• Sobota, 30. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Ferdinand

Mají palestinští Arabové právo na návrat?
Počet návštěv: 3020

Mají palestinští Arabové právo na návrat?

Článek od - Hana Lukešová -

Často slýcháme tvrzení některých lidí, že palestinští Arabové mají právo na návrat i na území dnešního státu Izrael. Existuje dokonce mnoho osobností, podle nichž by se Izrael měl přetransformovat na binární národnostní stát. Stručně z historie zmíním jen to, že po zhroucení Osmanské říše, jež zahrnovala dnešní Stát Izrael, Jordánsko, Západní břeh Jordánu a Gazu, byla tato teritoria svěřena pod správu Britům. V krušném poválečném roce 1947 rozdělila OSN území britského mandátu na stát židovský a arabský. Arabové se však s tímto řešením nesmířili a zahájili proti Izraeli ozbrojený útok.

Krutá válka mezi oběma státy dohnala obyvatelstvo – jak židovské, tak arabské – k útěku do zdánlivě bezpečnějších míst, což mělo za následek vykořenění velkého množství uprchlíků obou stran konfliktu z původních domovů. Počet uprchnuvších obyvatel, a to jak blízkovýchodních Židů, tak palestinských Arabů, byl přibližně vyrovnaný. Podle odhadů mezinárodních organizací se počet palestinských uprchlíků odhadoval na 700 000, zatímco počet židovských běženců čítal kolem 850 000. Tisíce bohatých Arabů opouštěly své majetky v naději na brzké ukončení války, jakmile se však válka rozhořela plnou silou, tak se Palestinci snažili dostat mimo dosah válečné vřavy. Oni i další palestinští obyvatelé uvěřili slibům a propagandě sousedních arabských armád, že válka bude brzo skončena a židovské obyvatelstvo vyhnáno a zničeno.

Co považuji za velmi zarážející, je postoj k uprchlíkům ze strany arabských zemí. Zatímco Stát Izrael absorboval všechny Židy z muslimských zemí, a to jak lidi zámožné a vzdělané, tak chudé a negramotné, okolní arabské země odmítly palestinsko-arabské uprchlíky přijmout a raději je nahnaly do uprchlických táborů, kde je nechaly živořit prakticky do dnešních dnů. Přes tento doložitelný postoj arabských států, které svým „bratřím“ nebyly ochotny pomoci a také nepomohly, přikládá se vina za přeplněné utečenecké tábory a přelidněné enklávy především Izraeli.

Nikde v mezinárodním právu neexistuje pasáž o „právu na návrat“ uprchlíků. Veškeré válečné konflikty na různých místech světa přinášejí utrpení civilnímu obyvatelstvu a vedou ke vzniku obrovského problému s uprchlíky. Miliony lidí byly vysídleny během konfliktu mezi Indií a Pákistánem, kde 18 milionů Hindů bylo vyhnáno z Pákistánu, a na druhé straně Hindové vyhnali miliony Pákistánců z Indie. Po druhé světové válce spojenci schválili odsun veškerého německého obyvatelstva z Československa a Polska. Roku 1974 propuklo násilí mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky, při kterém se Řekové pokoušeli o převrat na Kypru. Turci následně napadli a obsadili třetinu ostrova, což vedlo k vytvoření samostatné turecké části Kypru, odkud byli vyhnáni Řekové. Roku 1975 podnikli Maročané vítěznou invazi, která vedla k odsunu španělského obyvatelstva z bývalé španělské provincie v Sahaře.Rovněž konflikt v Dárfúru vyvolal vlnu uprchlictví. Takových příkladů by bylo možno uvést celou řadu.. Proč se tedy v dnešní době ozývají hlasy, aby Izrael jednostranně přijal tak absurdní plán návratu arabských obyvatel?

Uprchlický problém palestinských Arabů může být vyřešen pouze vytvořením samostatného Palestinského státu, nikoliv požadavkem na Stát Izrael, aby přijal palestinské uprchlíky na své území. Je nutno vzít v úvahu i faktor času a místa – protože dnes už nejde o návrat původního obyvatelstva, ale o jeho potomky snad už v třetí generaci, tedy lidi, kteří se narodili a žijí svůj nový život vně Státu Izrael, k němuž ovšem pod vlivem mnohdy fanatické propagandy mají nenávistný vztah nebo proti němu útočí se zbraní v ruce.

Dnes více než 20% obyvatelstva Izraele tvoří Arabové. Pokud by se do židovského státu navrátili palestinští uprchlíci, Izrael by přestal existovat jako židovský stát a tím by byly popřeny veškeré mezinárodní smlouvy a dohody, které vymezily a určily životní prostor pro židovské obyvatelstvo, zdecimované holocaustem a pogromy v některých zemích. Vznik Státu Izrael byl motivován světovým prozřením nad nacistickým  terorem a všelidskými snahami, aby se tyto hrůzy už nikdy nemohly opakovat. Garantem těchto idejí a jejich praktického uskutečnění v podobě vzniku samostatného židovského státu byly světové mocnosti, které spojenými silami zvítězily nad nacismem. A mnozí pamětníci si připomenou heslo „Už nikdy jako ovce“, které se pro nový stát stalo závazkem vůči miliónům mrtvých. Nedivme se tedy Izraelcům, že vybudovali svůj stát nejen k jeho celkovému rozvoji a rozkvětu, ale i k pevné a nekompromisní obraně. A ještě jedno připomenutí. Nebyli to Izraelci, kdo začal do světa vykřikovat „zaženeme je do moře“. Zájmem Izraele nebyly války, ale mírové zotavení a rozvoj národa, který prošel genocidou, národa, který přežil svou vlastní smrt.

Byl by to nebývalý a zcela iracionální krok, kdyby politikové světa dopustili, ať už jakoukoli formou, aby „právem na návrat“ vznikly v podstatě dva palestinské státy. Těžko nepřipomenout ohlasy na případné česko-sudetoněmecké vyrovnání, které dodnes vzbuzuje rozdílné názory až vášně, ač od vzájemných křivd už uplynula celá jedna historická epocha. Pravdou zůstává jak pro Čechy a Němce, tak pro Izraelce a Palestince, že i v budoucnosti zůstanou sousedy spojenými nejrůznějšími vazbami. Jedinou cestou, jak problém soužití vyřešit, je vzájemná ochota k jednání a dorozumění, rozhodně ne návrat potomků arabských uprchlíků. Této ochoty je na arabské straně zatím málo, a proto dodnes Palestinci nemají svůj vlastní, suverénní stát.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Nenávist patří k životu

Nenávist patří k životu

Vážené kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce na pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala. Pane místopředsedo, já váš názor plně respektuji a přeji vám, aby vás za něj jednou nezavřeli. (Potlesk v sále.) Vážené – a teď vážně. Karla toho už hodně řekla, ale myslím si, že je velmi důležité celou tu věc pojmenovat a říct si, o co vlastně jde. Podle mého názoru – a mrzí mě, že tady není pan ministr vnitra Hamáček, který by to určitě měl slyšet – je Karla Maříková jenom střípkem celé té věci, která tady kolem nás jakoby letí.

 Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

My všichni, kdož chodíme nakupovat, to vidíme. Ceny potravin rostou, brambory jsou už pomalu sváteční jídlo a nyní prosakují zprávy o tom, že v Evropě dochází maso. Už i viníci se hledají a v Česku za to jako obvykle může Babiš a jeho Agrofert. Už jen čekám, až vyskočí nějaký blbec a bude vyřvávat, že za tuto situaci může Rusko a Putin. Skutečně je to trapné takhle lidem lhát!!

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Připouštím, že matematika není mou silnou stránkou, i proto jsem kdysi za tolerantního „komunistického“ režimu mohl absolvovat tzv. humanitní gymnázium. Nakonec jsem se stal doktorem práv, možná špatným, možná dobrým, ale ta matematika mi nikdy nechyběla. Ne, neumím vyhodnocovat ty miliardy, které by se měly rozházet v rámci EU. Ale nezdá se mi to.

Tři podmínky, bez jejichž splnění nelze schválit Macron-Merkelový Fond obnovy

Tři podmínky, bez jejichž splnění nelze schválit Macron-Merkelový Fond obnovy

Premiéři budou v červnu na Evropské radě projednávat způsob financování Fondu obnovy EU. Jeho zřízení schválili už v květnu, ale tehdy se nedohodli, jak by měl fungovat. S nápadem na jeho zřízení přišel v dubnu italský premiér Giussepe Conte. Podle jeho původního návrhu, který podpořili premiéři všech jižních zemí, Francie a zemí Beneluxu, měl mít fond něco mezi 1 až 2 biliony eur. Měl rozdávat dotace podnikům, kterým pandemie COVID-19 způsobila problémy a tím přispět k oživení ekonomiky.

Poslední domácí zprávy

Provokace nebo test ?

Provokace nebo test ?

Včera se na Pražském mezinárodním letišti v Ruzyni stala podivná, v civilizovaných zemích málo vídaná věc. Okolo deváté večer tam bez...