• Čtvrtek, 01. říjen 2020
  • Svátek má Rukojmí Igor

Když Evropa stárne, vymírá a je třeba rodičky a pracovní síla, aneb Křesťanů ubývá, proto chceme přesvědčit muslimy ke konvertování?
Počet návštěv: 3400

Když Evropa stárne, vymírá a je třeba rodičky a pracovní síly, aneb Křesťanů ubývá, proto chceme přesvědčit muslimy ke konvertování?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Jde to s evropskou křesťanskou tradicí z kopce. V Boha v Česku věří necelá čtvrtina lidí, pouze desetina lidí se pravidelně modlí a navštěvuje kostel. Uvedl průzkum Střediska analýz a empirických výzkumů (SANEP). Papež František je hlava pomazaná a ví, co se děje, proto vyzval všechny farnosti, aby si vzaly do péče rodiny běženců.

Papež František je hlava pomazaná a ví, co se děje, proto vyzval všechny farnosti, aby si vzaly do péče rodiny běženců. Je to nade vše pochybnosti šlechetný čin; Bůh přece dal do vínku kněžím chudobu, hanbu a pokoru... Proti církevním restitucím se proto v anketě postavily přes dvě třetiny dotázaných. Je to zlé, že patříme mezi ateistické a sekularizované země?

Je to špatné, že nedodržujeme Desatero a stáváme se konzumní společností, pro kterou je morálka, etika a slušné chování jen přežitek? Podle posledního sčítání lidu se v Česku hlásí přes 2,7 milionu lidí ke katolické církvi. Je to ale povzbudivé, když přímo šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek upozorňuje, že jeho strana se svojí současnou politikou snaží otevírat i lidem, kteří tradiční křesťanské hodnoty nevyznávají. OK. Aby nezanikl český národ, pomůžou nám tisíce muslimských rodiček…?

Chrámová hora a Západní zeď v Jeruzalémě...  Foto: Břetislav Olšer

Chrámová hora a Západní zeď v Jeruzalémě...

Ovšem on jde ještě dál; chce zkrátka vypustit z názvu své strany slovo „křesťanská“… a to už je alarmující. Pro všechny evropské nemuslimy. V co, anebo čemu věří pan Bělobrádek? Nebudu raději hádat, ani jmenovat. Pouze jedna třetina voličů katolické KDU-ČSL jsou praktikující katolíci. Jak asi  bude vypadat DU-ČSL…? Co by na to hluboce věřící Josef Lux? To by nenapadlo ani submisivního přeběhlíka ThDr. Josefa Plojhara. Jde o politickou stranu pro věřící nebo o stranu pro co nejvíc voličů?

Česko je malá zemička, která toho zase nemá šanci tolik globálně ovlivnit, ale varovný je fakt, že v 57 zemích světa zahrnutých do průzkumu agentury WIN-Gallup International bylo aktivních věřících křesťanů v průměru 59 procent, což je pokles o devět procentních bodů proti roku 2005. Za stejnou dobu vzrostl počet lidí, kteří jsou přesvědčenými ateisty, v celém světě ze čtyř na sedm procent. Proto je třeba ubytovat běžence na farnostech a snažit se je láskou k Bohu nalákat ke křesťanství...

Jak se to dělá? V berlínském kostele se včera nechaly pokřtít stovky muslimských migrantů z Íránu a Afghánistánu, uvedl v pondělí britský server Daily Mail. Je mezi nimi i Alí Zonubí, který dostal jméno Martin. Po bohoslužbě se pastor Gottfried Martens zeptal běžence: „Vzdáš se Satana a jeho zlých skutků?“ Íránský tesař ze Šírázu souhlasil a ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého byl pokřtěn na Martina.... https://www.youtube.com/watch?v=QDjFfgQbpiQ

Největší nárůst počtu ateistů byl zaznamenán ve Francii, v níž se není ani čemu divit. Jde o zemí spontánní revoluce, co si to už před stovkami let rozdala přímo s klérem. Ke všemu je dnes v zemi Galského kohouta přes pět milionů muslimů. Už Friedrich Nietzsche, i když se narodil před skoro 170 roky a žil v polovědomém stavu jako duševně nemocný progresivní paralýzou, geniálně charakterizoval současnou morálku: „Žijeme všichni v hluboké lži, protože předstíráme, jako kdyby stále platila křesťanská morálka, ačkoli v ni v hloubi duše nevěříme…” Když už i blázen na to mohl přijít…?

