• Úterý, 18. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Vladislav

Fantazíruje turecký demokrat Erdogan: Nenechám si sekularistickou svoločí vyrabovat svůj palác za čtyři miliardy…
Počet návštěv: 5089

Fantazíruje turecký demokrat Erdogan: Nenechám si sekularistickou svoločí vyrabovat svůj palác za čtyři miliardy…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Na úvod prozatímní  statistika: Při "pokusu o vojenský převrat" v Turecku v noci na sobotu z 15. na 16. července 2016 zemřelo na tři sta lidí a další tisíce utrpělo zranění. Zadrženo bylo na 10 tisíc vojáků. Podle informace BBC turecké úřady ve středu formálně obvinili přes sto generálů a admirálů tureckých ozbrojených sil z účasti na nepodařeném armádním puči. Jedná se velkou část nejvyššího velení turecké armády.

O své místo přišlo rovněž 2745 soudců a pět členů nejvyššího orgánu, který na činnost tureckých soudů dohlíží. a  je třeba též zrušit sekulární vzdělanost;  ministerstvo tureckého školství propustilo přes 15 200 svých zaměstnanců, odebralo licence 21 tisícům učitelů, na dva tisíce děkanů a rektorů bylo odvoláno... Celkem se počet perzekvovaných Turků blíží převyšuje 100 tisíc "nepřátel" Turecka... Doba temna křesťanů skončila před mnoha stoletími, inkvizice a vraždění poislámsku však právě začalo  v "demokratickém" Turecku, členu NATO a asijskému napůl chalifátu prahnoucímu po připojení k nevyvedenému klonu RVHP zvanému EU...

Podstatná část nehodných občanů Turecka se nyní děsí hrozby pogromů. Probíhají čistky na vysokých školách, v policii a armádě. Chystají se zvláštní soudy, za vším stojí Národní bezpečnostní rada (MGK). Mnozí v hrůze očekávají, kdy na ně zdivočelý dav Erdoganových stoupenců uspořádá honičky a lyčování. „Jsme děti velkého národa,“ vykřikuje "sultánův" příznivec na tribuně. „Jsme děti sultána Fatiha, Mehmeda II. Fatiha řečeného Dobyvatel, který v roce 1453 dobyl Konstantinopol.“ Otcové nosí na ramenou své děti, jejichž hlavy zdobí členky s nápisem „Mučedníci jsou nesmrtelní!“. Objevují se i plakáty s portrétem imáma Fettullaha Gülena se slovy: „Nepřítel lidu Fetö, Fethullahci Terör Örgütü – Teroristická organizace Fettullahových stoupenců“...

Nepřipomíná to vše situaci v Chile, kdy jen krutovládce Pinocheta vyměnil ještě horší sadista Erdogan? Zatímco v demokratických státech jsou za normálních okolností legislativní, soudní a výkonná moc odděleny, v Chile soustředila zákonodárnou a výkonnou moc do svých rukou vojenská junta, jíž předsedal právě diktátor Pinochet, dnes tento úkol v Turecku plní Erdogan. Chilská junta po převratu zavedla cenzuru, rozpustila parlament, pozastavila platnost ústavy a činnost opozičních levicových politických stran, proti nimž ihned zahájila represivní kampaň. Počet obětí Pinochetovy sedmnáctileté vlády se odhaduje na 3 095, včetně 1 200 "zmizelých". Další desetitisíce lidí režim krutě mučil ve svých věznicích...

Proč najednou tolik násilí a zmatků? Erdogan vše řeší promyšleně a s chladnou hlavou psychopata: Definitivně se míní zbavit všech svých nepřátel, nesnášených sekularistů, aby mu nepřekáželi v dosažení všeho, co má jeho srdci nejbližší země - Saúdská Arábie, teokratický islámský stát v čele se sultánem a jeho neomezenou vládnou nad životy i smrtí svých násilím oddaných poddaných, kamenovaných i bičovaných a usekáním jejich údů...

Za tímto účelem byl prezident Recep Tayyip Erdogan přece počátkem roku 2016 na summitu Organizace islámské spolupráce v Riádu zvolen prezidentem této organizace na dobu dvou let. Dvojitý agent, s vědomím EU i NATO či Saúdské Arábie pracuje pro všechny, kdo z něj učiní vládce islámského světa. Jestli se mu totiž podaří vytvořit islámskou armádu, islámskou policii a pravděpodobně i islámskou zpravodajskou službu, tak opravdu nebude mít problém dorazit již skomírající euroatlantickou civilizaci.

