• Pátek, 18. říjen 2019
  • Svátek má Rukojmí Lukáš

Mohl Horáček, kandidát na prezidenta Česka, podvádět jako vekslák a nelegální sázkař v Chuchli jen proto, že chtěl ekonomicky zlikvidovat komunistickou ČSSR...?
Počet návštěv: 60314

Mohl Horáček, kandidát na prezidenta Česka, podvádět jako vekslák a nelegální sázkař v Chuchli jen proto, že chtěl ekonomicky zlikvidovat komunistickou ČSSR...?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Když si přečtu, jak pražská kavárna srdnatě bojovala proti komunismu, napadá mě, že by měli být všichni zahrnuti do třetího českého odboje, který přivedl naši zemi až k vítězství lži a nenávisti nad pravdou a láskou...

Ať si probírám charaktery českých bojovníky za svobodu a demokracii pod praporem hvězd a pruhů, jak probírám, vždycky mi z tohoto mého průzkumu vyjde, že jde o nejhorší ochlokracii a svoloč v historii našeho národa, včetně protagonistů stupidního klipu "Přemluv bábu..."...

Nemíním jmenovat všechny zasloužilé pokrytce-antikomunisty a členy pražské kavárny, zcela signifikantní bude, když připomenu jen některá jména. Začněme tedy od člověka, který byl tím nejstatečnějším komunistobijcem - Václav Havel, vězeň svědomí komunistického režimu, jenž se stal prezidentem místo Dubčeka jen proto, že komunista Čalfa to přikázal poslancům, aby Havlovi dali své hlasy, jinak na ně práskne spolupráci s StB. Nejvíc o tom ví plukovník Zbyněk Čeřovský, jenž byl v době okupace Československa v srpnu 1968 náčelníkem štábu stíhacího bombardovacího leteckého pluku a zároveň zástupcem velitele letiště..

Odmítl podepsat prohlášení Souhlas s internacionální pomocí, krátce nato byl odvolán ze své funkce a z armády doslova bez jakýchkoliv nároků vyhozen. V roce 1976 a 1981 byl zatčen a uvězněn pro podezření ze špionáže, později odsouzen a umístěn do věznice v Ostrově nad Ohří a Borech. Po propuštění byl donucen po ztrátě majetku k vystěhování s celou rodinou do Spolkové republiky Německo. Po návratu do vlasti byl paradoxně tehdejším ministrem obrany Alexandrem Vondrou oceněn vysokým vojenským vyznamenáním – Křížem obrany státu.

Zbyněk Čeřovský, politický vězeň a signatář Charty 77 od března 1977…

Čeřovský 9. listopadu 2005 napsal: „Dne 13. prosince 1989 došlo ve Valdštejnském paláci k jednání Havlových emisarů (Vedl je Alexandr Vondra, stal se zahraničně-politickým poradcem prezidenta pro mezinárodní otázky, aniž by uměl jeden cizí jazyk, snad kromě ruštiny, poté byl I. náměstek MZV a následně velvyslancem v USA!) se zástupci KSČ, které vedl Vasil Mohorita. Kromě jiného byly projednány tři základní a nejdůležitější otázky:... (Chcete napřed vědět, co o Havlovi napsal americký spisovatel Paul Berman...? http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

1) Zvolení Václava Havla prezidentem za předpokladu: – bude-li zachován status quo na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany a nebudou-li zahájeny žádné politické procesy.

2) Nebude podán žádný návrh na zrušení KSČ. O  jednání vydal tiskový tajemník KSČ Dr. Hora večer zprávu (jednání se také zúčastnil), ale tato zpráva byla vzápětí dementována. O jednání existuje magnetofonový záznam, který je dobře ukryt, má ho k dispozici i  skupina StB kolem Havlova oblíbeného ministerského předsedy Mariána Čalfy.

3) Dále bych rád upozornil na fakt, že autorem státního znaku na žádost Václava Havla byl agent StB Jožka Skalník, u kterého se Havel skrýval v době listopadových událostí.

Ale události vzápětí nabrali kosmickou rychlost; když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban).

Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni.

