• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Kalousek verbálně masturbuje nejen za řečnickým pultíkem sotva spatří červené světýlko kamery, ale též před volbami při psaní knížky, s níž se marně snaží na úkor popisovaných osudů  hrdinů získat hlasy voličů...
Počet návštěv: 5978

Kalousek verbálně masturbuje nejen za řečnickým pultíkem sotva spatří červené světýlko kamery, ale též před volbami při psaní knížky, s níž se marně snaží na úkor popisovaných osudů hrdinů získat hlasy voličů...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Volby jsou za rohem a čeští politici proto se změnili v grafomany a chrlí hlubokomyslné knihy. Něco prý sesmolili sami, něco jim vytvořili jejich poradci, k tomu něco z jejich plagiátorství jako na plzeňských právech a máme vše z knižní tvorby přinejmenším na Pulitzeru cenu, kdoví, Nobelovka za literaturu by se také šikla...

Předseda T0P 09 Miroslav Kalousek šel na to přes city a za své. Spojil vše výše řečené a vlastním nákladem vydal seznam kněží, kteří byli perzekvováni, vězněni či zavražděni nacisty nebo trpěli za komunistického režimu. Dílo s názvem „Naši pastýři“ je téměř veřejnoprávní, ale poučné. A hlavně nic z jeho hlavy, což knize jistě pomůže ze všeho nejvíc...

Většinu obsahu knihy ovšem tvoří speciální příloha „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho. Ten popsal osudy a příběhy amerických kaplanů sloužících v armádě. Kdoví, jak se svými ovečkami v zeleném probírali zločiny Spojených států - od Koreje, Vietnamu, Iráku až po Afghánistán, Libyi a Sýrii... O humanitárním bombardování Srbska a Černé Hory ani nemluvě... Proto se Kalouskův výtvor tak liší od knižní produkce jiných politiků... 200 let terorismu USA

To poradci Andreje Babiše za něj napsali svižné povídání „O čem sním, když náhodou spím“. Pavel Bělobrádek zase nabídl popis svého příběhu v díle „Na život!“ a Petr Fiala vydal elaborát „Rozum a odvaha. Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy“. A jako nejlepší grafoman ze všech prý chystá do voleb ještě další veledílo. Neprozradil, vo co gou, ale stačí mrknout do jeho minulosti a jsme doma...

Nebude to náhodou něco z 90. let, kdy byl ještě drsným konzervativním katolíkem, skeptickým k naší státnosti a zanícený ideou „Panevropy“ (navazující na meziválečný klerofašismus a vizi stavovského státu dle představ hraběte Coudenhove-Kalergiho). Jistě vzpomene, jak zval do naší republiky "milého krajana" z Landsmanšaftu Bernda Posselta, Otto Habsburka i jiné osobnosti a umožňoval jim agitaci v rámci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).

A nakonec jediný zpívající prezidentský kandidát Jiří Drahoš zase nabídl intelektuální rozhovory „Věda života“. Kubera, Halík, Horáček či šéf Škody Kulhánek zatím nelapili básnické střevo, byť někteří by mohli psát třeba o veksláctví či o prelátech Jeho Svatosti a Monsignorech 2. stupně, jež byli pro své sběratelství medailí a cen uvedeni v Guinessově knize středoevropských rekordů......

Miroslav Kalousek - kniha Naši pastýři • foto: Dan Materna / Mafra / Profimedia, archív

V první části Kalouskova seznamu hrdinů jsou jména a kratičké profily 471 kněží, řeholníků i církevních hodnostářů, kteří působili na území bývalého Československa a to v době před, po či po druhé světové války a nacistický nebo komunistický režim je nějakým způsobem omezoval a likvidoval. Někteří z nich za svoji statečnost a neochotu kolaborovat s totalitními režimy zaplatili svým životem. Nejedná se pouze o lidi české národnosti, ale také o Němce, Poláky i zástupce dalších národů Československa.

