• Středa, 19. červen 2019
  • Svátek má Rukojmí Leoš

Tisíce eur pro běžence za to, když se dobrovolně vrátí zpět do své země v Africe či na Blízkém východu; plus výdaje na cestu zpět...
Počet návštěv: 5280

Tisíce eur pro běžence za to, když se dobrovolně vrátí zpět do své země v Africe či na Blízkém východu; plus výdaje na cestu zpět...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Budou popohnáni k zodpovědnosti ti, kteří rozpoutali současné a největší stěhování národů od skončení 2. sv. války, když halasně vytrubovali do světa vábničkou muslimům skrze projekt EUROMED, jenž zaručoval EU miliony muslimů...?

Za vším ovšem hledej Evropskou unii, která dala vale křesťanské tradici starého kontinentu a před několika lety v tichosti zahájila projekt EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, jenž v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. Program počítá s přistěhováním více než 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat.

Předběžný odhad hovoří dokonce až o 80 milionech islámských migrantů, jak uvádí Salim Murad z New York University in Prague, mají vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Na oko je smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodě mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA), posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Hlavní je však klid demografů; lapidárně řečeno, národ, který má porodnost pod dvě děti, nemá šanci přežít. Proto budeme přijímat zejména plodné rodičky z islámských zemí, které získají mj. české občanství a svými pěti a více dětmi zajistí udržení národní, tedy české identity.

Třetí největší muslimskou zemí v EU je už nyní to hrdé křesťanské Německo, které si dnes muslimy doslova hýčká. Na 120 tisíc muslimů z třímilionové islámské komunity v SRN tak bude mít největší mešitu v německém Kolíně nad Rýnem. Už brzy nebudou turisté obdivovat jen kolínskou katedrálu, ale i minarety, které v Ehrenfeldu postaví Turecko-islámské unie (Ditib). Projekt bude stát kolem 20 miliónů eur (497 mil. Kč) a zaplatí ho příspěvky 800 sdružení patřících k Ditib. Rozhodnutí podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice. Kolínský starosta Fritz Schramm projekt obhajoval tvrzením, že velkoměsto jako Kolín potřebuje centrální mešitu: “Nehodí se, aby se muslimové modlili v halách starých fabrik a na zadních dvorech“. Kupole moderní stavby má dosahovat 35 metrů a po stranách vyrostou dva 55 metrů vysoké minarety.

Když se řeší až důsledek, při zanedbání všech příčin zlodějny...

Nad počtem mešit v sousedním Německu visí otazník. Dle dostupných údajů lze vycházet z toho, že jsou jich téměř tři tisíce. Často se přitom rozlišují tzv. klasické mešity, které mají jeden minaret anebo více. Těch je nejméně 260. Spolková republika zná případy přeměny křesťanských kostelů na mešity. Zajímavou novinkou je čerstvá metamorfóza v mešitu jednoho ze supermarketů řetězce Aldi-Süd. Nové mešita se jmenuje Bait-ul-Wahid-Moschee (v překladu: Dům jedinečných), stojí v Hanau a na ploše 470 metrů čtverečních poskytne místo k modlení až půl tisícovce věřících naráz. Muslimské hnutí Ahmadiyya discounter koupilo za 1,1 milionu eur. Ještě začátkem roku se řetězec Aldi-Süd ocitl pod palbou ostré kritiky části muslimů, když si na etiketě plastové lahvičky s tekutým mýdlem "Ombia 1001 Nacht" dovolil zpodobnit obrysy mešity. Slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boreta Bokwanga…

Srovnání reakcí německé společnosti na stavbu mešit v Duisburgu a Kolíně nad Rýnem srovnává výstavbu mešity Merkez v duisburské čtvrti Marxloh s výstavbou mešity Zentralmoschee v kolínské čtvrti Ehrenfeld. Přestože jsou zvolené případy strukturálně podobné, vyvolaly ve společnosti zcela odlišné reakce – mešita Merkez byla přijata kladně a platí jako příklad bezproblémové výstavby, mešita Zentralmoschee naopak vedla ke konfliktu, vyvolala protestní akce a je vnímána jako kontroverzní stavba; údajně s křesťanskými symboly..

Nyní nechejme muslimy na pokoji, jelikož tvoří jen část běženců, byť podstatnou. Evropa si zoufá v kleštích neústupných uprchlíků z Afriky a Blízkého východu. Slova o humanitě pozvolna mizí, místo nich je řeč o tom, jak se kulantně běženců zbavit. Ve Finsku zkoušejí zvláštní recept. Jak mi telefonovala malířka Iris z Helsinek, neúspěšní žadatelé o azyl mohou v zemi tisíce jezer podle nového zákona požádat o finanční příspěvek, pokud se dobrovolně rozhodnou vrátit do vlasti. Nárok na peníze mají rovněž ti, kteří své žádosti o azyl sami stáhnou. Finsko jim také proplatí náklady na cestu domů. Na svém webu o tom dnes informovala finská televize YLE.