Turecko má přece po USA druhou největší armádu v NATO, obrovský vojenský průmysl a Saúdská Arábie s Katarem, Kuvajtem i SAE mají zase nepředstavitelné množství finančních prostředků... Další veletrh zbraní je na spadnutí, možná i třetí světová válka...? A Recep Tayyip Erdogan, tento patologický mocipán navíc bezostyšně tvrdí:

„Jsme muslimskou zemí. Proto musíme mít náboženskou ústavu...". A rád by ze základního zákona moderní turecké republiky vyloučil sekularismus; jeho vládnoucí proislámská Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) usiluje o změnu ústavy platné od 80. let a vytvořit z Turecka teokratickou zemi islámu. Kdo všechno skončí ve vězení, nebo na dlažbě? Tak jako kdysi u nás - kdo podepsal vstup do KSČ, byl za vodou, ostatní měli problém, tak jako dnes v Turecku; uznáváš vše, co činí proislámská Strana spravedlnosti a rozvoje, jsi bezproblémový občan Turecka a nude žít, jinak...?

V historii globálního vraždění muslimů jich bylo asi deset procent zabito bezvěrci, zbytek má na svědomí fanatický dvoumiliardový národ Koránu. Největší nepřátelé muslimů jsou muslimové. Šíité vraždi sunnity a obráceně. Islámská schizofrenie. Proto se není čemu divit, když Erdogan zas nenávidí islámského kazatele Fethullaha Gülena, svého kdysi největšího kamaráda, jenž nyní žije v USA v azylu; Ankara ho obvinila z pokusu o inkriminovaný vojenský převrat. A John Kerry už prohlásil, že Washington je připraven posoudit důkazy o Gülenově účasti v pokusu o převrat. Jeho vydání z USA do Turecka k dalšímu soudu by byl největší úspěch Erdoganova tyátru zvaného státní převrat... Přitom se Gülen prokazatelně snaží o jistou islamizaci společnosti, přesto při tom propaguje mezináboženský dialog...

V čem spočívá nesnášenlivost prezidenta Erdogana vůči prezidentu Atatürkovi? V zásadních věcech, které však vykonal Otec Turek již skoro před sto lety, zatímco dnes, v červenci 2016 se snaží Atatürkovo moderní Turecko vrátit Erdogan o více než několik století zpátky také zavedením trestu smrti, v čemž si však notuje se Spojenými státy, jejichž většina států nejvyšší ortel uznává.... O to je to horší potíž, že je přitom ještě členem prudce demokratické aliance NATO... Přitom Atatürkovy reformy ve 30. letech minulého století byly sérií politických, právních, kulturních, sociálních a ekonomických změn, které byly připraveny, aby z Turecka byl sekulární moderní a národní stát...

Tihle turečtí kluci v Istanbulu jsou ještě černo-bílí a tak ani netuší, že je někde nějaký amatérský fotbalista gruzínského původu Erdogan, za to se ukláněli pokaždé, když s úctou vyslovovali jméno Mustafy Kemala Atatürka a hladili bankovku s jeho portrétem... Snímek Břetislav Olšer

Během několika let zrušil instituci chalifátu a oddělil náboženství od státu, prosadil zákaz nošení tradičního oděvu, korán dal přeložit do turečtiny a modlit se povolil jen v turečtině, zavedl metrický systém a gregoriánský kalendář, pod trestem zakázal smát se bláznům a invalidům, zavedl zákony podle evropských vzorů, zakázal polygamii a zrovnoprávnil ženy. V národě, kde jen deset procent lidí umělo číst, se v roce 1928 rozhodl vyměnit složité arabské písmo za latinku a sám se podílel na vytvoření potřebných diakritických značek. Celý národ, včetně analfabetů, duchovních a vzdělanců, se stal pod jeho vedením žákem. Kemal prohlásil: „Povedu svůj lid za ruku, dokud nepůjde jistě a nebude znát cestu.“ Parlament mu proto v roce 1934 udělil čestný titul Atatürk - Otec Turků (národa)...

Peklo a ráj, napadne každého při srovnání Erdogana a Atatürka; Mustafa Kemal tvrdil, že: „islám je dobrý nanejvýš pro změkčilé Araby, nikoli však pro Turky, kteří jsou dobyvatelé a muži“ nebo také: „Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy.“ Jednalo se o zcela neslýchané a urážlivé výpady proti pravidlům muslimského života, za které by dnes Facebook trestal jejich autory odstraněním ze svých stránek...

Dalším opakem od islámského práva šaría byl rovněž šok pro muslimy, když  Mustafa Kemal Atatürk vyhlásil také nový rodinný zákon, v němž prohlásil, že žena patří jen sama sobě a není majetkem svého muže, jak tomu až dosud bylo. Nikde nic ani v 30. letech minulého století o tom, že žena je polovinou muže, protože menstruuje...