Důvod vydání knihy? Kalousek k tomu uvedl: „Kniha vznikla díky rozhořčení. Nebyl jsem sám, koho rozhořčily výroky některých levicových politiků, kteří tvrdili, že klérus za války kolaboroval s nacisty.“

hitler bělobr

Ale po pořádku, jak to tedy je; kolaborovala československá karotická církev s Hitlerem, nebo ne, což se snaží Kalousek ve svém spisku vyvracet... Věřím, že ti kněží, jím vybraní pro knižní prezentaci, byli skutečně stateční a mínili zničit nacismus a další ismy, ale každé pro má i své proti. Též o tom by se měl populární český politický přeběhlík zmínit. Bylo to s katolickou církví též poněkud jinak, což se mně jako věřícímu katolíkovi a bývalému ministrantovi neříká snadno...

Nějaké poznatky o této zlé době jsem si přivezl přímo z Vatikánu. Už Hitler totiž po svém nástupu k moci účelově slíbil, že katolická církev bude mít zvláštní privilegované postavení v nově Říši, pokud by Vatikán použil svůj vliv a zajistil mu hlasy pro jeho stranu NSDAP a Vatikán souhlasil...Výsledek obrázku pro pius xi hitler

Papež Pius XI. pak poslal příkazy německým biskupům, kteří se shromáždili ve Fuldě, aby nařídili svým kněžím, že mají podporovali Hitlera. V nestranném Annual register se píše o „obrovském přesunu katolické střední třídy v západním a středním Německu k nacistické straně zlomil moc starých středostavovských katolických stran.“

Krátký pohled na volební statistiky zase ukáže, že počet katolických hlasů neklesl, ale že přibyly čtyři miliony nových voličů. Mnozí katolíci váhali, protože nenáviděli židy a socialisty, ale neodvážili se volit nacisty. Z Říma však přišel příkaz, že nepřátelství k nacistům musí zmizet. (To vše podle Catholic Revue de Deux Mondes z ledna 1935: Le Catholicisme et la politique mondiale.)Výsledek obrázku pro foto mussolini

A pojďme z Německa do Itálie; 11. února 1932 vstoupil šéf italských fašistů Mussolini slavnostně do baziliky sv. Petra ve Vatikánu, a po požehnání se svěcenou vodou si zbožně klekl a pomodlil se. Započaté spojenectví bylo posléze upevněno finančními dohodami v Lateránské smlouvě. Přitom polovina částky placené státem byla ve státních obligacích, které papež přislíbil neprodávat po mnoho let, a tak finanční prosperita Vatikánu závisela do značné míry na zachování fašismu.

Ale Mussolini nikdy nedával nic zadarmo, nepoklekl ve sv. Petru kvůli náhlému osvícení. Měl plány na úspěch, které vyžadovaly pomoc katolické církve. A v roce 1935 jako prvou z úspěšných fašistických agresí, které nakonec vedly k vypuknutí Druhé světové války, nelítostně spustil: fašistická Itálie zaútočila a okupovala Ethiopii.

Výkřiky hrůzy se ozývaly po celém světě, jenom ne z Vatikánu, Papež zůstal zticha. A jak napsali jinde političtí autoři, „prakticky bez výjimky celý svět odsuzoval Mussoliniho, celý kromě papeže“ (Teeling, The Pope in Politics).

Papež Pius XI. a Mussolini...

Počátkem roku 1938 požádalo 60 arcibiskupů a biskupů a 2000 kněží, kteří pomáhali při oslavě spojenou se zemědělstvím, aby je přijal Mussolini. V procesí nesli kněží prapory a šli nejen před pomník neznámého vojína, ale vzdali poctu i památníku vystavěném padlým při fašistické revoluci. Než byli přijati Ducem, biskupové a arcibiskup vedli procesí, a když už byli před ním, začali mu freneticky provolávat slávu.

Arcibiskup z Udine přečetl provolání, ve kterém mimo jiné prohlásil: „Duče, ať vás chrání Bůh! Budeme se za vás všichni modlit, aby On vám pomáhal vítězit ve všech bitvách, které moudře a energicky vedete k prospěchu, velikosti a slávě křesťanského Říma, střediska křesťanství - toho Říma, který byl hlavním městem Římské říše.“ http://jirisoler.wz.cz/worldvatikan11.html

Náměstí Sv. Petra ve Vatikánu... Snímek Břetislav Olšer

Svatá stolice ve Vatikánu dnes disponuje velkým množstvím akcií a provádí rozsáhlou obchodní a finanční činnost. Vlastní značné nemovitosti po celé Evropě i v Latinské Americe a účinně spolupracuje s mezinárodními bankami a monopoly. Kapitál Vatikánu je většinou uložen v bankách v Itálii. Jeho hodnota vzrostla zejména za vlády diktátora Mussoliniho, který daroval “Svaté” stolici 80 milionů dolarů v italských lirách a cenných státních papírech.

Podle mnohých další papež Pius XII. v období války jako morální autorita zklamal, když před holocaustem zavíral oči. Bývalého pontifika otevřeně kritizoval například židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel a řada židovských rabínů. Kontroverze kolem Pia XII. se silně rozhořela za éry předchozího papeže Benedikta XVI., který otevřel cestu k jeho svatořečení. Tento krok židy rozhořčil. Znamenal překážku na cestě sbližování obou náboženství, které prosazoval zejména Jan Pavel II. Ten se jako vůbec první papež v roce 1986 pomodlil v synagoze.

(Ještě jako Joseph Ratzinger vstoupil do mládežnické organizace Hitlerjugend, podporované Národně socialistickou německou dělnickou stranou (NSDAP), protože musel. Na jejich setkání údajně vůbec nechodil. Když byl v roce 1943 přijat k letectvu a prošel i výcvikem pro pěchotu, dezertoval krátce před koncem války. Že by jen mnoho povyku pro nic…?)

štampach

Zde si dovolím uvést text Ivana Štampacha: Autor je religionista a teolog, původním vzděláním učitel. Vystudoval tajně teologii s oficiálním doktorátem v roce 1994. V letech 1990 - 2001 veřejně církevně působil, je členem starokatolické církve v současnosti mimo oficiální službu. Jako religionista působí na univerzitě v Pardubicích a na několika pražských pracovištích. Mimo odborné knihy a články píše esejistické a publicistické texty k mezináboženským a mezikulturním vztahům, současné spiritualitě, ale příležitostně i k politice.

Ve svém článku Štampach mj. píše: „V pátek 20. června 2014 reagoval poslanec za ČSSD Igor Jakubčík na větu poslance za TOP 09 Františka Laudáta, podle kterého se vládní koalice chová k církvi nemravně po tom, co si zažila jak za období 2. světové války, tak zejména za období socialismu v 50. a 60. letech. Jakubčík rozhořčeně namítl: Katolická církev za druhé světové války netrpěla. Byla jedním z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev schvalovala odsuny a vraždy Židů. Katolická církev pomáhala nacistickým zločincům při jejich odchodu do Jižní Ameriky. To jsou historická fakta..."

Prolínání katolické a fašistické ideologie bylo rozšířené v českém prostředí ve třicátých letech 20. století. Reprezentuje je Jan Scheinost, šéfredaktor listu Národní politika za Protektorátu, za což byl vyznamenán církevními řády a čestným štítem protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava, řádem, který r. 1944 založil německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank. Podobné propojování katolicismu a fašismu reprezentuje Karel VI. Schwarzenberg.

Psal ve 30. letech minulého století pod pseudonymy Jindřich Středa a Bojna. Autoři tohoto zaměření chápali fašismus jako třetí cestu mezi liberální demokracií a socialismem a jako záchranu katolické civilizace. Působil ve fašistické a antisemitské organizaci Vlajka. Roku 1938 odmítl za Vlajku kandidovat na prezidenta a stal se iniciátorem prohlášení příslušníků historické šlechty za situace ohrožení vlasti v létech 1938 a 1939. Mluví-li někdo paušálně o utrpení této církve za nacistického režimu, nemělo by se zapomínat na církevní kolaboraci s ním.hitler tisohitler tis

Musíme připomenout slovenský režim v létech 1939–1945 právem označený jako klerofašistický. V čele s knězem římské církve Jozefem Tisem ve funkci prezidenta posílal slovenský stát Židy v transportech do nacistických vyhlazovacích táborů. Výkonný orgán této represe Hlinkova garda byla pojmenována po jiném duchovním téže církve Andrejovi Hlinkovi, po němž se mimochodem jmenuje vysoké státní vyznamenání současné Slovenské republiky.

