• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Žulové „Díky, Ameriko!“ v Plzni dostalo trhlinu; prý přírodní neduh, ale spíš trest za lidskou nadutost; lež má zkrátka krátké nohy a tomu odpovídající defekty…
Počet návštěv: 16666

Žulové „Díky, Ameriko!“ v Plzni dostalo trhlinu; prý přírodní neduh, ale spíš trest za lidskou nadutost; lež má zkrátka krátké nohy a tomu odpovídající defekty…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Zase si prostě lžou do vlastní kapsy; napřed ve Škodových závodech vyzbrojovali nacisty, pak podváděli na právnické fakultě „speciálním rychlostudiem“, aby si nakonec vymysleli, že Plzeň osvobodili Američané. A teď další rána chronickým slavičům; Slavnosti Svobody u rozpadajícího se památníku „Díky, Ameriko“ jsou v ohrožení. Zatímco radnice bývalé zbrojovky Hitlera částečně stopla tradiční Convoy of Liberty vojenských klubů v čele s Military Car Clubem,  jiná část klubů se rozhodla přesto uspořádat 8. května svůj vlastní konvoj bez oficiálního posvěcení. Že by se našli další prokremelští extrémisté?

Omyl. Tento konvoj se letos údajně vydá pouze přes Plzeň na Domažlicko, kde si lidé připomenou desáté výročí, když v roce 2006 se v Bělé nad Radbuzou konaly první oslavy osvobození americkou armádou. Military Car Club spolu s obcemi, městy a americkými historiky najednou objevili „příběh“ a zjistili podrobnosti o událostech z 30. dubna 1945, kdy v zaniklé obci Růžov napadli Němci americký obrněný vůz byla z toho prý pětihodinová přestřelka. Dvěma padlým Američanům byla poté v Růžově odhalena pamětní desku. http://www.zvedavec.org/vezkratce/12692/

Vzpomene si dnes někdo soudný, že ve městě piva existuje okolo 30 pamětních desek se jmény padlých rovněž při plzeňském povstání 5. května 1945, kdy byla Plzeň osvobozena Plzeňany (nikoliv Američany!). Jen pamětní desky, pomník byste nenašli. Německé vojenské posádky a velitelství složily zbraně a plzeňský rozhlas hlásil do éteru: „Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří“.

article_photo

Heč, budeme se vdávat za Toma a Jerryho… České lepé děvy, těšte se; opět k nám přijedou američtí osvoboditelé, jako kdysi do Plzně?

Na to se jaksi zapomnělo, desky padlým jsou bez povšimnutí míjeny. Za to doslova všude tam, kde jen postála noha amerického vojáka, bylo pozdvižení, viz dva mrtví vojáci USA Army v obci Růžov. Projížděl jsem Plzní a snažil se objevit nějaký pomník, pomníček těm, jež opravdu padli za svoje město. Nic, žádná připomínka ani těm, jichž padlo asi stokrát víc než Američanů při jejich náletech v dubnu 1945…

To vše proto, že zkrátka Plzeň osvobodili Pattonovi vojáci, jichž padlo v Plzni, tedy padl, jeden voják US Army. Při střelbě nacistů z věže bartolomějského kostela na náměstí Republiky… Bylo po Ardenách, bylo třeba si zase trochu zabojovat… Válka byla pro US Army však poněkud náročnější. Přesto bylo třeba si květen 1945 trochu užít; kam se vydat, než do míst, která byla Spojenými státy a jejich zákeřnými nálety, už dostatečně zdevastovaná.

article_photo

1945 – 25. dubna byla Škodovka těžce zasažena náletem 8. americké letecké armády; škody byly vyčísleny na dvě miliardy korun

Plzeň byla díky Škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Proč se však, pouhých dvacet dní po vyhlášení Košického vládního programu, 25. dubna 1945, stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojeneckých náletů, si lze jen těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl.

