• Pondělí, 18. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Lukáš

Kdysi snaživý student, šéf svazáků na pražské Právnické fakultě a člen KSČ, dnes je tento developer v pozici člověka, který by rád tahal za nitky vlády a přes preláta Halíka i třeba Pražského hradu…?
Počet návštěv: 13550

Kdysi snaživý student, šéf SSM na pražské Právnické fakultě a člen KSČ, dnes developer v pozici člověka, který by rád tahal za nitky vlády a přes ministra Hermana i třeba Pražského hradu…?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Přiznám se, že jsem v sobotu u přílohy Lidových novin - Česka pozice zalapal po dechu a nebylo to jen tropickým vedrem. Po svých mnohaletých lapáliích s migranty jsem najednou četl obecný titulek: "Ohrožení mají právo na imigraci". Autorem byl Luděk Sekyra, člen akademického sboru Oxfordské univerzity; za totality podporoval režim a nesouhlasil s Václavem Havlem. Po sametové revoluci spřáhl síly s Romanem Janouškem a Františkem Mrázkem. A studentský časopis oxfordské univerzity The Isis se zvědavě ptal, jak se vlastně z takového člověka stal donor jedné z největších a nejstarších světových univerzit...?

Nedávno jsem psal, zdali mají Romové právo na bezplatné byty, přestože je hravě za pár dnů tzv. vybydlí, mají-li nárok na sociální dávky, které jsou jejich jediným zdroje příjmů, poněvadž je do práce nezapřáhne ani několik párů volů. A že jich někdy bývá i málem celý národ… Věnuji se též pravidelně ve svým textech i běženecké invazi, která už dávno svými více než 60 miliony uprchlíků předběhla i donedávna největší stěhování národů po 2. sv. válce.

A nohy na ramena berou běženci nejen ze zemí, kde se válčí, ale i z míst, kde se jim jež těžce žije, aniž by se zamysleli, že to je možná jejich vina, když sami nepřiložili ruku k dílu a ženou na za zvěstmi, které jim někdo našeptává V pohádkách o zázračných místech, kde pečení holubi padají přímo do huby. A zadarmo…

A co pan Sekyra a pro změnu zase jeho ministerští milci?

Moje sobotní překvapení však nebylo jen kvůli nadpisu sáhodlouhého elaborátu, ale spíš jsem žasl nad jménem jeho autora, jenž mj. napsal: „Všichni jsme trochu uprchlíky před sebou samými, vlastním svědomím, minulosti a nezřídka i budoucností. Tam, kde poutníka vítají, obdarovávají, kde mu dopřávají sluchu, žije civilizované společenství lidí, naopak tam, kde mu usilují o život, se žije po zvířecky – uspokojují se okamžité potřeby…“

Trochu mi to připomnělo mé soukromé snažení, když jsem na přání svého partnera vymýšlel název pro internetové noviny; trošku jsem se zahloubal do sebe, abych si osvětlil, jak a co ve svém životě dělám a proč…? Pochopil jsem, že ať činím, co činím, pořád jsem jen rukojmí politiků, násilí, válek, náboženství či svých snů i reálných představ. Jsem prostě rukojmí vlastního života, který je navíc jen smrtelnou chorobou. Vytkl jsem si osobní předsevzetí – nebýt alespoň rukojmí sebe sama a vznikly naše Internetové noviny Rukojmi.cz…

Luděk Sekyra a spol. instalovali loni v Oxfordu zahradní nábytek od nedávno zesnulého Bořka Šípka a otevřeli tzv. Sekyrův dům. Z dění kolem této slávy uvedených fotografií. autora, jenž nechce být jmenován…

Výše zmíněný autor totiž alespoň v mé mysli nefiguroval jako filosof a vědec přes náboženství a lidské vztahy, ale jako kdysi velmi úspěšný svazák SSM a člen KSČ Luděk Sekyra, dnes výjimečný podnikatel. Po absolvování gymnázia v Kaplici odešel rodák z Českého Krumlova studovat do Prahy Právnickou fakultu UK. Stal se funkcionářem SSM a vstoupil do KSČ. "Pokud chtěl člověk na té škole nějak působit, byl to jeden z předpokladů. KSČ měla také takovou souvislost,“ vysvětluje dnes Sekyra důvody, proč fungoval v bývalých stranických strukturách.