Dalším Ferdyšem Pištorou sametové revoluce byl Vladimír Dlouhý, kdysi předseda KSČ na Prognosťáku, sice sponzory zbrojaře odmítá, ale co Bakalu…? Vládu opřenou o KSČM by ovšem jako prezident nejmenoval. Komu se chce zalíbit? Každý přece ví, že v rozhovoru pro LN mimo jiné řekl, že v roce 1976 přijal „faustovskou nabídku“, že se za členství v KSČ sice styděl, ale nehodlá se za ně omlouvat. Že by se mu vrylo do paměti 14 měsíců v období let 1967-69, během kterých působila jeho rodina na Kubě…? Neměl přitom prý po návratu příliš vnitřních omezení a nějakých vnitřních problémů do KSČ vstoupit, protože ani rodina, ani společenské klima mu prostě nenastavily hodnoty, které by ho vedly k pocitu, že dělá něco neetického, nemorálního, nepatřičného…

Členem KSČ byl od roku 1977 do konce roku 1989. Z partaje dobrovolně vystoupil, aby po deseti soudružských letech “pochopil”, že je stvořen pro OF. A jeho Očekávání Funkce se mu naplnilo také díky tomu, že jako mladý komunista ještě stačil v letech 1978 až 1979 studovat na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Asi jako pro Boží rozhřešení za svůj mrzký komunistický hřích… Kdo by to řekl; já katolík, on katolík-komunista. Můj táta by se jen hořce zasmál…

Dlouhý jistě též nezapomněl na svoji slavnou chvíli; v sobotu 9. prosince 1989 bylo rozhodující jednání delegace Občanského fóra u Mariána Čalfy a delegace pět hodin čekala v salónku na Úřadu vlády. Pak vyšel Petr Pithart, každému podal ruku a Dlouhému řekl: „Vy jste povýšil, protože jako předseda Státní plánovací komise jste dokonce místopředseda vlády…“ Druhý den byla jmenována vláda národního porozumění. To, že byl u tzv. divoké privatizace, nepopírá. Prostě má pouze pocit, že odešel od rozdělané práce.

Nedávno v rodinném šou "herce" Krause vystoupila právě partička, z níž se mnozí dostali do mého víkendového rozjímání. Třeba Michal Kocáb... V záznamu o provedeném kontaktu s kandidátem tajné spolupráce “KTS MUK” (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše: “K otázce spolupráce s orgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. (To ještě nevěděla nic o Abbasové…) Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat o hudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby.” http://fragmenty.cz/archiv/archiv/iy211.htm

Na konci záznamu pak operativní pracovník kpt. Doskočil navrhuje: “V případě vystěhování KTS jeho osobu v prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky ke spolupráci s MV.” Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: “Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány MV a tyto informovat o negativních jevech v prostředí tzv. volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin.” Kpt. Bělohlávek pak v záznamu konstatuje, že se projevila neserióznost KTS, který sympatizuje s těmito hudebními skupinami, jež jsou předmětem zájmu MV a navrhuje spis KTS “MUK” ukončit a soustředěné materiály uložit do archívu MV na dobu 5 let...

“Já, Michael Kocáb – narozen 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR, prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem “ROPOTÁMO”, nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života… Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!), o všech těchto shora uvedených skutečnostech, a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života. Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem…” Jak si žijí dnes mnozí trapní hrdinové

(Tolik napsal Petr Placák, publikující dříve také pod pseudonymem Petr Zmrzlík, český spisovatel, textař, historik a publicista i člen samizdatu. V té době byl zaměstnán na Úřadu vlády České republiky jako šéfredaktor vládního informačního serveru o Evropské unii Euroskop.cz...)

Obdobným lumenem je europoslanec Jaromír Štětina, jenž pochází z buržoazně-komunistického prostředí. Jeho babička byla zakládající členkou KSČ. Jeho otec pracoval na velvyslanectví v Číně, kde si, jak sám tvrdí, mladý Jaromír jednou potřásl rukou s Mao Ce-Tungem. V roce 1965 podal Jaromír Štětina přihlášku do KSČ a po roce se stal členem Fakultní organizace KSČ na Vysoké škole ekonomické.

