• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Byla to EU, nebo kancléřka Merkelová, kdo pozval přistěhovalce a žadatele o azyl do Německa...?
Počet návštěv: 11174

Byla to EU, nebo kancléřka Merkelová, kdo pozval přistěhovalce a žadatele o azyl do Německa...?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Samet to hlásal na plné pecky; integrovaná a rovnoprávná EU, zbourat ploty a zdi, aby se nám lépe dýchalo v Schengenu, co umožní cestovat, kam se komu zlíbí. A bude ráj v evropském světě, jen samé láska a humanitární bombardování.

Nebyla to však Evropská unie, ale německá kancléřka Merkelová, která jednostranně pozvala přistěhovalce a žadatele o azyl nikoli do EU, nýbrž do Německa. Kdo to vyhrožuje České republice, Maďarsku, Slovensku a Polsku nevracením části finančního příspěvku do EU a dalšími sankcemi v případě neposlušnosti? Nevyhrožuje nám EU, nýbrž Rakousko, Německo a Francie. Proč má tedy EU 28 členů? Platí, že EU je jen nepovedený klon RVHP a podvodná hra "pyramida", v němž berou hlavně státy na špici pyramidy. Že by vedle Višegradské čtverky vznikla konkurenční Merkelovská partička; a potom, že EU patří všem...? Navíc běženci nazývají Merkelovou svojí "matkou Merkel" a darem od Alláha... Paní Merkelová objevila Ameriku. Přes půl tisíciletí po Kolumbovi…

Evropské unii zkrátka vznikl vážný problém: Část Lisabonské smlouvy nemůže být platná, protože je neslučitelná s unijním právem. Rozhodl o tom již v prosinci 2014 Soudní dvůr EU, když oznámil, že přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech není slučitelné s právem Evropské unie – mimo jiné proto, že Evropská unie není stát. V roce 2009 však členské státy podepsaly Lisabonskou smlouvu, která ustanovení o přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod obsahuje. Rozhodnutí Soudního dvora je tak opakem toho, co obsahuje Lisabonská smlouva.

Jak to tedy je s právy a povinnostmi národních států? Definice v podání ministerstva vnitra je jasná; svrchovaný stát se vyznačuje tím, že kontroluje své území a své obyvatelstvo pod vlastní jurisdikcí, nikoli tím, že jsou mu obyvatelé bez ohledu na jejich původ dodáváni podle kvót nařízených nadnárodní organizací, a to i proti vůli lidu. Takový systém se sám rozpadne nebo se stane zdrojem konfliktu mezi státy.  Kritika, vměšování do vnitřních záležitostí či jen dezert k obědu?

Stát lze charakterizovat jako subjekt práva, jenž obsahuje tři základní prvky, a to území, obyvatelstvo a veřejnou moc. „Stát nemůže vzniknout ani existovat bez vlastního území, bez obyvatelstva, které je přirozeně a trvale usedlé na tomto území, a bez schopnosti mocensky udržet mezi obyvatelstvem na tomto území takový minimální pořádek, jenž umožní soužití s jinými státy,“ uvedl JUDr. Aleš Pejchal, soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. v pojednání Život v Evropě na počátku 21. století definici státu. https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA

Zatímco byl život člověka na počátku 21. století v Evropě především „životem v zastupitelské demokracii, kdy občané jednotlivých států svěřují svým zástupcům tu více tu méně ze svých oprávněných zájmů, aby je tito zástupci prosazovali, jak ku prospěchu jednotlivých občanů, tak celku“, po Lisabonské smlouvě tomu tak už není, vyplývá z Pejchalova textu. Přijetím LS končí etapa života člověka v Evropě na počátku 21. století, započatá ve druhé polovině století dvacátého. Veškeré tyto zájmy již nespravuje mezinárodní organizace, která by jednotlivé státy v některých otázkách zastupovala, ale nadstátní útvar s vlastním právním řádem, který si sám vytváří a pomocí něho nařizuje druh chování jednotlivým členským státům i občanům těchto států. Důvod Klausovy petice? „Říkali mi, prosím vás, udělejte něco, aby nezůstala jenom ona výzva našich kvazivědců a kvaziakademiků…”
Z toho plyne zcela jednoznačně, že vynucování kvót Evropskou unií je nelegální. Nařízené nedobrovolné přesídlení stálé kvóty jakýchkoli obyvatel bez ohledu na jejich původ na území kteréhokoli jiného státu a jejich omezení na svobodě je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách, zatímco ztráta kontroly nad částí nově příchozích obyvatel, kteří vzniknou přidělením do státu, narušuje samu podstatu státu a jeho svrchovanosti. Česká republika by proto v případě nařízení kvót měla dle Pejchala rovněž začít Lisabonskou smlouvu ignorovat. Nyní přejděme od teorie k praktickým ukázkám toho, co nám dala EU. Jestli něco přispělo k ekonomické nestabilitě Česka, tak to byl jeho vstup do EU. Tvrdí soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
A začalo to tak romanticky; byl jsem v architektonicky vyvedeném štrasburském sále Rady Evropy, připomínající lotosový květ, rovněž v dobách, kdy zde ještě za postsametového Československa kraloval do roku 1992 jako velvyslanec naší mise právě Čestmír Císař. “Za zcela naplňující považuji své působení ve veřejných funkcích v oblasti vědy, vzdělanosti, kultury a umění. Byl to rozlet, který zaujal nejen Evropu, ale i celý svět. Všichni nám drželi palce…” Období Pražského jara považuje expředseda České národní rady za obrodou intelektuální obce: “Prý vládla dělnická třída, ale bez českých a slovenských intelektuálních sil nemohl ten systém dobře fungovat. Jaro roku 1968 znamenalo především návrat ke kořenům Masarykova humanismu…” Poté jsme se však od Masarykovských kořenů odtrhli, což vedlo k dnešnímu stěhování národů...
Možná víc napoví o začátku našeho eurokonce následující slova; prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, (dnes již senátor), ve svém vystoupení na Manažerském fóru z 28. února 2013 v Táboře uvedl, že agropotravinářský sektor přestavuje 16–17 procent HDP. Přitom jen od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 přišlo v této oblasti o práci 40 000 lidí, s navazujícími odvětvími se dokonce dostaneme k číslu 120 000 lidí. Tuto skutečnost dával do souvislosti s aktuální výší nezaměstnanosti, která v současné době postihuje zhruba 580 000 obyvatel, tedy zhruba 8 procent práceschopného obyvatelstva. Ať žije EU, svrchovanost a suverenita ČR… Čestmír Císař se v hrobě obrací...

Podle časopisu Ekonom, pokud dnes budete chtít koupit nějaký český výrobek, nesmíte být překvapení, že na něm není Made in Czechoslovakia, ale Made in EU. Podobně dopadli i další naši výrobci. Mochov východně od Prahy byl výrobcem mražené české zeleniny. Nyní jsou v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochovská zelenina, avšak mají na obalu připsáno Made in Austria. Převzal ji nadnárodní koncern Ardo. Nedávno zcela ukončil v Česku výrobu i koncern Unilever, v povltavských tukových závodech v Nelahozevsi.

Výsledkem byl, kromě 600 nezaměstnaných i fakt, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou nyní dováženy z jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří například Hera, tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby jsou polské Katowice. Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, založené v roce 1896, dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé dodává k nám mj. i oplatku Delissa. Konečně budeme moci využít běžence a zaměstnat je v potravinářském průmyslu, kde budou jistě levnější pracovní silou než čeští občané. A budeme jim po piňosovsku líbat ruce; dar pro Evropu...

Stejně tak, jako slepý k houslím, přišel švýcarský koncern Hero, který na český trh uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Jednou jsem tam byl na studentské brigádě… Sedlčanský Hermelín je další z českých pochoutek, přičemž některé druhy jsou z polské firmy Bongrain. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí i některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských mlékáren.

Tak na rovinu; realizovaný multikulturalismus, tedy zjednodušeně řečeno společenský systém, v němž mají všichni bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, barvy pleti a hlavně schopností právo na všechno, hlavně na práci a pravidelný příjem, i když ne každý přináší státní pokladně nějaký zisk. Stát tak živí ze svých daní formou podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek desítky procent obyvatel, nyní i běženců, kteří však zemi jen stěží moc málo z tohoto obnosu nevrátí, jelikož nepracují a prací se mnozí ani živit nemíní, když nemusí. Běženci však jsou prý pro EU darem, za který poděkujeme. Nicméně, faktem je, že darem jsou, ale hlavně pro pašeráky lidí...