Jeho bývalí pedagogové na něj vzpomínají v dobrém. "Byl velmi slušný a skromný ve vystupování. Šikovný student. Jako svazák byl dokonce na titulní straně Rudého práva, ale to měl ještě hodně vlasů,“ vzpomíná na Sekyru s úsměvem ústavní právník Ján Gronský. Na titulní straně Rudého práva z 13. listopadu 1989 je skutečně fotografie z celostátní konference SSM, na níž je možné rozeznat Sekyru. Teď už jistě chápete můj údiv, jenž se násobil se čtením článku o tom, že "ohrožení mají právo na imigraci…" Proč ne, je tu však řada ale... Nepolemizoval bych s titulkovým faktem, ovšem když jsem postupně přestal chápat souvislosti Sekyrova textu a začal litovat, jak jsem se málo vzdělával, když teď nerozumím ani psanému slovu, vlastně spoustě slov… Ukázka  dokonalé češtiny, prošpikované cizími výrazy, jež asi maji doložit autorovu moudrost:

„Ukazuje se, že soudržnost společnosti v éře diverzity vyžaduje hlouběji ukotvenou politickou autoritu. Tu legitimuje na jedné straně úcta k morální autonomii, jež je zdrojem individuální pravdy, a na druhé straně přijetí konsensuálních principů nezávislých na této autoritě jako je reciprocita, jejíž kořeny lze hledat v archetypální pohostinnosti a morální autenticitě, upřednostňující obecně lidské konstanty naší existence před konkrétním náboženským přesvědčením…“

Udivilo mě, kde vzal pan Sekyra vůbec čas na tak "hlubokou míru vzdělání"; v roce 2000 totiž vchází do Sekyrova života František Mrázek. Co se o tomto muži vědělo? Třeba týdeník Respekt v prosinci 1999 Mrázka charakterizoval: "František Mrázek, trestně stíhaný za poškozování věřitele a známý obchodní partner jednoho z nejproslulejších tunelářů Miroslava Provoda.“ Na druhou stranu, že byl Mrázek "kmotrem podsvětí“, tehdy zřejmě tušilo jen pár zasvěcených. Jak se bývalý svazák a komunista Sekyra s Mrázkem seznámil? Bylo to prý prostřednictvím Mrázkova kamaráda Jiřího Shrbeného.

V poslední době se mediální obraz tohoto realitního magnáta mírně zakalil. Byly totiž uvěřejněny úryvky z policejních odposlechů, na nichž jsou zachyceny Sekyrovy rozhovory s mafiánem Mrázkem. Sekyra několikrát řekl, že s Mrázkem neměl nic společného. Až nyní musel přiznat, že se s ním znal. Proč si Sekyra s Mrázkem telefonoval? Před zhruba deseti lety chtěl Sekyra koupit Inženýrské a průmyslové stavby (IPS), největší stavební společnost v zemi, a na chvíli se mu to podařilo. V celé věci se tehdy angažovali také politici, například tehdejší ministr vnitra Ivan Langer... Zkrátka, všichni kluci, co spolu mluví a byli v hledáčku likvidované ÚOOZ...

Mrázek se Shrbeným totiž koupili začátkem 90. let rovněž pivovar Eggenberg v Českém Krumlově, Sekyrově rodišti. A Shrbený se podle svých slov zná s celou Sekyrovou rodinou. Také Sekyra tvrdí, že Mrázka poznal až v souvislosti s koupí IPS. Nijak zvlášť blízcí si zřejmě nebyli, neboť v odposleších si vykají. Koho napadlo koupit IPS? "To byl můj nápad. Věděl jsem, že se ten prodej chystá. Mohla to být dobrá investice,“ říká dnes Sekyra. Hodnota IPS byla oceněna na 2,2 miliardy korun a Sekyra začal shánět úvěr. Rozhodl se pro Investiční a poštovní banku (IPB). Tu musel přesvědčit, aby mu úvěr poskytla...

V univerzitním parku na Oxfordu je klidné místo, které je pojmenováno po prezidentu Václavu Havlovi. Odhaleno bylo i s lavičkou v listopadu 2014 a události se zúčastnili bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a pro mnohé překvapivě i podnikatel Luděk Sekyra. Ten byl pro mnohé velmi překvapivým účastníkem takové slavnostní události, přesto však jako jediný má s Oxfordem určité spojení. Má zde svou Sekyrovu budovu, kde jsou přednáškový sál a studijní místnosti. Je také jedním ze zakládajících členů a má místo ve správní radě univerzity. I přes nesporné výhody Sekyrovy budovy pro studenty reprezentuje objekt zcela odlišné hodnoty jako Havlovo místo. Sekyrovy politické asociace jsou protikladem všeho, čím byli Václav Havel i Nadace Jana Husa...

