovatelovu rodinu. Eco se prosadil již svým prvním románem "Jméno růže", proslavený filmem se Seanem Connerym.

Umberto Eco vystudoval středověkou filosofii a literaturu, působil jako vysokoškolský učitel, pracoval v televizi, v nakladatelství, psal sloupky pro avantgardní časopisy, v roce 1971 se stal prvním profesorem sémiotiky a ve čtyřiceti osmi letech vydal svůj první a hned bestsellerový historický román „Jméno růže“ (1980), v podstatě detektivku, zavádějící čtenáře do italské opatství koncem listopadu 1327. Jak již bylo zmíněno, dílo bylo proslaveno filmem se Seanem Connerym.

Foto: Reuters...

Umbertova románová tvorba měla široké rozpětí svých odborných zájmů, i přes svou intelektuálnost je však celosvětově populární. Před svou smrtí, kdy v Římě bojoval s rakovinou, vyučoval sémiotiku na univerzitě v Bologni. Alma Mater Studiorum Università di Bologna je nejstarší univerzita na světě, založená už v roce 1088. (Sémiotiku lze definovat jako zkoumání „života znaků v lidské společnosti“. Do znakových systémů zahrnoval mj. i lingvistiku, ale též Morseovu abecedu, řeč hluchoněmých, hru v šachy, těsnopis…)

Řím... Snímek Břetislav Olšer

Vědecká rada Univerzity Karlovy dala už doživotně Umberta Eca (5.1. 1932 - 19.2. 2016) na černou listinu. Po udělení profesorského titulu sebestřednému Putnovi, který veřejně deklaruje porno skupinu Pussy Riot za jurodivé, neudělila před třemi roky rada UK v Praze čestný titul "doctor honoris causa" tomuto význačnému italskému intelektuálovi Umberto Ecovi. Návrh sice podala Filozofická fakulta UK v roce 2013 a její představitel, děkan Michal Stehlík byl tehdy oprávněně zděšen; ve vědecké radě univerzity tenkrát hlasovalo 21 lidí proti, 16 pro a devět se zdrželo.

Údajným důvodem bylo, že Umberto Eco neměl žádný vztah k Praze a k místní univerzitě, přitom psal i o českém prostředí v knize "Pražský hřbitov", která je velkým dílem dle slov recenzenta Tomáše Matrase o velké nenávisti, velkých předsudcích založených na slepé nevědomosti a především o cestě ke vzniku antisemitského falza, které významně ovlivnilo dějiny 20. století, Protokolů sionských mudrců. Umberto Eco se tématu Protokolů dotkl již ve svém románu Foucaltovo kyvadlo, nicméně tentokrát je toto falzum hlavním tématem celého románu... Pražský hřbitov je vlastně společensko-kritickou esejí ve formě čtyřsetstránkového románu...

Samozřejmě, že vědecká rada UK zřejmě jakoby zapomněla na udělení čestného doktorátu v roce 1999 Georgi W. Bushovi za "celoživotní dílo v oboru politických věd a kritického posuzování politiky v rozměrech skutečně globálních". Chápu, že americký prezident měl k Praze a na rozdíl od Umberta Eca k univerzitě "velmi blízký vztah" a schvalování mučení lidí Buschem ml. je pro UK v Praze asi jeden z mnoha důležitých bodů k získání titulu. O vylhané válce v  Iráku ani nemluvě. Podle čl.3 Řádu pro udělování dr.h.c., ale nakonec rozhoduje rektor "s přihlédnutím ke stanovisku" vědecké rady UK, jejíž rozhodnutí nakonec respektoval a Umbertu Ecovi titul nebyl udělen. Doufám, že se dnes stydí ze všech nejvíc...

Když jsem si pročítal některé komentáře k výtržnické kauze Pussy Riot s urážkami věřících v chrámu v Moskvě, zaujal mě stupidní filozofování Martina C. Putny, že "tyto oduševnělé punkerky vlastně svérázně rozvíjejí ruskou duchovní tradici jurodivých". Jurodivými byli označováni ti, kteří výstředním jednáním vyjadřovali svou víru a následovali Krista. Jurodiví neboli blázni pro Krista představují spojení prorockého a svého druhu šamanského prvku. Svými bláznivými kousky nezřídka pranýřovali hříchy státní i církevní moci. A mnozí za to byli po zásluze potrestáni. To se ostatně děje i zmíněné feministické skupině.... Když se o novinářskou cenu uchází Zuzana Tvarůžková, propagátorka Pussy Riot a grupensexu

