• Pátek, 03. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Radomír

Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné
Počet návštěv: 6068

Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Halík nikdy nebyl a ani není knězem. Nesplnil podmínky k tomu, aby mohl přijmout řádné kněžské svěcení. Analogicky to platí pro toho, kdo přijal svátost manželství a nesplnil požadované podmínky, například zamlčel svou závažnou psychickou chorobu… Zatajil-li před sňatkem podstatná fakta a ta pak vyjdou najevo, manželství je neplatné, vůbec nebylo uzavřeno. Takzvaní sňatkoví podvodníci z různých nečestných motivů, například obohacení se, uzaví rali manželský sňatek, který byl samozřejmě neplatný. Takovým podvodníkem, ale kněžským, je Halík.

Argumenty neplatnosti jeho svěcení:

Argument č. 1) Absence kněžské formace Halíka i ručitelů za způsobilost kandidáta

Každý kandidát kněžství musí projít několikaletou formací v semináři či v řeholi, kde je přísně sledován představenými i spolubratry. Během svěcení se biskup veřejně před lidem ptá, například rektora, zda kandidát splňuje podmínky, aby řádně a platně přijal tuto svátost. Tomáš Halík nikdy neprošel žádnou formací a ani kandidaturou na kněžství. Nebyl formován žádným společenstvím a nikdo se nemohl zaručit za jeho způsobilost přijmout kněžství.

Argument č. 2) Absence právoplatného úmyslu ke svěcení

Církevní právo neuznává kněžské svěcení, jestliže kandidát nemá správný úmysl (dokonce i tehdy, kdyby někdo přijal kněžství z pouhé vypočítavosti, tedy podvodem).

Základní podmínkou platného svěcení je, že dotyčný chce přijmout kněžství proto, že chce sloužit Bohu, bránit Boží lid před herezemi a hlásat evangelium s cílem spasení nesmrtelných duší.

Halík se systematicky snažil o likvidaci všeho, co bylo v církvi živé a pravověrné. Nejenže se dopustil podvodu při svěcení, ale podvodem získal i akademické tituly. Tedy Halík je veřejný podvodník! Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom.“ Halíkovo ovoce je ve vztahu ke Kristovu evangeliu i církvi od kořene zkázonosné.

Proč tedy vystupuje jako kněz? Proto, aby mohl co nejúčinněji likvidovat církev uvnitř.

Argument č. 3) Halík byl heretikem ještě před svěcením

Podle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio nepřijímá řádné svěcení ten, kdo se v minulosti prokázal jako heretik. Halík se prokázal ještě před svým neplatným svěcením jako heretik svou knihou „Křesťanství jako utopie“. Netají se tím, že už v mládí přijal za svůj ideál ducha Nietzscheho, který byl arcirouhačem proti Bohu, a je pokládán za duchovního otce fašismu.

Zanedlouho po neplatném svěcení Halík začal místo obrany víry prosazovat hereze a brzy se sám prohlašovat za buddhistu. Zneužil svůj kněžský úřad k přetahování katolických studentů na buddhismus. Hlásal jim hereze popírající podstatu křesťanství. V další etapě se ukázal už jako propagátor gay pride a myšlenkových systémů, které ničí podstatu křesťanství.

Halík se svou heretickou činností vyloučil z církve a 29. 6. 2008 byla na něj zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Není ani katolíkem ani křesťanem, je apostatou a odpadlíkem.

Halík nepřijal platně kněžské svěcení, tedy nikdy řádným knězem nebyl a ani jím není! Byl a je heretikem, tedy nepřítelem Trojjediného Boha, církve i národa!

Michal, římskokatolický kněz

Článek vystavil/přeložil: redakce Svobodnenoviny.eu

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Mlčící většina je rukojmím menšin

Mlčící většina je rukojmím menšin

Až se jednou zase proti obyčejným lidem naplánuje nějaká další nová drahota, co se stane? Sejdou se političtí vůdci rozličných menšin a vše odsouhlasí. Že je to utopie? Ba ne, soudy v západní Evropě a v USA už demokracii obcházejí dnes.

 

Není sucho jako sucho – nebo ano?

Není sucho jako sucho – nebo ano?

V médiích čas od času zazní zvláštní pojem – „nejhorší sucho za posledních 500 let“. Nevím, kdo s tím přišel jako první, ale začíná se to v určitých novinářských, politických a zdá se i odborných kruzích ujímat jako výraz pro současný typ počasí (v užším slova smyslu po letošním březnovém a dubnovém suchu) i pro počasí za poslední léta (2014 – 2018) v širším slova smyslu. Považuji tuto rétoriku za velmi nebezpečnou, protože ve spojení s jinými tématy (green new deal, 5G sítě, koronavirus a ekonomická krize v důsledku „pandemie“) se jí stále dokola straší široké vrstvy obyvatelstva nejrůznějšími katastrofálními dopady. A člověk, který se bojí, je lépe manipulovatelný a s menším odporem přijímá nejrůznější opatření „pro jeho vlastní dobro“.

Poslední domácí zprávy

Bratři v triku (ODS).

Bratři v triku (ODS).

Proti pietním vzpomínkám nelze nic namítat zvláště, jedná-li se o tak významnou osobnost, jakou byla Milada Horáková. Nabízí se řada...