• Čtvrtek, 24. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jaromír

Opět se projevila zvrácenost UNESCO jako součásti OSN; když se rozhodlo popřít historii a ignorovat tisícileté židovské vazby na Jeruzalém a Chrámovou horu, jako by přiřklo Tróju v Turecku Řekům a  Velkou čínskou zeď mimozemšťanům...
Počet návštěv: 5512

Opět se projevila zvrácenost UNESCO jako součásti OSN; když se rozhodlo popřít historii a ignorovat tisícileté židovské vazby na Jeruzalém a Chrámovou horu, jako by přiřklo Tróju v Turecku Řekům a Velkou čínskou zeď mimozemšťanům...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ve čtvrtek schválila rezoluci, ve které pomíjí židovské vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě. V Izraeli vyvolal tento krok obrovskou vlnu pobouření. Podle židovského státu jde o antisemitské a absurdní rozhodnutí, napsal list The Times of Israel. Palestinské ministerstvo zahraničí pochopitelně krok UNESCO uvítalo.

Jistě to uvítá též české ministerstvo školství, které již přepsalo atlasy, v nichž paradoxně na příkaz neexistujícího státu Palestina a jeho chimérického velvyslanectví v Praze uvedlo, že hlavním městem Izraele není Jeruzalém, ale Tel Aviv... http://www.rukojmi.cz/clanky/2361-je-ministryne-skolstvi-cr-nevzdelana-nebo-jen-zbabela-kdyz-nevi-ci-nechce-vedet-ze-jerusalajim-je-vecne-hlavni-mesto-izraele-zalozene-kralem-davidem-uz-roku-1004-pr-n-l

"Po ostudném rozhodnutí členů UNESCO, kteří se rozhodli popřít historii a ignorovat tisícileté židovské vazby na Jeruzalém a Chrámovou horu, jsem oznámil izraelským zástupcům UNESCO, že přerušujeme veškeré profesionální kontakty s touto mezinárodní organizací," uvedl izraelský ministr školství Naftali Bennett. Je to bezprecedentní popření dávné židovské historie, trvající několik tisíciletí. A bylo to právě OSN, jejíž Valné shromáždění v hlasování dalo podnět ke vzniku židovského státu.

Nejdřív byla 15. května 1947 vytvořena zvláštní komise OSN pro Palestinu (UNSCOP) a 29. listopadu téhož roku se v jednacím sále Valného shromáždění v budově OSN v New Yorku hlasovalo o rezoluci č. 181 o rozdělení virtuální Palestiny na židovský a arabský stát. Třiatřicet delegátů bylo pro židovský stát, třináct proti a deset se hlasování zdrželo. Thajsko se hlasování vůbec nezúčastnilo… Byla tím jen napravena římská pomsta po poraženém židovském povstání Šimona bar Kochby z roku 135. Římané se tehdy chtěli pomstít vzdorovitým Židům a jejich Izraelské království a Judeu přejmenovali po jejich biblických nepřátelích Filištíncích - Pelištejcích na Palestinu.

Založení státu Izrael tak bylo schváleno, avšak brzy poté, 15. prosince 1947, tedy o několik měsíců dřív než byl 14. května 1948 vyhlášen novodobý stát Izrael, obklíčila Arabská legie Jeruzalém a izolovala jeho 100 tisíc židovských obyvatel od zbytku židovského osídlení. Město bylo zcela odříznuto a Transjordánsko zaútočilo a okupovalo východní část Jeruzaléma. Poprvé v historii došlo k rozdělení města a tisíce Židů, dřív než tak učinili „Palestinci“, musely uprchnout ze svých domovů. Arabové zničili všech 58 synagog v Židovské čtvrti a židovské náhrobní kameny z Olivové hory používali na stavbu silnic a latrín. Západní zeď (Zeď nářků) byla Židům nepřístupná, navzdory smlouvě o příměří, která zaručovala svobodu přístupu ke svatým místům.

V judaismus je Chrámová hora - Moria místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka. Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela, kterého měl se svoji muslimskou otrokyní. Tato skála byla pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.  V období druhého chrámu byla na tomto místě ústřední svatyně Chrámu, tzv. Kodeš ha-kodašim; tato skála je základním kamenem celého světa a je jeho středem, odtud také jeho jméno Even ha-štija -  Základní kámen. Křesťané zde měli Chrám svatého Cyrila a svatého Jana, později zvětšený a přejmenovaný na Chrám Svaté moudrosti....

Maketa dávného Jeruzaléma i s Prvním chrámem na hoře Moria...

Nejsvětější svatyně. Chrámová hora byla svědkem i první tragédie; 20. července 1951 zde byl  zavražděn jordánský král Abdulláh I. poté, co dokončil modlitbu v mešitě Al-Aksá. Jeho vrah, Mustafa Šukrí Ušo, Palestinec spřízněný s rodinným klanem Husejní (do něhož patřil muftí a Hitlerův příznivec Hadž Amin al-Husejní) ho zastřelil, protože chtěl údajně uzavřít separátní mír s Izraelem a jednal s Goldou Meirovou. Jeho syna, nastávajícího krále Jordánska Husajna, zachránila šerpa a zlatá medaile na hrudi, která zachytila vražednou kulku. Na počest své záchrany věnoval 8,2 milionu dolarů, aby mohl financovat potřebných přes 80 kilogramů ryzího zlata na pokrytí kopule Omarovy mešity…

Co vedlo OSN ke svému zrůdnému rozhodnutí? Možná následující slova: "Židovský Chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě nikdy neexistoval.," prohlásil to 25. října 2015 v rozhovoru pro Kanál 2 izraelské televize velký muftí jeruzalémský šejch Muhammad Ahmad Hussein. Na otázku, zda souhlasí, že na Hoře byl židovský Chrám, muftí v arabsky vedeném rozhovoru odpověděl, že mešita al-Aksá byla mešitou „před 3.000 lety a před 30.000 lety“ a že jí je „od stvoření světa a nikdy nebyla ničím jiným". "Toto je mešita al-Aksá, která postavil Adam, mír s ním, anebo andělé v jeho době,“ dodal muftí ve vztahu k mešitě, která byla prokazatelně postavena až v 8. století chalífou Abd al-Málike ibn Marvánem.

Opouštím Západní zeď, která jako jediná zbyla po druhém chrámu, odevzdávám papírovou kipu, která se zde před vstupem k pověstné Zdi nářků každému půjčuje. A jelikož nejsem Žid, mám právo vstupu též na vrchol Chrámové hory, abych si prohlédl Omarovu mešitu. Ostravský Žid Bobby Šlomo David je asi jediným moravským židem, který dodržuje pravidla judaismu. Také ví vše o Chrámové hoře, dle něho hoře Moria. Vystěhoval se do Palestiny v roce 1946, když přežil ghetto Terezín; učil se v roce 1948 v zemědělské škole nedaleko Jeruzaléma, pomáhal zde plnit nákladní auta potravinami, vodou a municí. Celé kolony takto vybavených vozidel pak směřovaly do Jeruzaléma, aby zásobovaly židovské vojáky.

"Jejich nákladní prostor jsme vyplnili po okrajích pytli s moukou, cukrem a solí. V takto vytvořeném opevnění jsme nechali otvory pro kulomety, uvnitř pak byly zásoby potravin, vody, munice a čtyři vojáci. Vpředu byli řidič a střelec,“popisuje Bobby."V naší dílně byl mechanik pro opravy zemědělských strojů. Byl to skvělý ruský inženýr. Postavil náš první minomet. A vymyslel skvělý sendvič. Tak jsme říkali opancéřování kabin nákladních vozů. Napřed se na ni dal pět milimetrů silný ocelový plát, na něho tlusté dřevěné desky a znovu ocelový plát. V něm byly vypáleny díry, jako střílny...”

Vyprávěl mi o Omarově mešitě. Po celá staletí byla nazývána mešitou Umar ibn al-Chattáb, byť jako jediná nemíří k Mekce, jelikož Malik při jejím budování chtěl, aby právě ona byla důležitější než mešita v Mekce. Narazil, Mekka je dodnes nejsvětější pro islám; důvod byl prostý – Korán praví, že kůň Buraq nesl Mohameda na Noční cestu z al-Masjid al-Haram („posvátná mešita“ v Mekce ) do al-Masjid al-Aqsa („nejvzdálenější mešita“ v Jeruzalémě).

Mekka je v Koránu zmiňována bezpočtukrát, název Jeruzalém ani jednou… Marné bylo Malikovo velikášství… Muslimové, kteří ovládli Jeruzalém až v 7. století n. l. věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Muhammad na Noční cestu do nebe roku 621 n.l., doprovázený andělem Gabrielem.

Foto: Reuters…

Bobby věděl hodně též o historii dvou židovských chrámů v Jeruzalémě. První chrám byl vystavěn až za vlády Davidova syna Šalamouna. Šalamoun, známý svou moudrostí, nechal vystavět chrám podle přesného popisu v Tóře. Již po jeho smrti se však sjednocené království rozpadlo. Izraelité byli nakonec pokořeni v roce 586 př. n. l. babylonským králem Nebukadnezarem II. Židovský chrám byl zbořen a Židé byli nuceni odejít do vyhnanství do Babylonu (známé jako tzv. babylonské zajetí Židů). Vyhnanstvím tak započala židovská diaspora. Přestože byl Babylon již v roce 539 př. n. l. dobyt Peršany a Židům byl umožněn návrat do země zaslíbené, část z nich již zůstala v Babylonu.

Druhý chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Židovská tradice však uvádí, že boží přítomnost v druhém chrámu již nebyla tak silná jako během existence chrámu prvního. V chrámu také chyběly posvátné předměty (Archa úmluvy, Áronova hůl, mana), které zmizely během zboření prvního chrámu. Oslabení chrámu se odrazilo i na samotné židovské společnosti, v rámci které se prohlubovaly vnitřní spory. Jistého rozmachu se Judsko dočkalo pod vládou Héroda Velikého, který nechal přestavět židovský chrám (známý také jako tzv. Hérodův chrám) a zasloužil se také o výstavbu přístavního města Caesarea. Samaří a Herodionu, kde byla v roce 2007 nalezena také jeho hrobka.

K dobytí druhého chrámu došlo až v roce 70 n. l., kdy se Jeruzaléma zmocnili Římané pod vedením Tita v reakci na revoltu židovských obyvatel Judska. Rok 70 tak znamenal konečný zánik židovského chrámu, který již nikdy nebyl obnoven a po kterém se zachovala pouze západní část - tzv. Zeď nářků. Vítězství Tita nad Židy dodnes připomíná Titův oblouk v Římě, na kterém je vyobrazeno římské vojsko slavnostně vynášející z židovského chrámu sedmiramenný zlatý svícen – menóru.

Současná schizofrenní Rezoluce, která svědčí o těžké psychopatii OSN, se bude opět projednávat na plenárním zasedání organizace příští týden, neočekává se ale, že by se její text nějak měnil, poznamenala agentura AP. Izraelci a mnoho Židů po celém světě považují krok UNESCO za další příklad protiizraelských nálad v OSN, kde jsou Izrael a jeho spojenci v početní menšině oproti arabským zemím a jejich příznivcům. Židů je asi dvacet milionů, muslimů více než dvě miliardy; Izrael má ke všemu jen asi setinu rozlohy území zemí celého arabského světa...

Rozum zůstává stát nad tímto počínáním; můžeme snad očekávat, že OSN vytvoří další rezoluce, které vyloučí též Boha, jelikož ho nikdy nikdo neviděl a nejsou hmatatelné důkazy o jeho existenci? Nebo prohlásí, že holocaust nikdy nebyl, jelikož se nikdy nenašly plynové komory? A co třeba, když právo Turecka na historickou Tróju přiřknou Řecku a jeho Achájcům? A rovněž může hypoteticky jiná rezoluce OSN rozhodnout, že Velká čínská zeď patří Mimozemšťanům, jelikož je vidět jako jediná stavba planety Země z vesmíru...

A co divy světa, které dnes už fyzicky nejsou nikde k nalezení, jen se o nich dozvídáme z pradávných historických dokumentů; viz. Artemidin chrám v Efesu, který sice popsal Filón Byzantského, Pausániás, Hérodotos, Hyginas a spousta dalších, ale už po něm není vidu ani slechu, protože vyhořel, stejně tak dopadl i Feidiův Zeus v Olympii. Naopak Maják na ostrově Faru či Rhodský kolos vzaly za své během zemětřesení několik století před našim letopočtem...?

Až si někdo v OSN, potažmo v UNESCO zamane, že to nebyli Židé, kteří pro lidstvo objevili Boha, ani mu nedali Desatero či Starý zákon, bude nad slunce jasnější, že běženecká invaze muslimů do Evropy je jen zdařených poklusem o zničení křesťanství a též na starém kontinentu nastolení islámu i s jeho mírumilovným náboženským islámským právem šaría...

Inu, není vyloučeno, že OSN jednou zpochybní rovněž kumránské svitky od Mrtvého moře, Tóru i Talmud, stejně jako skoro sto osmdesát Nobelových cen osobností židovského původu… Zkrátka  - OSN jdi do řiti, což není urážka, jelikož oficiálně je řiť spisovné slovo. Pokud bych chtěl být opravdu sprostý, jakože mi to moje útlocitnost nedovoluje, řekl bych rovnou – UNESCO běž do prdele...

Snímky z Izraele a Číny Břetislav Olšer

http://www.rukojmi.cz/clanky/241-mohou-deti-z-klokanku-pricinne-ci-vecne-za-to-ze-bezenci-dostanou-sest-tisic-euro-na-osobu-zatimco-ony-nic

http://www.rukojmi.cz/clanky/248-uz-vim-proc-se-bezenci-v-ceskych-uprchlickych-taborech-bouri-ne-kvuli-strave-ale-proto-ze-si-je-jeste-nevybrali-nasi-mudrcove-jako-ty-nejkvalitnejsi-ze-vsech

ČT 24: Palestinský východní Jeruzalém – ignorance či neznalost…?

