• Pátek, 03. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Radomír

Výzva poslancům a senátorům ve věci jednání o změně ústavy
Počet návštěv: 2547

Výzva poslancům a senátorům ve věci jednání o změně ústavy

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, v Poslanecké sněmovně probíhá v současné době proces schvalování změny Ústavy v ustanovení čl. 43, která by umožnila vládě vydat souhlas s pohybem cizích vojenských jednotek na našem území a nad ním bez projednání v Parlamentu České republiky.

Vyzývám vás všechny, komu není lhostejný osud naší země, komu zůstal zachován pocit vlastnectví a kdo nezaprodal své svědomí cizím silám, abyste odmítli tento návrh jako pokus o narušení suverenity našeho státu. Jistě jsou vám známy případy, kdy vojenské síly jednoho státu na území jiného státu v mírové době (!) narušily jeho bezpečnost či vnitřní pořádek a v důsledku jejich neodpovědného konání došlo ke škodám na majetku, zranění či dokonce usmrcení nevinných lidí.

Po neblahých zkušenostech z období nacistické okupace v letech 1939-1945 a vpádu armád Varšavské smlouvy v r. 1968 (tentokrát na pozvání českých zrádců), nepokoušejme do třetice osud a dějiny tím, že opět umožníme (my sami a dobrovolně) cizím armádám volný pohyb po našem státním území. Mohlo by to tak totiž zůstat na opět velmi dlouhou dobu a se všemi důsledky z toho plynoucími. Vytvoření vojenského Schengenského prostoru není v zájmu občanů České republiky. Svou zemi si umíme chránit sami a když nám v tom nebudou bránit zrádci typu poslankyně Černochové a jí podobných, dokážeme to i v budoucnosti.

Naším nepřítelem není Rusko ani Čína. Naším nepřítelem jsou ilegální migranti, byrokraté v Bruselu v čele s paranoidními Tusky, Junckery, Schulzi, Stoltenbergy a armádou jejich podřízených a úředníků a IV., tentokrát ekonomická Říše národa německého, která vysává naše hospodářství jako kolonii, a nyní opět zvedá hlavu.

Naše armáda má dva úkoly. Chránit státní hranice před narušiteli a nelegálními imigranty a bránit zemi před vnějším útokem, přičemž druhá varianta je podstatně méně pravděpodobná než ta první. A k ochraně svých hranic zde žádné cizí armády nepotřebujeme.

Proto vás všechny ještě jednou vyzývám: Zabraňte zrádcům učinit území naší vlasti rejdištěm cizích armád a věnujme své úsilí posílení naší vlastní armády. Neboť jak pravil jeden vojevůdce: Kdo se nestará o vlastní armádu, bude se brzy starat o cizí.

A to rozhodně nechceme.

Nové znění Ústavy pro posílení suverenity státu a proti vzniku „NATO-Schengenu“.

Článek 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných operacích mezinárodní organizace, které je Česká republika členem.
(3)
Parlament rozhoduje o návrhu vlády:
a) vyslat ozbrojené síly České republiky mimo území České republiky,
b) povolit dočasný pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky; tento pobyt nesmí překročit lhůtu 30 dní;
c) účastnit se plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
d) účastnit se mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to pouze se souhlasem přijímajícího státu,
e) umožnit průjezd ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,
f) o účasti o
zbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky. Délka cvičení nesmí překročit lhůtu 30 dnů.

(4) Vláda rozhoduje o účasti ozbrojených sil na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.                                           

(5) O rozhodnutí podle odstavce (4) informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu.

Občané, zeptejte se svého poslance a senátora, jak hlasoval v této věci!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

04.02.2017 10:01

Bilak, Indra a devadesátdevět pragováků druhé generace jsou zde opět v plné zrádcovské zbroji. Ty samé ulhané tlamy živící se kaviárem na úkor lidského utrpení a krve. Nemravný lidský odpad ponižující celý český národ před našimi současnými okupanty, kterými jsou americkou krvavou bestií vedené NATO. Vojenští stratégové tohoto zločinného, válečného útvaru nás definitivně oddělili od našeho jediného spojence v dobách válečného běsnění a hrůzy. Stalin - Džugašvili nebyl Rus, ale Gruzínec. Je možné, a jistě to bude v historicky blízké době objasněno, že území Ruska bylo cíleně vybráno jako vhodné pro sociální experiment, který vymysleli intelektuálové Marx a Engels. Čekali, co to s národy Ruska udělá. Byl to pokus na lidech. Nedopadl dobře, tak jako vše, co je řízeno odjinud, co je cizorodé. Desítky milionů lidí přišlo o život kvůli experimentu, který se definitivně nezdařil. Komu dnes klást větší vinu...? Těm, kdo si novou filozofii vymysleli, nebo těm, co na ni naletěli a připustili tak z vnějšku organizovanou zhoubu vlastního národa? Osobně si myslím, že noví Bilakové, Indrové a devětadevadesát pragováků ochotně podepíší pro český národ likvidační smlouvu s ďáblem, tentokrát v podání bestií z NATO. Budou nám vysvětlovat, jak dobře udělali. Kolikrát jsme již z té lidské stoky slyšeli, jak svou zradou pro naše blaho udělala co nejvíc! Vždy to byla neskutečná katastrofa. Kolaboranti neznají cestu do pekel, ani předpeklí. Ti už tam jsou a roznášejí zkázu na přikázání cizí moci, která je zcela ovládá. Poslušní psíci podílející se v průběhu dějin na vyvražďování vlastního národa, pokud jim to někdo přikáže. Pohrdám takovou sebrankou. Nesmí mi přejít přes práh. Vlastizrádce čeká jen jeden jediný trest. Jistě víme jaký. ...Mějte se hezky.


 
Mlčící většina je rukojmím menšin

Mlčící většina je rukojmím menšin

Až se jednou zase proti obyčejným lidem naplánuje nějaká další nová drahota, co se stane? Sejdou se političtí vůdci rozličných menšin a vše odsouhlasí. Že je to utopie? Ba ne, soudy v západní Evropě a v USA už demokracii obcházejí dnes.

 

Není sucho jako sucho – nebo ano?

Není sucho jako sucho – nebo ano?

V médiích čas od času zazní zvláštní pojem – „nejhorší sucho za posledních 500 let“. Nevím, kdo s tím přišel jako první, ale začíná se to v určitých novinářských, politických a zdá se i odborných kruzích ujímat jako výraz pro současný typ počasí (v užším slova smyslu po letošním březnovém a dubnovém suchu) i pro počasí za poslední léta (2014 – 2018) v širším slova smyslu. Považuji tuto rétoriku za velmi nebezpečnou, protože ve spojení s jinými tématy (green new deal, 5G sítě, koronavirus a ekonomická krize v důsledku „pandemie“) se jí stále dokola straší široké vrstvy obyvatelstva nejrůznějšími katastrofálními dopady. A člověk, který se bojí, je lépe manipulovatelný a s menším odporem přijímá nejrůznější opatření „pro jeho vlastní dobro“.

Poslední domácí zprávy

Bratři v triku (ODS).

Bratři v triku (ODS).

Proti pietním vzpomínkám nelze nic namítat zvláště, jedná-li se o tak významnou osobnost, jakou byla Milada Horáková. Nabízí se řada...