• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska
Počet návštěv: 2603

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska...

12. Duben, 2015 – 22:56

Včera jsem na stránkách objevil blog: “Lži pana Olšera anebo jen úmysl?“ Marně se při snaze napsat titulek objevuje: Nepoužívejte vulgarismy. Opomenu gramatické chyby v textu pana Martina Kavky, nejde přece o Franze Kafku, jde mi jen o princip, jak má někdy někdo na někoho různý vulgární metr a jiným to nevadí. A to se nejedná jen o rozhodčí ve fotbale. Asi mám na vulgarismy jiný názor. Musím se proto obhájit sám… Je rozdíl, říkat veřejně názor dle Voltaira a jen neomaleně veřejně lhát…

Citace: „Pan Olšer dává za vinu USA, potažmo Velké Británii bombardování Drážďan, Prahy, Plzně. Má pravdu, k bombardování těchto měst opravdu došlo ze strany západních Spojenců. Co pan Olšer již neřekne je skutečnost, že k bombardování Drážďan došlo díky žádosti ze strany Sovětského svazu, které mělo usnadnit sovětskou ofenzívu a zabránit přeskupování německých vojsk díky zničení strategického dopravního uzlu, jimž Drážďany právě byly….“ http://martinkavka.blog.idnes.cz/c/457792/lzi-pana-olsera-anebo-jen-umysl.html

Nemá smysl se vyjadřovat k dalším demagogickým faktům, jakože Spojenci byli unaveni po několika měsících od zahájení tzv. druhé fronty, na rozdíl od Rudoarmějců, kteří šli čtyři roy od zákopu k zákopu od Stalingradu a Kursku,  že v polovině února 1945 nikdo nevěděl, kdy válka skončí…. Faktem však je, že v tomto období bylo Německo na ručník; už v Jaltě se vědělo, jak válka dopadne, a proto se mocnosti rozhodli uspořádat svět dle svého uvážení. Ne, že nikdo v té době netušil, že válka skončí za pár dnů, postřeh pana Kavky. Prý vzhledem k síle nacistické armády, ještě počátkem roku 1945 na území Protektorátu bylo cca 1 mil. nacistických vojáků, se Spojenci domnívali, že válka potrvá ještě několik měsíců. Proto Hitler tvořil oddíly z dětí, jelikož dospělí už byli dávno po smrti. Že válka skončila za pár dní, víme dnes, po jejím skončení… Zatracení šéfové „velké trojky“; tak si vymýšlet, kdo osvobodí Prahu, když US Army musela zůstat v Plzni…?

A zde bych chtěl připomenout a zopakovat věci, o nichž jsem již psal, ale k panu Kavkovi se jistě jen nedopatřením zatím nedostaly, že začátkem února 1945 na druhé konferenci “velké trojky” - amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, britského premiéra Winstona Churchilla a sovětského vůdce Josefa Stalina, jež proběhla v únoru 1945 v Jaltě na Krymu, v paláci Livadia, byly upřesněny návrhy na poválečné uspořádání světa. Setkání, které se neslo v duchu výrazných sovětských úspěchů na poli válečném, vedlo k dohodě o společném vojenském postupu, včetně stanovení přibližné čáry dotyku armád při konečné porážce Německa. Díky Stalinově vstřícnosti projevené v souhlasu zahájení více ofenzív na východní frontě (čímž by výrazně odlehčil Britům a Američanům na frontě západní) dosáhl Sovětský svaz mnohých politických ústupků stran USA a Britů např. v otázce polských hranic.

article_photo

Praha 1945…

Tehdy požadoval šéf sovětského generálního štábu Alexej Antonov, aby spojenci zničili dopravní uzly Berlín a Lipsko. Churchill se však zřejmě obával, že by Hitler se svým štábem mohl v tomto případě uprchnout na jih, například do Drážďan. Tedy Sověti nepožadovali bombardovat Drážďany, jak píše pan velevzdělaný historik Kavka, nýbrž Berlín a Lipsko. Přesto byl osud saské metropole zpečetěn. Veřejnoprávní ČT24 mj. uvedla; operaci řídil vrchní velitel britského bombardovacího letectva Sir Arthur Harris, který prosazoval názor, že je nutné rozšířit celoplošné nálety i proti civilnímu obyvatelstvu. Na podzim 1944 se tento “řezník”, jak se mu často říkalo, pochlubil, že z 60 důležitých německých měst jich bylo 45 zničeno. Proč Poláci tolik milují Spojené státy a povídání s jejich vojáky z konvoje US Army…?

