• Pátek, 04. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Barbora

Mají palestinští Arabové právo na návrat?
Počet návštěv: 3347

Mají palestinští Arabové právo na návrat?

Článek od - Hana Lukešová -

Často slýcháme tvrzení některých lidí, že palestinští Arabové mají právo na návrat i na území dnešního státu Izrael. Existuje dokonce mnoho osobností, podle nichž by se Izrael měl přetransformovat na binární národnostní stát. Stručně z historie zmíním jen to, že po zhroucení Osmanské říše, jež zahrnovala dnešní Stát Izrael, Jordánsko, Západní břeh Jordánu a Gazu, byla tato teritoria svěřena pod správu Britům. V krušném poválečném roce 1947 rozdělila OSN území britského mandátu na stát židovský a arabský. Arabové se však s tímto řešením nesmířili a zahájili proti Izraeli ozbrojený útok.

Krutá válka mezi oběma státy dohnala obyvatelstvo – jak židovské, tak arabské – k útěku do zdánlivě bezpečnějších míst, což mělo za následek vykořenění velkého množství uprchlíků obou stran konfliktu z původních domovů. Počet uprchnuvších obyvatel, a to jak blízkovýchodních Židů, tak palestinských Arabů, byl přibližně vyrovnaný. Podle odhadů mezinárodních organizací se počet palestinských uprchlíků odhadoval na 700 000, zatímco počet židovských běženců čítal kolem 850 000. Tisíce bohatých Arabů opouštěly své majetky v naději na brzké ukončení války, jakmile se však válka rozhořela plnou silou, tak se Palestinci snažili dostat mimo dosah válečné vřavy. Oni i další palestinští obyvatelé uvěřili slibům a propagandě sousedních arabských armád, že válka bude brzo skončena a židovské obyvatelstvo vyhnáno a zničeno.

Co považuji za velmi zarážející, je postoj k uprchlíkům ze strany arabských zemí. Zatímco Stát Izrael absorboval všechny Židy z muslimských zemí, a to jak lidi zámožné a vzdělané, tak chudé a negramotné, okolní arabské země odmítly palestinsko-arabské uprchlíky přijmout a raději je nahnaly do uprchlických táborů, kde je nechaly živořit prakticky do dnešních dnů. Přes tento doložitelný postoj arabských států, které svým „bratřím“ nebyly ochotny pomoci a také nepomohly, přikládá se vina za přeplněné utečenecké tábory a přelidněné enklávy především Izraeli.

Nikde v mezinárodním právu neexistuje pasáž o „právu na návrat“ uprchlíků. Veškeré válečné konflikty na různých místech světa přinášejí utrpení civilnímu obyvatelstvu a vedou ke vzniku obrovského problému s uprchlíky. Miliony lidí byly vysídleny během konfliktu mezi Indií a Pákistánem, kde 18 milionů Hindů bylo vyhnáno z Pákistánu, a na druhé straně Hindové vyhnali miliony Pákistánců z Indie. Po druhé světové válce spojenci schválili odsun veškerého německého obyvatelstva z Československa a Polska. Roku 1974 propuklo násilí mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky, při kterém se Řekové pokoušeli o převrat na Kypru. Turci následně napadli a obsadili třetinu ostrova, což vedlo k vytvoření samostatné turecké části Kypru, odkud byli vyhnáni Řekové. Roku 1975 podnikli Maročané vítěznou invazi, která vedla k odsunu španělského obyvatelstva z bývalé španělské provincie v Sahaře.Rovněž konflikt v Dárfúru vyvolal vlnu uprchlictví. Takových příkladů by bylo možno uvést celou řadu.. Proč se tedy v dnešní době ozývají hlasy, aby Izrael jednostranně přijal tak absurdní plán návratu arabských obyvatel?

Uprchlický problém palestinských Arabů může být vyřešen pouze vytvořením samostatného Palestinského státu, nikoliv požadavkem na Stát Izrael, aby přijal palestinské uprchlíky na své území. Je nutno vzít v úvahu i faktor času a místa – protože dnes už nejde o návrat původního obyvatelstva, ale o jeho potomky snad už v třetí generaci, tedy lidi, kteří se narodili a žijí svůj nový život vně Státu Izrael, k němuž ovšem pod vlivem mnohdy fanatické propagandy mají nenávistný vztah nebo proti němu útočí se zbraní v ruce.

