• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, než však oslavíme připojení k NATO a vyvěsíme vlajku Tibetu...
Počet návštěv: 6115

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, než však oslavíme připojení k NATO a vyvěsíme vlajku Tibetu...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Březen je odjakživa skvělý měsíc; příchod jara, MDŽ a též Velikonoce, ovšem po roce 1989 přibylo též vyvěšování tibetské vlajky i nového symbolu; 12. března 1999 vstoupilo ČR do NATO a 24. března už se námi odehrálo "humanitární bombardování" Srbska jako součást bývalé Jugoslávie...

Vše mělo rychlý a účelový spád - po pádu Berlínské zdi se NATO angažovalo ve válce na Balkáně; napřed dne 12. března 1999 byla podepsána smlouva o přistoupení s Českou republikou, Polskem a Maďarskem, aby 24. března téhož roku začalo NATO bombardování Svazové Republiky Srbska bývalé Jugoslávie. To už za ostudné asistence Václava Havla. Lhal snad, nebo musel splácen svůj svým dobrodincům dluh? Napřed byl jako “profesionální humanista” pro zrušení Varšavské smlouvy a zároveň i NATO, aby vzápětí změnil dramatickou pózu a stal se z něho schizofrenik. Jeho projev jako prezidenta ČSFR o NATO v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, Štrasburk, 10. května 1990, to dokazuje:

…“Současný název je do té míry spjat s érou studené války, že by bylo výrazem nepochopení současného vývoje, kdyby se měla Evropa spojovat pod praporem NATO. Mohou-li být dnešní struktury západoevropské bezpečnostní aliance předobrazem či zárodkem budoucí aliance celoevropské, pak tomu tak rozhodně není proto, že Západ vyhrál třetí světovou válku, ale proto, že zvítězila dějinná spravedlnost. Druhým důvodem nevyhnutelné změny názvu je jeho zjevná geografická nevýstižnost: s Atlantickým oceánem by totiž v budoucím bezpečnostním systému sousedila jen menšina jeho účastníků….“ Václav Havel – humanitární bombardování…

Diskuse o možném vstupu země do NATO začala už po listopadu 1989. Na jaře 1994 se Česká republika připojila k aliančnímu programu Partnerství pro mír, který je považován za jakýsi předstupeň členství. O dva roky později pak čeští zástupci předali Alianci dokumenty nutné k zahájení rozhovorů o plnohodnotném členství. Pozvánku ke vstupu do NATO dostala Česká republika na summitu Aliance ve španělském Madridu v červenci 1997. Přístupové protokoly pak stvrdil svým podpisem tehdejší prezident Václav Havel přesně 26. února. Slavnostní akt se odehrál v Trůnním sále Pražského hradu. https://www.youtube.com/watch?v=wQkOdGtg9MI&feature=player_embedded

A k tomu podle zakládací listiny Severoatlantické aliance přibyl článek 5. Severoatlantické aliance: „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“ 

O jaký pakt se jednalo? Prý obranný, jelikož SSSR vyhrálo válku s Hitlerem a dokázalo, že se dokáže vypořádat z kdekým. Aby tomu Západ zabránil, byla podepsána 4. dubna 1949 Severoatlantická smlouva, a když šokovaný Sovětský svaz jen zalapal nad tím porušením vzájemného spojenectví z 2. sv. války, reagoval zpožděně tak, že až 14. května 1955 vznikla Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci – Varšavská smlouva. Kterápak z nich byla asi obranná, a která asi útočná…? http://www.liveleak.com/view?i=77e_1389637750