A to je ono, křesťanská “morálka”; bijeme se odhodlaně do svých evropských hrudí, přičemž pokrytecky prohlašujeme, že pro udržení růstu populace starého kontinentu je třeba dát šanci 80 milionům migrantům z muslimských zemí. Nejde už o křesťanskou víru, ale o princip. Muslimové přece mají rodičky s osmi i více dětmi, zatímco pro zachování národa nestačí průměr pod dvě děti, což je problém evropských rodiček s křesťanským přesvědčením. Tak dáme muslimkám české občanství a ony budou za náš národní mančaft vesele rodit. Zaplaví Evropu svými dělohami a dětmi… Stane se křesťanství pátou kolonou islámu? (http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan)

Nedávno zavražděný libyjský vůdce Muammar Kaddáfí v roce 2008 prohlásil: “Proč umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milionů muslimů v Evropě ji samo změní za pár desítek roků na islámský kontinent…” Za vše může dlouhodobý úbytek evropského obyvatelstva. Známe to, bohužel, tedy spíš Alláhužel, i z Česka, kde vzrůstající populační křivku drží děti imigrantů. Cizinců nyní v ČR žije přes 410 000 a legálně jich u nás pracuje necelých tři sta tisíc. Počet obyvatel České republiky stoupl meziročně o 65 tisíc na nynějších 10,446 miliónu, což výrazně ovlivnila přistěhovalci ze zahraničí. Porodnice zkrátka praskaly ve švech a za loňských prvních devět měsíců se u nás narodilo 91 300 dětí, tedy o 4900 více než za stejné loňské období. Už po několikáté se u nás víc dětí narodilo, než kolik umřelo lidí.

Podle EU je jednou z možných cest na udržení současného důchodového systému řízená imigrace, která by do Evropy měla přivést hlavně desítky milionů muslimů. Není to jen vina EU, ale hlavně českých křesťanů, co se chovají příliš vzpupně. Křesťanští papaláši nám vyhrožovali žalobami a soudy, pokud 17 církvím vláda nevydá v rámci nejasných restitucí majetek, resp. pozemky a peníze za téměř 150 miliard Kč. Na otázku, zda souhlasí s restitucemi pro církve, odpovědělo kladně jen 17 procent lidí, tedy ne všichni věřící lidé, více než 68 procent s restitucemi nesouhlasí, 15 procent v této otázce nemá jasno. Průzkum se uskutečnil na reprezentativním vzorku 16.890 dotázaných ve věku 18 až 68 let.

Jezuitské učení vždy razilo heslo: ”chudoba, hanba, pokora”. Proto byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, který se veřejně prohlásil za řád žebravých mnichů. Tento žebravý řád nesměl mít stálé jmění a musel žít jen z darů a podpor věřících a z nejistých almužen, jak to potvrzuje papež Pius V. v bule ze dne 7. července 1571. Pro židovské věřící v Boha začalo jejich martyrium v symbolické chvíli, jak pravil svatý Matouš: “Ježíš Nazaretský vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů…” Svatý Jan k tomu dodal: „Udělal si z provazů bič a všecky kupčíky a penězoměnce z chrámu vyhnal…“ A to byl první a na dlouhou dobu jediný nářez, který si farizeové museli vytrpět.