Sekyra byl přece věhlasným vůdcem mládežnického sdružení, plodným členem KSČ a z režimu prospíval ještě 13. listopadu 1989 a pár dnů před tím, než stovky tisíc idealistických Čechů rozhořčených policejním násilím vyšli do ulic za demokracii, se nechal fotit Rudým právem, jak mluví s vůdci Socialistického svazu mládeže na jejich sjezdu. Divím se já, diví se i studentský Časopis The Isis, který je nejstarším nezávislým studentským časopisem na britských ostrovech, v Oxfordu vychází již od roku 1892.

Nyní bych uvedl další Sekyrovu perlu, jednu z mnoihých na dvou stranách novin, v nichž "zdůvodňuje", pro mají "ohrožení právo na imigraci": Cituji: " V knize Genesis nacházíme krásný příběh, jak Lot ve svém domě v podvrácené Sodomě přijímá a ochrání před dotírajícím davem  dva neznámé cizince a tito hosté, poslové Boží ho a jeho blízké následně zachrání před zkázou Sodomy..." Dva cizinci a my jsme nyní v kleštích milionů "hostů"...

Teď pár podstatných faktů pro změnu z mého snažení na téma - novodobý exodus a zlaté tele. V Německu má totiž uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě od 50 EUR do 75 EUR. Ve Švédsku 300 Eur na dospělého, 250 EUR na dítě bez ohledu na věk, ve Francii je to 230 EUR, na dítě 150 EUR týdně. Co mě přivedlo k týraným židům na útěku z Egypta a ke zlatému teleti? Možná banální příběh posledních dnů, kdy se skupina syrských a iráckých běženců rozhodla požádat v Česku o azyl přes Nadaci Generace 21; napřed před televizními kamerami srdceryvně vzpomínali na hrůzy své domoviny, kde je mučili, nechali žít v zemljankách o hladu a žízni, kde mnoho jejich blízkých prý bylo zavražděno...

Dostali všemožnou péči, o které se českým důchodcům či bezdomovcům může jen zdát. A jen se týden s týdnem sešel, běženci požádali o své pasy, mnozí z nich že se chtějí vrátit domů, kde mají své prarodiče a moc se jim po nich stýská. Otázka: To se jim po nich nestýskalo, když je nechávají v těch válečných děsech, bídě a hladu? Pak přišlo rozuzlení: Iráčané se nevydali se svým pradědečkem, co jel s nimi z Iráku do Evropy, ale cestou "onemocněl", tak musí zpět do Iráku, ale nakonec si to rozmyslel a vydal se s rodinou do Německa za svým zlatým teletem....

Ale teď se opět vrátím k páně Sekyrově běženeckým mýtům... "Alegorie hosta jako boha má však hluboce ukotvenou i třetí největší náboženství vrůstající z abrahámovských kořenů; jde o islám, zejména v podobě láskyplného súfismu. Pro súfijského básníka Háfíze je bůh "putující přítel", který zve mnohé do svého obydlí a tím je učí pohostinnosti a respektu k jiným hostům, neboť "každé místo je domem lásky"...

Samé paradoxy; na jedné straně pseudofilosofické dišputace Sekyrů hájících běžence, k tomu petice Halíků, Piňosů, Hermanů, Romancovů a Putnů, a na druhé straně Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jenž vyzval k okamžité akci vůči přílivu uprchlíků v Evropě, která čelí historicky nejvážnější migrační krizi. A ještě je nutné připomenout slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boreta Bokwango, jenž osvětlil svoje odmítání “uprchlické politiky” Evropské unie a vyjádřil se velmi drasticky: “Afričané, jež nyní vidím v Itálii, jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli a zku.ví i sami sebe… Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům z Afriky, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně…“

Po Syřanech a Afgháncích tvoří Eritrejci třetí nejpočetnější skupinu urchlíků v Evropě. O Eritreji, relativně mladé zemi tzv. Afrického rohu, víme jen málo. Jaké jsou tam poměry a proč z ní lidé hromadně prchají? Dle statistiky UNHCR každý měsíc Eritreu opustí 5000 lidí. Ve Švýcarsku loni požádalo o azyl 39.500 osob, čtvrtinu tvoří Eritrejci Eritrea je považována za brutální diktaturu, kde probíhají násilné střety, a proto je uprchlíkům z této země udělován spolu se Syřany azyl bez větších problémů.

