• Středa, 12. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Klára

Český extremismus a co s ním?
Počet návštěv: 2899

Český extremismus a co s ním?

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Jsme národ extremistů. Táhne se to s námi už od dob raného středověku. Prvním doloženým extremistickým činem v českých dějinách byla vražda sv. Václava. Významným českým vynálezem v oblasti extremismu byla defenestrace. Za extremismus je nutné považovat také odklon od „pravé“ křesťanské víry – katolicismu – a zavedení přijímání podobojí. Byli jsme první, kdo novou víru přivedl až na celonárodní a celostátní úroveň.

V novodobých dějinách jsme extrémy nešetřili. Extremistickou skupinou bylo trio Masaryk – Beneš – Štefánik a jejich Česká mafie. Extremisty byly také Revoluční gardy a Revoluční národní výbory, které fakticky vykonávaly moc těsně po skončení 2. světové války.

K masovému rozšíření extremismu došlo po r. 1948. Extremistickou organizací byly Lidové milice – ozbrojená pěst dělnické třídy, která vznikla bez opory v zákoně. Projevem extremismu bylo znárodňování a združstevňování. Soukromé firmy a živnostníci byli úplně zlikvidováni ve všech oborech. Těch několik zbylých soukromých zemědělců na horách a několik umělců na volné noze to nevytrhlo. Opět jsme byli první, protože v žádné jiné zemi nedosáhlo znárodňování takové šíře a takové úrovně.

Po „sametové revoluci“ přišel další extrém. Všechno státní a národní jsme pro své nové přátele a spojence extremně zprivatizovali. Průmysl, zemědělství, služby, zdravotnictví, sociální služby, dopravu, školství, veřejné služby občanům, až po státní moc. Lobbisté a zájmové mafie pronikly do obecních, krajských a celostátních struktur, vlády, justice, zatupitelstev a zákonodárných sborů, armády a policie. Korupce, obcházení a porušování zákonů i ústavy na všech úrovních a ve všech složkách státní moci i samosprávy a nemožnost poctivých lidí tomu zabránit jsou toho výmluvným důkazem.

Abych nemluvil do větru, uvedu několik obecně známých příkladů:

Tajný rozprodej zlatých zásob ČNB v době guvernéra a premiéra Josefa Tošovského – která země a její centrální banka se dobrovolně zbaví zlatých rezerv výměnou za bezcenné papírky s nápisem EURO, DOLAR nebo OBLIGACE?

Nebo: Přijetí zákona pomocí jediného hlasu člověka pravomocně odsouzeného za trestný čin a povýšeného na poslance jen pro tento účel a s pomocí „dobrovolného“ vzdání se mandátu jiného poslance. Viz proces přijímání zákona o církevních restitucích (dnes již bývalý poslanec Roman Pekárek v současné době sedí ve vězení).

Nebo: Prodej OKD za silně podhodnocenou cenu a jejich následné vytunelování, přičemž různé odhady mluví o částce 50 – 100 mld Kč, které Zd. Bakala z OKD vyždímal za dobu svého působení coby jejich vlastník. Vláda, parlament ani policie a státní zastupitelství neučinily nic, aby tomu zabránily, přestože z veřejně přístupných zdrojů bylo známo, že OKD je už několik let trvale ve ztrátě a jejich manageři z nich vysávají peníze a vedou je ke krachu.

Nebo: Cesta člena české vlády do jiného státu za účelem poklonit se pozůstatkům lidí, kteří byli vrchním nepřítelem jeho vlasti a rodiny vyznamenáni za rozbití republiky, ve které žili.

A konečně: Kdekdo může prostřednictvím médií či internetu kohokoliv pomluvit, napadnout či dehonestovat, když se jedná o člověka, který nesouhlasí s oficiálními názory nebo dokonce vysloví názor vlastní. (Viz nechvalně známý pornoherec a jeho útoky na hlavu státu nebo jeho seznam „prokremelských webů“. Mimochodem, jak jeho aktivity hodnotí protiextremistická policie a BIS?)

Neznám podobné případy politického a ekonomického extremismu v žádné civilizované zemi od konce II. světové války.

Abych nebyl obviněn z jednostrannosti, musím připustit, že český extremismus je někdy jen takový odezdikezdismus, šmrncnutý vlesdozádelismem. Typickým příkladem je výrok ministra Zaorálka o tom, že uprchlíky ze Středního východu k nám dováží Rusko autobusy nebo cesta premiéra Sobotky do Berlína, potažmo Bruselu s prosíkem, zda smíme snížit DPH u dětských plínek. To už je spíš taková švejkovina, ale ze strany zmíněných pánů myšlená úplně vážně. Ale i v tom jsme extremisty – vydávat evidentní hloupost za smrtelně důležitou věc – to dokážeme jen my Češi.

