• Středa, 08. prosinec 2021
 • Svátek má Rukojmí Květoslava

Co zmohou zákony tam, kde vládnou peníze?
Počet návštěv: 997

Co zmohou zákony tam, kde vládnou peníze?

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Všechno nasvědčuje tomu, že u nás dochází k bezprecedentní destrukci v respektu a dodržování nejvyšších zákonných norem, jako je LZPS a Ústava ČR, které (až na výjimky) akceptuje Ústavní soud ČR, nikoli však vláda ČR (v demisi).

Generální sekretář Ústavního soudu JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. svým rozhodnutím v dopise Mgr. V. Zahumenské, ze dne 18. listopadu 2021, čj. SPR.ÚS 1003/21-30INF mj. vyjádřil názor, že :

Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci Covid-19 je považován za údaj o zdravotním stavu (občana), neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobené virem Covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.

Lze konstatovat, že vláda ČR z hlediska platných zákonů a ustanovení koná evidentně nezákonně, pokud svými úskoky a výhružkami nutí občany k očkování, povinné očkování chce zavést u seniorů 60+ a zavést kontroly občanů tam, kde se shromažďuje více osob ( jako restaurace, kina, sportovní utkání, ale i kadeřnictví, fitnes aj.). Očkováním posedlý šéf ČLK dr. Kubek znovu vyzývá podpořit záměr povinného očkování pro osoby nad 18 let a rovněž vyzývá k zavedení plošné uzávěry, které by omezily kontakty mezi lidmi, tedy tzv. lockdown. Vláda rovněž vydala nařízení, podle kterého se po občanech nezákonně vyžaduje předkládání potvrzení o prodělané nemoci nebo očkování. Pro vládu, ČLK a pod. zřejmě neplatí, že dle Ústavy ČR hlavy první, čl. odst. 4: Každý občan může činit co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. A nařízení vlády není zákonem!

Lze se tedy oprávněně ptát, kdo zbavil vládu ČR povinnosti respektovat zákony ČR a dal jí právo nařizovat nezákonná opatření? K čemu je ve vládě „hafo“ právníků, nejsou-li politikům schopni korigovat, či ještě lépe zabránit vydávat nesprávná, potažmo nezákonná rozhodnutí, činěná ministerstvem zdravotnictví v čele s ministrem Vojtěchem, potažmo vládou, byť v demisi? Je snad vláda ČR , notabene v demisi, nad všemi zákony, Ústavou ČR, LZPS apod.? Jak je možné, že v demokratickém státě vláda beztrestně porušuje zákony, Ústavu ČR, LZPS, zatím co obyčejný občan za sebemenší porušení zákona je šikanován a trestán? Co dělá náš ombudsman, když značná část občanů, včetně školáků, jsou v důsledku nezákonných opatření vlády často osočováni, šikanováni, případně diskriminováni?

V Praze, na Staroměstském náměstí se v neděli, 21. listopadu 2021 konala

mnohatisícová manifestace občanů, kteří projevovali nesouhlas s vývojem událostí kolem nařízení vlády v souvislosti s problematickým očkováním občanů, které považují za zásah do občanských (lidských) práv, omezování svobody pod., které je ze strany vlády porušováním LZPS, zákonů ČR a Ústavy ČR. Vláda nejenže tuto skutečnost nevzala na vědomí, ale den či dva na to sděluje, jaká další nezákonná opatření připravuje v nejbližších dnech. Je výše citovaný názor JUDr. Göttingera, představitele Ústavního soudu platný a závazný také pro vládu, ministra zdravotnictví, pro pana Kubka a další lidi, kteří se snaží proti odpůrcům očkování snaží prosadit pochybné nařízení navzdory platným zákonům?

Jakkoli by všechna opatření vlády měla být ku prospěchu občanů ČR, tak tomu tak není. Ministerstvo zdravotnictví neakceptuje, resp. odmítá názory významných osobností z oblasti medicíny, vědy, výzkumu tedy lidí, kteří mají své letité lékařské, praktické znalosti, odborné a vědecké zkušenosti z oboru imunologie, virologie, biologie a dalších souvisejících oborů a činností, souvisejících s koronavirovou aférou. Tito lidé věrni svému povolání, svým zásadám, případně Hypokratově slibu, kteří nejsou nikomu nic povinováni, nikomu zavázáni, své názory nemají ničím podmíněny, s výjimkou své bohulibé prospěšnosti pro zdraví spoluobčanů. Jsme v začarovaném kruhu, kdy oprávněné občanské názory a požadavky nenacházejí v demokratickém státě dobrou vůli ani snahu politiků je vyslyšet, posoudit, natož je realizovat.

Závěrem lze konstatovat, že právní stát v České republice vzal definitivně za své a vláda, o které bychom měli být přesvědčeni, že je demokratická, tak jedná naprosto nedemokraticky, despoticky a bezohledně k jisté části občanů republiky. Mahátmá Gándi kdysi řekl: Pokud stát opustí půdu práva, je občanská nespokojenost svatou povinností každého občana! Takže to chce manifestovat, prokázat odvahu a sílu bojovat za svobodu, opravdovou demokracii, za dodržování zákonů, LZPS a Ústavy ČR. Je to dobrá myšlenka, dobré předsevzetí, jenže: Co zmohou zákony tam, kde vládnou peníze?

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

24.11.2021 11:37

Názor JUDr Göttingera je sice závazný i pro vládu,ale vzhledem k tomu,že je zákonem zaručena beztrestnost politiků a státních úředníků za jejich špatné výsledky a jednání,nehrozí ani ministrům žádné postihy za jejich nezákonnou činnost.Sklízíme plody vlastní blbosti,že jsme nechali uvést politikům jejich výklad ústavy a zákonů.Nakonec i tzv.ústavní soud soudruha Rychetského ohýbá ústavu podle své potřeby.Co se týká lékařů a zdravotních pracovníků vůbec,je to jen otázka jejich profesionální cti.Tam se žádné restrikce ani konat nemohou.Nakonec si neodpustím jeden citát od mně neznámé osoby:pokud vláda není odpovědná lidem za své jednání,jsou lidé oprávněni je odstavit od zdroje moci jakýmkoliv způsobem.To znamená lidi,kteří se za vládu vydávají.Kvůli absenci snahy o nápravu situace pak skutečně vládnou peníze a ne zákony.Manifestovat totiž nestačí,tomu se ti mocní pouze smějí!


 
Politické nálady se budou vracet…

Politické nálady se budou vracet…

Ty proběhlé volby byly tragédií, protože nastolily proti vůli voličů ANO,SPD a hlavně propadlých hlasů ČSSD a KSČM odpudivou panskou suitu, která nám bezprizorním 60 % dává najevo, že tu budou vládnout hlava nehlava i s vědomím toho, že budou muset být vystřídáni.

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

České Ministerstvo zdravotnictví, dnes v čele s Adamem Vojtěchem, spolu s vládní rétorikou se hodně snažení o narativ, v němž by „vyjevilo národu jedinou pravdy“ o Covidu-19 a vakcinaci, tedy očkování. Je značně usilovná, ale bohužel také nepravdivá, nemorální, značně zavádějící.

Nenechme si vzít další Vánoce!

Nenechme si vzít další Vánoce!

Co nezničili proislámští aktivisté a eurohujeři, chtějí zničit připosraní covidhysterici. Ministr v demisi Vojtěch zcela vážně vyzývá, ať si nepouštíme domů Mikuláše s andělem a s čertem. Nedávno také nesmyslně vláda zakázala vánoční trhy s programem, punčem a vánoční družnou atmosférou.

 Konečně blog, kery neni o koroně

Konečně blog, kery neni o koroně

Tuž sem si řikal, že už je čas nepsat o tych cypovinach, kere nam vladni propaganda tlači, trošku se od teho oprostit a bavit se tak nějak normalně tajak ve svobodnych dobach, kdy zme všeci občani měli stejna prava.

Poslední domácí zprávy

                                Ministr školství

Ministr školství

Myslím ne toho ještě fungujícího, ale toho, co teprve přijde. Toho, který čím méně vlastní to, zač by mohl být ctěn i uznán, tím...