• Pátek, 03. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Radomír

Ziegler s inteligencí dotěrného hmyzu se prohlašuje za banderovce; prezident Zeman totiž označil ty, kdož v Praze zneuctili sochu maršála Koněva, za fanatiky a členy zločineckých banderovců…
Počet návštěv: 3557

Ziegler s inteligencí dotěrného hmyzu se prohlašuje za banderovce; prezident Zeman totiž označil ty, kdož v Praze zneuctili sochu maršála Koněva, za fanatiky a členy zločineckých banderovců…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Někdo tento týden na podstavec sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze nasprejoval letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017.  Kupodivu schází ten nejdůležitější letopočet - 1945, kdy vojáci 1. ukrajinského frontu v čele s maršálem Koněvem osvobodili kromě poloviny Evropy též vyhlazovací tábor Osvětim a zachránili tím životy 7650 vězňů...

Nějaký Jan Ziegler, jistě sympaťák, patrně však s inteligencí dotěrného hmyzu a zastánce sprejového hanobení památníku, ale tvrdí ve svém plku pod hlavičkou Fórum čtenářů MF Dnes, že si Koněv prý vůbec nezaslouží pomník v Praze - Bubenči s nápisem:

"Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením."Výsledek obrázku pro foto pomník koněva

Pietní akt se u Koněvovy sochy konal i v úterý za přítomnosti představitelů Českého svazu bojovníků za svobodu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ziegler má jasno; jednak prý proto, že Prahu zachránili povstalci a ne Koněv, který byl navíc v květnu 1955 postaven do čela Hlavního velitelství spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy, aby na podzim 1956 vedl brutální potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou. Pražské povstání a Vlasovci…

Kdo byl maršál Koněv? Od května 1944 velel vojskům 1. ukrajinského frontu, podílel se na osvobození jižního Polska, dobytí Slezska a Saska, jeho vojska se účastnila závěrečného útoku na Berlín (tvořila jižní křídlo sovětského úderného uskupení), poté osvobodila severní, střední a východní Čechy a jako první se dostala v květnu 1945 do Prahy.

Ziegler mlčí též o tom, že vojáci 60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády v čele s maršálem Koněvem osvobodili 27. ledna 1945 nacistický vyhlazovací tábor Osvětim, kde bylo zplynováno 1,3 milionu Židů, pro zbylých 7650 přišla 60. armáda včas… V červnu téhož roku byl Koněv jmenován velitelem Střední skupiny sovětských vojsk v Rakousku, od června 1946 zastával funkci hlavního velitele pozemního vojska... Výsledek obrázku pro koněv foto

Náš mudrlant asi rovněž nic neví, že Koněv byl rovněž vyznamenán nejvyššími vyznamenáními nejenom sovětskými, ale i vyznamenáními spojeneckých států v rámci protihitlerovské koalice: nejvyšším vyznamenáním USA (Řádem cti), nejvyšším vyznamenáním Velké Británie (Řádem lázně), nejvyšším francouzským vyznamenáním (Řádem Čestné legie) a celou řadou dalších zahraničních vyznamenáníMaršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv

Přesto duševní banderovec Ziegler dál drží účelově jazyk za zuby a ani ťuk o tom, že americký vojevůdce MacArthur už před Maďarskem rozpoutal v roce 1950 mnohem brutálnější válku v Koreji…(Zde pro příznivce Bandery.... Popraviště aneb Zpověď volyňského Čecha; vraždění pokračuje…)Výsledek obrázku pro foto Vlasov si podává 16.9.1944 ruku s Himmlerem...

Vlasov si podává 16.9.1944 ruku s Himmlerem…

Navíc se tento rádoby žoviál s vygumovaným mozkem neobtěžuje položit otázku, kdo vlastně začal studenou válku a proč? Bylo to přece právě ve chvíli, kdy byla podepsána 4. dubna 1949 Severoatlantická smlouva a teprve až po šesti letech vznikla 14. května 1955 Varšavská smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci...

Kterápak z nich byla asi obranná, a která útočná…? Jelikož NATO, pokud někde útočilo, tak pouze proto, “aby zachránilo lidské životy a ukončilo humanitární krize”. Třeba humanitárním bombardováním Srbska a Černé Hory v roce 1999… Václav Havel – humanitární bombardování…Výsledek obrázku pro OLSER HAVEL KOSOVO NATO foto

Začněme však od začátku studené války; jak vůbec došlo v 50. letech k válce mezi jihem a severem Koreje? Po „atomové konsolidaci“ (zničením Hirošimy a Nagasaki) vztahů s Japonci po 2. světové válce si USA uvědomily, že pokud chtějí být i nadále světová velmoc, musí zastavit pronikání komunismu a postavit se mu čelem. Nezačal tedy Sovětský svaz, ale USA...

Východní Asie se tím pádem stala rozhodujícím místem střetu dvou světových ideologií. Tzv. Dullesova pyramidová teze, že padne-li za oběť komunistického tažení další země, vyvolá to lavinovou reakci, jejíž konec by měl pro světovou stabilitu nedozírné následky.Výsledek obrázku pro foto macarthur hirohito

Truman rozkazem povolil generálu MacArthurovi použití hned tří atomových bomb...

Nastínil ji jeden z vysoce postavených státníků v USA; Allen W. Dulles, nejdéle sloužící ředitel Ústřední zpravodajské služby CIA, jejíž. prohlášení se týkalo ochrany jihu Koreje, který se tak stal akutním ohniskem boje proti komunismu. Hranicemi nově vzniklých území měla být 38. rovnoběžka, která dělila Severní Koreu, výspu stalinistického režimu, a Jižní Koreu, vychovávanou západně orientovanými státy.

Dodnes je od roku 1957 více než 28.000 amerických vojáků přítomno na 85 základnách v Jižní Koreji… Je nutné připomenout, že v té době byl prvním vysoce postaveným zločincem americký prezident Truman, když rozkazem povolil generálu MacArthurovi použití hned tří atomových bomb.Výsledek obrázku pro OLSER NATO foto

Ty dvě první způsobily neomluvitelný masakr v Hirošimě a Nagasaki, další měla být shozena též v Koreji, avšak jen za přesně definovaných okolností (start nepřátelských letadel apod.), což se naštěstí nestalo. Tvrzení o rozhodujícím účinku atomových zbraní ostatně muselo zvrhlým americkým představitelům vyhovovat; zbaběle zvyšovalo prestiž americké armády i celé země. Dnes se Trump snaží o něco podobného; má dvě reálné možnosti - válku nebo uznání Severní Koreje za jadernou velmoc...Výsledek obrázku pro OLSER STALINGRAD foto

Ziegler též neříká nic o desítkách milionů mrtvých Rudoarmějců při bojích mimo jiné o Leningrad, Stalingrad, Kursk, Moskvu. Sokolovo, Duklu či Berlín… Nic ani k tomu, že jen tak mimochodem nastalo Spojenci v čele s USA tzv. otevření druhé fronty; bylo to pár měsíců před skončením 2. sv. války, kdy už Koněv skoro obsazoval Berlín a nejtragičtější pětiletá válka se blížila ke svému konci; hlavní pro Zieglera byly pro boje v Pacifiku. Jak zieglerovsko-americké… http://www.rukojmi.cz/clanky/2311-s-krizkem-po-funuse-proste-po-americku-obama-i-biden-vyjadrili-jen-litost-a-soustrast-nad-sta-tisici-zabitymi-civilisty-v-hirosime-a-nagasaki-resp-pri-humanitarnim-bombardovani-srbska-omluva-zadna

Určitě tomuto przniteli lidských dějin jaksi ušlo, že ani tyto nejděsivější zbytečné jaderné hrůzy na konci 2. sv. války neměly ukončit atomový hazard; americký Národní bezpečnostní archiv odtajnil až na počátku třetího tisíciletí seznam z roku 1956, v němž bylo více než 1200 míst určených k atomové likvidaci v tehdejším sovětském bloku; od východního Německa až po Čínu.Výsledek obrázku pro OLSER HIROŠIMA foto

(Bylo to v tom samém roce 1956, kdy se Koněv snažil v sebeobraně Sověty nerozpoutané studené války zabránit Maďarsku v sebezničení, k němuž málem dochází až v roce 2017. Co by tam dnes bylo bez tehdejšího Koněvova zásahu…?)

Jedničkou v této výše citované a Spojenými státy připravované atomové apokalypsy, byla označena Moskva se 179 cíli jaderného útoku, dvojkou Leningrad se 145 cíli včetně těch civilních. Šlo o systematickou destrukci městských a průmyslových cílů, i těch s výslovným zaměřením na civilní obyvatelstvo významných měst. Záměrné útoky na civilisty byly v rozporu s už tehdy platnými normami mezinárodního práva, o těch lidských ani nemluvě…

Praha na 61. místě měla určeno 69 cílů určenými ke zničení; o nic by nepřišli ani v Berouně, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Králově Dvoře, Neratovicích, Psárech, Radotíně, Roztokách, Slaném či ve Štěchovicích. Zkrátka to, co statečná US Army u nás nestačila zničit poslední dny 2. sv. války, to mělo následovat v 50. letech.Výsledek obrázku pro OLSER DRÁŽĎANY foto

Drážďany, nejzbytečnější nálety nejen během 2. sv. války...

Útoky amerického letectva měly být zasazeny s použitím jaderných pum o síle 1,7 až devět megatun. Americké velení tehdy požadovalo i nálože o síle 60 megatun, které chtělo použít s cílem zastrašení nebo v případě náhlého sovětského útoku. Nálož o síle jedné megatuny měla sedmdesátinásobnou ničivou sílu ve srovnání s bombou svrženou v roce 1945 na japonskou Hirošimu. Drážďany – nejzbytečnější smrtící nálety nejen 2. světové války…

Generál Vlasov a příslušníci Ruské osvobozenecké armády v uniformách Waffen SS... Zdroj: Wikipedia

Přestože jsem nikdy nebyl v žádné politické straně a  snažím se vidět život z tohoto pohledu, svět mi dnes přesto připadá zase o něco bizarnější, zvláště když se pan Ziegler s inteligencí dotěrného hmyzu prohlašuje za banderovce; prezident Zeman totiž označil za fanatiky a členy zločineckých banderovců ty sprejery, kteří v Bubenči zneuctili sochu maršála Koněva, protože Prahu údajně osvobodili Vlasovci v uniformách Waffen SS...

Inu, tak ještě jednou pro zapomnětlivého pana Zieglera; jde pořád o toho samého Ivana Stěpanoviče Koněva, který byl vyznamenán nejvyššími vyznamenáními nejenom sovětskými, ale i vyznamenáními spojeneckých států v rámci protihitlerovské koalice: nejvyšším vyznamenáním USA (Řádem cti), nejvyšším vyznamenáním Velké Británie (Řádem lázně), nejvyšším francouzským vyznamenáním (Řádem Čestné legie) a celou řadou dalších zahraničních medailí za statečnosthttp://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/2078-je-po-uznani-armenske-genocidy-turky-na-rade-i-stejne-oznaceni-pro-vyvrazdeni-polaku-ve-volyni-spachaneho-ukrajinskymi-banderovci

http://www.rukojmi.cz/clanky/3879-dve-polopravdy-co-se-mely-stat-pravdou-usa-osvobodily-evropu-od-hitlera-a-vlasovci-prahu-od-nacistu-kde-to-mel-zaridit-hitleruv-podrztaska-general-vlasov-jeho-komitet-pro-osvobozeni-narodu-ruska-a-ruska-osvobozenecka-armada

https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/13086-americane-si-pocinali-v-roce-1945-na-nasem-uzemi-prinejmensim-podivne-senator-doubrava-se-rozepsal-jak-to-bylo-doopravdy-s-oslavovanym-osvobozenim-plzne.htm

http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost-lez-ma-zkratka-kratke-nohy-a-tomu-odpovidajici-defektyInu

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Děda Dědovič

Děda Dědovič

30.11.2017 16:02

Takovým hovadům jako ZIEGLER by měli useknout pazoury u samé řiti.


 
Břetislav Olšer

Břetislav Olšer

30.11.2017 00:06

Ziegler je bloger z iDnes, člen ODS z Českých Budějovic . Je to demagog a protiruský fanatik, jeden z těch, kteří se přičinili o mé vyhnání z blogu iDnes pro porušení kodexu blogera kvůli mému kladném u vztahu k Rusku a Číně...


 
Petr Majevský

Petr Majevský

29.11.2017 20:52

Neznám žádného Zieglera,ale jeho jméno prozratuje jeho německou národnost.Tím se potvrzuje moje teorie,že měli být všichni Němci po válce fyzicky zlikvidováni.Když už se to nestalo,neměli na našem území žádní Němci zůstat.Všichni bez rotdílu přesvědčení měli být posláni na území Německa bez možnosti návratu.Zda se takový přístup nedoučenému hajnému líbí či nelíbí je zcela irelevantní.


 
Mlčící většina je rukojmím menšin

Mlčící většina je rukojmím menšin

Až se jednou zase proti obyčejným lidem naplánuje nějaká další nová drahota, co se stane? Sejdou se političtí vůdci rozličných menšin a vše odsouhlasí. Že je to utopie? Ba ne, soudy v západní Evropě a v USA už demokracii obcházejí dnes.

 

Není sucho jako sucho – nebo ano?

Není sucho jako sucho – nebo ano?

V médiích čas od času zazní zvláštní pojem – „nejhorší sucho za posledních 500 let“. Nevím, kdo s tím přišel jako první, ale začíná se to v určitých novinářských, politických a zdá se i odborných kruzích ujímat jako výraz pro současný typ počasí (v užším slova smyslu po letošním březnovém a dubnovém suchu) i pro počasí za poslední léta (2014 – 2018) v širším slova smyslu. Považuji tuto rétoriku za velmi nebezpečnou, protože ve spojení s jinými tématy (green new deal, 5G sítě, koronavirus a ekonomická krize v důsledku „pandemie“) se jí stále dokola straší široké vrstvy obyvatelstva nejrůznějšími katastrofálními dopady. A člověk, který se bojí, je lépe manipulovatelný a s menším odporem přijímá nejrůznější opatření „pro jeho vlastní dobro“.

Poslední domácí zprávy

Bratři v triku (ODS).

Bratři v triku (ODS).

Proti pietním vzpomínkám nelze nic namítat zvláště, jedná-li se o tak významnou osobnost, jakou byla Milada Horáková. Nabízí se řada...