Finský imigrační úřad příspěvek označuje jako způsob, jak repatriaci odmítnutých migrantů usnadnit. Ti mohou nově čerpat nejen peníze, ale i zboží, případně kombinaci obojího. Část příspěvku dostanou lidé ještě před odjezdem, zbytek pak po návratu do vlasti. Výše pomoci závisí podle rozvojové míry země, do které se migranti vrací. Zatím ani ťuk o tom, že je možná i varianta, že sice peníze vezmou a odcestují někam, jak kdo zjistí kam, ale není zaručeno, že se zase nevrátí. Získat tak mohou od několika stovek euro (několik tisíc korun) až zhruba tisíc eur (asi 27 tisíc korun). Na nejvyšší částku mají nárok lidé ze zemí jako Afghánistán, Irák či Somálsko.

A co muslimské děti, mají si na rozdíl od těch z likvidovaných Klokánků, kde hrát...? Snímek z Vyšních Lhot Břetislav Olšer

Celková suma se ale může navýšit o další příplatky za to, že se žadatel stal například obětí pašeráků lidí. Finsko vedle zmíněných příspěvků proplácí rovněž náklady na cestu domů, jako jsou například letenky či vystavení dokladů. Helsinky si od tohoto opatření slibují to, že uspíší repatriaci lidí, kteří představují pro zemi ekonomickou zátěž, a také těch, kteří nemohou být nuceně deportováni.

Pozadu nezůstávají ani ve Velké Británii, kde je už i bez běženců na šest milionů muslimů. Další desetitisíce bivakují u vstupu do tunelu pod La Manchem. Jednou z variant, jak otrávit život uprchlíkům je na těch, kdož jim poskytují ubytování. Britští majitelé bytů a domů budou muset vykázat ty migranty, kteří ztratí právo žít v Británii. Vyplývá to z nových podmínek, jež mají být zahrnuty do zákona o imigraci, informoval v pondělí zpravodajský server BBC News. Těm, kdo nelegální migranty nevykážou nebo si předem nezjistí jejich status, může v případě opakovaného prohřešku hrozit až pětileté vězení. Tímto způsobem chce vláda zakročit proti majitelům nemovitostí, kteří vydělávají na nelegální migraci. Členové Al-Kájdy spáchali nejkrvavější teror ve Velké Británii…

Vláda také hodlá ukončit finanční podporu pro neúspěšné žadatele o azyl. Zhruba 10 tisíc migrantů nadále dostává příspěvek 36 liber týdně (asi 1400 Kč) z peněz daňových poplatníků, přestože byla jejich žádost o azyl zamítnuta. Příspěvek je jim vyplácen díky tomu, že v Británii žijí se svou rodinou. Britové tím chtějí "vyslat velmi jasné poselství těm, kdo se snaží zneužívat místní sociální systém".

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD jsou mezi 34 ekonomicky nejrozvinutějšími státy na světě nejspokojenější se svým životem Dánové, byť je v Dánsku nejvyšší zdanění ze všech členských zemí OECD; muži umírají v průměrném věku 79 let, Dánky se dožívají ještě o rok víc. A neříká se již “pije jako Dán”, nýbrž “spokojený jako Dán”. Proč je tedy Dánsko nejlepší? Bývalému premiérovi a nyní šéfovi NATO Andersi Foghu Rasmussenovi se totiž podařilo něco, čím si získal srdce většiny Dánů a odpor organizací na pomoc uprchlíkům. Prosadil razantní změnu přistěhovalecké politiky. Bez krvavých bitek neonacistů s policií.

Dánové nyní smí uzavřít manželství s cizincem, jen když oba dosáhli 24 let. Musí prokázat, že jejich vazba na Dánsko je silnější než na zemi původu. Přistěhovalec musí mít povolení k pobytu v Dánsku nejméně tři roky a občan Dánska zase musí prokázat, že má zajištěné bydlení a příjem včetně toho, že bude navíc schopen zajistit partnera. Je to tvrdé. Rasmussenova vláda také zpřísnila pravidla pro udílení azylu a snížila státní sociální pomoc uprchlíkům. Zcela něco opačného, než činí Kanada. Dánská proto uspěla tam, kde většina evropských vlád selhala. Imigrace a kriminalita se razantně snížila.

