• Středa, 02. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Blanka

Opravdu za vše mohou komunisti???   Osvěžovač paměti zde!!!! Pak že nejsou církevní restituce krádež století!!!!
Počet návštěv: 7290

Opravdu za vše mohou komunisti??? Osvěžovač paměti zde!!!! Pak že nejsou církevní restituce krádež století!!!!

Oldřich Rambousek Článek od Oldřich Rambousek

Československé dějiny, Blažej Ráček-1948      Horoucí tužbou císaře Josefa II (1780-1790), bylo učinit své poddané bohatými a šťastnými. Měl dobré srdce, cítil s lidem, jehož potřeby znal a snímž se uměl dorozumět. Více než 20  milionů zlatých, jež zdědil po svém otci, daroval státu. Rozpustil švýcarskou gardu, pážata poslal do Teresiana studovat, omezil i jiná vydání, jichž vyžadovalo vydržování skvělého matčina dvora. Zrušil některé obory v blízkosti Vídně, sloužící loveckým zábavám a Práter, přístupný jen pánům, otevřel též obecnému lidu.

 Nejpronikavější změny provedl Josef v životě církevním. R.1781 vydal toleranční patent, kterým bylo dovoleno v jeho zemích vyznávat víru luterskou, kalvínskou a pravoslavnou. Ještě za života matčina uzrál v Josefovi záměr zrušit pokud možno všechny kláštěry. Císař chtel  především  p ř e v é s t   z n a č n é  c í r k e v n í   j m ě n í  d o  r u k o u  s v ě t s k ý ch  a omezit množství řeholního kléru . Úplně zrušil řehole , které neměly škol nebo nemocnic, předvším kurtyzány, karmelitány, františkánky nebo augustiánky. Jiným ztenčil počet klášterů. První, na který jeho ruka dopadla, byl kláštěr blah. Anežky Na Františku.

R.1782 přečetl komisař ulekaným pannám císařský rozkaz a poněvadž prosby nic nepomáhaly, rozešly se řeholnice ponejvíce ke svým příbuzným, kde žily ze skromné penze udělované jim z prodaných církevních statků. Kláštěrní pozemky, budovy a celá zařízení přišly do dražby.,z tohoto jediného kláštěra bylo nabídnuto ke koupi 500 obrazů, Z výtěžku byla pořízena "náboženská matice" neboli fond spravovaný od státu ve prospěch církve. V klášterních budovách jsou nyní umístěny dílny kolářské, porouchané kostely stojí prázdné. Týž osud stihl svatojírský a voršilský kláštěr na Hradčanech, jež byly proměněny v kasárny.

     Augustiánský kláštěr na Karlově byl upraven na chorobinec, kostel i kláštěr  hybernů na celní úřad, kostel a klášter dominikánek a u sv. Anny je skladištěm papíru, témuž účelu slouží chrámec Michala na St.Městě u zrušeného kláštera servitů. Na venkově zrušeny kláštery v Doksanech, na Sázavě, v Plasích, Chotěšově, Kutné Hoře, u sv. Jana pod Skalou a kartouza valdická, do níž r.1857 byli přestěhováni trestanci ze Špilberka. V klášteře zbraslavském byla zřízena první rafinerie na cukr v Čechách a z kláštera zlatokorunského textilní továrna. Na Moravě byl r. 1784 zrušen Velehrad, pak Hradisko u Olomouce, Louka, Zábrdovice, Ždár, Tišnov, klášter na Starém Brně, klášter na Vranově aj.

     Dále byly odsvěcovány, prodávány a bořeny chrámy a kaple, jež se zdály zbytečnými. Chrám sv.Mikuláše na Starém Městě koupila obec pražská za 1600 zl A po řadu let ho užívala za skaldiště pro městský archiv. Jiné kostely byly proměněny v soukromé byty, kovárny nebo prostě zbořeny. V Praze bylo zrušeno 37 kostelů a kaplí, v Kutné Hoře 7, na Moravě nejvíce v Kroměříži. Velké církevní zboží, jež prý na Moravě tvořilo až tři osminy půdy, bylo jistě znehodnoceno. Nabídka byla velká, kupců málo, prodávalo se tedy lacino a stát vzal nejednu budovu zadarmo. Vždyť do moravského fondu bylo svedno jen 10 milionů zlatých, do českých necelých 12. Takový fond nebo "náboženskou matici" měla každá korunní země.

     Císař zřídil z duchovních i světských osob " duchovní dvorskou komisi", jež dopodrobna upravovala četnými předpisy veřejné i soukromé pobožnosti. Byla dovolena jen dvě procesí, o Božím Těle a o prosebných dnech, leč bez velkých korouhví a bez hudby, též sochy svatých nesměly být v průvodu nošeny. Povinností farářů bylo  o h l a š o v a t  z  k a z a t e l e n  všechna vládní nařízení, poučovat lid o věcech hospodářských, též např. o léčení dobytčích nemocí.

     Císař ohradil své státy vysokými cly proti dovozu z ciziny. Cizí vína dal z hradních sklepů odnést do nemocnic a nosil šat zhotovený z obyčejné domácí látky. Nalezené cizí tovary, nápoje nebo látky, byly rozdány chudým nebo spáleny. Ztížen byl též  v ý v o z   s u r o v i n .,ty měly být zpracovány doma. Usilovně podporoval zakládání továren. Koncem 18.století mělo Brno 15 továren na jemné sukno. V Čechách se nejvíce povznášel Liberec. Byly stavěny silnice, např. z Brna do Jihlavy.......

     DOSLOV: Z čeho vlastně vychází prezident Zeman a jeho přítel kardinál Duka při tvrtzení, že to byli pouze komunisté, kteří konfiskovali  církevní majetek a omezovali činnost církví !? Komunisté, podobně jako císař Josef II, pouze pochopili, že církev se chová jako nenasytná pijavice a tak ji nastavili nepřekročitelné mantinely.

MK - RAM 

Oldřich Rambousek
Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
mam vás  na salámu

mam vás na salámu

27.03.2017 02:45

donašeči za komunismu radši mlčte


 
Francie je pod útokem muslimských imigrantů

Francie je pod útokem muslimských imigrantů

Již nyní je pode mého evidentní, že Francie je napadena islámem a je pod útokem muslimských imigrantů. Jen necelá polovina Francouzů v novém průzkumu agentury Ifop po vraždě učitele Samuela Patyho muslimským azylantem věří sluníčkářskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, že zatočí s terorismem tak, jak slibuje. Celých 87 procent oslovených se obává, že jsou sekulární základy republiky v nebezpečí. A téměř osm desetin oslovených míní, že radikální islamismus vyhlásil Francii válku. Situace ve Francii je možná ale už tak daleko, že s nenávistný islámem nebude moci už nic dělat…

Poslední domácí zprávy

Takže lapidárně

Takže lapidárně

Andrej Babiš skvělým způsoben rozložil politickou scénu. Jeho slevu na dani příjmu ocení 4,2 miliónů zaměstnanců, i tí, kteří na tom budou...