Několik set amerických bombardérů tehdy svrhlo přes pět tisíc tříštivých, fosforových a zápalných bomb, 29 objektů závodu bylo úplně zničeno, 21 velmi těžce poškozeno a 33 poškozeno těžce. Závod byl bez proudu, komunikační spoje prakticky neexistovaly. V té době, těsně před koncem války, nacisté nemohli z Plzně odvézt již ani šroubek pro frontu. Přesto byl tento průmyslový gigant fakticky zničen. Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží.

article_photoByl to cílený a logický záměr proti strategické orientaci ČSR na SSSR v poválečném období. Americký generál Patton, když si později prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: „Dobrá práce, jsem spokojený!“ A když to řekl sám veliký Patton, nelze oponovat, ovšem, jak praví české přísloví: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“ A stalo se; v Plzni nedávno odhalili pomník generálu Pattonovi, No, pomník – dva mnohatunové zrezivělé železní pláty, údajně se z nich dá vyčíst profil obličeje zmíněné americké šajby. Cena se  ve sběrných surovinách odhaduje na zhruba sto tisíc Kč… Nepřizpůsobiví občané "ze z Plzně" oživli…
Vítězná cesta US Army do Plzně lemovaná krveprolitím několika amerických vojáků...

Dne 4. května 1945 vydal generál Patton rozkaz zahájit útok na západní Čechy. Po poměrně těžkém a vůbec největším boji, s jakým se americká armáda na území Československa setkala, byl 26. dubna Cheb dobyt. Toto vítězství bylo ovšem zaplaceno 46 padlými vojáky a 150 raněnými v tomto prostoru. Později ještě následovala několikahodinová bitva o chebské letiště, dne 28. dubna, při které bylo zraněno asi 16 vojáků. Státníci oslaví bitvu o Normandii; kdy se sejdou ve Stalingradu?

Památník „Díky, Ameriko!“, jedna z dominant Plzně, je vážně poškozený; kolečko se prostě polámalo... Foto: ČTK.

V Normandii padly přes tři tisíce amerických vojáků, jen ve Stalingradu během “poměrně těžké bitvy” bylo zabito na půl milionu Rudoarmějců, kteří na rozdíl od amerických navoněných vojáků zatraceně dobře věděli, co je to několik let v bahně, mrazu, s prázdným žaludkem a smrtí neustále v patách; to vše prožít během několik let ve frontových  zákopech… Proč by se o to měli zajímat? Stačilo, že měli dost čokolád, konzerv a nylonových punčocháčů pro vdavek chtivé obyvatelky Plzně.. Že USA bojovaly nejen v Evropě, ale také v Tichomoří, s Japonskem? Ale sovětská armáda neútočila pouze ze Stalingradu na Berlín, ale též v Mandžusku a na Japonsko… Předváděčku veletrhu zbraní zahájily bomby „Little Boy“ a “Fat Man”

A takto pokračuje mírumilovná činnost amerických poradců dnes v Oděse… https://www.youtube.com/watch?v=Lyzhu0JWmQM

article_photo

Pomník generála Pattona. jako živý,  aneb lákadlo pro nepřizpůsobivé sběrače rezavých kovů… FOTO: QAP.CZ

Kolik padlo vojáků Rudé armády, kteří byli na frontě od roku 1941 a přešli bitvy u Stalingradu, Kursku, Moskvy, Leningradu, Sokolova, Dukly, až po dobytí Berlína? Více než 13 milionů… Stalingrad 450 tisíc zabitých, Kursk sto tisíc mrtvých, Leningrad 600 tisíc… Jen při osvobozování Československa jich padlo skoro 150 tisíc. A zatímco američtí vojáci, kteří přišli po “hrdinských” bojích v 2. sv. válce o děsivou půl tisícovku svých druhů, jsou umytí a navonění šviháci v parádních uniformách, rozdávali čokoládu, žvýkačky, masové konzervy, cigarety a flirtovali s českými dívkami, které si poté mnoho těchto vojáků vzaly za muže, po tisících kilometrech v blátě zákopů, bez potravin a hygieny špinavý, nemocní a nevzhlední Rusové byli všem jen odpudiví. Kromě přeživších vězňů Osvětimi… Několik let bez žen je přinutilo ke znásilňování…Byla Rudá armáda jedinou armádou znásilňovatelkou a zlodějkou ve 2. světové válce…?