Své „pozitiva“ vymyslela i ČR pod diktandem EU. Dne 17. července 2015 ratifikovala Česká republika v tichosti a mimo reflektory medií tzv. „Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni“.  Oznámila to jen Rada Evropy jako hotovou věc. Naše vlastní vláda mlčí, jako zařezaná. Asi tuší, že žádný jásot poddaných nemůže v tomto případě očekávat. Celá tahle „Úmluva“ je totiž dalším Mnichovem evropských elit, konec s ideou myšlence národního státu. Část preambule smlouvy: „Níže podepsané členské státy Rady Evropy přihlížejíce k tomu, že: …usídlování cizinců na území jiných států je dnes trvalým rysem evropských společností,… jsouce přesvědčeny o nutnosti posilovat jejich začlenění do místního společenství, zejména rozšiřováním možností jejich účasti na místních veřejných záležitostech….“

Další perly následují. Za nejnebezpečnější lze podle mého považovat článek 6, zakládající právo cizinců volit a být volen do místních samospráv. Představte si modelový příklad: Tak třeba v obci Modlany u Teplic vyroste (na soukromém a řádně odkoupeném pozemku) satelitní městečko s čistě arabským, muslimským obyvatelstvem. Noví obyvatelé si přivedou své nejbližší příbuzné, tak do padesáti osob na jednu přihlášenou rodinu, a záhy může požádat o trvalý pobyt v obci přes tisíc nových rezidentů. Nebude jediný právní důvod jim nevyhovět. Vzápětí postaví tito noví obyvatelé svoji vlastní kandidátku do obecních voleb. Díky početní převaze a disciplinovanosti komunity jejich strana, můžeme ji nazvat třeba „Islám Teplicku“,  nebo „Šarija pro Modlany“ slavně zvítězí…Kubera peskuje pejskaře, že nesbírají po svých miláčcích hovínka, aneb: Je lepší muslimské právo šaria či olašské právo čorky…?

Inu, nezvali jsme vás, ale když už tady jste, kolik chcete, abyste se vrátili odkud jste přišli, byť víme, že peníze vezmete, ale stejně se zase k nám vrátíte; byť se Serge Boreta Bokwanga nemýlí... Slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boreta Bokwanga…

Je už zrada křesťanské tradice Evropy dokonána…?

Je opravdu islám jen trochu jiná cesta k Bohu, že by zkrátka zkratka? Slyšel jsem a šel do kolen, po přečtení textu Daniela Hermana i do mdlob…

Co je rentgen klíční kosti a prohlídka genitálií proti prověrce běžence Voskovce senátorem Josepfem McCarthym, zda není komunista…?

Izraelské osudy - Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu?  Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu? Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Kdepak asi skončí Velká Británie, dnes varovný příklad světové demokracie? Podle  ankety z 12. června 2019 by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. Jak to tedy bylo? Výbuch v Hirošimě byl rovnocenný asi 13 kilotunám TNT (54 TJ). Podle největších odhadů účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70 000 lidí.

Trump „honí několik zajíců“; na Floridě zahájil volební kampaň za své druhé zvolení, poslal tisíce vojáků na Blízký východ proti Íránu a souhlasil, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD ale trvá

Trump „honí několik zajíců“; na Floridě zahájil volební kampaň za své druhé zvolení, poslal tisíce vojáků na Blízký východ proti Íránu a souhlasil, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD ale trvá

Donald Trump si vzal velké sousto; „honí několik zajíců“ najednou; na Floridě zahájil kampaň za své druhé zvolení do Bílého domu. Navíc poslal tisíce vojáků na Blízký východ v kampani proti Íránu a „na žádost demokratů“ souhlasil v Kongresu, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na 5,7 miliardách USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

O čem je Milion chvilek pro demokracii; žádá demisi Babiše, demokraticky zvoleného. Požádá Minář o prošetření podvodů v privatizačních kauzách za desítky miliard Kč v oslavovaných 30 letech...? Babiš dostal jen 52 milionů na Čapí hnízdo

O čem je Milion chvilek pro demokracii; žádá demisi Babiše, demokraticky zvoleného. Požádá Minář o prošetření podvodů v privatizačních kauzách za desítky miliard Kč v oslavovaných 30 letech...? Babiš dostal jen 52 milionů na Čapí hnízdo

„Když se bude připomínat na Letné třicet let svobody, jistě se připomenou i privatizační podvody za toto období. Jinak by se celé protestování Milionu chvilek pro demokracii změnilo jen ve frašku a šaškárnu,“ řekli mi přítel, co se vyzná, navíc je vzdělaný na rozdíl ode mě…

Poslední domácí zprávy

Máme fašistický senát

Máme fašistický senát

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. A já sám tomu uvěřil, lépe řečeno jsem si tuhle skutečnost poprvé uvědomil ve středu minulého týdne, kdy...