Mezitím Martin C. Putna, co držel na pražském pochodu hrdosti gayů dnes už proslavený transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“ a stal se profesorem, mnohem věhlasnější vědec, filozof a autor bestsellerového románu „Jméno růže“ Umberto Eco nebyl Vědeckou radou Univezity Karlovy doporučen, aby mu byl udělen čestný vědecký titul doctor honoris causa. Ten mu přitom udělilo již několik desítek významných univerzit po celém světě, mimo jiné například ze State University of New York, Brown University a Lomonosov Unversity of Moscow. Dále napsal několik význačných románů. Třeba je kamarádem Zemana a UK se mu tak neudělením čestného doktorátu mstí za Putnu. Komická spekulace při vzpomínce na čestné doktoráty Václava Havla a jak je někomu najednou pokrytecky veledůležitý „hradní ceremoniář“ Miloš… http://jaromirpetrik.blog.idnes.cz/c/350730/Umberto-Eco-neni-ta-spravna-katolicka-buzna.html

Pokud jde o důvod neschválení, Vědecká rada Univerzity Karlovy ho předkládat nemusí. Stejně jako nemusí zdůvodňovat rozhodnutí pětičlenné komise, když někoho schválí profesorem, což musí stvrdit svým podpisem prezident republiky. Padaly spíše teze, že pokud vědec není s univerzitou přímo spjatý a nepůsobil na ní, tak se doktorát neuděluje. Z druhé strany však slyšíme, že prezident Zeman nemůže říct, že prostě někoho nejmenuje profesorem, aniž by neuvedl žádné důvody. Skutečnost je poněkud jiná; nemůže, což je fakt, ale také nemusí nic uvádět a zdůvodňovat… Jací budou tři noví profesoři; návrh na milion z KB, hlavní ideolog politické správy ČSLA či „Agent“ StB…?

Zeman zkrátka svou pravomoc jmenovat profesory už nechce využívat. Ovšem, má to háček; pokud schválení zákonného opatření, jež by měl Senát přijímat ve věcech, které nesnesou odkladu, nepotvrdí nová Sněmovna, nebude prostě platit. Tak se může přihodit, že za Putnu orodující profesoři si mohou na své konto připsat fakt, že jejich přičiněním skupina následujících profesorů bude jmenovaná na nižší úrovni než ostatní. Tedy na úrovni ministerské a ne prezidentské. Z těchto důvodů už na jaře požádal tehdejšího ministra školství Fialu, aby změnou zákona zbavil hlavu státu pravomoci jmenovat profesory. Fiala tehdy vyhověl a navrhl přenést tuto kompetenci na ministra školství. Jeho návrh už ale nestačil projít legislativním kolečkem, neboť Sněmovna se rozpustila. Jmenování profesorů prezidentem označil Zeman za feudální přežitek. Profesory by měl podle něj jmenovat ministr. Prezident uvedl, že není strojem na podpisy.
„Ministr je stranická funkce a jmenování profesorů by mělo být nadstranické,“ uvedla však předsedkyně sněmovního školského výboru Anna Putnová (TOP 09). V parlamentním systému, bez ohledu na to, že máme přímo zvoleného prezidenta, je údajně prezident symbolem. Najednou je symbolem, zvláště pro ty, co vyhlašovali, že jejich prezidentem Zeman není. Když prý jmenování podepisuje, tak jakoby v podobě notáře potvrzuje, že nedošlo k žádnému pochybení. (Je snad ministr méně důlvěryhodná osoba?) Zároveň je to údajně vyjádření úcty k akademickým svobodám a vzdělání… Zajímavé; když chtěl Zeman, aby poslanci nechali své podpisy na proklamované většinové „stojedničce“ ověřit notářem, rozčílila se šéfka Sněmovny Němcová, že je to ponižující akt nedůvěry. Jak ta faleš dopadla, víme všichni…

Můj již zesnulý přítel akademický malíř Karel Hofman ze Soláně ve Velkých Karlovicích se při svých studiích na Akademii výtvarných umění v Římě seznámil s ředitelkou boloňské Galerii výtvarných umění Egle Contiovou, s níž jsem si byl prohlédnout i Univerzitu. Poprvé jsem se dozvěděl o Umberto Ecovi, měl jsem možnost s ním chvíli s přispěním Egle mluvit. Na to, že moc kouřil jsem neshledal na této osobnosti žádných chyb… Znal se hlavně s otcem Egle, který byl majitelem typografického závodu, kde tiskl monografie a katalogy vystavujícím umělcům v dceřině galerii, kterou jí věnoval k narozeninám…

Egle Contiová v ateliéru Karla Hofmana… Snímky Břetislav Olšer

Putna v té době ještě netušil, co je to svět a jeho nástrahy; působil jako pedagog na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1992–1997 Ústav východoevropských studií, 1997–2006 Centrum komparatistiky). Teologického vzdělání dosáhl na Teologické fakultě v Č. Budějovicích (1998–2000). Kdy asi napíše pojednání o tisících znásilněných a zneužitých chlapcích biskupy a jinými církevními honoracemi.