Uvádí se, že poté co uprchlík z Osvětimi vydal svědectví spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi o plynových komorách, došlo ke změně. Biskup, který se podle vatikánského diplomata Giuseppe Burzia dříve vyslovil, že Židé jsou nejhoršími nepřáteli Slovenska, předal vládním činitelům svědectví s poznámkou, že bude-li Slovensko pokračovat v deportaci Židů do okupovaného Polska, stane se spolupachatelem vražd. Tiso pak nařídil ukončit transporty. Ty se však za trvajícího Tisova prezidentství obnovily po obsazení Slovenska německou armádou roku 1944 a trvaly do konce války.  http://denikreferendum.cz/clanek/18235-cirkve-a-nacismus

Tolik o tom, že ne vše bylo během 2. sv. války v katolické církvi “košer“, ovšem jak již bylo uvedeno výše, většinu Kalouskova díla „Naši pastýři“ tvoří příloha „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho. Jde o osudy a příběhy amerických kaplanů sloužících v armádě, aby hlavně poskytovali duchovní útěchu. Zmínění vojenští duchovní pastýři jistě byli též ve Vietnamu. Jak asi reagovali na lži, kterými byli krmeni jeho vojenské ovečky, většinou hoši z farmářských rodin.

Utěšovali je též jako američtí generálové, co jim tvrdili, že jde pouze o tříměsíční policejní akci, během které rozbombardují Vietnam do doby kamenné. Jak poté své ovečky uklidňovali, když válka trvala deset roků a měla na tři milion mrtvých Vietnamců a Laosanů a přes 58 tisíc vojáků US Army…?

Jak svým chráněncům vysvětlovali zprávu o masakru ve vsi My - Lai, o němž se americká veřejnost dozvěděla až na konci roku 1969, když novinář Seymour Hersh publikoval příběh veterána Rona Ridenhoura. Zde je ten děsivý příběh, který jsem slyšel přímo ve Vietnamu…Jeden z nejslavnějších snímků z vietnamské války zachycuje zděšené děti při útěku před napalmem, kterým letadla Jižního Vietnamu zaútočila 8. června 1972 na údajné skrýše Vietkongu poblíž Trang Bang.

Časně ráno 16. března 1968 vkročili američtí vojáci při běžné kontrolní hlídce do vesnice My -Lai. Jedním z důvodů tohoto krvavého řádění mělo být zabití seržanta US Army Georga Cocksa v okolí vesnice My - Lai, ležící v Jižním Vietnamu v provincii Son My. Vojáci pod velením poručíka Williama Calleyho, vstoupili do vesnice a začalo zabíjení.

Mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič) se prostě zvrhla. Několik starých mužů bylo probodnuto bajonetem, prosící ženy a děti byly zezadu zastřeleny do hlavy, jedna dívka byla znásilněna a potom zabita. Poručík Calley přikázal skupině vesničanů, aby šli do chatrče a potom je zběsilou palbou z kulometu všechny sám zabil.Výsledek obrázku pro foto olser my lai

Velitelé čet u pozdějšího soudu citovali slova kapitána Ernesta Mediny s tím, že měl prohlásit: "Jsou to všichni VC, teď jděte ​​a dostaňte je" a poté, když byl opět dotázán, kdo je tedy v tomto případě nepřítelem, odpověděl slovy:

„Každá osoba, která před námi utíká, schovává se před námi nebo se zdá být nepřítelem. Pokud bude před Vámi utíkat muž, zastřelte ho, pokud by utíkala žena s puškou, zastřelte jí“. Jeden ze svědků v Calleyho procesu uvedl, že si vzpomíná na to, že Medina rozkázal zničit ve vesnici "vše co chodí, plazí se anebo roste".Výsledek obrázku pro foto olser my lai

Velitel pěší čety William Calley na místě přikázal spustit na civilisty palbu. Tento rozkaz však někteří jeho vojáci neuposlechli. Další vojáci ale začali střílet a házet granáty po všech Vietnamcích, které zpozorovali. Mnohé civilisty povraždili na rýžových polích v okolí, na ulicích či přímo v domech. Mnoho obětí bylo před smrtí znásilněno nebo mučeno.