Uplynulo přes 70 let od konce nejstrašnější války v dějinách lidstva, které je však nepoučitelné, zvláště jeho vládci. A máme tady rok 2015 a mírotvorné NATO zase úřadovalo mj. společným cvičením s ozbrojenými silami Estonska, Litvy a Lotyšska, kdy do těchto zemí přicestovalo 3000 amerických vojáků 3. pěší divize. Do Rigy dorazilo kolem 750 tanků, vrtulníků, dalších vozidel a vybavení. Dodal přitom, že jde o rotační výměnu amerických vojáků v Pobaltí. Dalších sto tanků, transportérů a jiných těžkých vozidel už je v Estonsku, Litvě i Lotyšsku, které jsou od roku 2004 součástí Severoatlantické aliance, ale samy podle AFP nedisponují rozsáhlou výzbrojí. A zůstanou tam dočasně tak dlouho, pokud je bude Rusko ohrožovat. http://www.rukojmi.cz/clanky/1271-vyvesovali-nekdy-v-anglii-tibetskou-vlajku-a-prednasel-lama-wangchen-v-londyne-na-tema-sebeupalovani-v-tibetu
Prý se po ruské anexi Krymu a konfliktu na východní Ukrajině obávají Ruska; na jejich územích přece žije početná ruská menšina, údajně pátá kolona, Kremlem placená. Zavolejte Kocába, specialistu na dočasné pobyty… Co udělaly USA na svém území po napadení Pearl Harboru? Internovaly všechny občany USA japonského původu. Pavlovův reflex… Marně Putin vysvětluje, že Rusko se nechystá zapojit do žádného velkého konfliktu, tedy nic ve smyslu vyhrožování “nezahrávat si s jadernou velmocí”. Položil pouze řečnickou otázku: “V čem spočívají takzvané evropské hodnoty? Podpora státního převratu (na Ukrajině), uchopení moci se zbraněmi v ruce a potlačování těch, kteří nesouhlasí, za pomoci ozbrojených sil – co to je? Moderní evropské hodnoty? Zdá se, že našim kolegům je třeba připomenout jejich vlastní ideály.“ Kdopak tady asi provokuje…? https://m.youtube.com/watch?v=yYIwg68q0P4&feature=youtu.be

Nikdo ze západních politiků nepřijel 9. května 2015  do Moskvy, prý proto, že Putin se chová imperiálně, když obsadil Kreml a východ Ukrajiny? A co vzdát úctu 27 milionům Rusů, z toho přes 13 milionů ruských vojáků, když těch amerických padlo hrůzných, byť jen půl milionu. Ach, ta paměť; copak si nikdo z Němcových, Obamů a Zaorálků už nepřipomíná humanitární bombardování bývalého Jugoslávie, od níž bylo odtrženo Kosovo, rejdiště drogové mafie a obchodníků s lidskými orgány? Mocnost za velkou louží zkrátka nedala pokoj; fakt je paměť tolik děravá, že je zapomenut  i Nixon, co se snažil v 70. letech kroužit na hranicích SSSR s B-52 s atomovkami tak dlouho, až přijde Ho Či Min s prosíkem do Paříže, aby se bryskně vzdal. Státníci oslaví bitvu o Normandii; kdy se sejdou ve Stalingradě?

Obří „vzdušné pevnosti“ prolétávaly několik dnů podél sovětských hranic. Nálože, které nesly, byly stokrát silnější než ty, které zničily Hirošimu a Nagasaki. Když se historik Suri o 35 let později zeptal Kissingera, proč USA sáhly po tak riskantním kroku, měl šéf americké diplomacie jediné vysvětlení: „Bylo třeba něco dělat.“ Dnes je také třeba něco dělat, jako např. zničit Rusko a pak Čínu…? Bruselské bojové plemeno bulteriér zvané NATO, slyšící na aport: “Ber ho, trhej a přines!”

Jak to všechno nové válčení na počátku třetího tisíciletí skončí? Z pohledu historické analogie se sice nacházíme v březnu 2016, ovšem na časové ose někdy na jaře roku 1938, kdy už nebylo jiné cesty z mezinárodní politické krize než cesty k vypuknutí války, pouze se ale ještě nevědělo, kdy přesně to bude. Estonští emigranti ve Finsku již na jaře 1941 ochotně vstupovali do služeb Abwehru, který nedaleko Helsinek zřídil výcvikový tábor, a po vyhlášení války byli vysíláni do sovětského týlu.

article_photo

Přísaha litevské domobrany ve Vilniusu v roce 1991, potomků Jednotného hnutí demokratického odporu, po vítězství samostatnosti LItvy a vymanění se ze svazku SSSR… Snímek Břetislav Olšer

Službou v nejrůznějších složkách německé armády, místní domobrany, policie a Todtově organizaci prošlo během 2. sv. války podle nejstřízlivějších odhadů 90 000 Estonců, 50 000 Litevců a 160 000 Lotyšů. Byli mezi nimi přesvědčení fašisté i vlastenci, přesvědčení, že právě to je cesta k obnově nezávislosti vlasti. Zvlášť problematické bylo působení lotyšského policejního pluku (Lettische Freiwillige Polizeiregiment Riga), který od podzimu 1943 bojoval proti běloruským partyzánům. V prvních měsících roku 1944 se sedm lotyšských praporů účastnilo protipartyzánské akce na hranicích s Běloruskem, kdy bylo zničeno několik set vesnic a hromadně likvidováno civilní obyvatelstvo. Vznikl ozbrojený odpor vůči SSSR; v čele byli litevští partyzáni, přezdívaní “Litevští bratři”.