Přišla zrůdná katarze;  2. a 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division se vydaly směrem na Plzeň. V ulicích Plzně se americké tanky objevily 6. května 1945 kolem 8. hodiny ranní vítány nadšenými obyvateli Plzně. Jak to popsal plzeňský pamětník J. GROUŠL? „Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci, aby 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho.

Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

article_photo

Po americkém bombardování Prahy…

Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni, jejíž občané velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo: Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky; Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci.

article_photo

Plzeň po spojeneckém náletu USA dva týdny před koncem války.,..

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani "budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…" Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně… Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky – Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Drážďany – nejzbytečnější smrtící nálety nejen 2. světové války…

Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR.

article_photo

Vnuk generála Pattona se v Plzni cnedávno hlubíl cizím peřím… Autor: DENÍK/V. L.eška

Pohled do policejního hlášení pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: "Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím…" Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.

A pokračuje se dále: "U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. – Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… – V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… – V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. – Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami...

Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. – Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. – Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. – Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili..." Národní výbor v Chebu 14. května 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka "Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969…"

Oslavuje se jen osvobození Plzně americkou armádou, která vstoupila 6. května 1945 již do svobodné Plzně. Pro ni dojela spojka vyslaná Revolučním národním výborem v Plzni, který řídil květnové akce osvobození. Mlčí se o tom, že američtí vojáci při průjezdu městem stříleli do oken, kde byli již jásající občané, jež byli považování za Němce. Kolik lidí takto zabili nebo zranili? Nemluví se o následcích náletů spojeneckého letectva na důležité průmyslové závody, železniční uzly atd. v budoucí ČSR – 14 dní před osvobozením. A přitom i na Plzeňsku jsou hroby sovětských vojáků, partyzánů. Dnes jako by neexistovaly...
article_photo

Veteráni Rudé armády v Moskvě…. Snímek Břetislav Olšer

Tak tedy jako předloni, dnes a i příští i další rok se sejdeme v Plzni u památníku „Díky, Ameriko!“ Vlastně pro někoho mohla být tragédií i smrt jediného amerického vojáka… Byl přece součástí armády, co třikrát přinesla svobodu naší drahé vlasti – poprvé v roce 1918, podruhé v roce 1945 a potřetí v roce 1989… Tak to alespoň napsali jedny naše hodně čtené noviny a dokonce to potvrdila největší znalkyně dějepisu - učitelka Štěpánová z Brna svým veřejným konstatováním, že Evropu od Hitlera osvobodily USA… Možná by měla dodat, že stejně tak, jako US Army osvobodila bez jediného výstřelu Plzeň...

Inu, je tu však další rána, spíš vítězství ducha nad hmotou: památník „Díky, Ameriko!“, jedna z dominant Plzně, je vážně poškozený. Oba pětimetrové žulové pylony praskají, trhliny jsou viditelné na první pohled. Krajní možností je kompletní výměna pylonů. Prý v žule z lomu Řásná u Mrákotína „musel být nějaký neduh“; já však vím své - tím neduhem je trest za osvobozovací proamerické lži…

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Války USA jsou jen byznys; Libye – nejúspěšnější africká země je dnes jen stát na papíře?

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.cz, bretislav-olser.enface.cz

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Josef Andrle

Josef Andrle

29.11.2017 18:18

Vážený pane Olšere,myslím si,naprosto pravdivý článek.Před několika lety jsem poslouchal jednu rozhlasovou stanici,mimochodem propagandistickou,svými nenávistnými komentáři ubohou.Mluvil tam pamětník z května 45 a prohlásil,že Američané přišli do Plzně absolutně bez boje,Němci se vůbec prý nebránili,až na pár výstřelů a bez odporu se vzdávali.Tak co tedy oslavovat?A na urážky nedbejte,zažívám totéž z pochybných profilů vám nadávají do z...ů a pod.To vše za pravdu.Nic více.


 
Máca Nesvačil

Máca Nesvačil

10.05.2016 12:56

Pane Olšere, jak má Váš článek brát člověk alespoň trohu vážně, když shoda podmětu s přísudkem je pro Vás očividně úplně cizí věc?


 
Luboš Černý

Luboš Černý

09.05.2016 12:22

Olšer je prolhanej zmrd


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...