Ale zřejmě se mýlím; mezi statisíci uprchlíky mířícími do Evropy přibývá iráckých vojáků a tito muži, roztrpčení všudypřítomnou korupcí a špatným velením, vzdali boj s Islámským státem a rozhodli se dezertovat. „Cítíme, že s Irákem je konec,“ říká jeden z nich. Ano, to jsou ti praví běženci, po kterých musíme sáhnout, jelikož jsou darem pro Evropu, za který musíme dle pana Piňose poděkovat; ti určitě nebudou chtít něco za nic…

Neřídili jsme se slovy euroskeptika Václava Klause a máme nejblíž k Česku na hranicích s Rakouskem tisíce běženců, které musíme přijmout dle nařízení EU, přestože u nás nechtějí žít. A v Rakousku dokonce azylanti drží hladovku za zvýšení kapesního. Požadují 2000 eur na osobu a cestovní pas… Něco za nic... I když těchto 20 hladovkářů z korutanskeho tábora v St. Kanzian am Klopeinersee zjevně nemá představu o hodnotě peněz a za jiných okolností by to byl jen komický výjev, ve skutečnosti jasně dokazuje, že o nějakou záchranu před válkou jim nikdy nešlo. Jsou to nejen ekonomičtí uprchlíci, ale navíc i pijavice, kteří na západ šli s vizí, že dostanou povinně od hloupých Evropanů miliony zdarma. Bohužel, místo toho, aby tyto arogantní příživníky Rakušané posadili do letadla se zpáteční letenkou, jako Kanaďané české Romy, klidně je nechají ať dále přežívají na úkor rakouských daňových poplatníků.
Obzvláště šokující jsou požadavky 20 hladovkářů na 2000 eur měsíčně kapesného ve srovnání s příjmy domácích Rakušanů. Kupříkladu obyčejný nižší důchod činí kolem 872 eur za měsíc, ale z toho musí pokrýt své bytové potřeby a jídlo. A to za tvrdou práci po celý život a placení daní. Azylanti chtějí jídlo zdarma, ubytování zdarma a dva tisíce měsíčně ještě navíc na vlastní útratu a daně žádné. A to vše čeká i Česko, navzdory slovům Karla Schwarzenberga v pořadu ČT24 Interview. Trnul jsem, jestli opět neusne. Nedal si tradičního šlofíka, byť vše naznačovalo, že se tak každým okamžikem stane.

Obří byznys kvete v zemích, odkud uprchlíci pocházejí, například v Libyi nebo Sýrii. Syřané jsou považováni za bohaté, a tak prý musí platit dvakrát více než imigranti z ostatních zemí Afriky. Není výjimkou, že za plavbu na bezpečném člunu musí syrská rodina zaplatit až kolem milionu korun. Kšefty na bezpečnějších lodích jsou ještě výnosnější.  Na cestě z Turecka do Itálie může pašerák, přepravující kolem šedesáti lidí, vydělat až osm milionů korun. Pokud je veze kamionem,  jsou zisky výrazně nižší.

"Na Balkáně si hýčkáme sud s prachem pod vlastním zadkem", konstatoval předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a vyvolal tak vzpomínku na první světovou válku. A to hned dvakrát. Mluvil totiž i o kvótách pro uprchlíky a zabýval se otázkou, zda je spravedlivé, aby "o životě uprchlíků rozhodl úředník, který je pošle do Rumunska" Řekl, aby neusnul a ještě se zmohl na dodatek. „Na světě je hovno, a ne spravedlnost,“ citoval dobrého vojáka Josefa Švejka.  „Příliv migrantů můžeme jen omezit, ale s jejich přísunem se budeme muset smířit..." řekl při znatelném přemáhání spánku. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hovno-zadna-spravedlnost-Pod-zadkem-mame-sud-s-prachem-promluvil-Karel-Schwarzenberg-Pak-omlouval-Araby-kteri-zadne-uprchliky-nechteji-400726

EU chce spravedlivé rozdělení běženců, ze Slovenska proto přišel návrh na spravedlivé přerozdělení slovenských Cigánů mezi členské státy EU. Kvótami stanovený jejich přesun do států západní Evropy by solidárně vyřešil cigánskou problematiku na Slovensku, která už tolik roků znepokojuje evropské úradníčky. Když si už v rámci EU přerozdělujeme řecké dluhy či nelegální imigranty, tak proč si nepřerozdělit i slovenské Cigány...?

