• Pátek, 04. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Barbora

Bylo Polsko spoluodpovědné za katastrofu ze září 1939 a rozpoutání 2. sv. války...?
Počet návštěv: 10608

Bylo Polsko spoluodpovědné za katastrofu ze září 1939 a rozpoutání 2. sv. války...?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Velvyslanec Ruska v Polsku Sergej Andrejev v rozhovoru pro polskou televizí v pátek obvinil Polsko, že "zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu a bylo spoluodpovědné za katastrofu ze září 1939," dodal ambasador...

Zároveň ospravedlňoval sovětskou invazi ze 17. září 1939 nutností garantovat bezpečnost Sovětského svazu. Andrejev rovněž řekl, že polsko-ruské vztahy jsou nyní na nejhorší úrovni za posledních 70 let, protože Polsko se prý rozhodlo zmrazit politické a kulturní styky mezi oběma zeměmi. Na jeho slova ostře reagovala polská premiérka Ewa Kopaczová. "Ruský velvyslanec bude v pondělí předvolán na ministerstvo zahraničí, aby mu zástupce ministerstva zahraničí tuto záležitost vysvětlil," oznámil polský ministr zahraničí Grzegorz Schetyna. Opakuje stalinské lži, hněvá se Polsko

Druhá světová válka začala poté, co nacistické Německo a Sovětský svaz uzavřely v roce 1939 pakt Molotov-Ribbentrop, jenž obsahoval tajný dodatek o rozdělení Polska oběma zeměmi. Německo nejdřív napadlo Polsko ze západu, čímž započalo 2. světovou válku. Sovětský vpád na polské území se uskutečnil o 16 dní později. Andrejev ale prohlásil, že nešlo o agresi.

Nejnovější spor se rozhořel už v pátek, kdy neznámí pachatelé poničili téměř 60 náhrobních kamenů na hřbitově sovětských vojáků padlých za druhé světové války v obci Milejczyce na východě Polska. Ruské ministerstvo zahraničí na incident ostře reagovalo a povolalo si kvůli němu polskou velvyslankyni v Moskvě. Rád bych připomenul, že vehementně připomínaný pakt Ribbentrop-Molotov vznikl až poté, kdy i Rzeczpospolita Polska jednala s Hitlerem o míru; proto polský premiér Donald Tusk, jehož děd - Jozef Tusk – sloužil v hitlerovském wehrmachtu, žádá po kyjevské juntě v čele s Porošenkem, aby s “východními vzbouřenci” naložila nemilosrdně “jako s teroristy”.
Nebylo to pro Stalina tak snadné, ať byl zločinec nebo ne; rozhodně však nebyl tupec, jenž by čekal, až se Hitler domluví s Polskem na společném vojenském postupu proti Sovětskému svazu. Stalin totiž už věděl, že v lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Józef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz. Znal volání po vládě pevné ruky, které roku 1926 vyslyšel maršál Józef Pilsudski, co zavedl v Polsku už v roce 1926 vojenskou diktaturu, jež vedla k politické i národnostní perzekuci a potlačování demokratických principů a práv.

Co asi měl Stalin dělat, když navíc všehoschopná Varšava už v roce 1938 zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Nikoho moc nezajímalo, když sovětská rozvědka už v lednu 1938 nahlásila informace o chystaném polském záboru Těšínska. Polští baviči: Wprost, premiérka či ministři vlády Rzeczpospolite?

Polsko chce válku s Ruskem z historických důvodů. Obsazení části Ukrajiny a znovuvytvoření Velkého Polska je jen scénářem možné motivace. Ve skutečnosti jde o enormní úsilí Varšavy, aby převzala vedoucí úlohu slovanských a obecně i post-komunistických zemí v Evropě. Poláci se snaží o uchopení této slovanské vůdčí pozice od středověku. Konečným cílem je eliminace Moskvy jako mocenského centra ve Východní Evropě a jeho přesunutí do Varšavy. Poláci to prostě odjakživa hrají na obě strany; Lenin měl Dzeržinského, Reagan Brzezinského... Navíc si v říjnu si připomínáme agresi Polska na Těšínsko... Polští baviči: Wprost, premiérka či ministři vlády Rzeczpospolite?