Majitel antalyjské restaurace se představil jako Kemal a tvářil se pohodově, jelikož věděl, že jihozápad Turecka měl a bude mít vždycky jen jednoho prezidenta - Mustafu Kemala Atatürka... Snímek Břetislav Olšer

Náš národ se rozhodl, že bude silným národem. To od nás dnes mimo jiné vyžaduje, abychom ve všech ohledech zajistili pokrok našich žen. Proto budou naše ženy, stejně jako naši muži, osvícené a vzdělané.“ Tolik citát  z roku 1923, v němž Kemal Atatürk založil Tureckou republiku a poskytl ženám stejná práva jako mužům, včetně všech politických práv. Atatürk zahájil mnoho reforem, v roce 1926 byl přijat nový občanský zákoník, který zrušil polygamii a uznal rovná práva žen na rozvod, svěření dítěte do péče a dědictví. Ucelený systém vzdělávání dovoloval smíšené vyučování chlapců a dívek od základní školy až po univerzitu.

Žena měla stejná práva jako muž a muž mohl mít jen jednu manželku. Atatürk sám projížděl zemí a spolu se svou manželkou Latife osobně vyhlásili tento zákon. Pro ženy byl zrušen příkaz nosit šátek (jeho nošení bylo původně zakázáno později byl zákaz zmírněn). Dodnes tento zákaz platí na universitách a pro státní úředníky při výkonu jejich povolání; pokud ovšem nyní nezaúřaduje Erdogan...  Srovnávání se svým obdivovatelem Hitlerem ale Atatürk odmítal a považoval to za svoji těžkou urážku. Prohlásil: „Já jsem zotročený národ přivedl ke svobodě, zatímco Hitler svobodný národ zotročil.“ A proto když vládlo v Německu NSDAP, pozval do Turecka německé vědce židovského původu, kteří na universitách v Istanbulu a Ankaře našli útočiště před pronásledováním.

V roce 1930 také poskytlo Turecko ženám volební právo v komunálních volbách a v roce 1934 ve volbách do parlamentu – značně dříve než mnohé dnešní členské státy EU. V důsledku toho bylo do národního parlamentu zvoleno 18 žen, včetně jedné ženy z venkova. Později bylo Turecko první zemí na světě, která měla mezi soudci nejvyššího soudu ženu. Volebním právem pro ženy tak Turecko v roce 1930 o řadu let předběhlo i takové západní země jako Francii či Švýcarsko; v Erdoganově nejmilovanější zemí - teokratické Saúdské Arábii bylo volební právo povoleno ženám až po skoro po devadesáti letech - v roce 2015....

Bohatství je pro Erdogana alfou a omegou, které chrání jako oko v hlavě, zvláště před svoloči současných "kemalistů" a sekularistů; přece jen tak zbůhdarma nenechal postavit svůj prezidentský palác za Ankarou, jenž se rozprostírá na více než čtyřech kilometrech čtverečních. Jeho výstavba přišla na nejméně 16 miliard. Vždyť jen sametové tapety na křídlové dveře, jichž mají v paláci se stovkami místností více než 400, stály podle deníku Daily Mail přes 162 miliónů korun. Přitom se v paláci nachází ještě 450 dalších, jednokřídlých dveří. Kam se na jeho monstróznost hrabe irácký diktátor Saddám Husajn, proslulý svojí láskou k zlatu a šperkům...

Erdogan znovu lhal, když tvrdil, že palác je vystavěn z tureckých přírodních materiálů, jenže má střechu z Německa a mramorové obložení z Indie. Další prvky byly zakoupeny ve Velké Británii, Francii či Itálii. Dokonce i stromy, které na rozsáhlých pozemcích zasadili, jsou z Itálie a Nizozemska... Podle Magazínu Forbes se odhaduje pouze tento majetek někdejšího poloprofesionálního fotbalisty a istanbulského starosty Erdogana v přepočtu na více než 4,5 miliardy dolarů.

Zatímco dnes trápí smutek a žal turecké ženy a matky zabitých a uvězněných tisíců jejich manželů a synů, navíc třou nouzi s bídou, šedesátiletá Emine Erdoganová rozhazuje milióny; nakupuje luxusní oblečení, kabelky či starožitnosti do nového prezidentského paláce, jehož stavba přišla v přepočtu na nejméně 16 miliard korun. Když loni v říjnu navštívila Brusel, museli kvůli ní uzavřít obchodní dům Longchamps na vyhledávaném nákupním bulváru Louise Avenue, aby měla milostivá paní Erdoganová na nakupování klid, přestože nakonec tam proti svým zvyklostem utratila jen 1500 eur (zhruba 40 000 korun).