Absolvoval jsem pouť každého křesťana; navštívil jsem Betlém, kde se zrodil Ježíš, vzdal úctu nejposvátnějšímu místu křesťanů v Jeruzalémě, jímž je Chrám Božího hrobu… Slova Benedikta XVI. jsou inspirativní, ale možná měl i on vést Vatikán ve stopách dávného řádu jezuitů, jak se o tom zmiňuje kniha: ”Tajné dějiny jezuitů”: Jezuitské učení vždy razilo heslo: ”chudoba, hanba, pokora”. Proto byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, který se veřejně prohlásil za řád žebravých mnichů. Tento žebravý řád nesměl mít stálé jmění a musel žít jen z darů a podpor věřících a z nejistých almužen, jak to potvrzuje papež Pius V. v bule ze dne 7. července 1571. Přišel paradox; dnes řád vlastní ohromná bohatství a sám bohatých vrstev po celém světě důmyslně používá. Zásluhou jezuitskému řádu je dnes nejbohatším státem světa Vatikán, který má tři hlavní zdroje svých bilionových příjmů. Jednou to při posledním soudu sám Bůh ocení, bylo-li to správné nebo ne…

V rámci hlavního týdne oslav 150 let Sokola slavil 1. července 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro účastníky sletu. Mimo jiné řekl: „Myslím, že velmi dobře rozumíte slovům apoštola Pavla a běželi jste svůj závod naplno, nejen dodržováním předpisů „fair play“, ale vždy s vírou ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství. Vaše sestry i bratři tvořili vždy páteř prvního, druhého, ale i třetího odboje. Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct „Ne“ lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí…“

Svatá slova, odboje je třeba a začal bych další defenestrací, ovšem, kdo pohrdá ve své chamtivosti společností, národem i naší vlastí, ten způsobuje odklon obyvatel od křesťanství, čímž nahrává islámu. V Česku je na sedm set farností, když přijme každá byť jednu rodinu běženců z Afriky či Blízkého východu jistě se zalíbí Bohu. Jsou ale dvě možnosti, které prověří upřímnost tohoto křesťanského konání; buď vybereme pouze křesťany a muslimy necháme ladem, nebo je přemluvíme ke konvertování. Ale ne zadarmo.

Dánský parlament odhlasoval snížení sociálních dávek nově příchozím uprchlíkům na polovinu, a odňal jim právo dovézt za sebou v prvním roce pobytu rodinné příslušníky.

V Německu dospělý běženec v azylovém centru dostane 143 eur za měsíc, k tomu zdarma bydlení a stravu. Jakmile z azylového centra odejdou, dostanou měsíčně až 359 eur, aby se už o sebe starali sami? Omyl, stát bude dále investovat do jejich bydlení a stravování. Ani ve Velké Británii nejsou žádní škrobové - 50 eur za týden na osobu, navíc za dítě do tří let ještě příplatek až šest eur. A všichni jsou zahrnuti do systému státního zdravotnictví, k tomu dětí do 5 do 17 let mají bezplatné školství. Švédko je tradičně sociální špička; dospělí běženci prověřovaní pro zisk azylu mají jistých až 225 eur měsíčně, k tomu mladiství až 159 eur. Ti, kdož jsou mimo azylové příbytky, mají podporu od 37 do 89 eur... I když si sehnali práci. Francie je též milovaná - kdo z běženců sehnal byt, dostane 340 eur, těm v azylových centrech zbude jen od 91 do 718 eur. A všichni mladiství mají placenou školní docházku...

Evropa si nyní zoufá pod nečekaným náporem neústupných uprchlíků. Slova o humanitě pozvolna mizí, místo nich je řeč o tom, jak se kulantně běženců zbavit. Ve Finsku zkoušejí zvláštní recept. Jak mi telefonovala malířka Iris z Helsinek, neúspěšní žadatelé o azyl mohou v zemi tisíce jezer podle nového zákona požádat o finanční příspěvek, pokud se dobrovolně rozhodnou vrátit do vlasti. Nárok na peníze mají rovněž ti, kteří své žádosti o azyl sami stáhnou. Finsko jim také proplatí náklady na cestu domů. Na svém webu o tom dnes informovala finská televize YLE. http://www.safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs

Když ptáčka Tsiprase lapají, pěkně mu Juncker a spol. zpívají, aby zapomněl na německé reparace… Reuters

Finský imigrační úřad příspěvek označuje jako způsob, jak repatriaci odmítnutých migrantů usnadnit. Ti mohou nově čerpat nejen peníze, ale i zboží, případně kombinaci obojího. Část příspěvku dostanou lidé ještě před odjezdem, zbytek pak po návratu do vlasti. Výše pomoci závisí podle rozvojové míry země, do které se migranti vrací. Zatím ani ťuk o tom, že je možná i varianta, že sice peníze vezmou a odcestují někam, jak kdo zjistí kam, ale není zaručeno, že se zase nevrátí.