Extremismus není ovšem doménou jen politiků a partajních funkcionářů. Prorostl doslova všemi vrstvami a sociálními skupinami obyvatelstva. Umělci, sportovci a různé kladně i záporně známé „osobnosti“ se v médiích „fundovaně“ vyjadřují k politice, ekonomice, řízení a správě státu. Hospody jsou plné nejen fotbalových a hokejových trenérů, ale také expertů na všechny oblasti společenského života, politikou počínaje, přes právo a legislativu, ekonomiku a podnikání, sociální vztahy a zdravotnictví a zmíněným hokejem a fotbalem konče. Čím víc vypitých piv, tím úžasnější nápady, názory a řešení.

Přesto je to jen menšina, která se může při propagaci svých názorů opřít nanejvýš o menšinám vyhrazený článek v Ústavě.

Jak to v současné době vypadá s extremismem mezi většinovým řadovým obyvatelstvem? Podle dlouhodobých průzkumů volebních preferencí a oblíbenosti politiků se jako extremisté jeví 60 – 80% obyvatelstva České republiky. Politikům, jejich stranám a jejich v médiích hojně šířeným názorům lidé většinově nedůvěřují. Nejpříznivější situace nastane, vezmeme-li jako měřítko důvěru v prezidenta, kterému věří více než polovina občanů. Naopak premiérovi a vládě nedůvěřuje řádově 80% občanů. Opoziční politické strany jsou na tom ještě hůř – z jejich pohledu je téměř 90% občanů extremisty, neboť odmítají jejich vynikající osobnosti, jejich úspěchy v minulosti i jejich programy. Zdá se, že jsme dosáhli dalšího extremního prvenství. Která země v Evropě má tolik extremně naladěných občanů vůči vlastní vládě, parlamentu i opozici?

Samozřejmě máme u nás i extremismus přejatý odjinud. Vydávat pravdu za lež, vlastenectví za nacionalismus, zdravý rozum za fašismus, obranu země za xenofobii – to se politici, česká mainstreamová média a mnozí podnikatelé, kteří vyměnili vlastní názor za dotace z Bruselu, naučili od svých vzorů ze Západu opravdu extrémně dobře.

Co s tím a jak z toho ven?

Možností by se jistě našlo více. Pro mě je nejjednodušší tato:

Sledovat široké spektrum informačních zdrojů, informace si ověřovat.

Přemýšlet o nich, hledat návaznosti, souvislosti a rozpory.

Při každé pochybnosti hledat doplňující informace. 

Nepodléhat vášním a okamžitým přehnaným reakcím. 

Spolehnout se na svůj zdravý selský rozum a logický úsudek.

Výsledný závěr podepřít konkrétními a ověřitelnými argumenty.

Ponechat si na zformulování konečného stanoviska dostatečný časový odstup a správnost celé analýzy ještě jednou zkontrolovat.

Blíží se krajské a senátní volby. Využijeme jeden každý volič své znalosti, schopnosti a zkušenosti k tomu, abychom se vyhnuli českému extremismu ve všech jeho podobách, nebo se zase z lenosti, pohodlnosti či neschopnosti necháme oklamat nepravdivými proklamacemi a zavádějícími sliby, opakovanými a stále stejně bizardními předvolebními triky a průzkumy a znovu si zvolíme okoukané a ošumělé, ale známé a osvědčené extremistické strany?

 

 

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Včera, to je v pondělí ráno, jsem se probudil do hrozivé skutečnosti. Mail, zaslaný všem obyvatelům zdejšího obvodu mi sděloval, že během předcházející noci z neděle na pondělí, došlo na nejvýznamnější chicagské třídě, nazvané Velkolepá míle (Magnificent Mile), a patřící do našeho obvodu, k masovému rabování maloobchodních prodejen. 

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Přiletět do země jako představitel zatímní supervelmoci, která se hroutí před očima, tři měsíce předtím, kdy jeho nejvyšší šéf prezident USA má nakročeno k odchodu z Bílého domu, je v podstatě komické. A ještě je komičtější, že přijíždí s tím, aby podpořil fanatické protičínské sunity v podobě Vystrčilů, Fischerů apod. svým vystoupením v Čechy hluboce nenáviděným Senátu.

Poslední domácí zprávy