“Útok na Drážďany považovali v té době za nezbytný daleko důležitější lidé než já,” bránil se Harris po válce, když byl kritizován. ”Harris neudělal nic víc, než že přispěl k bezpodmínečné kapitulaci Německa. Koncepce zkázy měst byla ostatně německou koncepcí, která byla velmi účinně uplatněna na Coventry,” hájí britského velitele Paul Oestreicher, bývalý představený katedrály v Coventry. Je historickou skutečností, že devastaci Drážďan předcházelo německé letecké zpustošení Guerniky již roku 1937, Varšavy, Rotterdamu, Coventry, Bělehradu nebo Stalingradu.

Harris upadl po válce u Churchilla v nemilost a teprve na začátku 90. let se mu dostalo opožděného uznání, když mu byl v Londýně přes protesty z Drážďan odhalen pomník. Obyvatelé saského města to britskému královskému dvoru nezapomněli. Když v říjnu 1992 přijela do Drážďan královna Alžběta II., házeli po ní demonstranti vejce. Mnozí obyvatelé Drážďan britského maršála dodnes nenávidí. “Němci byli po válce právem označeni za válečné zločince. Jedním z nich byl však i Harris,” říká Hans-Joachim Freiershausen, kterému bylo v době náletu 14 let a patřil k organizaci Hitlerjugend. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/5456-bombardovani-drazdan-jen-tezko-lze-utok-hodnotit-bez-emoci/

Jak se to všechno tragické seběhlo? V době, kdy si 2. světová válka vyžádala v Sovětském svazu již skoro 27 milionů obětí, začaly v noci z 13. na 14. února 1945 nejkontroverznější a nejzbytečnější smrtící nálety této války, které zastínily i bombardování a totální zničení Hirošimy a Nagasaki. v únoru jsme si připomněli zahájení Spojeneckého bombardování zápalnými bombami německého města Drážďan, které bylo městem velkých uměleckých děl a sanitárním městem, silně přelidněné uprchlíky; válka byla prakticky u konce; scházely tři měsíce… https://www.email.cz/download/i/1mtp1jcNAAgPjion66Yj-IBCthQcDtOZ_AE2XZ61ncYQRXyCvtJ1QHcK-UwDFoVYviIRZCo/Pravda_o_spojeneckem_bombardovani_uzemi_CSR_v_roce_1945.pdf

article_photo

V noci na 14. února britské bombardéry Lancaster svrhly na saskou metropoli ve dvou vlnách 2600 tun zápalných a trhavých pum a nazítří dílo zkázy dokonalo 311 amerických bombardérů B-17. Na ploše 15 čtverečních kilometrů zbyly ze “saské Florencie” jen zříceniny, v nichž zahynulo 25 až 35 tisíc lidí. Už nikdy se nedozvíme přesný počet obětí, protože situace ve městě byla tehdy zcela nepřehledná - kromě půl milionu stálých obyvatel tam byly statisíce anonymních uprchlíků z východních území, především ze Slezska, a lidí nasazených na nucené práce. http://olser.cz/10534/drazdany-nejzbytecnejsi-smrtici-nalety-nejen-2-svetove-války.

Město hořelo tři dny a tři noci. Obě první vlny trvaly necelou hodinu a bylo při nich zničeno přes 10 tisíc objektů, včetně takových architektonických skvostů, jako byl Zwinger, Opera, královský zámek a chrám Panny Marie. Zasažena byla i zoologická zahrada, z níž se zvířata v panice rozprchla na všechny strany. Drážďany byly od roku 1939 do konce roku 1944 ušetřeny náletů, jelikož šlo o kulturní centrum, „Benátky Německa“. Ve městě nebyly skoro žádné továrny. V únoru 1945, v době zběsilého bombardování, byly ve městě většinou jen uprchlíci; ženy, děti a ranění, ustupující z východu v pokusu uniknout před postupující Rudou armádou. Nikdo proto přesně neví, kolik lidí v Drážďanech v době bombardování bylo. Ale oficiálně činil počet obyvatel tohoto města, ovšem, než začal hromadný příliv uprchlíků, 350 tisíc… Avšak s přílivem utečenců se tento počet zvýšil až na milion…  The True Atrocity of the Fire Bombing of the German City of Dresden (Full Version)

Únorové bombardování Prahy je navíc označováno jako tragický omyl; piloti si prý spletli Prahu s Drážďany. Ne náhodou tento čin proto mnozí považují za zločin, který nesnese žádnou omluvu. Pan Kavka však ví své… “Praha v té době byla bombardována omylem. Bohužel, v té době neexistovaly přesné navigační přístroje a piloti se mnohdy museli spoléhat na svoji intuici. Můžeme litovat obětí, ale dávat to za vinu Američanům?“ Konec citace. Kdy ne Američanům, komu asi? Vymlouvat se na navigační přístroje, je trapas, když si představíme architektonické symboly Prahy a Drážďan… Za jasného počasí totiž padaly bomby na místa, kde nebyla žádná vojenská technika ani žádný průmysl důležitý pro skomírající nacistickou armádu.

