• Pondělí, 24. únor 2020
  • Svátek má Rukojmí Matěj

Vakcíny a Bill Gates, filantropie nebo terorismus? - Pokračování nejčtenějšího článku!
Počet návštěv: 15691

Vakcíny a Bill Gates, filantropie nebo terorismus? - Pokračování nejčtenějšího článku!

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Jako bumerang se stále vrací šokující, jak jinak, zpráva na téma „Bill Gates vakcinací a lékařskou péčí snižuje populaci“ Zpráva „očkováním a lékařskou péčí můžeme snížit populaci“ je stará několik let, přesto však i přes zdánlivou neaktuálnost zařazuji na ni reagující příspěvek na svůj blog. Bude totiž v něčem výjimečný. Tentokrát nám nebude stačit prostudovat původní zdroj, nebude nám ani stačit kritickým okem revidovat vědeckou práci v pozadí. Budeme muset použít rozum. Bill Gates, to totiž opravdu řekl.

Zmíněná myšlenka zazněla tady:

Cituji z 4:35

„The world today has 6.8 billion people that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.“

Oficiální překlad zní:

„Dnes jsou na světě 6.8 miliardy lidí, což se zvedne na zhruba 9 miliard. Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny, zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit tak o 10 až 15 procent.“

Bill Gates přednáší na konferenci Technology, Entertainment, Design (TED) v roce 2010. Je rozšířená a známá ve světě, ať už ve své původní podobě či formou lokálních TEDx. Promlouvali na ní laureáti nobelových cen, politici, odborníci, běžní lidé i vědci. Podle oficiálních stránek měly přednášky k listopadu roku 2012 více než miliardu shlédnutí. Jde tedy o divácky velmi populární platformu, z hlediska mluvčích pak navíc i prestižní a exkluzivní.

Bill Gates a jeho žena Melinda založili roku 1997 Bill and Melinda Gates Foundation starající se o vzdělání, zdraví nebo i životní prostředí. Plánují dát na charitu 95% svého majetku. K roku 2010 činila celková darovaná suma více než 551 miliard korun. To je 551 000 000 000 Kč. Jinak též téměř polovina rozpočtu ČR na rok 2012.

Teď něco ke kontextu. Na přednášce je představena jednoduchá rovnice:

kde

P = lidé žijící na Zemi v počtu kolem 7 miliard s očekávaným nárustem k 10 miliardám v roce 2050,
S = služby, které využíváme, zahrnující jídlo, oblečení, elektroniku, apod.,
E = spotřebovaná energie pro každou službu,
C = množství CO_2 vypuštěného do prostředí na jednu jednotku spotřebované energie.

Přednáška je o množství oxidu uhličitého vypouštěné člověkem do prostředí. Gates říká, že je ovlivněno čtyřmi faktory uvedenými výše v jednoduchém vztahu. Jeho řeč má název Inovace na nulu, kde je nulou myšlena levá strana rovnice. Řečeno delší větou:

 

Jak snížit množství produkovaného oxidu uhličitého na nulu?

 

Řešení je matematicky velmi prosté. Stačí vynulovat hodnotu jedné proměnné vpravo. V praxi je to ovšem na hranici reality, ale o tom už, pro zájemce, více v přednášce. Držme se našeho záměru vysvětlit tu prokletou věc, která zazní.

 

„Dnes jsou na světě 6.8 miliardy lidí, což se zvedne na zhruba 9 miliard. Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny, zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit tak o 10 až 15 procent.“

 

Přepněte vnímání na FM, prosím

Jsme na prestižní konferenci světového významu.
A na ní, ne poprvé, Bill Gates.
Který před publikem přednese svůj plán o depopulaci.
Nikdo ho nezatkne, nikdo z obecenstva šokovaně nevyjekne, pánové z kazajkou na scénu nedorazí.

Jak je to možné? Nezbláznili se všichni? Nebo je snad sál zaplněn až po okraj lidmi, co to už dávno vědí? Třeba takovými, co se sami zasluhují o nový světový řád?

Uveďme následující situaci, která nám poslouží coby modelová.

Představte si nějaký kontinent. Na něm bude potřeba, aby obyvatelé sami mysleli na stáří a zajistili, aby se o ně měl kdo postarat. Jak na to? Dobrý způsob je udělat si děti. Ty vyrostou, a až vy zestárnete, budou vám po boku. Jenže co když je na našem kontinentu velká kojenecká úmrtnost? Co když děti v dané oblasti ve velkém množství umírají? Řešení je prosté. Je třeba zplodit více dětí. Tím zvýšíte šanci, že jich přežije dostatek k vašemu zabezpečení.

Zní vám to absurdně?

Zarámujme naši úvahu realitou a nazvěme uvažovaný kontinent třeba Afrika. Podle výše řečeného by mělo platit, že když dokážeme snížit dětskou a novorozeneckou úmrtnost, odpadne nutnost nadměrného plození dětí. Co na to fakta?

Statistiky

Jako první nás budou zajímat hodnoty dětské úmrtnosti. Můžeme si je pro Afriku, řekněme pro období 1960-2005, najít sami v oficiálním přehledu, nebo využít zjednodušený webový pohled. Aby to bylo ještě jednodušší, vytáhnu hodnoty rovnou i zde.

Kontinent Roky Počet mrtvých dětí na 1000 živých
Afrika 2000-2005 134.7
Afrika 1995-2000 153.8
Afrika 1990-1995 168.1
Afrika 1985-1990 171.3
Afrika 1980-1985 182.4
Afrika 1975-1980 199.2
Afrika 1970-1975 219.7
Afrika 1965-1970 238.2
Afrika 1960-1965 258.0

Můžeme konstatovat, že úmrtnost dětí mladších pěti let v Africe v letech 1950-2005 klesala.

Teď se podívejme, zda ji opravdu následovala i porodnost. Jinými slovy, zda snížení dětské úmrtnosti následuje snížení fertility.

Oficiální přehled pro celý svět je zde, zjednodušený webový pohled tady.

Kontinent Roky Počet dětí na jednu ženu
Afrika 2000-2005 5.08
Afrika 1995-2000 5.35
Afrika 1990-1995 5.71
Afrika 1985-1990 6.16
Afrika 1980-1985 6.46
Afrika 1975-1980 6.61
Afrika 1970-1975 6.66
Afrika 1965-1970 6.66
Afrika 1960-1965 6.70

Vidíme, že průměrný počet dětí na jednu ženu klesal.

V této chvíli se nejedná o příliš silný důkaz, neboť odhadujeme jen tak od oka a navíc pouze pro Afriku. Protože nám ale nejde o potvrzení nebo falzifikaci hypotézy, nýbrž o vysvětlení toho, co se skrývá za výrokem Billa Gatese, zůstaňme bez výpočtů. Pro úplnost jen dodejme grafy těchto statistik pro celý svět.

Závěr

Z uvedených faktů vyplývá jasná korelace mezi snižováním dětské úmrtnosti a počtem plozených dětí. Bill Gates zcela jistě nepronesl na půdě TEDu plány na teroristický útok, ani tajná, pro konspirátory samozřejmě známá, fakta o farmacii a medicíně.

Bill Gates ani náhodou neřekl, že vakcíny nebo medicína cíleně snižují současnou populaci, jak někteří pochopili, případně jak záměrně lžou. Mluví o budoucnosti. Dále, ani náhodou neřekl, že snížení populace do budoucna spočívá v zabíjení lidí nebo sterilizaci. Nic takového.

 

Bill Gates řekl, že snížením dětské úmrtnosti snížíme počet lidí na planetě a tím snížíme množství produkovaného oxidu uhličitého.

 

Statistiky mu dávají za pravdu a způsobem, jak nižší úmrtnosti dosáhnout je …

 

„vyvíjet nové vakcíny a zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči“

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Pavel Salva

Pavel Salva

12.11.2018 16:12

Kde máte zdroj?


 
Jaromír Bradávka

Jaromír Bradávka

24.05.2016 15:52

otázka pro všechny, kdo se zajímají o změny klimatu: Jak se nazývá nejrozšířenější a nejúčinnější skleníkový plyn? VODNÍ PÁRA. Důkaz: rozdíl ranní teploty na témže místě při jasné a zatažené obloze může činit i více než 5°C při jinak stejných podmínkách (roční období, tlak, vlhkost vzduchu, atd.)