Na jihovýchodě země působily také polské oddíly Armiji Krajowe. Litevcům se jako jediným z pobaltských zemí podařilo vytvořit řídící orgán rezistence – Jednotné hnutí demokratického odporu (BDPS). Aktivita litevských partyzánů byla v Litvě největší ze všech tří pobaltských zemí – celkem se mluví o 77 000 lidech. Rozsah činnosti byl umožněn mimo jiné i příhodným terénem země, plným močálů a hlubokých lesů. Partyzánské hnutí dokázalo až do konce čtyřicátých let prakticky zcela paralyzovat činnost sovětů na venkově...

To bylo před více než 75 lety, dnes jde o tu samou situaci, jen místo nacistického Německa roku 1941 zaujalo pozici NATO. Podstatná část tehdejších Litevců, Estonců a Lotyšů byla na straně německého nacismu ve válce proti SSSR, nyní jsou všichni z pobaltských zemí za NATO proti Putinovu Rusku; jak to skončilo tenkrát, co nás čeká dnes…? Zřejmě i zarytí Havloidové asi až tolik nectí Václava Havla, jenž ve svém projevu jako prezident ČSFR o NATO v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku 10. května 1990 mj. řekl: …“Současný název je do té míry spjat s érou studené války, že by bylo výrazem nepochopení současného vývoje, kdyby se měla Evropa spojovat pod praporem NATO…“

Prof. Rajko Doleček se podílel na vydání knihy „INVENTURA V 89 LETECH“ (2014), jež měla jako podtitul „Ve stínu Balkánu“, protože  značná část událostí z té knihy se odehrávala právě na teritoriu Balkánu, v oblastech obývaných srbským národem. Případné nové vydání knihy„INVENTURA V 90 LETECH“ by mohla mít jako podtitul „Proč nemám rád NATO“, vzhledem ke kriminální činnosti NATO v roce 1999 proti Svazové Republice Jugoslávii (SRJ), kdy letectvo NATO 78 dnů a nocí BEZ povolení Radou bezpečnosti OSN Srbsko + Černou Horu (SRJ) bombardovalo, tam ničilo a zabíjelo, dokonce k navršení zločinů použilo proti SRJ i ochuzený uran. http://www.rukojmi.cz/clanky/1100-prof-dr-rajko-dolecek-drsc-proc-nemam-rad-nato

V knize mj. píše: ..."Podle tehdejších odhadů škod (za 78 dnů a nocí bombardování země), ty škody byly obrovské, přesahovaly až 100 miliard US dolarů. A za to ničení a zabíjení, za ty zločiny NATO, nedostala SRJ, tedy převážně Srbsko, ani dolar jako kompenzaci. Nynější Srbská vláda, ve své snaze dostat se do Evropské unie a pochopitelně i organizace, která ty zločiny nepáchala, tedy NATO a za to spoluodpovědné vlády s plnými ústy lidských práv a míru, USA a  Evropské unie, které NATO agresi v roce 1999 provedly, se snaží vše zahrát do autu. Jen pro zajímavost, hlavní „motor“ Evropy, Německo, za posledních 90 let třikrát ničilo a hromadně zabíjelo během válek proti Srbsku (1914-18; 1941-45; 1999)..." http://www.rukojmi.cz/clanky/1100-prof-dr-rajko-dolecek-drsc-proc-nemam-rad-nato

Jako smutná parodie zněl hlas presidenta Clintona 15. dubna 1999 v San Francisku pro vydavatele novin: „My jsme v Kosovu, protože se staráme o to, abychom uchránili lidské životy…“ Děsivé pokrytectví orálního politika, když už 24. března 1999 začalo NATO bombardováním Srbska. Letecká kampaň nakonec trvala šílených 78 dní a vyžádala si asi pět set civilních obětí. Škody na infrastruktuře šly do desítek miliard dolarů. Operace Allied Force byla první bojovou kampaní severoatlantické aliance proti svrchovanému státu a jednou z největších operací na území Evropy od konce druhé světové války. Na tisíc letadel NATO svrhlo na bývalou Jugoslávii při více než deseti tisících útocích 23 000 bomb o celkové hmotnosti 7 000 tun. Vypuštěno bylo také 2 500 střel s plochou dráhou letu. Napadány a ničeny byly rafinérie, elektrárny, mosty i továrny, které nepracovaly pro ozbrojené síly.

