• Pátek, 22. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Cecílie

Byl to před sto lety jen obyčejný dopis Balfoura lordu Rothschildovi, který však chytl britského ministra zahraničí za slovo a byl z toho dokument o zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině…
Počet návštěv: 2321

Byl to před sto lety jen obyčejný dopis Balfoura lordu Rothschildovi, který však chytl britského ministra zahraničí za slovo a byl z toho dokument o zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Ve čtvrtek uplynulo sto let od chvíle, kdy 2. listopadu 1917 odeslal ministr zahraničí Velké Británie a její pozdější premiér Arthur James Balfour lordu Lionelu Walteru Rothschildovi, předsedovi britské sionistické organizace, dopis.

Uváděl v něm, že britská vláda pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině a učiní vše pro to, aby tohoto cíle bylo dosaženo.

    

Adresát Lord Rothschild po jeho obdržení jej pohotově zveřejnil v jednom z deníků a možná neuvážený slib se změnil v zásadní dokument, jenž zněl:

Arthur James Balfour (foto: George Grantham Bain)

Ministerstvo zahraničí
2. listopadu 1917

Drahý lorde Rothschilde,

S velkou radostí Vám zasílám jménem vlády Jeho Veličenstva, následující prohlášení sympatií k židovským sionistickým aspiracím, které bylo předloženo kabinetu a jím schváleno.

„Vláda Jeho Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národního domova pro židovský lid v Palestině a použije svého nejlepšího přičinění, aby usnadnila dosažení tohoto cíle, při čemž se jasně rozumí, že nebude učiněno ničeho, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině, či práva a politický statut Židů v jakékoliv jiné zemi.“

Byl bych vděčen, kdybyste mohl předat toto prohlášení na vědomí Sionistické federaci.

Upřímně Váš
Artur James Balfour

Britský umělec Banksy na Západním břehu Jordánu zorganizoval v těchto dnech satirickou oslavu tohoto stého výročí. Součástí akce bylo slavnostní odhalení rytiny na takzvané izraelské bezpečnostní bariéře, kterou Izrael nechal vystavět mezi Západním břehem Jordánu a Izraelem. Rytinu se slovy "Promiňte" odhalila dvojnice britské panovnice Alžběty II. Palestinci ji označují za zhmotnění segregace... Británie jako někdejší mandátní správce Palestiny by se údajně měla omluvit za to, že v roce 1917 přiznala Židům právo na národní stát na území Palestiny.

Měla by se prý zpytovat své svědomí za katastrofy, bídu a nespravedlnost, kterou tato deklarace vytvořila, a napravit důsledky včetně bezpečnostních zdí; Izrael však oprávněně tvrdí, že právě kilometry zdí mají sloužit jako ochrana před terorismem, jehož důsledky dnes kromě něho již znají státy po celém světě, kde jako nyní houby po deště vyrůstají stejné ploty z ostnatých drátů a vysoké zdi před běženci... http://www.rukojmi.cz/clanky/1408-proc-se-dnes-stydim-ze-jsem-kdysi-zesmesnoval-izraelsky-boj-proti-terorismu-ktery-zacal-o-70-let-driv-nez-kdyz-ho-halasne-vyhlasily-usa-az-po-11-zari-2001

Vraťme se nyní zpět; napjatá atmosféra toho dramatického dne 29. listopadu 1947, kdy Organizace spojených národů měla na programu hlasování o vzniku státu Izrael a tím rozdělení Palestiny, by se dala krájet. Arabští i židovští obyvatelé bedlivě sledovali rozhlasové vysílání. Byly to přímé přenosy z jednacího sálu v budově OSN. Nervozita vrcholila, každý věděl, že rezoluce musí být přijata dvoutřetinovou většinou hlasujících delegátů.

A jak mělo vypadat území židovského státu, který tvořil asi setinu území celého arabského světa…? Nic moc, spíš nic, než moc, ale Židé měli konečně znovu své území z dob Izraelského království a Judeje. Na západě, na pobřeží Středozemního moře, to byla bahnitá nížina Sharon, na jihu kamenitá poušť Negev a na severu Galilea, rámovaná neplodnými Golanskými výšinami. Jeruzalém měl být otevřeným městem pro Araby i Židy pod dozorem OSN…

Výsledek obrázku pro foto hlasování palestinci

„Hlasování předcházela zdivočelá protižidovská kampaň ze strany Arabů. Nejvíc nenávistné bylo Rádio Damašek, které tvrdilo, že vyhlazovací tábory Židů v Evropě vůbec neexistovaly. Všechno měl být pouze náramně vymyšlený a mazaný plán sionistických satanů, aby na svoji stranu přilákaly sympatie světa, který jim tak povolí židovskou invazi do arabské Palestiny,” nastiňoval mi pamětník Bobby David z Tel Avivu atmosféru těsně před vyhlášením státu Izrael.

A potom už Jeruzalém, Haifa, Tel Aviv a hlavně kibucy, vystavěné poblíž arabských vesnic, ztichly. Každý počítal na dálku hlasy v New Yorku. Napřed zabouřily palestinské kavárny, kde se kolem radiopřijímačů tísnily stovky Arabů, zuřivě bafajících z vodních dýmek. První hlas byl pro ně; bratrský Afghánistán byl proti vzniku Izraele. Pak se jásání v arabských krčmách změnilo v řev nadávek.

Jedna země za druhou byly pro Izrael, počínaje Austrálií, Belgií, Bolívií, Běloruskem a Brazílií, přes Československo, Dánsko a Dominikánskou republiku, Kostariku, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Panamu a konče Polskem, Ukrajinou, Jihoafrickou Unií, SSSR a USA. Hlasování se zdržela Velká Británie a Jugoslávie. Proti byly kromě Jordánska a dalších arabských zemí také Sýrie, Egypt, Jemen, Irák a Turecko.

Výsledek obrázku pro foto hlasování palestinci

Třiatřicet delegátů bylo pro židovský stát, třináct proti a deset se hlasování zdrželo. Thajsko se hlasování nezúčastnilo… Rozdělení Palestiny na arabský stát a židovskou domovinu se stalo skutečností, která však okamžitě poté vyvolalo protižidovský odpor...

Dne 14. května 1948 si Židé tedy založili stát Izrael a 20. července 1951 byl na Chrámové hoře, původně židovském kopci Moria, zavražděn jordánský král Abdulláh I. poté, co dokončil modlitbu v mešitě Al-Aksá. Jeho vrah, Mustafa Šukrí Ušo, Palestinec spřízněný s rodinným klanem Husejní (do něhož patřil zmiňovaný muftí a Hitlerův příznivec Hadž Amin al-Husejní) ho zastřelil, protože chtěl údajně uzavřít separátní mír s Izraelem.

Přece jen se prozradilo, že jednal s Goldou Meirovou. Jeho syna, nastávajícího krále Jordánska Husajna, zachránila šerpa a zlatá medaile na hrudi, která zachytila vražednou kulku. Na počest své záchrany věnoval 8,2 milionu dolarů, aby mohl financovat přes 80 kilogramů ryzího zlata na pokrytí kopule Omarovy mešity…

Rok 2003 - premiér Izraele Ariel Šaron...  

“Poté se Golda Meirová stala signatářkou prohlášení nezávislosti Izraele a stává se na velmi krátkou dobu první velvyslankyní židovského státu v Sovětském svazu. Následujícího roku byla zvolena za Stranu práce do Knessetu a za vlády prvního izraelského ministerského předsedy Davida Ben-Guriona postoupila na post ministryně práce a posléze, od roku 1950, ministryně zahraničí," řekl mi v Jeruzalémě po mé akreditaci na mimořádné izraelské volby v roce 2003 David Sarenga, tehdy tiskový mluvčí ministra zahraničí Benjamina Netanjahua.

"V letech 1953–1966 byla velvyslankyní Izraele v OSN, kde zejména v roce 1956, po preventivní vojenské akci Izraele proti Egyptu a po vypuknutí suezské krize, jen velmi těžko obhajovala práva izraelského lidu na sebeurčení a na samostatný, suverénní stát…” dodal při našem rozhovoru Sarenga, jenž se poté stal konsulem velvyslanectví Izraele při OSN v New Yorku....

Západní zeď - Zeď  nářků v Jeruzalémě...

Pokud mluvíme o Palestincích, tak musíme zmínit, že Pelištejci byli jako nesemitský kmen potomky Pelasgerů, bílého kmene Indogermánů, jako např. Albánci. Takže žádní semité. Uznávaný výklad názvu Pelištejců se odvozuje od slova falasa, což znamená „vystěhovalec“, či „přistěhovalec“. Jde o cizí kmen, který byl vyhnán z Egypta faraónem Ramsesem III. v roce 1176 př. n. l. Původně však žili na ostrově Kaftor, dnes Kréta. Teprve až kolem roku 1200 př. n. l. se usadili v oblasti dnešním Pásmu Gaza. Takže, žádná města a kultura už před 6000 lety. Palestina je virtuální název jako byl Protektorát Böhmen und Mähren

A je zde ještě Munther Isaac (PhD, Oxford Center for Mission Studies), děkan na Bethlehem Bible College, jímž vyřčené nesmysly stojí za pozornost pouze jako další tragikomická anekdota: „Stále existuje problém 5 milionů uprchlíků, z nichž 1,8 milionu dosud žije v gazanských táborech. Stavba bezpečnostní zdi je nezákonná a výstavba bytů v Judeji a Samaří je hlavní překážkou míru. Izraelská okupace je nejdelší okupací v moderní historii…“

A skutečná fakta? Byl jsem v v Pásmu Gazy i v jednom z uprchlických táboru, takže vím, že uprchlíků bylo „jen“ přes 700 tisíc, což je podstatný rozdíl od uváděných pěti milionů, a to, že existují uprchlické tábory v Pásmu Gaza je pouze proto, že Liga arabských zemí zakazuje jejich usídlení ve svých zemích, kromě Egypta a Jordánska, aby tím nepřišla o silnou kartu v boji proti Izraeli. Z Izraele prostě odešli ti, kdož odmítali přiznat židovskému státu jeho nezávislost a měli jedinou myšlenku – zničit Izrael. Ostatní mohli zůstat a dnes se mají jako jiní arabští Izraelci, co si žijí mnohem líp, než jejich soukmenovci v okolních zemích... (Zde o tom, jak to skutečně bylo a je: Palestinci drží opět hladovku…)

Proč tedy nikdo z Ligy arabských států neposkytne pomoc těmto lokálním Arabům, co si říkají Palestinci? Odpověď je nasnadě; bohaté arabské země, Saúdská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Kuvajt, Katar či Írán a další raději staví za biliony mrakodrapy v Rijádu, Abu Dabi či Dubaji, aby využily svých zisků z těžby a prodeje ropy. Kdyby věnovaly pouhý jeden výnos ze svých mnohamilionových denních těžeb a prodejů ropy, mohly by uprchlické rodiny z Potěmkinových vesnic v Pásmu Gazy žít v haciendách a blahobytu. Také tato možnost je nepřípustná. „Uprchlíci“ musí rovněž po osmašedesáti letech neustále provokovat…

Jeruzalém...

Ve vojenském tisku BAMACHANE (V táboře) z dávných let “šestidenní války” v roce 1967 byly dva rozhovory. Na titulní straně s generálem a ministrem obrany Izraele Moše Dajanem a uvnitř listu článek “DUBCEK be CAHAL” – “Dubček v izraelské armádě” s vojínem ze Západního břehu Jordánu a mým přítelem Tomi Shvedem, který se před mnoha roky vystěhoval do židovského státu ze Slovenska. Zatímco generál se snažil uklidnit vášně mezi Židy a muslimy, když tvrdil, že jediné východisko je nabídnout jim vstřícnost a porozumění, vojín, na něhož zbylo pouze místo uvnitř média, měl jiný názor.

“Arabové jsou naprosto nevyzpytatelní; každé gesto dobré vůle, naši snahu o mír a přerušení nesmyslné války, považují za naši zbabělost, strach a poníženost. Když vystěhujeme své osady v Pásmu Gazy nebo v Samaří, neberou to jako naši snahu o mír, ale oslavují to jako své vítězství nad strachem podělanými Izraelci…”

Když před třiceti roky začali Izraelci stavět bezpečnostní zeď jako ochranu před teroristickými útoky Palestinců, OSN bouřila, jak je to proti lidským právům. A ejhle, čas oponou trhnul a máme zde rok 2016 a s ním stovky kilometrů čerstvých plotů z ostnatých drátů a zdí jako ochranu před agresivními novodobými běženci... Je to přes deset roků, co zásluhou této zdi nebyl spáchán v Izraeli jediný sebevražedný atentát...

Až teprve nedávno uznal palestinský šéf Abbás obrovskou chybu, když řekl: „Dva roky po druhé světové válce udělal Arabský svět velkou chybu, když odmítl plán OSN na rozdělení tehdejší mandátní Palestiny na židovský a palestinský stát,“ řekl v rozhovoru pro izraelskou televizi. Nabídku Organizace spojených národů měli podle Abbáse Arabové v roce 1947 přijmout. Když o rok později vznikl Izrael, následovala arabská prohra ve válce s novým státem. “Byla to naše chyba, chyba všech Arabů. Ale trestají (Izraelci) nás za to skoro osm desítek let...” dodal.

Inu, od roku 1948  mají Židé znovu svůj stát, ovšem lokální Arabové, co si říkají Palestinci, s vytvořením toho svého státu pořád váhají; až prý spláchnou Izraelce do moře. Zapomněli, že platí rčení: Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá…? V současnosti je navíc zastínily miliony běženců z Afriky a Blízkého východu, občas se mezi nimi v Evropě objeví též nějaký Palestinec, ovšem v roli pro ně typické - jako terorista... http://www.rukojmi.cz/clanky/1688-tenkrat-pred-pul-stoletim-bojoval-izrael-s-teroristy-a-meli-jsme-ho-za-militantni-stat-dnes-mame-evropu-v-klestich-neodhadnutelnych-bezencu-a-jen-krcime-bezradne-rameny-ze-uz-je-pozde-bycha-honit

Leila Khaledová. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Leila Khaledová. | foto: Twitter.com/@An_Phoblacht

PS: Palestinská teroristka Leila Khaledová vystoupila v těchto dnech na akci v Evropském parlamentu jako hlavní řečník, aby hovořila o roli žen v palestinském odboji. Radikální skupina Lidová fronta pro osvobození Palestiny (LFOP), které je Khaleová součástí, se vyskytuje na seznamu organizací, které EU považuje za teroristické. Setkání, na kterém Khaleová vystoupila, uspořádali poslanci krajně levicové španělské strany Izquierda Unida, která je součástí poslanecké skupiny Spojená evropská levice/Severská zelená levice v rámci Evropského parlamentu.

Leila Khaledová byla první ženou, která unesla letadlo. V roce 1969 se svým týmem unesla letadlo společnosti TWA Flight 840 během letu z Říma do Tel Avivu, ve kterém měl být izraelský velvyslanec v USA Yitzhak Rabin, ten však do letadla nenastoupil. Boeing 707 následně přistál v Damašku, kde jej teroristé vyklidili a vyhodili do vzduchu jeho přední část. Během útoku nebyl nikdo zraněn.

O rok později se tak dostala do letadla společnosti El Al na let 219 z Amsterodamu do New Yorku a pokusila se jej unést. Při tomto pokusu v roce 1970 však byla zadržena leteckými maršály, zatčena a putovala vězení za terorismus. Později ji Britové vyměnili za rukojmí z dalšího uneseného letadla. Souběžně totiž palestinští teroristé unesli další 4 letadla. Celá akce vešla v povědomí jako únosy letadel na Dawson’s Field.

Snímky Břetislav Olšer (4)

https://www.lidovky.cz/byla-prvni-zenou-ktera-unesla-letadlo-ted-mluvila-v-europarlamentu-o-pravech-zen-g1i-/zpravy-svet.aspx?c=A171004_141234_ln_zahranici_mha

V islamistické propagandě jasně platí zvrhlé heslo: Žádné mrtvé děcko nesmí přijít nazmar

Click here: Israel

http://www.youtube.com/watch?v=QxaDmAyt84g&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=70Oqo_wmuGo&feature=channel

http://vit.blog.idnes.cz/c/381130/Kde-se-vzali-Palestinci.html

http://www.youtube.com/embed/RtgbvotqVFE?rel=0

John Kerry–profesionální “kazisvět”; na co sáhne, z toho je fiasko

Kdyby šlo o muslimy, napsal bych: Dva kohouti na jednom smetišti…

Islám není mírumilovný a říkejte mi stokrát, že jsem islamofob…

http://www.youtube.com/watch?v=o37GHxeRqGA&feature=player_embedded

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Více o tom věděl Pravoslav Petrák, jeho strýc Pravoslav Řídký byl přímým účastníkem bojů.  Následující úryvky jsou z jeho deníku. Narodil se 9. května 1907 v Moravské Ostravě jako syn Jakuba Řídkého a jeho manželky Františky Řídké - Kubicové. Jeho otec byl nadporučík ruských legií, vyučený mistr kovotepec.  Pravoslav v letech 1918-1925 studoval na ostravské české reálce a 23. 6.1925 maturoval s vyznamenáním.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

„Přišli jsme k vám, abychom vám sdělili, že dnes budete moci vycestovat.“ Těmito slovy ohlásil tehdejší spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher 30. září 1989 z balkonu Lobkovického paláce, že bude více než 4 000 uprchlíkům z NDR umožněno vycestovat za svobodou do SRN; v listopadu pak byla zbořena Berlínská zeď.

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Tříska se chtěl původně stát tanečníkem. To mu naštěstí rozmluvil legendární herecký bard Karel Höger (†67), který ho náhodou slyšel recitovat. V letech 1955 – 1959 proto vystudoval herectví na pražské DAMU, a poté se stal historicky nejmladším členem činohry Národního divadla, podobně jako kdysi Ladislav Pešek (†79).

V USA mají děsivý rekord; letos bylo ve Spojených státech spácháno 369 masových střeleb (incidentů, při kterých zemřou čtyři nebo více lidí, u 160 lidí odsouzených od roku 1973 k trestu smrti se později prokázal justiční omyl

V USA mají děsivý rekord; letos bylo ve Spojených státech spácháno 369 masových střeleb (incidentů, při kterých zemřou čtyři nebo více lidí, navíc u 160 lidí odsouzených od roku 1973 k trestu smrti se později prokázal justiční omyl

Faktem je, že loni se 251 hromadných masakrů v USA událo za 216 dnů. Násilí je vyvoláváno každý den svou nenávistnou agendou a rasismem. Umírá více lidí, protože se naopak nebojuje proti bělošským super nacistickým teroristům. To jsou ti, kdo nenávidí Ameriku...

Poslední domácí zprávy

Ukradená spravedlnost

Ukradená spravedlnost

Při oslavách 30. výročí Sametu jakoby nebylo vhodné zmínit negativa dosavadního vývoje. Například téměř milion lidí postižených exekucemi....