Proti počínání svých vojáků Calleyho nadřízený kapitán Ernest Medina nijak nezasáhl, naopak sám se přidal k vraždění. Američtí vojáci vraždili ve vesnici více než dvě hodiny, dokud do situace nezasáhl praporčík Hugh Thomson, jeden z pilotů průzkumných vrtulníků, které měly asistovat pěchotě.Vietnamské ženy a děti se v lednu 1966 krčí v bahnitém kanálu poblíž Bao Trai, schovávají se před těžkou palbou Vietkongu.

Ten si nejprve povšiml v okolí mnoha těl postřílených civilistů a rozhodl se prozkoumat situaci ve vesnici. Když pochopil, že pěšáci vraždí neozbrojené obyvatele, pokoušel se přivolat pomoc pro raněné, následně se snažil s pěšáky spojit pomocí rádia.

Když viděl, že se pěšáci na zemi chystají zaútočit na skupinu civilistů ukrývajících se v jednom z bunkrů, přistál s vrtulníkem přímo před nimi a přikázal palubnímu střelci, aby nad jejich hlavami vystřelil několik varovných výstřelů. Dal tak pěšákům najevo, že pokud budou ve vraždění pokračovat, spustí na ně jeho střelci palbu. Americká armáda později z vesnice evakuovala 11 civilistů a zraněné děti.Výsledek obrázku pro foto olser vietnam

Snímek z Vietnamu Břetislav Olšer...

Podle prvních zpráv, které vydalo velitelství amerických vojsk několik dní po incidentu, byl masakr v My- Lai úspěšnou vojenskou operací. Podle oficiální verze bylo zlikvidováno 16. března 1968 severovýchodně od města Quang Ngai 128 nepřátelských vojáků, přičemž Američané utrpěli ztráty ve výši dvou mrtvých a 10 raněných... Výsledek obrázku pro foto calley

Calley ve Vietnamu...

K zevrubnému vyšetření události došlo díky Ronu Ridenhourovi,jenž se o masakru dozvěděl během svého nasazení ve Vietnamu. Ridenhour napsal prezidentovi  Nixonovi, třiceti kongresmanům a zodpovědným činitelů Pentagonu dopis, ve kterém popsal masakr v My- Lai. Většina z nich na dopis nereagovala.

Jen několik vlivných politiků se o incident začalo zajímat, především člen Sněmovny reprezentantů. Podle následného vyšetřování americké armády bylo v My- Lai zabito přibližně 347 civilistů, pozdější vyšetřování včetně údajů vietnamské strany hovoří až o 504 obětech.

Pouze u tří nebo čtyř z obětí střelby a vraždění důkazy nasvědčovaly tomu, že to byli příslušníci Vietkongu. Navzdory rozkazům, ve kterých byla vesnice označena jako základna nepřítele, v ní byly nalezeny jen tři ruční zbraně. Jedinou ztrátou, kterou americké jednotky utrpěly, byl jeden zraněný voják, který se postřelil do nohy.

Po 10 měsících trvajícím soudu byl 10. října 1971 poručík William Calley odsouzen za vraždu a vydání rozkazu k střelbě do civilistů na doživotí. Dva dny po nabytí pravomoci rozsudku byl ale prezidentem omilostněn. Calley si nakonec odseděl ve vězení čtyři a půl měsíce, přičemž během této doby měl povoleny neomezené návštěvy své přítelkyně. V roce 1974 byl propuštěn a začal úspěšně podnikat. Soud ostatní obžalované včetně kapitána Mediny zbavil viny...

article_photo

Kdoví, zdali zažili tyto zvrhlé zběsilosti i osoby z Kalouskovy knihy, resp. hrdinové z přílohy „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho…? Až se mi knížka dostane do ruky, určitě si to zjistím, kolik v sobě nosili tito kaplani zpovědních tajemství, za které těmto vrahům pak dávali rozhřešení; kolik to asi mohlo být Otčenášů a Zdrávas Marií...?…

Přesto pořád budu známého politického masturbátora vidět za řečnickým pultíkem Sněmovny, kde se rozohní ihned, kdykoliv spatří dle Pavlovova reflexu červené světýlko televizní kamery; nezačne sice slintat, ale na řadu přijde jeho rétorické sebeukájení...