V Česku však nadále žijí i slušní lidí; „Evidentně se naši politici snaží zatáhnout nás do války. Chtějí zbrojit. A když si teď vymysleli, že budou odvádět do armády 18leté děti a dokonce i holky, dělají z nich opravdu maso. A dokonce se chystají upravit přísahu tak, aby je mohli poslat do jakéhokoliv dalšího příštího amerického Vietnamu, tak jako otec pěti dětí odmítám připustit něco takového,“ říká na videu ze začátku května, na které upozornil server Armádní noviny, zakladatel iniciativy Ondřej Hrčiak.

Poselství Československých vojáků v záloze za mír, adresované České televizi a českým sdělovacím prostředkům, poslancům, senátorům, ministrům české vlády, představitelům AČR a celé české veřejnosti.

"Vážení,
s pocitem hlubokého rozčarování jsme se seznámili s reportáží o naší iniciativě Čsl. vojáci v záloze za mír, která byla připravena redakcí ČT a odvysílána dne 12. 10. 2015 na ČT, v pořadu Reportéři ČT. S natáčením této reportáže jsme souhlasili v dobré víře, že jde o snahu objektivně informovat veřejnost o iniciativě, o jejích záměrech, aktivitách a o jejím významu pro českou společnost. Z naší strany to byl zřetelný signál, že představitelům státu podáváme ruku a že svých zkušeností a svého odhodlání jsme připraveni využít pro spolupráci se státními orgány a institucemi ve prospěch naší země. Výsledkem jsme zklamáni! Ale popravdě řečeno, vzhledem k úrovni „nezávislé“ žurnalistiky a k postojům politické scény v ČR, bylo od nás pošetilé očekávat něco jiného.
 
Proto prohlašujeme:
• Ano, pokládáme NATO v čele s USA za zločineckou organizaci. Prokázala to rozvrácením režimů, které přes své nedostatky stabilizovaly situaci v severní Africe, na Blízkém východě i v jihovýchodní Evropě (bývalá Jugoslávie)
• Ano, jsme si jisti, že NATO v čele s USA se snaží o vyprovokování války, do které naši politici, média a některé nevládní organizace chtějí zavléci naši zem.
• Ano, nekontrolovanou masivní migraci do Evropy a do ČR, záměrně vyvolanou NATO v čele s USA považujeme za hrozbu, které je nutno čelit třeba i silou.
Jsme vojáci v záloze – prošli jsme vojenskou službou a jako vojáci jsme složili přísahu! Přísahali jsme, že budeme bojovat se zbraní v ruce za svoji vlast a spoluobčany! A právě před tím, co se nyní děje a co ohrožuje Evropu a Českou republiku, chceme svoji vlast chránit. Na rozdíl od mnoha úplatných vysoce postavených činitelů jednajících proti zájmům české republiky, my víme, co je vlastenectví a jsme svojí přísaze věrni!" http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Obrtel-Hluboce-se-stydim-za-zlocineckou-organizaci-jakou-je-NATO-Vracim-vyznamenani-351287
Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel: Vždy, když jsem dospěl k pocitu, že „cosi není v pořádku“, utěšoval jsem se tím, že pracuji jako lékař a mým posláním je pomoc nemocným, raněným a zasaženým včetně místního obyvatelstva všude tam, kde naše jednotky působily. Tato slabá útěcha mi ještě několik let bránila v tom, abych naplno prohlédl a pochopil, že to, co dělá NATO, ale zejména USA, v mnoha zemích celého světa, je nejvyšší stupeň zvrhlosti a opojení mocí, ale především jde o účelově vykonstruované konflikty a zejména záminky k jejich spuštění a americká imperialistická politika v nich nezná hranic. Každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být „vymazán z mapy světa“.
Komunista Vojtěch Filip: …“Při vytváření bezpečnostní architektury Evropy na bázi společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a OBSE může přijít na řadu i otázka, jestli vůbec má Česká republika zůstat ve vojenských složkách paktu NATO. Postup, který zvolila v minulosti například Francie, že vystoupila z vojenské složky, je inspirativní…“ Zcela pragmatický pohled na situaci; chytrost nejsou žádné čáry…

