• Úterý, 25. červen 2019
  • Svátek má Rukojmí Ivan

Opravdu za vše mohou komunisti???   Osvěžovač paměti zde!!!! Pak že nejsou církevní restituce krádež století!!!!
Počet návštěv: 6606

Opravdu za vše mohou komunisti??? Osvěžovač paměti zde!!!! Pak že nejsou církevní restituce krádež století!!!!

Oldřich Rambousek Článek od Oldřich Rambousek

Československé dějiny, Blažej Ráček-1948      Horoucí tužbou císaře Josefa II (1780-1790), bylo učinit své poddané bohatými a šťastnými. Měl dobré srdce, cítil s lidem, jehož potřeby znal a snímž se uměl dorozumět. Více než 20  milionů zlatých, jež zdědil po svém otci, daroval státu. Rozpustil švýcarskou gardu, pážata poslal do Teresiana studovat, omezil i jiná vydání, jichž vyžadovalo vydržování skvělého matčina dvora. Zrušil některé obory v blízkosti Vídně, sloužící loveckým zábavám a Práter, přístupný jen pánům, otevřel též obecnému lidu.

 Nejpronikavější změny provedl Josef v životě církevním. R.1781 vydal toleranční patent, kterým bylo dovoleno v jeho zemích vyznávat víru luterskou, kalvínskou a pravoslavnou. Ještě za života matčina uzrál v Josefovi záměr zrušit pokud možno všechny kláštěry. Císař chtel  především  p ř e v é s t   z n a č n é  c í r k e v n í   j m ě n í  d o  r u k o u  s v ě t s k ý ch  a omezit množství řeholního kléru . Úplně zrušil řehole , které neměly škol nebo nemocnic, předvším kurtyzány, karmelitány, františkánky nebo augustiánky. Jiným ztenčil počet klášterů. První, na který jeho ruka dopadla, byl kláštěr blah. Anežky Na Františku.

R.1782 přečetl komisař ulekaným pannám císařský rozkaz a poněvadž prosby nic nepomáhaly, rozešly se řeholnice ponejvíce ke svým příbuzným, kde žily ze skromné penze udělované jim z prodaných církevních statků. Kláštěrní pozemky, budovy a celá zařízení přišly do dražby.,z tohoto jediného kláštěra bylo nabídnuto ke koupi 500 obrazů, Z výtěžku byla pořízena "náboženská matice" neboli fond spravovaný od státu ve prospěch církve. V klášterních budovách jsou nyní umístěny dílny kolářské, porouchané kostely stojí prázdné. Týž osud stihl svatojírský a voršilský kláštěr na Hradčanech, jež byly proměněny v kasárny.

     Augustiánský kláštěr na Karlově byl upraven na chorobinec, kostel i kláštěr  hybernů na celní úřad, kostel a klášter dominikánek a u sv. Anny je skladištěm papíru, témuž účelu slouží chrámec Michala na St.Městě u zrušeného kláštera servitů. Na venkově zrušeny kláštery v Doksanech, na Sázavě, v Plasích, Chotěšově, Kutné Hoře, u sv. Jana pod Skalou a kartouza valdická, do níž r.1857 byli přestěhováni trestanci ze Špilberka. V klášteře zbraslavském byla zřízena první rafinerie na cukr v Čechách a z kláštera zlatokorunského textilní továrna. Na Moravě byl r. 1784 zrušen Velehrad, pak Hradisko u Olomouce, Louka, Zábrdovice, Ždár, Tišnov, klášter na Starém Brně, klášter na Vranově aj.

     Dále byly odsvěcovány, prodávány a bořeny chrámy a kaple, jež se zdály zbytečnými. Chrám sv.Mikuláše na Starém Městě koupila obec pražská za 1600 zl A po řadu let ho užívala za skaldiště pro městský archiv. Jiné kostely byly proměněny v soukromé byty, kovárny nebo prostě zbořeny. V Praze bylo zrušeno 37 kostelů a kaplí, v Kutné Hoře 7, na Moravě nejvíce v Kroměříži. Velké církevní zboží, jež prý na Moravě tvořilo až tři osminy půdy, bylo jistě znehodnoceno. Nabídka byla velká, kupců málo, prodávalo se tedy lacino a stát vzal nejednu budovu zadarmo. Vždyť do moravského fondu bylo svedno jen 10 milionů zlatých, do českých necelých 12. Takový fond nebo "náboženskou matici" měla každá korunní země.