Inu, samet to hlásal na plné pecky; integrovaná a rovnoprávná EU, zbourat ploty a zdi, aby se nám lépe dýchalo v Schengenu, co umožní cestovat, kam se komu zlíbí. A bude ráj v evropském světě, jen samé láska a humanitární bombardování. Motto dle Murphyho: “V každé organizaci je nejmíň jedna osoba, která ví, o co jde. Tu je třeba neprodleně vyhledat a zastřeli…”

PS: Maďarsko hlásí další rekord - za jeden den až 10 tisíc běženců. Obama vzkazuje: "Ať se lidé vzdají svých práv ve prospěch státu." Na letošní vlnu uprchlíků bude Bettina Halbeyová (51) z šestitisícového Nieheimu v Severním Porýní-Vestfálsku vzpomínat s hodně smíšenými pocity. Musela přenechat svůj byt běžencům. Pro list Westfalen-Blatt bezpartijní starosta Rainer Vidal přiznal, že „to bylo těžké rozhodnutí, které není obvyklé“. Místním prý pomohou hledat jiný byt.

„Nemáme jinou možnost, protože jako obec máme povinnost uprchlíky ubytovat a na stavbu nových bytů nemáme peníze,“ dodal. Imigrant je víc než občan, už vyhazují lidi na ulici, protože má město povinnost se starat o imigranty, ale asi už ne o vlastní občany! Za války to též tak začalo; vystěhováním Židůna ulici. Kdy nás, Evropany, budou nutit nosit na kabátě žlutou hvězdu? A z ulice nás pošlou pak dál kam? Do plynových komor? Nebo nás jako Srby postupně vystřílí!? Bude Německo příčinou i třetí světové války...? Islám je jen jiná cesta k Bohu, aneb Rypákem vepře vstříc fatvě?

Rozjímání nad “císařským milostivým létem” Čestmíra Císaře…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