Dnes více než 20% obyvatelstva Izraele tvoří Arabové. Pokud by se do židovského státu navrátili palestinští uprchlíci, Izrael by přestal existovat jako židovský stát a tím by byly popřeny veškeré mezinárodní smlouvy a dohody, které vymezily a určily životní prostor pro židovské obyvatelstvo, zdecimované holocaustem a pogromy v některých zemích. Vznik Státu Izrael byl motivován světovým prozřením nad nacistickým  terorem a všelidskými snahami, aby se tyto hrůzy už nikdy nemohly opakovat. Garantem těchto idejí a jejich praktického uskutečnění v podobě vzniku samostatného židovského státu byly světové mocnosti, které spojenými silami zvítězily nad nacismem. A mnozí pamětníci si připomenou heslo „Už nikdy jako ovce“, které se pro nový stát stalo závazkem vůči miliónům mrtvých. Nedivme se tedy Izraelcům, že vybudovali svůj stát nejen k jeho celkovému rozvoji a rozkvětu, ale i k pevné a nekompromisní obraně. A ještě jedno připomenutí. Nebyli to Izraelci, kdo začal do světa vykřikovat „zaženeme je do moře“. Zájmem Izraele nebyly války, ale mírové zotavení a rozvoj národa, který prošel genocidou, národa, který přežil svou vlastní smrt.

Byl by to nebývalý a zcela iracionální krok, kdyby politikové světa dopustili, ať už jakoukoli formou, aby „právem na návrat“ vznikly v podstatě dva palestinské státy. Těžko nepřipomenout ohlasy na případné česko-sudetoněmecké vyrovnání, které dodnes vzbuzuje rozdílné názory až vášně, ač od vzájemných křivd už uplynula celá jedna historická epocha. Pravdou zůstává jak pro Čechy a Němce, tak pro Izraelce a Palestince, že i v budoucnosti zůstanou sousedy spojenými nejrůznějšími vazbami. Jedinou cestou, jak problém soužití vyřešit, je vzájemná ochota k jednání a dorozumění, rozhodně ne návrat potomků arabských uprchlíků. Této ochoty je na arabské straně zatím málo, a proto dodnes Palestinci nemají svůj vlastní, suverénní stát.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Šéf Frontexu, Fabrice Leggeri, má potíže. Na tom by nemuselo být nic zvláštního. Ovšem takovou specificky eurounijní pikantnost dodává jeho cause fakt, že agentura Frontex je právě popotahována za něco, k čemu byla ustanovena. Za aktivní ochranu evropské hranice.

  Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Tento výrok dozajista velmi dobře znají naši páni poslanci, ale i vláda. Na zasedáních poslanecké sněmovny si cintá pentli každý druhý. Vyjímkou nebylo ani nedávné jednání sněmovny, kde se probíral bod o potravinové soběstačnosti ČR ve smyslu návrhů k jejímu dosažení a ke zvýšení efektivity zemědělské prvovýroby. Musím uznat dámy a pánové, že hrajete na lidi komedii, ale režie je jaksi špatná. Místo cintání si pentle raději přiznejte, že jste v oblasti zemědělství zmrvili kde co, a už nevíte jak smysluplně dál.

Vykopnutí směrem nahoru

Vykopnutí směrem nahoru

Když jsem se dočetl v několika článcích, např. na České justici, že státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek  Mezlík uspěl v konkursu a odejde do Úřadu evropského veřejného žalobce, vybavily se mi vzpomínky na některé zvláštní postupy personální práce v době socialistického temna. Bylo-li třeba zbavit se někoho, s kým se muselo manipulovat opatrně, neb příliš mnoho věděl, použil se výkop směrem nahoru. Nevím, zda činitelé, kteří pomohli Radku Mezlíkovi v konkurzu na místo na evropské úrovni, si mysleli, že je skutečně tak dobrý, či zda usoudili, že už je ho dost. V každém případě mi nezbývá, než jejich rozhodnutí kritizovat jako neodpovědné: vždyť tento člověk má být vzorkem úrovně českých státních zástupců na evropské úrovni.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...

Takže lapidárně

Takže lapidárně

Andrej Babiš skvělým způsoben rozložil politickou scénu. Jeho slevu na dani příjmu ocení 4,2 miliónů zaměstnanců, i tí, kteří na tom budou...