     Císař zřídil z duchovních i světských osob " duchovní dvorskou komisi", jež dopodrobna upravovala četnými předpisy veřejné i soukromé pobožnosti. Byla dovolena jen dvě procesí, o Božím Těle a o prosebných dnech, leč bez velkých korouhví a bez hudby, též sochy svatých nesměly být v průvodu nošeny. Povinností farářů bylo  o h l a š o v a t  z  k a z a t e l e n  všechna vládní nařízení, poučovat lid o věcech hospodářských, též např. o léčení dobytčích nemocí.

     Císař ohradil své státy vysokými cly proti dovozu z ciziny. Cizí vína dal z hradních sklepů odnést do nemocnic a nosil šat zhotovený z obyčejné domácí látky. Nalezené cizí tovary, nápoje nebo látky, byly rozdány chudým nebo spáleny. Ztížen byl též  v ý v o z   s u r o v i n .,ty měly být zpracovány doma. Usilovně podporoval zakládání továren. Koncem 18.století mělo Brno 15 továren na jemné sukno. V Čechách se nejvíce povznášel Liberec. Byly stavěny silnice, např. z Brna do Jihlavy.......

     DOSLOV: Z čeho vlastně vychází prezident Zeman a jeho přítel kardinál Duka při tvrtzení, že to byli pouze komunisté, kteří konfiskovali  církevní majetek a omezovali činnost církví !? Komunisté, podobně jako císař Josef II, pouze pochopili, že církev se chová jako nenasytná pijavice a tak ji nastavili nepřekročitelné mantinely.

MK - RAM 

Oldřich Rambousek
Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
mam vás  na salámu

mam vás na salámu

27.03.2017 02:45

donašeči za komunismu radši mlčte


 
V pravěké politické minulosti zakladatel TOP 09 Karel Schwarzenberg dnes chce, aby stranu opět vedl aristokrat; jen se neví, jestli to nebude další „šlofíkový“ šlechtic Tomáš Spáč II.

V pravěké politické minulosti zakladatel TOP 09 Karel Schwarzenberg dnes chce, aby stranu opět vedl aristokrat; jen se neví, jestli to nebude další „šlofíkový“ šlechtic Tomáš Spáč II.

Táhne mu na 82 let, v uplynulých měsících prodělal zápal plic, pak byl v nemocnici kvůli problémům se srdcem. A zrovna teď si Karel Schwarzenberg připomíná deset let od doby, kdy s Miroslavem Kalouskem založil TOP 09. Ve Výzvě Seznamu mluví o demonstracích, kondici TOP 09 i svém zdravotním stavu.

Jsem unavený z Milionů šašků, nechtěl jsem už ani psát o Andhropoidu; synonymu umučených  obyvatel Lidic a Ležáků: Nejstarší oběti z Lidic bylo 84, nejmladšímu 14 let, resp. Ležáky a zastřelení všech 33 lidí starších 15 let

Jsem unavený z Milionů šašků, nechtěl jsem už ani psát o Andhropoidu; synonymu umučených obyvatel Lidic a Ležáků: Nejstarší oběti z Lidic bylo 84, nejmladšímu 14 let, resp. Ležáky a zastřelení všech 33 lidí starších 15 let

To, že jsem zase prožíval ty zbytečné a nelidské masakry vlastně způsobila Mgr. Martina Lehmannová, co je od 1. dubna 2017 je ředitelkou Památníku Lidice a předsedkyně Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM. Byla též u toho, když 24. června 2019 uplynulo 77 let od vypálení a vyhlazení osady Ležáky.

Géniové mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat mají definitivně jasno: za katastrofu malajsijského letounu na lince MH17, při níž v roce 2014 zahynulo na východě Ukrajiny 298 lidí, může opět a jen Rusko

Géniové mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat mají definitivně jasno: za katastrofu malajsijského letounu na lince MH17, při níž v roce 2014 zahynulo na východě Ukrajiny 298 lidí, může opět a jen Rusko

Mezinárodní tým vyšetřovatelských šašků složený z nizozemských, belgických, australských a ukrajinských údajných expertů už 24. května 2018 v nizozemském městě Bunnik znovu po čtyřech letech prezentoval jen předběžné výsledky vyšetřování tragického pádu malajsijského letadla Boeing 777, v jehož troskách zahynulo 298 lidí. Důkazy žádné, nicméně Rusko je viníkem

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu?  Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu? Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Kdepak asi skončí Velká Británie, dnes varovný příklad světové demokracie? Podle ankety z 12. června 2019 by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Poslední domácí zprávy