„Jsem na své fakultní pražskojarní členství v KSČ docela pyšný. Jako studentští vůdci jsme se snažili o prosazení tržního hospodářství, odstranění cenzury a zavedeni parlamentního systému bez vedoucí úlohy jedné strany. Naše snahy ukončila okupace Československa sovětskou armádou. Ta nám také ukázala naši intelektuální nedostatečnost: Myšlenka, že lze komunismus reformovat, byla chybná…“ Podle údajů z ministerstva vnitra členem (ne kandidátem) KSČ byl již od roku 1965. Během komunistické vlády uspořádal několik výprav na Sibiř a od 11. května 1973 byl veden v Evidenci zájmových osob StB…http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2007/stetinovy-cesty-do-sssr.html

Proč měl zrovna Ladislav Bátora z hnutí D.O.S.T. v ústech kdysi vášnivou komunistku Šiklovou, o níž prohlásil: „Raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou”. (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k parafrázi slov evangelia svatého Matouše, když Bátora pronesl: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko”. Proč to všecko...? Protože ho prohlásila za extrémistu, když jako nestraník kandidoval za Národnjí stranu, resp. patrně pro její zarputilou komunistickou minulost, o níž sama hovořila takto:

„Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se – nikdy, v ničem – a dnes ‘moudře’ kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ...“ Holt, pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak jen lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: Blahoslavení chudobní duchem, neboť jejich je království nebeské… Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala “2000 slov”, jejichž autorem byl nedávno zesnulý její stranický kolega Vaculík. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Bretislav-Olser-Tak-mame-novy-byznys-se-jmenem-Vaclava-Havla-408647

Dnes už jsou za námi bankroty Chemapolu Group i OKD, za námi jsou nížiny hor a před námi obtíže rovin, v nichž však bezprizorně strádají tisíce horníků bez práce, ale Bakala jako první český kadeřník, co si jako miliardář z žebříčku Forbesu spokojeně žije za vodou ve Švýcarsku, kde je mu šumafuk české strádání, u jehož zrodu stál jako Havlův ústřední filantrop... http://www.columbia.edu/~js322/nyl/1997/n5/havel-old.html

Na závěr o člověku z titulku: Protokoly registračních svazů agenturního a kontrarozvědného rozpracování, Michal Horáček, krycí jméno „ Sázkař“...

Na internetu je možné rovněž naleznout okopírovanou stránku, na které stojí: Odbor vyšetřování StB Praha, pořadové číslo archivu 17975, Michal Horáček, nar. 23.7.1952, číslo svazku 571/74 s datem vložení 29.1.1975. Ne nadarmo byl mým spolužákem Petr Cibulka... 
 

Nakonec jsem si tedy nechal toho největšího bezzubého dravce současných předprezidentských volebních manévrů - Michala Horáčka, co byl chvíli vekslák, pak si občas vsadil v Chuchli na koníčky a tak mu to s jeho tipy vycházelo, že si pak mohl založit svoji vlastní sázkařskou velmoc zvanou Fortuna, kterou nyní za pár miliard prodal... K němu je zcela signifikantní, když se ukáží jen výpisy s archivu StB...

Inu,  zatímco výše jmenovaní komunisté nyní již hrají roli komunistobijce, já už v sobě naopak necítím antikomunistickou nenávist dvanáctiletého ogara, jemuž komunisté v 50. letech poslali otce k lopatě pro jeho víru, přesto jsem nikdy nebyl v žádné politické straně; též o mně lze říct, že geny jsou geny a krev není voda..…

http://slidil.cz/super/clanek.php?id=2282

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Aleš Rex

Aleš Rex

07.11.2016 10:25

Pane Olšere, v řadě věcí asi máte pravdu, vcelku souhlasím. Ale např. u pana Horáčka se mi nelíbí, že jej označujete za StBáka. V knize je zapsán jako PO - prověřovaná osoba. To rozhodně nic neříká o jeho spolupráci s StB. Prověřovanou osobou jste mohl být i Vy, jako kdokoliv jiný a nevědět o tom. Toto Vaše tvrzení mi poněkud znevěrohodňuje i Vaše ostatní tvrzení. Pokud něco tvrdíte, neměl byste používat takové nesmyslné důkazy a nepodložená obvinění. Alex.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