Inu, připomíná mi vždycky scénku z filmu Policejní akademie a jejího šéfa Lassarda, co byl při svém řečnění tajně ukájen orálním sexem prostitutkou, skrytou v jeho řečnickém pultíku. Někdy mám podezření, že i Kalousek má někoho skrytého v řečnické budce...

Snímky Reuters a nizozemský fotograf Hugh Van Es a jeho archiv

http://cs.wikipedia.org/wiki/Incident_v_Tonkinsk%C3%A9m_z%C3%A1livu

Prohráli poslední ofenzivu, přesto v desetileté válce zvítězili…

Ani za půl tisíciletí své existence neměli Rusové šanci učinit tolik anexí, invazí a válek jako USA za dvě stě let

Jak John Kennedy, Lyndon Johnson a Richard Nixon lhali o Vietnamu?

Zemřel jestřáb, co chtěl rozbombardovat Vietnam do doby kamenné…

Tři patra tunelů-bojová stanoviště, lazarety, sklady zbraní, potravin, studny i porodnice

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Děda Dědovič

Děda Dědovič

29.07.2017 18:05

Jó vážení, z vola bude vždy jenom hovězí i když je to poslanec a kalousek k tomu.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

27.07.2017 22:21

Dějinné (ne)proměny. Právo silnějšího ctí všichni, kdo chtělí a chtějí přežít s cizí mocí. Sžijí se s tím, že budou oddanými sluhy těch, kdo mají dominantní moc.... Těch, kdo jsou svolní s rozkoší vraždit nepřátele, je jedna třetina populace ze zemí všech vyznání. Jenom dlouhodobá výchova k civilizovanému, klidnému jednání zabraňuje rozšíření násilí ve společnosti. Nemá cenu si dělat iluze ve slova smyslu, my jsme lepší. U nás bychom se vražd a hrůz nikdy nedopustili. Ale dopustili. Jenom zákonné normy a tresty za vraždy a zabití zastaví ty jedince, kteří mají sklon vraždit. Kdyby bylo jejich vraždění beztrestné, neváhali by. Pokid bychom pustili naši společnost z řetězu, nebyly by výsledky boje s nepřítelem jiné. Propagandistické mechanismy, jež na nás v současnosti působí se staly prostředkem k ovlivnění civilizačních vazeb a nástupu primitivismu. Primitivní, nemyslící občan má zaručit vládnoucí moci podporu, z níž bude vycházet, jako z daného faktu americký hegemon, jako současná okupační síla . ...Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

27.07.2017 21:15

Kalousek je lhář z povolání a svou chytrost využívá pouze pro sebe.Národ má tzv. na háku stejně,jako jeho guru,nedoučený hajný.Jenom knýše je proti Kalouskovi noblesní člověk.Spojení těch dvou vypovídá o obou cosi negativního.Lidská práva,která hájí,jsou jenom rétorikou pro jejich setrvávání v politice,jinak je nezajímají.Vrah Kalousek nám v parlamentu o morálce káže a sám je naprosto amorální.


 
Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Před týdnem tedy 19.1.2022 jsem napsal krátkou napůl odlehčenou glosu pod názvem Lahůdková pokerová hra, ve které jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u svých hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani v pravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě.

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Zatímco současná zahraničně politická publicistika zcela nepochybně žije úvahami západní mediálně politické propagandy o brzké okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, druhá část se soustřeďuje na vývoj a realitu možného prosazování či neprosazování politiky Green Dealu, část publicistiky se věnuje sice menšinového, ale o to agresivnějšího menšinového hnutí antiwaxerů, jako průvodního znaku poněkud dlouhého období covidové pandemie. Pod hesly o svobodě je toto hnutí namířeno proti většině společnosti, která bere zdravotní opatření za potřebná a chce většině vnutit svůj úhel pohledu. U nás se tohoto úkolu ujala SPD, v Rakousku Svobodní či vedle v Německu AFD.

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často hlasuju pro ruzne pitomosti, to už je v Praze taky zvyk.

Poslední domácí zprávy

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často...

Vrána k vráně sedá…

Vrána k vráně sedá…

Je několik evropských vlád, charakteristických zběsilou protiruskou nenávistí a podobně zběsilým příklonem k německému fašismu či dokonce...