 
Jaromír Bradávka

Jaromír Bradávka

24.05.2016 15:46

Bill Gates míchá hrušky s jablky - změny klimatu s porodností a úmrtností. jediným vztahem je to, že změna klimatu mění porodnost a úmrtnost s globálním ochlazováním porodnost klesá a úmrtnost (hlavně dětská) roste. Přichází další malá doba ledová!? Vraťme se ale k našemu záhadnému 24. slunečnímu cyklu a spolu s ním i k vědecké práci klimatologa Davida Archibalda. Jak již bylo řečeno, David Archibald jako jeden z mála vědců dokázal již v roce 2006 ve své vědecké práci předpovědět problémy s 24. slunečním cyklem (Solar Cycles 24 and 25 and Predicted Climated Response, listopad 2006). Zatímco všichni čekali extrémně silnou sluneční aktivitu (rekordní počet skvrn), on předpovídal opak. Nikdo ho v tu dobu nebral vážně, mezinárodní klimatický panel práci Archibalda doslova ignoroval. 99 % politiků rovněž. Jak se však čím dál více ukazuje, pravda je na Archibaldově straně. 24. sluneční cyklus totiž vypadá zcela jinak než cykly v předchozích 200 letech – je z nich prozatím nejslabší. Popularita následující Archibaldovy projekce proto v posledních týdnech závratně stoupá. Ve vědeckých kruzích i u laické veřejnosti. Globální oteplovači se naopak pověstnými zadními vrátky tiše stahují do ústraní: Na jaře roku 2008 vychází Archibaldova práce s názvem “Solar Cycle 24: Implications for the United States“, která již otevřeně hovoří o příchodu další a zároveň nejsilnější malé doby ledové za posledních 300 let (2010 až 2030): Součástí práce jsou následující, pro mnohé šokující, až kacířské závěry: 1. Země se bude ochlazovat a to čím dál rychleji 2. Oxid uhličitý (CO2) má zanedbatelný vliv na oteplování planety 3. Nárůst množství oxidu uhličitého v atmosféře je prospěšný, neboť se díky němu zvyšuje produkce zemědělství (rostliny oxid uhličitý milují). 4. Ideální množství oxidu uhličitého v atmosféře je 1 000 ppm (molekul CO2 na mil. částic). Současné množství CO2 v atmosféře = 390 ppm. Čím je sluneční cyklus delší, tím je ten následující slabší. 23. cyklus trval 13 let, 24. je o polovinu slabší. je přdpoklad, že 25. bude ještě slabší a polde dosavadního průběhu 24. slunečního cyklu se opakuje situace s 5. 6. cyklem. Zdánlivé vršení teplotních rekordů v Evropě za polsední roky v sobě skrývá prudký zvrat, který přijde velmi brzy. je to jako když narůstá geodynamická energie. Všichni se radují, ale pak náhle přijde její uvolnění nastane zemětřesení, při kterém zahynou statisíce lidí.... Globální oteplování (tzn. pozvolný růst teplot od roku 1977) je za námi. Jeho příčinou nebylo nepatrné zvýšení antropogenního CO2 v atmosféře (0,008%) – ta skutečná tkví v pokračujícím přirozeném cyklu, pozorovaném v průběhu posledních 500 let. Ochlazení, které vystřídalo teplý režim PDO v Tichém oceánu, nám přinese přibližně 30 let globálního ochlazování, a to možná mnohem hlubšího, než bylo to mezi lety 1945 až 1977. Oč bude celosvětové klima v průběhu chladné části cyklu studenější je prozatím nejisté. Nedávné změny sluneční činnosti ovšem naznačují, že to tentokrát může být docela kruté, spíše jako chladna v letech 1880 až 1915, než jako mírnější ochlazení v letech 1945 – 1977. Ještě drastičtější ochlazení, podobné jako za Daltonova a Maunderova minima, by mohlo uvrhnout Zemi do další malé doby ledové, ale co se bude opravdu dít, a jaké to skutečně bude, ukáže až čas. Don J. Easterbrook je emeritním profesorem geologie na Western Washington University v Bellinghamu. Obsáhle publikoval ve věci globální změny klimatu. Další podrobnosti k tématu najdete na www.ac.wwu.edu/~dbunny/pubs.htm#global.


 
Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

V devadesátých letech jsem byl v Kyjevě pečený vařený. Dělal jsem rozhovor s náčelníkem kyjevské milice, který se mě na závěr interwievu a pózování do objektivu zeptal: Nu što, maladěc, kakaja u vas prabléma? V domnění, že jsem asi někde vytřískal hospodu a chci rozhovorem s ním průšvih zamést pod koberec.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Opravdu se setkali v kasinu. Všude plno světel, zelené stoly trochu připomínaly obyčejné hospodské kulečníky, ale rozhodně ne ty noblesní krupiérky, které u nich postávaly, ani ty hromady barevných žetonů na okrajích stolů, kolem nichž posedávali a postávali většinou muži, ale i několik málo žen.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Sál se starým, značně už zchátralým pódiem, se pozvolna plnil. Dětí přibývalo,  s nimi i křik a výskot. Dvě učitelky, obě už postarší a značně nervózní, okřikují neposedné caparty a ukazují na  řady židlí, kam si kdo má sednout. Kdosi zatáhne závěsy na velkých oknech a značně se setmí.

Poslední domácí zprávy