Ovšem, v Česku žijí rovněž exoti, ne ti z řad afrických běženců:

„Základny NATO v Česku? Já si myslím, že by to bylo správné. Podle mne je důležité demonstrovat, že jsme schopni naplnit článek číslo 5 Washingtonské dohody. To znamená kolektivní obranu,“ vyjádřil své osobní přesvědčení Marhoul bývalý šéf Barrandova. Namyšlený dobrodruh, co by jako kluk k hrůze šikanován. Chlap s mindrákem.

Mnohem vášnivější byla herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská: …“Já si myslím, že když jsme členy NATO – což já pro tuhle malinkatou zemi považuji za čest – tak proč, proboha, je sem nevpustit, nezařídit tady pro ně pohodlíčko? Vždyť oni by na rozdíl od těch někdejších našich ´spřátelených vojsk´ nebyli lidi, co by nevěděli, ve které zemi jsou a proč tam jsou. To by byli lidi, kteří by pro nás, ty obyčejné, přece znamenali pocit bezpečí…“ Kdyby byla blondýna, dalo by se to shovívavě zahrnout do série takto záměrně zacílených vtipů, o to je to smutnější, že blondýna není…

Inu, březen, měsíc jarního tání i pokusu zrušit MDŽ a nahradit ho Svátkem matek, stejně jako likvidaci Varšavské smlouvy  aliancí NATO, co jen zavrčí a vycení na nás své tesáky jako bruselský bulteriér, naučený aportům: „Ber ho, trhej a přines…?

 
 
 
Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

14.03.2016 19:40

Reciprocita. To, že na ní Rusko nikdy netrvalo, je jeho největší slabina. V moderních dějinách je to milosrdný, jednostranný ústup z bývalé NDR, aniž by Rusko trvalo na stejném stažení amerických vojsk NATO. Strategická chyba! A za chyby se platí. USA tak dobyly bez boje celou východní Evropu. NATO posílilo a protiváha jeho útočným jednotkám a cílům zmizela rozpuštěním Varšavské smlouvy. Nedalo se předpokládat, že jestřábi z USA této slabosti Ruska nevyužijí beze zbytku. Samozřejmě dnes nazrála doba zaútočit na RF. Stačily k tomu dvě podmínky. Jedna z nich je vyvolávat neustálé provokace na ruských hranicích a svalovat za pomoci nechutné, lživé propagandy vinu na Rusy. Druhá podmínka byla hospodářsky ho oslabit za pomoci spekulativního kapitálu. Nabourat se do finančnictví země, znehodnotit měnu a způsobit tak citelný pokles životní úrovně ruských občanů. To mělo vést k občanské nespokojenosti až k pádu vlády. Takto oslabené Rusko mělo být snadným cílem a kořistí. Zahraniční firmy měly těžit ruský plyn a ropu a kapitál z prodeje by odtékal do zahraničí. Rusům měla být poskytnuta taková životní úroveň, aby přežili....Jenomže kolečko se polámalo. Rusové to smrtelné nebezpečí, co jim hrozilo, přečetli a již podnikají protiopatření. Je to soustředěná obrana na všech frontách. Zbrojní systémy, především nové generace vojenských stíhaček, rakety i možnost ovládnotí kosmického prostoru v případě potřeby už způsobily Američanům velké problémy. Až takové, že byli nuceni přestat hrát s ukrajinskou kartou. Ponechali tedy ukrajinský vícenárodnostní státní "útvar" a bídu ani hlad jejích milionů obyvatel neřeší. Ukrajina dnes není předpolím americké agrese. Spíše připomíná pohřebiště snah jestřábů, kteří způsobili lolaps hospodářství i finančnictví této země....Rusové se díky smrtelnému nebezpečí semkli, jako snad nikdy v dějinách. Jenom ta reciprocita, něco za něco, ta jim chybí. Rozhodná věta totiž z jejich strany nezazněla. Ta zní: My rozpustíme Varšavskou smlouvu a vy NATO. To měla být podmínka určující další spolunažívání evropských států. Na oslabený stát se snadno útočí. Rusko hrozby pochopilo a začíná se bránit v hodině dvanácté. ...Mějte se hezky.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...