06.11.2016 17:20

Tito lidé jsou zvláští sorta. Patří vždy mezi podporovatele momentální vládní moci. Podlézají všem, kdo jim dávají noty, které rozdávají ze zahraničí jejich páni. Tito nohsledi se vždy vyhraňují vůči vlastnímu, místnímu obyvatelstvu, které se nechce podvolit nacistické, komunistické a dnes americké zvůli. Vždy jsou na straně našich nepřátel. Jistě je na tuto formu konání stanovena diagnóza. Jejich "posláním" je zrádcovství ve prospěch cizí země. Připomeňme si známé rčení: Kdo lže, ten krade a kdo krade ve velkém, ten i vraždí. Tato sebranka s komunistickou minulostí se nám tedy dnes cpe na prezidentskou funkcí. Nechala také rozkrást svými kamarády estébáky naše finance za pomoci StB důstojníků, kteří bez výjimky vlastnili banky, kampeličky a fondy, které potom do poslední koruny vykradli. Tato sebranka se navzájem znala a kryla si záda. Dnes se tito zrádci tváří jako neviňátka, která mají s námi, okradenými, ty nejčestnější úmysly. Kdo nehajloval a neudával na Gestapu a později na StB, jako by nebyl. Jenom tyto zkušené komunistické a udavačské kádry nám (podle nich) dávají jistotu rozvoje spokečnosti jedinou správnou cestou. A tou je pro změnu vazalství k Západu. Tito kariéristi na svou komunistickou minulost rychle zapomněli a pod nacistickými symboly praporu Azov a Pravého sektoru táhnou pro změnu na svatou Rus. Deset tisíc mrtvých pokojných občanů Donbasu a Luhanska naplňují tyto vlastizrádce pocitem blaha z vraždění občanů ruské národnosti. A teď nám tato zvrácená svoloč vnucuje USA se všemi jejich zločiny s miliony mrtvých po celém světě. Ta hnusná pakáž už má zase své osvědčené vzory. Jsou to nemilosrdní vrazi CIA a USA. Říká se: Svůj k svému. Jednou dojdou ke svému poslednímu soudu. Budou se zpovídat za všechno, co nám způsobili. Neuniknou, tak jako nikdo z nás. Panoptikum hrůzy složené z "bývalých" komunistických basterdů se dere na prezidentský post. Nikdy jsem neměl z odpadlíků, zcela oddaných cizí moci a jejím rozkazům, hnusnější pocit. Ten nemravný dobytek nikdy nesmí mít tu moc, aby se dostal do prezidentského křesla. ...Tfuj, havloidi prašiví, odporní každým úlisným, lživým, kolaborantským slovem! Všem, kteří s nimi nesouhlasí a pohrdají jimi, přeju z celého srdce: Mějte se hezky.


 
Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Ve věku 85 let zemřel 11, října 2019 bývalý sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který 18. března 1965 jako první člověk vystoupil do otevřeného kosmu. Informovala o tom ruská média s odvoláním na páteční oznámení Leonovovy spolupracovnice Natalije Filimonovové.

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které  tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku konečně vynesl v říjnu 2019 rozsudek, podle nějž norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte, když jí ho odebrala a proti její vůli dala k adopci. Znamená to pro Norsko nějaké změny, nebo se přístup Barnevernetu měnit nebude?

První premiér Ben Gurion vedl Izrael 13 roků, před 71 lety připomněl komuny zvané kibucy; řekl, že “socialismus byl pro židovský stát stejně důležitý jako hebrejská Bible”..

První premiér Ben Gurion vedl Izrael 13 roků, před 71 lety připomněl komuny zvané kibucy; řekl, že “socialismus byl pro židovský stát stejně důležitý jako hebrejská Bible”..

Izraelský prezident Reuven Rivlin ve středu 25. září 2019 požádal dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua, aby sestavil i příští vládu. Informují o tom agentury s odvoláním na prezidentskou kancelář. Netanjahu z pravicové strany Likud nyní bude mít 28 dnů na to, aby sestavil vládu, případně může prezidenta požádat o dvoutýdenní prodloužení této lhůty. Pokud se mu to povede, půjde už o jeho páté období ve funkci předsedy vlády.

Roku 1963 španělský Tribunál veřejného pořádku odsoudil 53.500 osob, jež nebyly oddané Frankovu režimu, a udělil celkem 11.731 let vězení. Ve 36 španělských provinciích Franko legálně popravil 92.462 osob

Roku 1963 španělský Tribunál veřejného pořádku odsoudil 53.500 osob, jež nebyly oddané Frankovu režimu, a udělil celkem 11.731 let vězení. Ve 36 španělských provinciích Franko legálně popravil 92.462 osob

Španělský Nejvyšší soud vynesl 15. října 2019 drsné rozsudky nad devíti klíčovými představiteli katalánského separatistického hnutí (několik dalších je ze země uprchlo) a katalánští radikálové jsou na nohou. V pondělí se jim podařilo zablokovat provoz mezinárodního letiště v Barceloně a narušit několik dalších dopravních uzlů; po srážkách s policií zůstalo více než 70 zraněných.

 

Poslední domácí zprávy