• Pondělí, 26. říjen 2020
  • Svátek má Rukojmí Erik

  Věřit katolické církvi??  Nesmysl. Katolicismus je podvod posvěcený papežem.
Počet návštěv: 5581

Věřit katolické církvi?? Nesmysl. Katolicismus je podvod posvěcený papežem.

Oldřich Rambousek Článek od Oldřich Rambousek

Každý člověk něčemu, či v něco věří a kdo říká, že ne, tak vědomě lže. Otázkou však je, nakolik je naše víra v cosi racionální a založená na poznání. Evropa se vyznačuje tím, že je většinově křesťanská s liberálním přístupem k náboženství. Křesťanství však není náboženstvím, ale je stylem života a ideou spojenou s vírou v boha. Víra však není totéž, co náboženství. Víra nerozděluje-náboženství ano.

     Praktikování náboženství má na svědomí stamiliony lidských obětí a to je důkazem absence skutečné víry. Víra byla zneužita náboženstvím k mocenským a politickým excesům, či podvodům. Pro nás Evropany je největším příkladem zneužívání víry katolická církev. Její postupy nejsou v souladu s biblickými texty, ale ani se základními principy křesťanství. To, co hlásá a činí katolická církev bych nazval katolicismem, což je katolická doktrína a ideologie. Jako taková je nastavena konjunkturalisticky, revizionisticky a oportunisticky-tedy podobně jako u  mnoha politických stran. Toto nastavení jí vytváří široký manévrovací prostor, díky němuž proplouvá dějinným vývojem a je schopna přizpůsobit se kterémukoliv politickému či ekonomickému systému na nichž je schopna účinně parazitovat. V tomto ohledu je vcelku pochopitelný přístup katolické církve k současné migrační krizi. Točí se v ní totiž neskutečné miliardy a dochází dílčímu přerozdělování mocenských pozic, ale i majetkových ve světě. Křesťanství už není pro katolickou církev tím pravým zlatým dolem, jako tomu bývalo v minulosti. Tedy proto se vedoucí představitelé katolické církve a papež staví k migrační krizi tímto svým způsobem. Křesťanství považují za přežité, protože jim z něho již neplynou takové zisky jako v minulosti. Snaží se o vytvoření upgreadu zdánlivě na liberálním podkladě-tedy multi-kulti. Tato strategie sleduje dva hlavní cíle. Buď dojde k restartu křesťanství jako celku, což předpokládá návrat k tradičním hodnotám křesťanství a semknutí se lidí pod touto ideou, avšak pod kuratelou katolické církve, nebo natolik silné oslabení křesťanství, které povede k hodnotovému rozkladu prvotních idejí a následnému vytvoření nové, současné době bližší náboženské doktríny, která je s největší pravděpodobností již dávno vytvořena a plně kooperuje s predikcí NWO. Bohužel tato je vytvořena tak, že počítá se značnou eliminací lidské populace a následným zotročením zbytku populace. Řízená migrace spíše predikuje příklon k druhé variantě.
 
      Shora uvedenému odpovídají i postupy katolické církve v České republice. Díky ješitnému panu Halíkovi, který se velmi rád poslouchá si můžeme dovodit mnohé. Odpovídají tomu i podvodné církevní restituce, které manipulují s dějinami a v mnoha oblastech je překrucují. Katolické církvi nešlo a nejde o lidi, ale jen o hmotné statky. Jedná se především o vyvedení státního a národního majetku církvím, před chystaným kolapsem západní civilizace a křesťanství. Zcela záměrně v tomto špinavém projektu, který tak mocně prosazoval a prosazuje pan Kalousek, byla opomenuta historická fakta a lidem byla podvržena lež. Bylo opomenuto, že v době Rakouska-Uherska za vlády Františka Josefa II byla církvím znárodněna značná část jejich majetku, která byla do značné míry dokonána v roce 1919 první pozemkovou reformou. Církvím zůstala uživatelská práva, ale nikoliv vlastnická. V roce 1948 byla za vlády Eduarda Beneše schválena další reforma, která navíc zahrnovala i zabavování majetku kolaborantům a kolaborantským organizacím. To, že katolická církev kolaborovala s nacisty na mnoha úrovních je doložitelný a nevyvratitelný fakt. Tedy není pravdou, že komunisté vše církvi sebrali. Ono toho už mnoho nebylo, co by jí bylo možno vzít, ale byla li prokázána kolaborace, tak jejich kroky byly plně legitimní. Perzekuce církve dozajista byly, ale položme si otázku-proč?? Církev se snažila vykrádat národní majetek, pašovala mimo republiku zlato a jiné cennosti a také pomáhala za Jidášský groš ukrývat prominentní nacisty a dokonce jim umožňovala potají vycestovávat do třetích zemí. Po dokonání všech restriktivních opatření po roce 1948 započala katolická církev zcela oportunisticky spolupracovat s režimem. Zde byl použit obdobný princip spolupráce jako s nacisty. Inu bližší košile než kabát. Kam však zmizela otázka víry ptám se?? Vždyť mnoho z toho, co je zde napsáno jsou věci politického charakteru??
     