Znovu začaly bomby padat na Prahu 25. března 1945. Bylo to za měsíc už podruhé – a lidé po minulé zkušenosti věděli, že Američané bombardují plošně. Americká vojska však Prahu a další města bombami zasáhla i v čase, kdy bylo jasné, že se válka chýlí ke konci a fašistické Německo bude poraženo. Byla likvidace českých průmyslových a chemických podniků, či důležitých dopravních uzlů byla záměrem nebo omylem? Skutečný důvod? Američané chtěli zničit budoucí konkurenci, která se mohla dostat do rukou Sovětům. Bylo to pro mě náročné, prostudovat městské kroniky, historické eseje a dějiny osvobozování Československa.

article_photo

Že to bylo včera 70 roků od chvíle, kdy Brno bombardovala Rudá armáda? To je fakt, ale ta nejhorší katastrofa potkala Brno od léta 1944, kdy se nad územím protektorátu „Böhmen und Mähren“ začaly pravidelně objevovat americká stíhací a bitevní letadla. Nad Moravou a Slezskem to byly především letouny P-51 Mustang a dvoutrupé P-38 Lightning 15. americké letecké armády, které sledovaly provoz na železničních tratích a sváděly „boj o koleje“. Zatím sice jen jako doprovod bombardovacích svazů, které příležitostně ničily i cíle na železnici. Od 22. února 1945 byly tyto nálety prováděny již „oficiálně“ a systematicky v rámci operace „CLARION“. Jejím cílem bylo rozvrácení německé dopravní sítě. USAAF, která měla svoji základnu na jihu Itálie, „navštívila“ Brno celkem čtyřikrát, koncem srpna, v říjnu, listopadu i prosinci 1944. Z historického hlediska velmi krátká doba více než čtyř měsíců však dokázala v Brně způsobit takovou zkázu, na kterou nedokázali pamětníci zapomenout ani po 70 letech.

Desítky obětí a nemenší počet raněných osob, stejně jako stovky poškozených nebo zcela zničených budov, bylo opravdu smutnou podívanou. Nejčernějším dnem pro Brno se bezesporu stal 20. listopad a v pořadí třetí nálet amerických bombardérů. Konečná bilance byla opravdu hrozivá. Je zvláštní, ani pan Kavka se o tom nezmínil, že si nejhrozivější 20. listopad 1944 nikdo nepřipomíná, jako duben o rok později, kdy Brno bombardovali Sověti… Jako ve fotbale; jedni mohou kopat penaltu, druzí ne, faul nefaul, ale když rozhodčí chce…?

Pan Kavka tvrdí o Koreji, že tamní válku rozpoutal SSSR. Také názor. A fakta? Po konsolidaci vztahů s Japonci po 2. světové válce si USA uvědomily, že pokud chtějí být i nadále světová velmoc, musí zastavit pronikání komunismu a postavit se mu čelem. Východní Asie se tak stala rozhodujícím místem střetu dvou světových ideologií. Tzv. Dullesova pyramidová teze, že padne-li za oběť komunistického tažení další země, vyvolá to lavinovou reakci, jejíž konec by měl pro světovou stabilitu nedozírné následky. Nastínil ji jeden z vysoce postavených státníků v USA. Prohlášení CIA se týkalo ochrany jihu Koreje, který se tak stal akutním ohniskem boje proti komunismu. Hranicemi nově vzniklých území měla být 38. rovnoběžka, která dělila Severní Koreu, výspu stalinistického režimu, a Jižní Koreu, vychovávanou západně orientovanými státy.