Inu, nyní se odehrávají  v Turecku zběsilé nábožensko-politické čistky, jež mají na svědomí vyhlášení výjimečného stavu v zemi; jen pár dnů po teatrálním puči Erdogana, s krví na svých rukách a oceněného neoficiálním hollywoodským Oscarem pro tragikomika. Stanné právo je rovněž na pořadu dne, aby se tak mocichtivý psychopat Erdogan, připadající si jako sultán z dávné Osmanské říše, mohl zbavit svého věčného přízraku v podobě osvíceného Muustafy Kemala Atatürka a skončit tak  jednou provždy s jeho příznivci kemalisty...  Prostě turecký "demokrat" Erdogan fantazíruje: Nenechám si sekularistickou svoločí vyrabovat svůj palác za čtyři miliardy a vyčistím zemi od bezvěrců a zrádců, abych byl sultán...

Foto: Reuters...

http://www.rukojmi.cz/clanky/2109-byl-statni-prevrat-v-turecku-co-skoncil-driv-nez-vlastne-poradne-zacal-jen-rizenym-podrazem-islamskeho-erdogana-vuci-sekularni-armade-a-co-hitler-s-jeho-noci-dlouhych-nozu-proti-sa

http://www.rukojmi.cz/clanky/240-proc-nemaji-kurdove-se-40-miliony-obyvateli-jeste-svuj-vlastni-stat-aneb-turecko-utoci-na-bojovniky-s-islamskym-statem

http://www.rukojmi.cz/clanky/2002-jak-se-recep-tayip-erdogan-najednou-omlouva-na-vsechny-strany-a-jeho-sverace-se-sviraji-jako-sverakovy-filmove-sterace-kdyz-stiraly-aneb-kdo-si-hraje-s-ohnem-urcite-se-spali

Řecko má zrušit svá privilegia, ale co privilegia Německa, jež nesplatilo své válečné reparace za 60 milionů životů a tisíce zničených měst po celém světě…?

Má pravdu pan Juncker s tvrzením o nejvyšších azylových standardech Evropy na světě, aneb Mají běženci zlato, zlaté prsteny, zlaté řetězy a jejich děti iPhony…?

http://cz.sputniknews.com/svet/20151201/1812296/nato-obse-necekane-proverky-rf.html

izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

22.07.2016 22:35

Kostky jsou vrženy, Prozatím vycházejme z toho, že Rusko zničilo Turecku kšeft s ropou za miliony dolarů. Je to fakt, jenž nelze zpochybnit. Že se to těm, kteří na tom bohatli, nezamlouvá. je jisté. Kují se pikle jiného rázu. Erdogan s Putinem si "padnou do náruče", ale šachová hra s Ruskem má úplně jinou dimenzi. CIA v zemi, kde jsou strategické základny USA s jadernými zbraněmi a vše je monitorováno je účelově "zaskočena" pučem, který vede k chaosu. Že by jaderné střely ohrozily Spojené státy? Ale kdepak, ty tam nedoletí. A tak nezbývá, než pálit do nejbližších pozic. Jaká země to asi je? Můžete hádat dvakrát. V případě té země třikrát. Chytře vymyšleno ...Mějte se hezky.


 
Ondřej Dvořák

Ondřej Dvořák

22.07.2016 20:35

... výkřiky do tmy ... příště budete křičet vy, až na vás někdo bude střílet nebo najíždět náklaďákem ... výkřiky do tmy ...


 
Ondřej Dvořák

Ondřej Dvořák

22.07.2016 20:12

Mám jeden "politický" sen; že se dočkám postavení Islámu tam kam patří, mimo zákon.


 
Kdo se má bát božích mlýnů ?

Kdo se má bát božích mlýnů ?

Náhodou se mi dostal do rukou článek Markéty Chaloupské o obvinění 10 osob kvůli krácení daně se škodou 170 milionů Kč. Zaujala mě v něm dvě jména: uherskohradišťského multimilionáře Pavla Buráně, kterého jsem dosud považoval za nedotknutelného, ne-li přímo chráněného orgány státní moci, a jeho „pravé ruky“ Roberta Juřičky.

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Dopis ze dne 14. 1. 2022 zaslaný ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, premiéru Petru Fialovi, poslancům a senátorům – ti mají v rukou řešení. Občanskou veřejnost, neparlamentní strany a hnutí zveřejněním dopisu informujeme.

• Žádáme politiky, aby konali • Pracovní skupina „Energie není luxusní zboží“ zaslala politikům dopis • Navrhujeme řešení nastupující energetické krize

Poslední domácí zprávy