Varšava zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Poláci anektovali část Těšínska o rozloze 869 km2. Nadpoloviční většina obyvatelstva obsazeného území se hlásila k české národnosti. Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Přes 30 000 Čechů a více než 5 000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do Protektorátu Böhmen und Möhren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř, než později nacisté… To snad nebyla agrese, paní Kopaczová...? http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13620-polsko-hitleruv-spojenec-nejen-pri-zniceni-ceskoslovenska-podivejte-se-na-zajimava-fota-bratrickovani-polaku-s-nemci.aspx
Kde se vzaly antipatie vůči Rusku? Nebo Ruska vůči Polsku? Možná už dávno, kdy polský velvyslanec v Německu Józef Lipski byl 20. září 1938, ještě před podepsáním Mnichovské zrady, pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu. Na konci análního rozhovoru s Hitlerem Lipski píše: “Důrazně jsem zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR, a že zamýšlí provést emigraci do kolonií, po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem, jako řešení židovské otázky”. Dále Lipski píše: ”V té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě…” Jen zopakuji inkriminovanou a tu pravou kolaborantskou větu: Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR… Ne před nacistickým Německem a Hitlerem, ale před Sovětským svazem… Zahnat do stodoly…

Nyní vzkaz jednomu vojenskému historikovi. Jméno není podstatné; jde o to, co napsal. Šlo o článek, který nadepsal: “Největším kolaborantem s nacistickým Německem před druhou světovou válkou byl Sovětský svaz.” K tomu dodal ohranou písničku s dohodu Ribbentrop-Molotov. Profesionální vojenský a letecký historik se hrubě mýlí… “Smlouva o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik” byla podepsána až 23. srpna 1939.

Všichni dnes o ní ale mluví málem jako o nejzrádnější úmluvě světa, což je přídomek, který si plně zaslouží Mnichovská dohoda z 29. září 1938. Nebýt však dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani pakt Ribbentrop - Molotov. Polský ministr zahraničí Józef Beck totiž podepsal už počátkem roku 1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem. Prospělo to nacistickému Německu dostat se z mezinárodní izolace, do níž upadlo po nacistickém uchvácení moci a požáru Říšského sněmu. Jak to bylo pohádko o Peroutkovi a hrdinovi Hitlerovi,.,,? http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_26_4.pdf
German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Piłsudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister ...
Stoją od lewej: minister Joachim von Ribbentrop, minister Józef Beck, Adolf Hitler... a další...

Na podzim 1938 se Beck rozhodl nezávisle a bez konzultace s jinými státy do konce října zbavit Židy polského občanství a tím znemožnit možnost návratu do země 70 tisícům občanům židovského původu žijících mimo Polsko, většinou v Německu a Rakousku. „Dne 16. dubna Sověti 1939 předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR… Nemůže být žádných pochyb, že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ řekl Winston Churchill. Všechny protihitlerovské snahy SSSR se tak minuly účinkem, proto následovala, ovšem až v srpnu 1939, smlouva Ribbentrop-Molotov… A nyní Tusk čučí, jak žába z kyšky… http://outsidermedia.cz/putin-o-rozinkach-z-plesnive-vanocky/

„Pakt Stalina s Hitlerem byl v pořádku“, nechal se nedávno slyšet Putin. Na smlouvě o neútočení mezi nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským svazem prý nebylo nic špatného. A v médiích je od té chvíle možné jen číst a slyšet, jak prohnilá je Putinova řeč, když chválí největší sovětskou kolaboraci s nacisty, avšak o skutečných faktech „svobodné sdělovací prostředky“ mlčí a jejich čtenáři či posluchači si mohou o pravdě nechat jen zdát. Putin si vysloužil další nadávky a nenávist světové ochlokracie…http://www.youtube.com/watch?v=e8nleiBtsHc&feature=youtu.be

Přesto naši hrdinové politologie píší, že o „spojenectví s Moskvou se v roce 1939 ucházely Paříž a Londýn, avšak Sověti s jejich představiteli prý jednali velice vlažně. V záloze totiž měli vážné rozhovory s nacistickým Německem…“ Schází jen maličkost – Paříž a Londýn se ucházely o spojenectví s Moskvou až po Mnichovské dohodě z 29. září 1938, tedy až poté, kdy dostaly od Hitlera pořádně na frak a zpětně se snažily pozdě bycha honit a plakat nad rozlitým mlékem, když už byla odmítnuta snaha Rusů ochránit Československo. Přišli zkrátka s křížkem po funuse… Vážné rozhovory vedli přece dávno předtím s nacistickým Německem Poláci.