Bloger Dušan Streit jednou napsal: „Martin C. Putna není jen „katolická buzna“, ale především nechutný, trapný a opovrženíhodný exhibicionista. Symbol dekadence našeho školství… Vyvolává mi husí kůži, že takový člověk vůbec učí naši mládež. Že by měl být profesorem? I to, že je takový člověk docentem, je jen důkazem úpadku v našem školství. Vůbec mě nepřekvapuje, že se tento „pedagog“ rekrutuje z humanitně zaměřené fakulty na Univerzitě Karlově (Fakulta humanitních studií). To je pro mě pelech měkkých věd, salónních levičáků a kosmopolitů havlovského ražení…“

Martin C. Putna na předloňském pochodu Gay Pride

Nedovedu si představit, že by moji dávní a vážení páni profesoři šli s transparentem „Katolické buzny zdraví Bátoru“ veřejně po ulici, třeba během demonstrace Prague Pride. Připadá mi to zcela zvrhlé a dehonestující cokoli akademického, včetně svobody. Už v průběhu prezidentské kampaně se Martin C. Putna postavil za Karla Schwarzenberga a pojmenoval Zemana „Zlým dědkem z Vysočiny“. A vyjádření prezidenta Zemana: „Nechci pana Putnu ponižovat, proto důvody svého rozhodnutí nebudu uvádět veřejně.“ Proto mu jmenování profesorem předal ministr školství Fiala, avšak za čestný doktorát pro Umberta Eca na UK se nepostavil…

Inu, marně se včera pozdě večer snažila ČT 2 vymazat faux pas Česka, resp. Univerzity Karlovy, když uvedla zfilmovaný román "Jméno růže", proslavený hercem Seanem Connerym; tím ovšem zprofanovaná univerzita svůj prohřešek vůči Umberto Ecovi nenapravila a už ho ani neodčiní. A dát mu posmrtně čestný titul "doctor honoris causa" by jen korunovala svůj světový trapas trapasů; jednadvacet členů vědecké rady, co byli proti ocenění Umberta Eca, by po vzoru Kalouska, když se spolčil s komunisty, mělo nejraději zalézt někam hluboko do křoví a tam čekat, až chcípnou... Putna profesorem, spisovatel Umberto Eco bez čestného doktorátu…?

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10604-martin-c-putna-neni-jen-katolicka-buzna-ale-predevsim-nechutny-trapny-a-opovrzenihodny-exhibicionista-symbol-dekadence-naseho-skolstvi.aspx

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=113

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Budeme donuceni v rouškách už dožít?

Málokdo si pokládá docela zásadní otázku: Čeho vlastně chceme dosáhnout těmi drastickými omezeními, které na nás naše vlády každým dnem navalují? Na co čekáme?  Vždyť už od března vládnoucí panáci téměř po celém světě “bojují” proti Covid-19. Téměř zastavili ekonomiku, obrovsky zadlužili další generace, orouškovali a do karantény poslali celé národy. A výsledek? Veliké nic! Vir je tu stále s možná ještě větší intenzitou než na jaře. K čemu tedy jsou všechna ta opatření?

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Není to tak dlouho, co České soudy řešili kauzu Walderode. Šlo asi o drobné, když byly zcela protiprávně navráceny majetky tohoto rodu, který vědomě kolaboroval s nacisty a sám Walderode byl důstojníkem abwehru a nosil nacistickou uniformu. Co jsou to 3 miliardy korun že??? To Český daňový poplatník zvládne. Vždyť podvod s církevními restitucemi také zvládá platit. Jenže nyní na nás jdou nacističtí pohrobci rodu Lichtensteinů a to už je průšvih obřích rozměrů se značnými politicko - ekonomickými dopady, ale i s dopady do soukromého života značného počtu obyvatel. Mnoho o tom asi nevíte, ale soudy už běží a není žádná jistota jak prodejná Česká justice bude reagovat. Lichtensteinové chtějí zpět své majetky a to bez ohledu na Benešovy dekrety a Postupimskou dohodu, či Pařížskou konferenci.

K lékaři bez papírů?

K lékaři bez papírů?

Stalo se vám někdy, že jste přišli na kontrolu ke svému lékaři a výsledky vašich krevních testů zůstaly doma na stole? Mně ano, a několikrát. Proto moc dobře vím, co v takové situaci následuje. Váš lékař nemůže správně stanovit diagnózu, jelikož nemá kompletní přehled o vašem zdravotním stavu. Co to pro vás znamená? Přijďte druhý den znovu a nezapomeňte - papíry s sebou

Poslední domácí zprávy

Peníze nejsou všechno

Peníze nejsou všechno

Až moc dobře si pamatují mnozí z nás hlášku přisuzovanou Václavu Klausovi „Peníze až v první řadě“. A teď se ukazuje, že peníze...