26.09.2015 09:03

Projekt sjednocené Evropy byl původně zamýšlen jako prostor pro obchodní výměnu za oboustranně výhodných podmínek. Odpadly hranice i clo. Pokud člověk nedával za volantem pozor, ani nepostřehl, že přejel státní hranici. Jednotná měna měla sloužit k rychlému vybavení všech formalit, pohledávek. Mělo tím být zabráněno svévolné manipulaci s národní měnou. Stejná pravidla pro výměnný, barterový obchod oslovila mnoho podnikatelů. Ti, kdo platí eurem, nemusí na směnárnu ani pomyslet. Dnes je koruna všude v zahraničí silně znehodnocena. Banky počítají s kolísavým kurzem koruny a přiráží si tak poplatky, aby se pojistily vůči eventuálnímu propadu kurzu měny. Singer a ČNB mají v plánu další intervenci na oslabení kurzu koruny. Naše ceny např. ubytovacích zařízeních pro zahraniční klientelu neodpovídají skutečnosti, protože směnárny inkasují tzv. manipulační poplatek, který pobyt i nákup cizincům prodraží. Přepočtový kurz neodpovídá realitě. Po navýšení o poplatky zde platí cizinci víc, než odpovídá tištěnému kurzu. (Vrchol neserióznosti!) Tolik tedy k "výhodám" národní měny. ....Tím skutečným nepřítelem jsou USA. To ony vedou války, to ony jsou velmocí, která ohrožuje celý svět svým militantismem i svými propagandistickými intrikami, které mají ovlivnit mysl lidí na celém světě. Mnozí těmto výplachům mozku podlehnou. Jsou potom ovládáni demagogií a lží. Jen pro ilustraci: USA se chlubí (a je to zdokumentováno), že jejich naváděné střely na cíl jsou tak přesné, že zasáhnou i větrací otvor objektu, jenž je vybrán za cíl. A najednou se tyto "zázračné" zbraně nestrefí do táboru islámistů. Podivné. Že by na milimetr přesné zbraně začaly zanášet? Ale nezanášejí, jenom američtí piloti vystřílejí své střely a rakety kamsi do pouštního písku. Propaganda to pak vydá za boj proti IS. Zůstává rozum stát, jak tohle může projít a že si toho nikdo "nevšiml?"...To není selhání zbraní, které jako z udělání nikdy nezasáhnou cíl. To je selhání zdravého, selského rozumu a logiky. Je tedy zřejmé, že USA a CIA si islámské hrdlořezy pěstuje. Pokud jsme viděli v televizi invazi proti Iránu, viděli jsme na vlastní oči série naprosto přesných, chirurgických zásahů. A najednou nic, nula, zero...A tomu máme věřit! Ještě nám ti pomatenci tvrdí, že letecké údery téměř ničemu nezabrání, protože mají ohraničený charakter. Bojové letouny mohou nést na své palubě takové zbraně, že mohou rozprášit teroristy během několika hodin. USA si tedy úmyslně pěstují válku. Předpokládají, že množství uprchíků z oblasti střetů bude prchat "vytouženým" směrem na jih RF. Jan Petránek tvrdí, že počet utečenců může být až 8,000,000 lidí. O to USA šlo především - dále destabilizovat Rusko. To, že se běženci vydali do Evropy, je důsledek chybného odhadu ve vývoji krize. Migranti jdou tam, kde je vysoká životní úroveň. Vybrali si tedy Německo. Rusko se tedy pragmaticky zapojilo do syrského konfliktu, aby pomohlo Bašáru Asadovi v boji proti IS. Proto to zděšení v USA. ...Co se týče Evropy, ještě se seznámím s dalšími materiály, které mohou být pro náš další vývoj zásadní. Před unáhlením mě varuje jednoznačný tlak na vystoupení z EU. Jakmile je něco až příliš dané, je to vždy důvod k pochybám. Pokud bychom zůstali osamoceni, neměli bychom jako malá země šanci obstát: Okolní svět by nás zahrnul cly, dalšími poplatky a jinými represemi. Znamenalo by to, že bychom jen ztěží vyváželi své zboží. Vrátili bychom se k podobnému typu hranic, jaké byly za komunismu. Po stránce vojenské i hospodářské se staneme kolibříkem, který bude jen těžko vzdorovat kondorům ze stamilionových národů. Je docela dobře možné, že tato akce je řízena ze zahraničí, opět západními dobroději. Jde o to, oslabit a paralizovat obchody s Čínou a Ruskem. Hradbou států, které nás obklopují, by se zárukou nic neproniklo. Je velice pravděpodobné, že by spekulativní kapitál v návaznosti na naše osamostatnění, spustil multiinflaci naší měny. Užili bychom si téhož jako Řeci, kdyby se vrátili ke drachmě. Nástroje na to má, jak jsme viděli v Rusku, které jen ztěží čelilo tlaku na oslabení rublu. Proto raději nestřílejme od boku a nekřičme hop, dokud jme nepřeskočili. Je docela dobře možné, že Evropa se bude zbavovat vlivu a tlaku USA. Statisíce uprchlíků z oblastí, kde vedou USA války, jsou jasnou nápovědí. Ten rébus čeká na vyřešení. Proto se nyní neunáhlujme. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Za tou akcí vedoucí k naší samostatnosti mohou mít prsty USA. Může to být obměna červených karet. Proto zvyšme pozornost. Američané velice dobře ví, že Evropa se od nich stále více odklání. Pokud tomu tak bude i nadále, bude to voda i na náš mlýn. Mějte se hezky.


 
Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Před týdnem tedy 19.1.2022 jsem napsal krátkou napůl odlehčenou glosu pod názvem Lahůdková pokerová hra, ve které jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u svých hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani v pravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě.

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Zatímco současná zahraničně politická publicistika zcela nepochybně žije úvahami západní mediálně politické propagandy o brzké okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, druhá část se soustřeďuje na vývoj a realitu možného prosazování či neprosazování politiky Green Dealu, část publicistiky se věnuje sice menšinového, ale o to agresivnějšího menšinového hnutí antiwaxerů, jako průvodního znaku poněkud dlouhého období covidové pandemie. Pod hesly o svobodě je toto hnutí namířeno proti většině společnosti, která bere zdravotní opatření za potřebná a chce většině vnutit svůj úhel pohledu. U nás se tohoto úkolu ujala SPD, v Rakousku Svobodní či vedle v Německu AFD.

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často hlasuju pro ruzne pitomosti, to už je v Praze taky zvyk.

Poslední domácí zprávy

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často...

Vrána k vráně sedá…

Vrána k vráně sedá…

Je několik evropských vlád, charakteristických zběsilou protiruskou nenávistí a podobně zběsilým příklonem k německému fašismu či dokonce...