Jan Piňos, tiskový mluvčí Hnutí Duha v článku „Za uprchlíky poděkujme“ tvrdí, že Češi nesou odpovědnost za utrpení běženců…

http://www.rukojmi.cz/clanky/1112-vaclav-havel-se-v-hrobe-obraci-ceska-media-se-mohou-pretrhnout-jen-aby-lez-a-nenavist-zvitezily-nad-pravdou-a-laskou

http://www.rukojmi.cz/clanky/1408-proc-se-dnes-stydim-ze-jsem-kdysi-zesmesnoval-izraelsky-boj-proti-terorismu-ktery-zacal-o-70-let-driv-nez-kdyz-ho-halasne-vyhlasily-usa-az-po-11-zari-2001

http://www.rukojmi.cz/clanky/1343-je-dnesni-vrazdeni-v-bruselu-pouze-dalsim-z-tragickeho-dedictvi-utoku-z-11-zari-2001

Izraelská armáda jako jediná na světě ohlašuje předem své útoky…

Proč ještě nemá Izrael svoji Ústavu a prý je Blízký východ díky zbraním z ČSR centrem terorismu…?

Izrael před soud do Haagu pro zločiny na palestinských dětech…?

Až budou v bazilice Sv. Petra močit a souložit Femen a Pussy Riot

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

16.10.2016 20:13

Lépe je nedívat se do map z různých epoch, například od středověku do současnosti. Všechno je jinak. Jenom území našeho státu se několikrát podstatně změnilo. Změnilo tvar i název. Za Přemyslovců sahala Moravia regna až k Jadranu, naprosto jinak vypadala za Karla iv. a tak to jde až do nedávné historie, první republiky. Poté jsme se sloučili v Československo, abychom následně přišli o Sudety. V současnosti jsme torzem s ohlodanými hranicemi ze všech stran. Nenajde se snad kilometr našich hranic, který by vedl rovně. Všude musíme dbát na zájmy těch, kdo s námi sousedí. Tisícileté říše jsou tu od toho, aby se záhy rozpadly. To nejpodstatnější je, aby nám bylo umožněnoi kdykoliv kamkoliv cestovat a poznávat vše, co se poznat dá. Světové kulturní dědictví patří nám všem. Letecky je celá naše planeta dostupná během několika hodin. Dnes jsou reálnou hrozbou síly, které nám cesty uzavírají a tím znemožňují. Mnohé skvosty jsou v současnosti úmyslně poničeny, radost z prolínání kultur je ta tam. Když v mnohých zamích vyvoláme převraty a válku, nemůžeme počítat se vstřícností, spíše s odplatou. A tak jsme si sami zabouchli dveře, jež byly dlouho otevřeny. Bylo nám umožněno cestovat za poznáním. I arabský svět se choval vstřícněji, pokud jsme se i my chovali slušně. Spokojil se s bakšišem a nabízel milionům turistů pobyt na romantických, sáhodlouhých plážích. To všechno jsme pozbyli našimi agresemi, převraty a masivním masakrováním tamního obyvatelstva bombardováním. Pokračování těchto dějů již cítí Evropa na vlastní kůži. Ti, kdo k nám přichází, vědí přesně, kdo jejich exodus vyprovokoval. A podle toho se také na našem území zařizují a ještě zařídí. ...Mějte se hezky.


 
Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál Šedivý se v rozhovoru pro Parlamentní Listy.cz vedle téma k EU a imigrantům rovněž vyjádřil i k otravě problematické osobnosti kritika ruského režimu Alexeje Navalného. K jeho osobě řekl že si myslí, že ho skutečně někdo chěl otrávit, a tudíž ho nějakým způsobem odstranit. Dodal ale, že si není jistý, zda to byl novičok neboť prý četl vyjádření vynálezce novičoku, který potvrdil, že kdyby byl skutečně Navalnému novičok v nějaké podobě podán, skončil by krátce v křečích a zemřel by. To je zkrátka věc, se kterou je také potřeba počítat, říká pan generál. Počítá?

Fachidioti ignorují kontext

Fachidioti ignorují kontext

Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení. Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.

Mnichov je symbolem zrady

Mnichov je symbolem zrady

Mnichov 1938 se stal symbolem zrady. Nezapomínejme na něj ani dnes. Dnešní středoškoláci v tom tápou, historici se radši otáčí zády. Není zájem tyto události příliš připomínat. Jsme přece součástí EU, NATO a vzpomínané Německo, to je dnes náš největší obchodní partner.

Poslední domácí zprávy

Když se chce, tak to jde

Když se chce, tak to jde

Nacházíme se uprostřed plně rozvinuté, druhé fáze kobercového, mediálního bombardování koronavirem. Všechna ta depresivní čísla, varovné...