• Neděle, 13. červen 2021
  • Svátek má Rukojmí Antonín

Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné
Počet návštěv: 7044

Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Halík nikdy nebyl a ani není knězem. Nesplnil podmínky k tomu, aby mohl přijmout řádné kněžské svěcení. Analogicky to platí pro toho, kdo přijal svátost manželství a nesplnil požadované podmínky, například zamlčel svou závažnou psychickou chorobu… Zatajil-li před sňatkem podstatná fakta a ta pak vyjdou najevo, manželství je neplatné, vůbec nebylo uzavřeno. Takzvaní sňatkoví podvodníci z různých nečestných motivů, například obohacení se, uzaví rali manželský sňatek, který byl samozřejmě neplatný. Takovým podvodníkem, ale kněžským, je Halík.

Argumenty neplatnosti jeho svěcení:

Argument č. 1) Absence kněžské formace Halíka i ručitelů za způsobilost kandidáta

Každý kandidát kněžství musí projít několikaletou formací v semináři či v řeholi, kde je přísně sledován představenými i spolubratry. Během svěcení se biskup veřejně před lidem ptá, například rektora, zda kandidát splňuje podmínky, aby řádně a platně přijal tuto svátost. Tomáš Halík nikdy neprošel žádnou formací a ani kandidaturou na kněžství. Nebyl formován žádným společenstvím a nikdo se nemohl zaručit za jeho způsobilost přijmout kněžství.

Argument č. 2) Absence právoplatného úmyslu ke svěcení

Církevní právo neuznává kněžské svěcení, jestliže kandidát nemá správný úmysl (dokonce i tehdy, kdyby někdo přijal kněžství z pouhé vypočítavosti, tedy podvodem).

Základní podmínkou platného svěcení je, že dotyčný chce přijmout kněžství proto, že chce sloužit Bohu, bránit Boží lid před herezemi a hlásat evangelium s cílem spasení nesmrtelných duší.

Halík se systematicky snažil o likvidaci všeho, co bylo v církvi živé a pravověrné. Nejenže se dopustil podvodu při svěcení, ale podvodem získal i akademické tituly. Tedy Halík je veřejný podvodník! Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom.“ Halíkovo ovoce je ve vztahu ke Kristovu evangeliu i církvi od kořene zkázonosné.

Proč tedy vystupuje jako kněz? Proto, aby mohl co nejúčinněji likvidovat církev uvnitř.

Argument č. 3) Halík byl heretikem ještě před svěcením

Podle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio nepřijímá řádné svěcení ten, kdo se v minulosti prokázal jako heretik. Halík se prokázal ještě před svým neplatným svěcením jako heretik svou knihou „Křesťanství jako utopie“. Netají se tím, že už v mládí přijal za svůj ideál ducha Nietzscheho, který byl arcirouhačem proti Bohu, a je pokládán za duchovního otce fašismu.

Zanedlouho po neplatném svěcení Halík začal místo obrany víry prosazovat hereze a brzy se sám prohlašovat za buddhistu. Zneužil svůj kněžský úřad k přetahování katolických studentů na buddhismus. Hlásal jim hereze popírající podstatu křesťanství. V další etapě se ukázal už jako propagátor gay pride a myšlenkových systémů, které ničí podstatu křesťanství.

Halík se svou heretickou činností vyloučil z církve a 29. 6. 2008 byla na něj zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Není ani katolíkem ani křesťanem, je apostatou a odpadlíkem.

Halík nepřijal platně kněžské svěcení, tedy nikdy řádným knězem nebyl a ani jím není! Byl a je heretikem, tedy nepřítelem Trojjediného Boha, církve i národa!

Michal, římskokatolický kněz

Článek vystavil/přeložil: redakce Svobodnenoviny.eu

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

 Policie jako hybatel v politice

Policie jako hybatel v politice

Politikům a novinářům dělá hodně starostí nezávislost policie a státního zastupitelství na politických vlivech. Některým to ale vydrží jen tak dlouho, než policie sáhne na jejich lidi, neboť považují za nepatřičné, aby je vůbec obtěžovala prověřováním podezření, že se dopustili nezákonného jednání. Takže když se dostal do potíží místopředseda vlády Jiří Čunek, KDU-ČSL hrozila opuštěním vlády, pokud se její představitel dostane před soud. Vynucená opatření připravila Jiřího Čunka o možnost odnést si z veřejného soudního řízení zprošťující rozsudek. Jeho trestní stíhání bylo zastaveno. Ale vypukla „válka žalobců“, kterou uhasila až ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová zbytečnou, leč úspěšnou stížností pro porušení zákona, na jejímž základě Nejvyšší soud ČR rozhodl, že trestní stíhání Jiřího Čunka bylo od počátku nezákonné. Trestní stíhání bylo tehdy již dávno  nevratně zastaveno. 

Putin dává Bidenovi a Západu lekci za lekcí, ale to světu prospívá

Putin dává Bidenovi a Západu lekci za lekcí, ale to světu prospívá

Ještě nikdy v minulosti se nekonalo setkání představitelů Ruska a USA v tak schizofreničtější situaci než dnes. Zatímco Trump doslova toužil po setkání s Putinem, Joe Biden měl vždy k němu negativní vztah. Kdysi v pozici viceprezidenta Putinovi vyčetl, že nemá duši, jako prezident postoupil o level výš a označil jej za zabijáka. Putin byl v reakcích usměvavý a popřál mu mnoho zdraví a ironicky řekl, že to myslí vážně, když krátce předtím měl Biden výpadky paměti a pády na schůdkách svého letadla.

Odmítala jsem odebírat licence fotovoltaickým elektrárnám „na objednávku“

Odmítala jsem odebírat licence fotovoltaickým elektrárnám „na objednávku“

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se mimo
jiné zabývá vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Ve dnech nedávno
minulých oznámil rezignaci NSZ Pavel Zeman, hlava všech soudních
procesů. Zní to nadneseně, ale skutečným pánem procesu je státní
zástupce. Je to on, kdo bez odpovědnosti obžaluje, nebo neobžaluje. Je
to on, státní zástupce, kdo může občany zastrašovat až psychicky vydírat,
aniž by se mu cokoliv stalo. 

Poslední domácí zprávy

Lidice

Lidice

Je to 79let od lidické tragédie. České Lidice, hornická vesnice nedaleko Kladna, se stala 10. června 1942 výkladní skříní německého...

A znovu do Protektorátu?

A znovu do Protektorátu?

Toto pondělí se německý ministr zahraničí Heiko Maas opravdu odvázal. Sundal si pomyslné rukavičky a otevřeně vyzval Evropskou unii ke zrušení...