Švýcarský imigrační úřad ale zjistil, že velká část Eritrejců odjela v květnu na dovolenou do své africké vlasti. Důvodem jejich překvapivého počínání byl podle všeho státní svátek vzniku Eritreje, který je slaven 24. května. Proto švýcarský ministr spravedlnosti požaduje novelizaci azylových zákonů. Ta by spočívala v tom, že by o status uprchlíka přišel ten, kdo by jezdil na dovolenou do země, ze které uprchl před pronásledováním. Na stránkách švýcarského deníku „Neue Zürcher Zeitung“ se uvádí, že „v letních měsících odlétá z Evropy do Eritreje kolem sta tisíce Eritrejců. Všechna místa v letadlech jsou rezervována“.

Podnikavec Sekyra vše řeší ve své kompilátu levou zadní dalším filosofováním: "Náboženská diverzita včetně všech sociálních i morálních aspektů je evropským paradigmatem...". Sice bez slovníku cizích slov moc nevím vo co gou, nicméně to vše prý proto, že na konci věku drsných náboženských válek existoval dopis o toleranci, v němž bylo opsáno, "že ani pohan, mohamedán nebo žid by neměli být vyloučeni  ze státního společenství..."

Opravdu nelze za žádných okolností vyloučit nikoho ze státního společenství, nebo ho do něho vpuustit s láskou? Příklad: Říká se jí Nová džungle - New Jungle. Vznikla z tisíců běženců ve francouzském Calais. Podmínky jsou zde nuzné, lidé žijí ve stanech, chýších ze dřeva, palet a plachet a mezi kupami odpadků. A v Evropě mezitím rostou drátěné ploty novodobého Schengenského prostoru naruby - od Srbska a Makedoni, až po Maďarsko a Rakousko... A partička Šabatových, Dienstbierů a Kocábů nikde... Bude vrcholem sametové revoluce návrat železné opony, krále Šumavy, hraničních zátarasů a pohraniční stráže…?

Kromě problémů s hygienou a zdravotních rizik navíc s rostoucím počtem obyvatel „Džungle“ zde totiž přibývá i nevraživost mezi migranty;Súdán v džungli bojuje proti Afghánistánu. Projevují se pudy sebezáchovy, jelikož každý chce přežít, napětí se stupňuje. Súdánci tvoří nejpočetnější skupinu obyvatel tábora. Afghánci se výrazně snaží v tamním veřejném životě. Mezi stany a chatrčemi zakládají improvizované obchůdky nebo bary. Co kdyby po dobrých skutcích prahnoucí pan Sekyra zavedl do "Džungle" v Calais i Havlovy lavičky, aby běženci nemuseli sedat na holé zemi mezi odpadky a lejny... Jedna za 300 tisíc, třeba z kšeftů z IPS něco zbylo... https://www.youtube.com/watch?v=8gZsy-fx8x4

Přibývá také náboženských staveb - v „Džungli“ už stojí pět mešit a tři kostely, kde se kují pikle. Ne náhodou podobným způsobem vznikla kdysi Al-Kájda.V „etiopsko-eritrejské čtvrti“ to byl též pravoslavný kostel slepený ze všeho, co se dá někde ukořistit, přesto je vysoký 15 metrů. Jeho vnitřek zdobí svíčky a různé relikvie. Místo podlahy vítá návštěvníka koberec se zobrazením medvídka Winnie. Kde jsou ty doby, kdy jsme se v poklidném Calais procházeli v noci po úspěšné plavbě kamaráda Libora Laštíka přes La Manche...? Údajně už "džungli" bourají... Ochránci lidských práv, navzdory Sekyrovým laciným proklamacím... http://krize15.cz/index.php?article=8

Vlastně jsem ani nic jiného od chameleona Sekyry s miliardovým majetkem nečekal. Není ani první, ani poslední, kdo si hraje na marnotratného syna, co potřebuje, aby jeho tunelovací hříchy někdo změnil ve filantropii a šlechetnou charitu. Proto též píše srdceryvné elaboráty o tom, jak je šlechetné přijetí šedesát milionů běženců, jenž jsou pro něj tím pravým očistcem...