Získat tak mohou od několika stovek euro (několik tisíc korun) až zhruba tisíc eur (asi 27 tisíc korun). Na nejvyšší částku mají nárok lidé ze zemí jako Afghánistán, Irák či Somálsko. Celková suma se ale může navýšit o další příplatky za to, že se žadatel stal například obětí pašeráků lidí. Finsko vedle zmíněných příspěvků proplácí rovněž náklady na cestu domů, jako jsou například letenky či vystavení dokladů. Helsinky si od tohoto opatření slibují to, že uspíší repatriaci lidí, kteří představují pro zemi ekonomickou zátěž, a také těch, kteří nemohou být nuceně deportováni.

Pozdrav běženců Maďarsku...

V Česku dostanou běženci jen 30 Kč na den, tedy měsíčně necelou tisícovku. Proto je třeba je vzít do restituovaného církevního majetku, co je zchátralý a na odpis, ovšem když do něho dáme syrskou rodinku, stát jistě zrenovuje obydlí, starý klášter či jnou usedlost. Ušlechtilost farností tedy bude jásat; mají sice miliardy z restitucí, ale to jim nestačí, tak si ještě na úkor státu vylepší dvě pozice - zrenovují si vrácené majetky a získají nové katolíky... Kolika českým sociálně vyloučeným se takto s otevřenou náručí vrhli naší služebníci Boží ze zmiňovaných šlechetných  farností...? Novodobí misionáři vyrazí do Kurdistánu a Jordánska

Z to vše může program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), nazývaný “barcelonským procesem”, jenž počítá s přistěhováním až 80 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky do roku 2050? Předběžný odhad těchto migrantů má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Zrada její křesťanské tradice? Vypočítavost Barrosových socialistů? Kam vítr, tam plášť, vlastně čádor a nikáb…? Usnesení tzv. barcelonského procesu podepsaly kromě členů EU i Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon nebo Turecko a další. Podepsal též Izrael, zřejmě v naivní víře, ale spíš pragmaticky, že když EU nedbá na jeho bránu proti islámu, že mu alespoň tak uleví od “mírumilovných” muslimů.

Rakouské noviny Info-Direkt píší s odvoláním na zdroje ze speciálních služeb, že Američané platí převaděče  imigrantů do Evropy. “Víme, že všichni tito průvodci, stejně jako agenti” arabského jara “, jsou dobře vyškoleni a pracují s podporou  Facebooku, Twitteru a Skypu,” píše se v článku. Faktem zůstává, že USA vtáhly  Evropu do války s Kaddáfím, a když padnul plukovník, umyly si ruce a nechaly spojence tváří v tvář chaosu v arabském světě. Jsou to myšlenky principů Leo Strausse, vůdce   amerických neokonzervativců. Doktrína Paula Wolfowitze bývalého šéfa Světové banky a náměstka ministra obrany je stejná: Vláda světa  založená na zničení soupeřů. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/spojene-staty-plati-prevadece-imigrantu-smerujicich-do-evropy/

“Rostoucí migrační krize uvnitř i za hranicemi EU, může způsobit značné přehodnocení nejen azylové politiky, ale i politiky volného pohybu v rámci EU”, uved Stephen Booth, ředitel analytického centra otevřené Evropy. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière řekl pro BBC: “Schengen je v nebezpečí”  Vyhlídka na budování hraničních kordonů uvnitř sjednocené Evropy je stále reálnější.”

Opravdu je zapotřebí silně přehodnotit fungování Schengenu, zejména s ohledem na stále častěji se objevující zprávy, že nelegálním přistěhovalcům do Evropy pomáhají  dobře organizované skupiny. Francouzské vydání Boulevard Voltaire v tom vidí americkou strategii. “Poté, co zařídili chaos v Africe a invazi přistěhovalců do Evropy prostřednictvím takových politiků, jako Renzi, Merkelová a Hollande, Američané uvedli do praxe principy Leo Shrause  a strategie ve stylu Wolfowitze”.