 Zahnat do stodoly…

Kdyby nekolaborovali Poláci s nacisty, asi by nebyla ani smrt tisíců protisovětských polských důstojníků v Katyni. Možná už někdo zapomněl, jak se vše vyvíjelo od roku 1939, kdy si Zakarpatská Ukrajina “vzala” zpět západní část Polska. V té době docházelo zejména na území Polska a Sovětského svazu k teroristickým a záškodnickým akcím Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), mezi než patřily sabotáže, žhářství, přepady pošt a redakcí opozičních novin, vražedné útoky na státní představitele i umírněné členy z vlastního tábora. Kdo seje vítr, sklízí bouři…

Inu, o tom, že Polsko bylo spoluodpovědné za vypuknutí 2. sv. války není pochyb; Mnichovská dohoda byla uzavřena o nás bez nás mnohem dřív než byl podepsán pakt Molotov - Ribbentrop...

http://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-1-rijna-1938-prijeti-polskeho-ultimata

Pravda o Katyni…?

http://www.klub-pohranici.cz/news/mnichov-1934-1938/

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/obsazovani-tesinska-polskou-armadou/

http://www.ceskytesin.org/news/byl-to-hrich-rekl-o-okupaci-tesinska-polsky-prezident/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Daniel Dub

Daniel Dub

29.09.2019 15:39

www.zaolzie.wz.cz


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

28.09.2015 09:29

Zdokumentované dějinné skutečnosti již nkdo nevyvrátí. Je třeba hodně podlosti, aby dějinná fakta byla podávána lidem zkresleně tak, aby se nedozvěděli nikdy pravdu. Neinformovanost dělá z obelhaných lidí ubožáky tím, že v duchu lží a manipulací útočí vůči těm, kdo se osmělí vydat dokumenty o skutečném stavu věci. To, že potom takto obelstění lidé spílají těm, kdo jim předloží důkazy, které oni neznají, je důsledkem jevu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jenomže, jak dokumenty, faktografii a nezpochybnitelnou pravdu rozšířit tak, aby se s nimi seznámila so nejširší čtenářská obec? Ve společnosti zasažené korupcí, podvody a lží to ani není možné. Goebbelsiáda současných sdělovacích prosředků je rozjetá na plné obrátky. Lidí, kteří jsou schopni lhát celému národu se štítím. Vzít do ruky takto neskutečnou, nebetyčnou lží zasažené a permanentně dezinformující, obludné lži šířící noviny, především MF DNES je totéž, jako olíznout ropuchu. Nechci mít nic společného s těmi psychotickými, podplacenými vyvrheli. Platí totiž rovnice: Čím objektivnější, zdokumentovanou (dobovými fotografiemi podloženou) faktografii napíšete, tím menší je naděje, že bude v goebbelsovských médiích uveřejněna. Tyto krearury chtějí za každou cenu zabránit, aby se oběti mediálních lží a nehorázných manipulací, dozvěděly pravdu. Proto si hrají, ve chvíli, kdy dostanou do ruky fakta, na mrtvého brouka....Kromě historických událostí a faktů, které jste nám předložil, si zbývá opět položit otázku, jak se vyvíjely návazné děje v zemích osvobozených od hitlerovského jha. Měl za touto zničující válkou veliký kdosi udělat dělící čáru a začít všechno znova, jako by se nechumelilo? Ale chumelilo se! Z dobových fotografií je doložené, jaké zátupy hajlujících Čechů vítaly v březnu 1939 v našem hlavním městě vojska Třetí říše. Propadám se studem, když vidím tolik kolaborantů. Češi si byli nebezpeční svým udavačstvím. Udávalo se tolik, že gestapo nemělo takové kapacity a na všechna udání nestačilo. Až příliš lidí se chovalo zrádcovsky. Němci, kteří ke konci války odváželi fascikly s nevyřízenými případy po udání, se chlubili tím, že byli vůči mnoho Čechům milosrdní, že jim vlastně darovali život. Pravda to tak docela nebyla, spíše na počet udání nestačili a po ukončení vákly, kdy přišlo zúčtování, se jim jejich "milosrdenství" hodilo jako "polehčující okolnost". Po této kruté době měl přijít dějinný střih. Proč nepřišel? Byli jsme osvobozeni, ale skutečná úleva se nedostavila. Přišly padesátá léta. Máme je zažité jako dobu nových perzekucí a poprav mučedníků. Co když ale ti, kdo nás osvobodili i nová branná moc měli ve svých služebnách připíchnuté fotografie s davy hajlujících Čechů? Co když na ně působilo takové množství lidí tak, že z davových scén si zvětšili z fotografických materiálů hlavy účastníků a hledali viníky? Tisíce lidí majících na sobě vinu udavačství a zrádcovství se šikovně skrylo za politické procesy. Argumentovali tím, že je komunisti pronásledují. To byli všichni čistí, jako to lilium? Tu odpověď přece známe. To nebyly imaginární davy, ale hajlující masa lidí. Je pochopitelné, že tehdejší rozvědka po nich šla. F. Peroutka byl jedním z těch, kteří by zde neměli za své články s projevy sympatií a obdivu k Vůdci a Říši na růžích ustláno. Co vše se skryje pod pojem "politický utečenec"! Jeho úprk byl vyvolán především strachem, že by za své prohitlerovské "traktáty" dostal naloženo. A nebylo by se čemu divit. ...I Američané, kteří osvobodili Plzeňsko, se chovali k Čechům odtažitě. I ti měli jistě možnost shlédnout fotografie hajlujících Čechů a udělat si o tom svůj úsudek. I oni měli oči, i oni vyhodnocovali situaci, a ta pro nás nebyla příznivá. Chovali se k nám přesně tak, jak nás viděli a jak se s námi jistě obeznámili na namnožených fotkách. Ani Rusové, ani Američané nám nevěřili. Nevěřili totiž tomu, že náš národ se rychlostí blesku natolik změnil. A tak nás z obou stran válcovali. Tlak na to, abychom se razantně vypořádali s fašistickou minulostí se změnil. To, že tisíce lidí si byly schopny připravit svým udavačstvím bližním peklo na Zemi, se propagandisticky postupně změnilo. Všichni, kdo měli za sebou fašistickou minulost byli prostě andělé, kteří byli pronásledováni komunistickou mocí. Až tak jsme se "vypořádali" s naší ostudnou minulostí. Mějte se hezky.


 
Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Experti varují, že dezinformace o covidu-19 se mezi Čechy šíří stále více. Samotná Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové už v červnu důrazně varovala, že s nimi členské státy musejí bojovat, jinak to ohrozí lidské životy. EU ve svém prohlášení nezvykle otevřeně ukázala na Rusko a Čínu jako záměrné podněcovatele a šiřitele lží o koronaviru. To je úvodní sloupek k pojednání o boji proti dezinfromacím, jak byl uveden na portálu Aktuálně.cz, které se prý v České republice velmi rozmáhají.

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Šéf Frontexu, Fabrice Leggeri, má potíže. Na tom by nemuselo být nic zvláštního. Ovšem takovou specificky eurounijní pikantnost dodává jeho cause fakt, že agentura Frontex je právě popotahována za něco, k čemu byla ustanovena. Za aktivní ochranu evropské hranice.

  Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Tento výrok dozajista velmi dobře znají naši páni poslanci, ale i vláda. Na zasedáních poslanecké sněmovny si cintá pentli každý druhý. Vyjímkou nebylo ani nedávné jednání sněmovny, kde se probíral bod o potravinové soběstačnosti ČR ve smyslu návrhů k jejímu dosažení a ke zvýšení efektivity zemědělské prvovýroby. Musím uznat dámy a pánové, že hrajete na lidi komedii, ale režie je jaksi špatná. Místo cintání si pentle raději přiznejte, že jste v oblasti zemědělství zmrvili kde co, a už nevíte jak smysluplně dál.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...