Důvod rozdělení byl prostý; zatímco jižní část Koreje byla zbavena fašistických armád spojeneckými jednotkami, jejich severní soused byl osvobozen Rudou armádou a čínskými polovojenskými jednotkami. Smyslem války bylo sjednocení Koreje, v nekomunistický poloostrov. Z iniciativy Sovětských vůdců ale došlo po třech letech krvavých bojů naštěstí k několika mírovým schůzkám znepřátelených stran – Severní a Jižní Koreje. Z nich vzešla 27. června 1953 dohoda o příměří, byl z toho však jen smír, nikoliv mír, který ve své křehkosti trval až do těchto dnů, než ho Kim zrušil na protest proti sankcím OSN. A válečné ztráty bojů, které k ničemu nevedly, protože sever zůstal komunistický a jih proamerický; USA přišly o více než 50 tisíc vojáků, Jižní Korea o 1 250 000, Severní Korea ztratila na 500 tisíc bojovníků, Čína  900 tisíc a OSN skoro o tři tisíce; celkem padlo přes 2,7 milionů vojáků. SSSR rovněž přiznal ztrátu 120 pilotů…

article_photo

Vietnam… Snímek Břetislav Olšer

Motto: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali.“ Albert Einstein…  Severoatlantická smlouva byla podepsána 4. dubna 1949, teprve 14. května 1955 vznikla Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci - Varšavská smlouva. Kterápak z nich byla asi obranná, a která asi útočná…? Jelikož NATO, pokud někde útočilo, tak pouze proto, “aby zachránilo lidské životy a ukončilo humanitární krize”. Třeba humanitárním bombardováním bývalé Jugoslávie v roce 1999…

article_photo

U Zdi nářků v Jeruzalémě… Snímek Břetislav Olšer

Pan Martin Kavka, naštěstí ne Franz Kafka, se mírně mýlí, když se domnívá, že nenávidím Spojené státy. Je to jen zdání člověka, který o mně skoro nic neví. Kritizuji v USA jen politické špičky, které mohou za vraždění a mučení, jinak mám v USA spousty přátel, s mnohými jsem se setkal i nedávno při své návštěvě New Yorku. Naopak, držím této zemi palce, žádný milující otec nehýčká svého potomka, ale je na něj přísný, aby z něho byl jednou schopný člověk. A to platí o mně i Spojených státech. Kdyby pan Kavka četl mé texty, mnohokrát jsem o těchto mých vztazích psal. Také o Izraeli, o němž jsem vydal několik románů a cestopisů.

Létám do židovského státu často, mám v něm spoustu přátel, přestože nejsem Žid, ale valašský křtěný katolík, a společně víme, že bez USA by Izrael už dávno neexistoval. Proto by měl pan Kavka dvakrát měřit, než začne jednou řešit… Podle pana Kavky mám asi jiný hodnotový metr. Asi má pravdu; můj hodnotový metr se změnil v 50. letech, kdy mého tátu jako učitele fyziky a chemie na venkovské škole vyhodili z místa na hodinu k lopatě. Důvod? Byl praktikující katolík a nechtěl něco podepsat a někam vstoupit…

Inu, ve dvanáct se tak ze mě stal definitivní antikomunista; děti našeho otce dostaly zákaz studia na vysokých školách a já si kádrový profil vylepšoval fáráním do hlubin OKD. Proto mám mezery ve vzdělání a jsem rád, když mě pan Kavka, byť bych byl vděčnější za pana Kafku, poučí… Je NATO na to, aby zachraňovalo lidské životy a bránilo svět před humanitárními krizemi?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Toto-v-minulosti-provedly-USA-a-Britanie-A-Rusko-dnes-za-podobne-veci-celi-sankcim-Spisovatel-Olser-predklada-historicka-fakta-370368

Předváděčku veletrhu zbraní zahájily bomby „Little Boy“ a “Fat Man”

Bushova slova v Muzeu holocaustu

Mlčíme, nevidíme, neslyšíme … krédo českých médií se nemění…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Před týdnem tedy 19.1.2022 jsem napsal krátkou napůl odlehčenou glosu pod názvem Lahůdková pokerová hra, ve které jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u svých hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani v pravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě.

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Zatímco současná zahraničně politická publicistika zcela nepochybně žije úvahami západní mediálně politické propagandy o brzké okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, druhá část se soustřeďuje na vývoj a realitu možného prosazování či neprosazování politiky Green Dealu, část publicistiky se věnuje sice menšinového, ale o to agresivnějšího menšinového hnutí antiwaxerů, jako průvodního znaku poněkud dlouhého období covidové pandemie. Pod hesly o svobodě je toto hnutí namířeno proti většině společnosti, která bere zdravotní opatření za potřebná a chce většině vnutit svůj úhel pohledu. U nás se tohoto úkolu ujala SPD, v Rakousku Svobodní či vedle v Německu AFD.

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často hlasuju pro ruzne pitomosti, to už je v Praze taky zvyk.

Poslední domácí zprávy

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často...

Vrána k vráně sedá…

Vrána k vráně sedá…

Je několik evropských vlád, charakteristických zběsilou protiruskou nenávistí a podobně zběsilým příklonem k německému fašismu či dokonce...