Jedni tleskají, jiní zuří, hodně se též mezi našinci mluví o tom, že Evropa už dávno není křesťanská, takže jakápak tradice. Nicméně obyčejně se národy semkly, když se cítily v úzkých, a své tradice oživily. Evropská unie, přes varování Václava Klause, už zřejmě vzdala také boj o svoji neislámskou existenci. Přiznám se, že nejsem xenofob, ale v teplickém lázeňském parku v Čechách mi šel mráz po zádech. Moje blízkovýchodní paranoia.

Inu,  bylo horké léto, přesto se lavičky černaly od čádorů až na paty a obdélníkových nikábů, závojů nezakrývajících pouze oči, prostě dlouhých hábitů lázeňských pacientek - četných muslimek, které využívaly polední siestu k tomu, aby svým pánům a vládcům umožnily klid pro třetí modlitbu k Alláhovi..

Snímky Reuters a Břetislav Olšer (5)

PS: Maďarský biskup Laszló Kiss-Rigo ze Szegedu na jihu země nesouhlasí s výzvou papeže Františka, aby farnosti a kláštery nabízely přístřeší uprchlíkům. Biskup se domnívá, že jde o vetřelce. "Nejsou to uprchlíci, je to invaze. Přicházejí s voláním Alláhu akbar," uvedl římskokatolický duchovní. http://www.zvedavec.org/komentare/2015/09/6576-blaznive-stareny.htm

Má pravdu pan Juncker s tvrzením o nejvyšších azylových standardech Evropy na světě, aneb Mají běženci zlato, zlaté prsteny, zlaté řetězy a jejich děti iPhony…?

U se oddala islámu; chová se jako zrádce křesťanské Evropy…?

Británie v pasti imigrantů, aneb Tak už máte, co jste chtěli…?