Prvním vyčůránkem byl šéf Chemapolu Junek; prezident Havel poté, kdy obdržel 200 milionů korun za prodej Lucerny, začal všude Chemapol chválit a bránit jeho šéfa Václava Junka, kterého ministerstvo vnitra označilo za nedůvěryhodného podnikatele, protože spolupracoval před rokem 1989 s StB. Havel měl v té době větší zájem hovořit o Chemapolu, než o NATO či filozofické otázce bytí. A jen prohlásil: "Chemapol je pilířem české ekonomiky..." A Junek byl svatý...

Dalším byznysmenem, jemuž Havel naletěl, byl Zdeněk Bakala, který věděl, že má velmi pošramocenou pověst lží kolem privatizace OKD za směšnou cenu, když stát prostřednictvím tehdejšího ministra financí Sobotky připravil o miliardy, pak se zaměřil na 44 tisíc hornických bytů, na nichž získal další stovky milionů korun. http://www.rukojmi.cz/clanky/271-co-predchazelo-bakalove-zlodejne-s-hornickymi-byty-aneb-pamatuje-si-sobotka-sveho-kostlivce-ve-skrini-z-roku-2004

Proto si chtěl napravit svoji pověst, ale opět jako Junek potřeboval vlivné politiky, aby z něho udělali miliardářského filantropa z Forbesu. Napřed tedy v roce 2010 vložil 28 milionů Kč do ODS, TOP 09 a VV, v nichž viděl politickou budoucnost. Když se s nimi spálil, byl na řadě "morální" politik a prezident Václav Havel. Přestože už v té chvíli v OKD dluh 17 miliard, začal se točit kolem Havlovy knihovny a investovat do posmrtného pomníku vězně svědomí a jeho laviček, četně sponzoringu jeho filmu Odcházení...

Inu, ty amorální český člověče; chceš snad do ohňů pekelných za svá pochybení při neúctě k hodným běžencům, jimž je třeba otevřít své srdce, ale hlavně stání pokladny, abychom si vysloužili rozhřešení těch papalášů, co jen žvaní, ale aby šli příkladem a ubytovali nebohé uprchlíky a imigranty ve svých švýcarských haciendách či oxfordských domech, na to jsou hluší slepí...

Foto: Reuters, ČTK...

http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

http://www.rukojmi.cz/clanky/558-jsme-rasiste-a-xenofobove-kdyz-neminime-zit-vedle-bezeneckych-dzungli-jako-francouzi-v-calais

Západoevropská politická kultura dle Halíka:  http: //www.dailymail.co.uk/news/article-2824057/Brussels-burns-100-000-protesters-clash-police-march-against-EU-austerity-measures.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2822120/French-farmers-dump-hundreds-tonnes-manure-streets-spray-city-building-slurry-day-protest.htm

V USA byl v rámci příkladné politické kultury policí zastřelen už pátý neozbrojený černoch; osvobozen byl policista, co ho zastřelil, a proto se nepokoje stupňují už v celých Spojených státech, včetně největšího města New Yorku; protestují od Pacifiku po Atlantik statisíce nejen černošských občanů… https://www.google.cz/search?q=ferguson+riots&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7Rh3VNTVFOT4yQOu0oKQCQ

http://www.rukojmi.cz/clanky/113-omluvte-se-za-pomluvy-prezidentu-milosi-zemanovi-jenz-rekl-ze-islamsky-stat-je-rakovina-jez-metastazuje

Preláte Jeho Svatosti–Monsignore Halíku, ubytujete u sebe běžence?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1125-prelat-halik-zahajil-predvolebni-kampan-aneb-trilogie-spiknuti-kokotu-dle-knihy-exurologa-crementa

http://www.rukojmi.cz/clanky/1562-komu-je-chystana-novela-trestniho-zakona-sita-na-miru-ze-by-americky-velvyslanec-andrew-schapiro-nepodporil-pochod-prague-pride-v-praze-jen-tak-z-pleziru

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

26.06.2016 18:21

Mít vliv a moc je převelice lákavé. Co by pro to člověk neudělal! Vstoupí do KSC, ale není řadovým členem. Má funkci. Na koho ukáže prstem, toho se zbaví. Je pánem nad lidskými osudy. O to musí být kovanější. Když se změní politické klima, je první na barikádách. Nikdy nebyl pomýlený, jen vždy dělal to, co od něho doba žádala. A tak se ze svazáka a komunisty vylíhla vůdčí osobnost revoluce. Kdo je nyní proti režimu, NATO a USA je stejně pomýlený a zavrženíhodný, jako byl ten, kdo dříve neholdoval komunismu. ...Mějte se hezky.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy