• Středa, 08. prosinec 2021
 • Svátek má Rukojmí Květoslava

Zhýčkaní Němci si v 60. letech povolali gastarbeitry z Turecka, dnes jim odtrnulo a chtějí další novodobé otroky?
Počet návštěv: 13813

Zhýčkaní Němci si v 60. letech povolali gastarbeitery z Turecka, dnes jim odtrnulo a chtějí další novodobé otroky?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Jak to všechno začalo? Mluvme konečně nejen o důsledcích, ale především o jejich příčinách; v 50. let dvacátého století došlo v SRN k hospodářskému rozmachu projevujícímu se mj. nedostatkem pracovních sil. Šlo hlavně o zemědělství, hornictví a stavebnictví, kde se Západem zhýčkaní Němci nechtěli špinit manuální prací...

Proto započal nábor pracovních sil ze zahraničí především z jižní Evropy. Roku 1955 uzavřelo Německo smlouvu o náboru (Anwerbevertrag) s Itálií, o pět let později se Španělskem a Řeckem. V Německu byli pracovníci ze zahraničí přijímáni s otevřenou náručí. Byl vytvořen nový termín pro „hostující pracovníky” Gastarbeiter (gastarbeiteři)1. Turci, většinou muslimové, přicházeli do Německa od roku 1961.

Rychle rostoucí německé hospodářství jim nabízelo lepší budoucnost, jelikož většina tureckých pracovníků pocházela z chudých oblastí Malé Asie. Mezi dělníky byli také vysoce zastoupeni Kurdové. Dělníci zpočátku své vydělané peníze posílali svým rodinám do Turecka. Předpokládalo se, že se po uplynutí pracovního poměru vrátí domů. Rozhodli se však usadit a podnikat. Roku 1962 bylo v Německu zaměstnáno 13 000 Turků, roku 1974 již 800 000 tureckých pracovníků, což negativně ovlivnilo Turecko, jež ztratilo nemalý počet výkonných pracovních sil.

Jak je možné, že pár let po 2. sv. válce bylo totálně zničené Německo najednou v hospodářském rozmachu? Každý vrabec to dnes cvrliká na střeše Bundestagu, že Němci byli a jsou povinni plnit své reparační povinnosti vůči postiženým státům, jež byly obětí nacistické agrese. Kdo se jen opovážil zařídit, že Německu odpustit jeho reparace za zničených 60 milionů lidských životů a tisíce měst po celém světě. Za kolik se asi dá vyčíslit lidský život, zničená velkoměsta, jejich infrastruktury, průmysl, zdravotnictví…? Za biliony… Kde jsou, proč je Německo nezaplatilo…? Musíme si však připomenout i politické důvody obnovy Německa.

Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace byla strašlivá. K tomu ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce. Nejhorší situace byla v Německu. Miliony Němců  dostávali pouze skrovné příděly k hladovění. Umíraly desítky tisíc lidí. Úmrtnost mezi německými dětmi stoupla desetkrát proti předválečné úrovni. Životní podmínky v roce 1947 byly považovány za horší, než v roce 1945. Průměrný  příděl kalorií byl 1040 denně (norma je přes 2000 kalorií), z toho pocházela podvýživa - nejhorší v  poválečném Německu;  takový příděl potravin odpovídal množství, jež dostávali vězni v nacistických koncentračních táborech. Kdo jinému jámu kopal, sám do ní pak spadl, aneb Boží mlýny mlely pomalu, ale jistě... https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ay9CMGRElCU

Spojenci navíc dodržovali tzv. Morgentauův plán, což byl plán na totální likvidaci Německa; obhajoval logické opatření s cílem zajistit, aby Německo už nebylo schopné vést další, tedy třetí válku. Cílem nebylo jen zničení  německého zbrojního průmyslu, ale i odstranění nebo zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu. V jeho rámci bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země. Ale s ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přišel Marshallův plán, oficiálně nazývaný Plán evropské obnovy (angl. European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s cílem pomoci poválečné Evropě.

V důsledku jeho odmítnutí ze strany zemí východního bloku byl plán omezený jen na západní Evropu. Marschalův plán nebyla charitativní záležitost. Šlo o ekonomické ovládnutí Evropy. Jeho skutečný důvod spočíval v tom, že jakmile tyto země byly uvedeny zpět na nohy americkou pomocí, jejich měny byly vázány na americký dolar a byly nuceny kupovat americké produkty, což podporovalo ekonomiku Spojených států. Každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč Československo tento plán odmítlo. Dnes víme, že nebýt dvou Německem rozpoutaných válek, nemusel být ani tento projekt, ani nynější druhé největší stěhování národů.

Ve 20. st. Německo rozdmýchalo dvě světové války, z toho 2. sv. válka byla vedena jako vyhlazovací a totálně zničující. Přesto tehdejší nepřátelé Německa od reparací zcela nebo ve značném rozsahu upustili. Nikdo však nezapomněl, že Německo vděčí za ekonomickou prosperitu velkorysosti jiných národů. Ekonomický historik Albrecht Ritschl v interview na „ Spiegel on Line“ říká, že Německo bylo nejhorším dlužníkem v minulém století. Jak bruselský salašnický pes hlídá stádo českého Ovčákova…

Varuje, že Německo by mělo zaujmout zdrženlivý přístup v Euro krizi, neboť jinak bude čelit obnoveným požadavkům na reparace z II. sv. války. A dodává, že ve 20 st. bylo Německo odpovědno za největší národní bankroty v nedávné historii. Pařížská reparační smlouva podíl na německých reparacích určila a zajistila. Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti vůči státům, jež byly obětí nacistické agrese. Jen se Němcům nechce platit; jsou rekordmany v zapírání reparací a to již od první světové války. Paradoxně to “zlé” Rusko s agresivním Putinem a demokratickým referendem na Krymu, jež navíc jako SSSR nacistické Německo porazilo, svůj dluh mj. vůči nám ve výši 72 miliard Kč, který pocházel ještě ze sovětské éry, splatilo na základě čs.-ruské mezivládní dohody uzavřené v roku 1994. A nešlo o reparace za děsivé válečné důsledky.

article_photo

Ruské federace, která je nástupnickým státem Sovětského svazu, dluh uhradila též dalším státům. Takže to haněné Rusko, jež údajně nedodržuje mezinárodní právní normy, dostálo své povinnosti a demokratické Německo ne…? Ani po 70 letech po válce nám dosud nezaplatili reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun. Je to velmi zvláštní. Neustále Zaorálci submisivně hlásají do světa, že Německo je soused našich snů; prý jde o stát vzorové demokracie a dodržování mezinárodního práva. https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/

A nestačí, že nám nevrátili ani marku s desítek miliard reparací, ještě drze požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN. Dále pak diplomatickou notou žádali, abychom jim vrátili budovy, ve kterých před válkou sídlilo říšské velvyslanectví v Praze, které byly po válce v souladu s Pařížskou reparační dohodou zkonfiskovány. Tož, nudistko z NDR Merkelová, kážete vodu a pijete víno, že v civilizovaném světě dlužníci, státy státům, plní své finanční povinnosti. Nic vám, Angelo, neříká jeden ze základních principů fungování světového společenství, jeho ekonomiky i mezinárodního práva…? Souboj: Euroskeptik Klaus – Europanka Merkelová - čtyři ku nule…
Takže ti zlí Rusové své finanční závazky plní. Ti hodní Němci, nejlepší sousedé, které jsme kdy měli, o tom nechtějí ani slyšet. Přitom nic cizího nežádáme, ale pouze to, co nám bylo ukradeno, zničeno, a na co bezesporu nárok máme, zaplatit chceme. Na které straně je právo? Na naší, nebo na té německé, na řecké či na euroněmecké…? Francouzský ekonom Thomase Pikettyho v díle “Kapitál v 21. století” tvrdí, že neexistuje žádný ekonomický ani morální důvod, proč by mělo být Německo „jedinou evropskou zemí v moderních dějinách, které bylo dopřáno odpuštění dluhů ve velkém“.

Měl přitom na mysli roky 1924, 1929, 1932 a 1953 – dluhy byly Německu odpouštěny vždy v souvislosti s devastací země po válce, kterou však sama vyvolala. “A zejména v roce 1953 šlo o odepsání více než poloviny dluhu – jak státního, tak soukromého. Členové konference v Londýně v roce 1953 si byli vědomi, že bez tohoto kroku by Německo nikdy svůj dluh z válečných reparací nemohlo splatit;(tvořilo ho 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu), což by také znemožnilo jeho ekonomický růst a demokratickou budoucnost…” dodává.

Znáte nejlepší nejapný vtip této doby? Když Němci říkají, že dluhy se mají z hlediska vyššího principu mravního platit. Z knihy “Kapitál v 21. století” se lze rovněž dozvědět také tom, že německý ekonomický zázrak po druhé světové válce by se nikdy neuskutečnil, kdyby Německu nebyla odpuštěna podstatná část dluhu; Německo by bez odpuštění dluhů bylo polorozvojovou zemí. Pikkety říká, že Německo (a další věřitelé) požadují po Řeckou takovou fiskální disciplínu, kterou sami nikdy nepraktikovali. „Nelze přece po nových nastupujících generacích chtít, aby několik desetileté platily za chyby svých předků. Řekové jistě udělali mnoho velkých chyb. Přinejmenším do roku 2009 falšovali své ´účetnictví´. Přesto však mladá řecká generace nemůže nést větší odpovědnost za chyby svých rodičů, než jakou nesla německá mladá generace v padesátých a šedesátých letech,“ tvrdí Pikkety a má pravdu…
article_photo

Turci zkrátka jako užiteční idioti splnili svůj úděl otroků, resp. levné pracovní síly v Němci neoblíbených profesích nádeníků např. jako popeláři, pomocní dělníci při kopání kanálů a sklizních úrody na polích. Konec hospodářského rozmachu roku 1973 zapříčinil zastavení přílivu cizinců do Německa, přesto 2. Imigrace Turků pokračovala z důvodu přijetí zákona o sjednocení rodin. V roce 1983 byl přijat zákon o pomoci navrátilcům do rodné země. Většina Turků však zůstala a nadále pracovala v Německu. Dnes zde žije již druhá a třetí generace Turků. Druhá generace se do Německa dostala v důsledku slučování rodin buď přistěhováním, nebo již narozením v Německu. Společně začali podnikat (např. zakládání menších živností). Třetí generací jsou dnešní děti, které za přistěhovalce pokládat nemůžeme.

Tito turečtí Němci, nebo snad němečtí Turci, nyní povýšili; jsou využíváni např. v pásové výrobě. Zakládají také malé obchody se zeleninou či rychlým občerstvením (döner kebab, currywurst aj.). Kromě toho se v Německu nachází 70 000 podnikatelů, kteří zaměstnávají přes 300 000 osob. Ovšem, není vše tak růžové; téměř pětina Turků žije ze sociálních dávek. Prý pro nedostatečným vzdělání a neznalostí němčiny. Podle výzkumu Evropského monitorovacího centra pro rasismus z roku 2004 bylo zjištěno, že 57% Turků zažilo diskriminaci na pracovišti a 48% Turků mělo problémy při hledání zaměstnání (procenta z roku 2012). Byla to EU, nebo kancléřka Merkelová, kdo pozval přistěhovalce a žadatele o azyl do SRN?

Jako gastarbeitři jsou většinou muslimové. Modlí se pětkrát denně, dodržují půst v měsíci Ramadán. Německo, které je převážně v severní části protestantské a v jižní katolické, to však ve školách a v zaměstnání neumožňuje. Šátková aféra” byla ohniskem sporů mezi Turky a Němci. Jedni nošení šátků uznávají jako symbol muslimské kultury, dle níž je žena je posuzována podle svých schopností nikoli podle vzhledu, druzí se naopak obávají pronikání islámu do západních zemí. A to už jsem u druhé největšího stěhování národů od konce 2. sv. války a je to opět Německo, které to vše s ochotnou pomocí EU a USA vyprovokovalo. Důvody jsou identické, jako při náboru Turků v 50. letech. Za vším hledej toho, kdo rozpoutal dvě světové války a o tu třetí právě usiluje...

Nebyla to však totiž Evropská unie, ale německá kancléřka Merkelová, která jednostranně pozvala přistěhovalce a žadatele o azyl nikoli do EU, nýbrž do Německa. Kdo to vyhrožuje České republice, Maďarsku, Slovensku a Polsku nevracením části finančního příspěvku do EU a dalšími sankcemi v případě neposlušnosti? Nevyhrožuje nám EU, nýbrž Rakousko, Německo a Francie. Proč má tedy EU 28 členů? Platí, že EU je jen nepovedený klon RVHP a podvodná hra "pyramida", v němž berou hlavně státy na špici pyramidy. Že by vedle Višegradské čtverky vznikla konkurenční Merkelovská partička; a potom, že EU patří všem...? Navíc běženci nazývají Merkelovou svojí "matkou Merkel" a darem od Alláha... Paní Merkelová objevila Ameriku. Přes půl tisíciletí po Kolumbovi…

article_photo

Jak je všeobecně známo, že Evropské unii zkrátka vznikl vážný problém: Část Lisabonské smlouvy nemůže být platná, protože je neslučitelná s unijním právem. Rozhodl o tom již v prosinci 2014 Soudní dvůr EU, když oznámil, že přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech není slučitelné s právem Evropské unie – mimo jiné proto, že Evropská unie není stát. V roce 2009 však členské státy podepsaly Lisabonskou smlouvu, která ustanovení o přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod obsahuje. Rozhodnutí Soudního dvora je tak opakem toho, co obsahuje Lisabonská smlouva.

A dnes už se v Německu tísní na milion nových běženců, už ne z Turecka, ale z Afriky a Sýrie, proto se zvyšuje se také počet protiislámských demonstrací, které od října 2014 pořádá extremistická organizace PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes = Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu). Nesouhlasí s imigrační politikou Německa a s islamizací Evropy. V pozadí však stojí strach z imigrace, xenofobie a nesouhlas s Evropskou unií. Zakladatel hnutí Lutz Bachmann kritizuje ustupování muslimům, kteří se nechtějí integrovat. https://email.seznam.cz/#inbox/235932

Oblíbenost organizace však stoupá. Na „Facebooku” má PEGIDA již 40 000 obdivovatelů a počet demonstrujících se také zvyšuje. Na nedávné demonstraci v Drážďanech (23. 12. 2014) se sešlo kolem 17 500 lidí. Nesouhlas s „PEGIDOU” vyslovila německá kancléřka Angela Merkelová. „V Německu sice je svoboda shromažďování, ale není tu místa pro navádění k násilí a urážení lidí, kteří k nám přicházejí z jiných zemí, ” sdělila novinářům. Opět, zloděj křičí, chyťte zloděje; jak ohrané klišé, ale jak neustále víc a víc aktuální... Proto německá kancléřka čelí stále většímu tlaku koaličních stran, aby změnila svůj postoj vůči běžencům a přiznala, že Berlín nemůže přijmout neomezené množství přistěhovalců.

Po bavorské Křesťanskosociální unii (CSU) se ke kritice připojila i sociální demokracie (SPD). Merkelovou v pondělí naopak podpořili nejvyšší představitelé německé katolické i evangelické církve. CSU dlouhodobě volá po razantním omezení imigrace i kvůli tomu, že přes rakousko-bavorskou hranici přichází v současnosti do Německa většina běženců. SPD naproti tomu odmítá jakékoli omezení práva na azyl, jak je zakotvené v německé ústavě. I podle socialistů by však kancléřka měla opustit svou oblíbenou frázi v uprchlické krizi "zvládneme to" a přiznat, že se Německo blíží k hranici svých možností.

Holt, vše, co existovalo, je zavrženo, nová elita zakládá nový svět a činí tak bezohledně, přesvědčena o svých pravdách, v základě chybných. Dospělo se do fáze nových ideologií, jež nakonec vedou k totalitě. Evropskou unii totiž charakterizuje uctívání “demokracie” a k ní sedí nejlépe Sokratův výrok:

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie…”

"Kancléřka nese velkou zodpovědnost a musí ukázat svou vůdčí sílu. K tomu patří i to, že jasně řekne, že pokud letos přijmeme milion uprchlíků, budou naše možnosti prakticky vyčerpány," řekl deníku Tagesspiegel šéf poslanců SPD Thomas Oppermann. "Musíme vyslat jasný signál, že Německo nemůže samo přijmout všechny běžence," doplnil. Německá vláda oficiálně očekává, že do země letos dorazí 800.000 běženců. Deník Bild ale dnes s odvoláním na tajné informace německých úřadů napsal, že běženců může dorazit až 1,5 milionu.

Inu, na závěr odrhovačka chronicky známému vtipu, jenž se sem však hodí ze všeho nejlépe: první den po letních prázdninách, v páté třídě jedné berlínské základní školy učitel kontroluje přítomnost žáků:

“Mustafa El Ekh Zeri.”
“Zde.”
“Achmed El Cabul.”
“Zde.”
Kadir Sel Ohlmi.”
“Zde.”
“Mohammed End Ahrha.”
“Zde.”
“Mi Cha Elma Yer.”
Ticho …
“Mi Cha Elma Yer.”
Nikdo se nehlásí …
“Ješte jednou – Mi Cha Elma Yer!”
V zadní lavici vstane chlapeček:
“To bych mohl bejt asi já, ale čte se to Michael Mayer.”

http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/marshalluv-plan.html

Ivan Langer: rok 2007-Schengen: “Nebudu se cítit podobně jako 10 milionů obyvatel Česka v Evropě méněcenný”

Jak EU naučila Dalibora housti, aneb Sankcemi k soběstačnosti…?

Jak dostat EU, potažmo NATO, až na hranice s Ruskem…?

Je Evropská unie jen zfušovaným klonem RVHP…?=1135

http://www.teplickykuryr.info/news.php?item.10411.3

https://www.youtube.com/watch?v=qu-iCNuaMO0

https://au.news.yahoo.com/a/29706350/parramatta-gunmans-final-moments-revealed-in-exclusive-video/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

09.10.2015 21:00

S čím kdo zachází, tím také schází....Stále více je zřejmé, že Němci jako bývalí dobyvatelé jsou dnes dobýváni. Hranice možností multi-kulti jsou smyty. Mnozí "Němci" získali své občanství relativně nedlouho po svém přistěhování do SRN. Bydleli namačkáni do malých bytů. To byl začátek hospodářského zázraku. Turci pracovali a podnikali, byť jako živnostníci či malopodnikatelé. Nahradili tak statisíce padlých Němců, kteří se z fronty nevrátili. Infrastrukturu společnosti netvoří jen vzdělanci, ale i lidé všední práce. Kromě vědeckého pokroku je třeba svážet odpadky, které společnost vyprodukuje, udržovat toalety, uklízet veřejná prostranství, umývat chodby a okna veřejných budov i obchodů. Zatímco vědecké práce slouží určitému okruhu odborníků, veřejné práce slouží nám všem. Městský park a rozkvetlé záhony potěší všechny, "Satanské verše" jen vybranou část společnosti. ...Když už jsme u těch Božích trestů, jeden z nich přesně odpovídá tomu, co Německo po válkách neudělalo. Nezaplatilo reparace. Díky tomu se vyšvihlo mezi světové hospodářské giganty. Jeho sociální politika byla víc, než štědrá. Tam,kde je nabídka, existuje i poptávka. Poptávka pro miliony utečenců, kteří se chtějí mít líp. Budou obléhat státní kasu, budou chtít veškerá možná privilegia. Nainvestovaná práce se zčásti nevrátí. Mnozí přišli proto, aby destabilizovali mocenské a bezpečnostní struktury státu. Ohrožení bezpečnosti civilního obyvatelstva povede k rozpadu evropského souručenství. To, že se tak děje kvůli politice rozpínavosti USA, není pro Evropu dnes rozhodující. Určující je to, že se nedovede Američanům postavit, vzepřít. Pokud to nedokáže a americké výboje (nejen) na Blízký východ omlouvá, bude problém s uprchlíky stále eskalovat. Omlouvání válečných výbojů Spojených států dnes vede k destabilizaci EU. Dokonce jsem mile překvapen, že naši politici téměř unizono veřejně vyslovují své "kšá" uprchlíkům a vyčlenili stovky příslušníků našich ozbrojených sil na ochranu našich státních hranic před migranty. Ryze proamerická přetvářka je opustila. Dokonce i Fiala se pustil do křížového tažení vůči utečencům - muslimům. Tak, to bychom měli. 640 naších vojáků nás spolehlivě ochrání před nekonečnou tsunami uprchlíků. Můžeme tedy klidně spát do doby, dokud se mezi milonovými davy naši hrdinové neztratí. (Žižka si konec konců také poradil s přesilou). Zatím stále můžeme jíst jídlo našeho národního vzdoru proti mislimům - vepřo, péčo, knedlo, zélo. Tak ať nám všem chutná!...Mějte se hezky.


 
Politické nálady se budou vracet…

Politické nálady se budou vracet…

Ty proběhlé volby byly tragédií, protože nastolily proti vůli voličů ANO,SPD a hlavně propadlých hlasů ČSSD a KSČM odpudivou panskou suitu, která nám bezprizorním 60 % dává najevo, že tu budou vládnout hlava nehlava i s vědomím toho, že budou muset být vystřídáni.

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

České Ministerstvo zdravotnictví, dnes v čele s Adamem Vojtěchem, spolu s vládní rétorikou se hodně snažení o narativ, v němž by „vyjevilo národu jedinou pravdy“ o Covidu-19 a vakcinaci, tedy očkování. Je značně usilovná, ale bohužel také nepravdivá, nemorální, značně zavádějící.

Nenechme si vzít další Vánoce!

Nenechme si vzít další Vánoce!

Co nezničili proislámští aktivisté a eurohujeři, chtějí zničit připosraní covidhysterici. Ministr v demisi Vojtěch zcela vážně vyzývá, ať si nepouštíme domů Mikuláše s andělem a s čertem. Nedávno také nesmyslně vláda zakázala vánoční trhy s programem, punčem a vánoční družnou atmosférou.

 Konečně blog, kery neni o koroně

Konečně blog, kery neni o koroně

Tuž sem si řikal, že už je čas nepsat o tych cypovinach, kere nam vladni propaganda tlači, trošku se od teho oprostit a bavit se tak nějak normalně tajak ve svobodnych dobach, kdy zme všeci občani měli stejna prava.

Poslední domácí zprávy

                                Ministr školství

Ministr školství

Myslím ne toho ještě fungujícího, ale toho, co teprve přijde. Toho, který čím méně vlastní to, zač by mohl být ctěn i uznán, tím...