izraelské osudy - Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

10.09.2015 10:38

Mnozí lidé věří i tomu, že nevěří...Jak je to s naší vírou ve skutečnosti? "Betlém" v každé rodině, spousty kaprů i vánočních stromečků rok co rok. A těch dárků! Dětem se dodnes říká, že dárky na přání naděluje Ježíšek. Mnohé dědiny se pyšní vzorně, svépomocně udržovanými kostelíky. ...Problém církví u nás spočívá v tom, že byly znárodněny a trpěny. Tím zanikla možnost podnikání v celé řadě oborů, včetně výroby alkoholických drinků. (Za všechny světoznámá "Klosterfrau"). Církve vlastní vinohrady a vyrábí celou škálu piv ve svých pivovarech. Zaměstnávají tisíce lidí. Byl jsem šest let v Německu, domů jezdil jenom na otočku, tak vím, jak probíhá a jakým životem žije křesťanské souručenství. Obce jsou zřizovatelé a poskytovatelé i duchovních služeb. Tamní církve mají své členy stále mezi lidmi. Tím jsou blíž k jejich problémům, protože dovedou naslouchat. Křesťanské společenství je de facto platí ze svého. Člověk žasne, jak dobře funguje symbióza mezi křesťanskou obcí a zastupiteli církve. Kolik společných akcí se v průběhu roku koná. Dokonce i jedna z cestovek nabízí své služby poutníkům. ...Co se stalo s církvemi u nás, víme. Byly zbaveny jakýchkoliv pravomocí k provozování svých bývalých majetků. Řeholní sestry vykonávaly ty nejtěžší práce v tehdejších hospicích. Staraly se dnes a denně o stovky umírajících. Psát se o tom nesmělo. Byly to přece řeholnice. NIkdo se o jejich zásluhách nesměl dozvědět. Muži, kněží byli ve značném počtu v koncentrácích. Vrátili se s podlomeným zdravím. Přesto dokázali dát v nelidských podmínkách útěchu a poskytli slovo boží. Tím byla duchovní dimenze, kterou poskytovala církev, zcela rozvrácena. Po sametovém cinkání klíčů nebylo lze najít co nejkratší cestu k nápravě. Církvi sloužili stovky varhaníků, kteří pojali svůj um a talent jako oběť Bohu. Byli za to, že se naučili hrát na tak složitý nástroj pronásledováni a mnohdy i vyhozeni z práce. Můj otec byl po mnoho let regenschori chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Předtím absolvoval AMU u prof. Smetáčka a stal by se dirigentem. To všechno, kvůli spolupráci s církví, musel oželet. A tak jsme přicházeli neděli co neděli a otec dirigoval ranní mši od 9 hod. Profesionální kumštýři z ND, filharmonie a Státní opery se seběhli a kdo měl čas a chuť, přišel. I komorní orchestr byl složen z profesionálních dobrovolníků. Bylo až dojemné, že v takových podmínkách vše fungovalo na nejvyšší úrovni. Vše svou fenomenální hrou na vathany podtrhl dómský varhaník Otto Novák. V chrámu působil několik desetiletí. ...Když jsme se poté seznamovali s archivy StB, zjistili jsme, že jsme byli při mších fotografováni ze všech stran a úhlů. Co dodat? Snad jenom to, že můj otec byl velkým propagátorem díla Františka Xavera Brixi. Považoval ho za plnohodnotného komponistu na úrovni W.A.Mozarta....Církev tedy dostala rány ze všech stran. Jde o to, aby se stala životodárným, podnikavým statkem, kde mnoho lidí nalezne svou práci. Její podnikatelské úspěchy vidíme v blízkém příhraničí. Soběstatnost a skutečně přátelské posezení s místními lidmi se prostě musí uskutečnit. Bez toho církev nemá budoucnost. ...Jedno je však nezpochybnitelné: Křesťanské zvyky dodržujeme, ač se domníváme, že nikoliv. Vánoční svátky jsou zpestřené Rybovou mší. Mnozí její text znají zpaměti. Koledy též. Málokdo neupeče nebo si alespoň nekoupí velikonočního beránka. O celoplošném barvení vajec ani nemluvě. Buďme hrdi na naše národní tradice spjaté s křesťanstvím. Věřím, že pokud nebudou házeny klacky pod nohy těm, kteří mají za cíl rozpohybovat církve do souručenství (kongregace), co bude mít stále větší nabídku služeb a profesí. Četl jsem dílo křesťanského myslitele Rudolfa Steinera. Ocituji slova, které bychom si měli říkat s probděním každý den: "Nesu v sobě klid". Jednejme, prosím, s klidem a hledejme společně prospěšná řešení. Mějte se hezky.


 
Agrese pod Kavkazem

Agrese pod Kavkazem

Arménie, křesťanský stát velký jako třetina naší republiky, rozlohou i počtem obyvatel. Kolik toho si již ale vytrpěl. Sousedy si nevybíral… Již několik dní v arménských vesnicích a městech v Náhorním Karabachu umírají desítky, či stovky civilistů. Nepřátelské tanky si razí cestu touto arménskou enklávou pod Kavkazem. Silný soused rozhoduje o právech tohoto malého národa. Arméni mají být vyhnáni ze svých domovů. Již pokolikáté. Náhorní Karabach, malá křesťanská enkláva s asi 200 tisíci arménských obyvatel čelí agresi mocného souseda.

Páni a dámy Poslanecké sněmovny ČR, ukažte svůj charakter!

Páni a dámy Poslanecké sněmovny ČR, ukažte svůj charakter!

Jak informuje ČLK (Česká lékařská komora), téměř 1700 zdravotníků je nakaženo Covidem-19, z toho údajně téměř 400 lékařů, 700 sester a 600 ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Nemocnice, hygienické stanice a sociální služby jsou vyzývány, aby oslovily bývalé zaměstnance, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, aby pomohli řešit svízelnou situaci v době, kdy je práce neschopna řada nakžených zdravotníků.

Střípky a útržky (září)

Střípky a útržky (září)

Je suis Vystrčil aneb ještě větší blbec, než jsme čekali...

„Já jsem Tchajwanec,“ prohlásil Vystrčil čínsky v tchajwanském parlamentu a dodal:

„Je povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí demokratické principy.“

Proč s tímhle proslovem nejel do Katalánska??? Nebo na Donbas? A pojede do Skotska, až se začne trhat od Británie?

Poslední domácí zprávy