     Promiňte mi prosím, že jsem tuto problematiku tolik zjednodušil. Ona to vše tak jednoduché není, ale to bych o tomto musel napsat nejméně knihu a není zaručeno, že by obsáhlý text s rozebráním problematiky na fragmentální úroveň byl vůbec pochopen. Proto toto razantní zjednodušení!!
 
    Co je na tomto textu nejpodstatnější??? Víra není totéž, co náboženství. Papež i katolická církev neříkají lidem pravdu. Církvi nejde o lidi, ale o její vlastní profit. Proklamace církve jsou dalším z politických prostředků jak zblbnout lidi. Církev ví o všem a kolaboruje s politiky, což opět křiví skutečnou podstatu víry. Katolická církev cíleně pracuje na rozvalu křesťanství.
 
Oldřich Rambousek
Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
buyreplica buyreplica

buyreplica buyreplica

20.04.2016 09:31

Apparently including consumers are particularly engaged to obtain the specific ImitationDesigner Replica Handbags UK. The item produces on your sound after you have an effect on this Replica Rolex Watches with your hands and wrists. For many of us gals, owning some sort of personalized gals Swiss Replica Watchesis usually a fantasy. Although sad to say to obtain one of those wristwatches people might need to fork out in excess of $20 000 that is a price some people can pay for. Because of this most people have to decide that has a Replica Rolex These reproductions. Quite a few Replica Handbags possibly tried using to help poke enjoyment on people that obtained Tote These reproductions. Very well, situations include modified. Persons at this point view the importance Clutches Imitation carry towards dining room table.


 
buyreplica buyreplica

buyreplica buyreplica

20.04.2016 09:31

in order for you a little something that’s extra sophisticated that’s continue to used by consuming to your work out center. All these [url=http://www.replica-watches.org.uk]Replica Rolex Watches[/url] and [url=http://www.replicaswatches.co]Swiss Replica Watches[/url] will be suitable for many of applications just like visiting a health club, shorter travels so that you can gradma’s dwelling, working day travels to your zoo etcetera. Precisely the same sense is valid to get creator[url=http://www.replica-rolex.co]Replica Rolex[/url] in addition. The styles will be exorbitantly[url=http://www.replicahandbags.uk.net]Designer Replica Handbags UK[/url]; and therefore, you can find above plenty of demand from customers and option of inexpensive reproductions of vintage designs of your exact. This marketplace to get low-priced[url=http://www.replicacartierhandbags.net]Replica Handbags[/url] is definitely hence fairly buoyant.


 
buyreplica buyreplica

buyreplica buyreplica

20.04.2016 09:30

in order for you a little something that’s extra sophisticated that’s continue to used by consuming to your work out center. All these Replica Rolex Watches and Swiss Replica Watches will be suitable for many of applications just like visiting a health club, shorter travels so that you can gradma’s dwelling, working day travels to your zoo etcetera. Precisely the same sense is valid to get creatorReplica Rolex in addition. The styles will be exorbitantlyDesigner Replica Handbags UK; and therefore, you can find above plenty of demand from customers and option of inexpensive reproductions of vintage designs of your exact. This marketplace to get low-pricedReplica Handbags is definitely hence fairly buoyant.


 
Klečíme před revolučními marxisty?

Klečíme před revolučními marxisty?

Český fotbal se otřásá kauzou Berbr a spol. a zdá se, že by v jeho vedení neměl zůstat kámen na kameni. Teď se ve všech pádech skloňuje slovo korupce, už tolikrát falešně rozehrané, a proto značně zprofanované. Do jaké míry prostoupila všemi patry českého fotbalu, to se teprve ukáže, bude-li vůle vše zjistit.

Nejsme jako oni…

Nejsme jako oni…

Za několik týdnu bude výročí, ze kterého si pamětníci vzpomínají na hesla: „NEJSME JAKO ONI“ a „MÁME HOLÉ RUCE“. Byli jsme to my, naše děti, kteří se vzpouzeli na prvních demonstracích v Praze systému. Tehdy jsme byli označování hanlivě vládnoucími strukturami. Psal se rok 1989 a nepamatuji si, že by na nás byla nasazena tak brutální technika, jako tomu bylo na Staroměstském náměstí minulý týden. 

Poslední domácí zprávy

Nejsme jako oni…

Nejsme jako oni…

Za několik týdnu bude výročí, ze kterého si pamětníci vzpomínají na hesla: „NEJSME JAKO ONI“ a „MÁME HOLÉ RUCE“. Byli jsme to my, naše...