• Pondělí, 17. květen 2021
  • Svátek má Rukojmí Aneta

Proč vadí údajný estébák a premiér v demisi Babiš a ne předseda vlády Tošovský, co spolupracoval s StB, a prezident Havel, jenž ho jmenoval premiérem překlenovací vlády v roce 1998, by se prý moc divil, kdyby žádné takové kontakty neměl?
Počet návštěv: 6645

Proč vadí údajný estébák a premiér v demisi Babiš a ne předseda vlády Tošovský, co spolupracoval s StB, a prezident Havel, jenž ho jmenoval premiérem překlenovací vlády v roce 1998, by se prý moc divil, kdyby žádné takové kontakty neměl?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Proč tedy vadí údajný estébák a premiér v demisi Babiš a ne bývalý dlouholetý šéf České národní banky a také předseda vlády z roku 1998 Josef Tošovský, který prokazatelně spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Vyplývá to z dobových dokumentů, které léta ležely jako nezpracované archiválie ve spisovnách ministerstva vnitra.  

Tošovský se podle nich stal spolupracovníkem StB v říjnu 1986 z titulu své funkce, kdy pracoval jako poradce předsedy Státní banky československé (SBČS). Podle spisů se s StB stýkal minimálně dva roky a Václava Havla to vůbec nepřekvapilo, naopak to kupodivu čekal...

Současného prezidenta Miloše Zemana naopak moc překvapilo, jak slovenský krajský soud právě rozhodl, že premiér v demisi Andrej Babiš je ve spisech někdejší Státní bezpečnosti jako agent Bureš vedený oprávněně. Vycházel přitom tentokrát pouze z listinných údajů, svědectví bývalých agentů StB už na základě rozhodnutí Ústavního soudu nemohl využít kvůli jejich údajné nedůvěryhodnosti. Jméno agenta Bureše se sice objevuje v různých spisech, podpisy jména Babiše ale samozřejmě schází...

Krajský soud svůj verdikt v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu zdůvodnil tím, že Ústav paměti národa (ÚPN) neměl být v tomto sporu žalovanou stranou, protože jí nepřísluší rozhodovat o tom, kdo je veden ve spisech StB nebo kdo není.

Toto konstatování však nebylo takticky specifikováno, v Česku by tím správným žalovaným mohlo být ministerstvo vnitra, resp. na Slovensku SIS - slovenská zpravodajská služba s vnějším (rozvědným) i vnitřním (obranným) polem působnosti. Vznikla na základě zákona Národní rady SR č. 46/1993 z ledna 1993 jako reakce na rozpad československé federace.Výsledek obrázku pro foto sis lexa kováč

(V dubnu 1995 byl jmenován do funkce ředitele Slovenské informační služby (SIS) Ivan Lexa. Mezi jím vedené medializované případy patří zavlečení prezidentova syna Michala Kováče  ml. do rakouského Hainburgu a následná vražda podnikatele Róberta Remiáše, který zahynul o rok později při výbuchu auta, nebo případ nelegální likvidace zbraní z arzenálu tajné služby…)

„Moji právníci říkají, že budou žalovat ministerstvo vnitra, sisku (Slovenská informační služba SIS – pozn. autora) a možná půjdeme na Evropský dvůr pro lidská práva. Tak neříkejte, že jsem definitivně prohrál. Neprohrál jsem, budu se soudit celý život,“ prohlásil Babiš emotivně... https://www.anobudelip.cz/cs/makame/archiv/z-medii/praskal-babis-pro-stb-nebo-praskala-stb-babise-14034.shtml

"Jsme připraveni čelit takové žalobě," řekl Kaliňák novinářům. "StB již dnes neexistuje, soud se bude muset vypořádat s tím, kdo má být nástupnickou organizací. Z tohoto pohledu nemám dobrý pocit, že bychom měli být nástupnickou organizací StB," pokračoval. Podle slovenského ministra by nástupcem po StB mělo být někdejší československé ministerstvo vnitra.Mladý Andrej Babiš

Mladý Andrej Babiš
• FOTO: Česká televize

"Všechny údaje i základní spisové materiály jsou na bývalém federálním ministerstvu vnitra. Archiv přešel pod současné ministerstvo vnitra, následně pod českou organizaci podobnou našemu ÚPN a naše ÚPN má ty spisy," uvedl Kaliňák. Dodal, že slovenské ministerstvo vnitra disponovalo pouze spisy osob, které byly aktivní v bezpečnostních složkách i po roce 1989…. http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/na-babisovu-zalobu-jsme-pripraveni-hlasi-slovensky-ministr-vnitra-1343355

Zde je nezbytné připomenout, že rovněž kolem nedávného neúspěšného kandidáta na prezidenta ČR Jiřího Drahoše kolují zvěsti o jeho pletkách s StB. Pan profesor je vyvrací svým čistým lustračním osvědčením. O tom, že je „čisté“ asi není potřeba pochybovat. Nicméně ti, kteří mu patolízalsky zametají pohodlnou cestičku na Pražský hrad, se dopustili závažné chyby...

A tak smejčili, čistili a čistili,  až vyčistili jeho spisy tak důkladně, že pro grossovsky křišťálový štít svého klienta vymazali i záznamy o jeho služebních cestách, respektive stážích, které však za totality nebyly možné existovat bez souhlasu StB. Z veřejně přístupných zdrojů jsou kromě jiných známy hlavně následující dvě vvzmizíkované zvěsti.

(Že by pro chemika snadná reakce? Zmizík je totiž mrška, co dokáže zbavit inkoust jeho barvy a písmo tak učinit neviditelným…) Po vzoru chartistů a jejich Drahošovských čističů…Výsledek obrázku pro foto drahoš kraus

Zvěst první: Z období 1985–1986 byl na studijním pobytu na Univerzitě v Hanonnoveru  (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover) ve SRN, na který získal stipendium od Humboldtovy nadace se sídlem v Bad Godesbergu. Nadace ho poskytovala mladým vědcům z různých vědních disciplin ve věku 25 až 38 let.

Zvěst druhá: V Hannoveru se seznámil s brazilským doktorandem a v lednu roku 1989 mu byl umožněn půlroční pobyt na Universitě v Sao Paulu, kde přednášel jako hostující profesor… http://www.rukojmi.cz/clanky/5367-chybicka-se-vloudila-pane-profesore

Každý běžný svéprávný občan Česka ví, že když někdo za minulého režimu legálně vycestoval pracovně do západní ciziny, měl na to speciální glejt a musel z tohoto pobytu odevzdávat pracovní zprávy Státní bezpečnosti, u vědců to bylo obzvláště nezbytné. A pročpak prof. Drahoš nemá o tom ve spisech StB ani zmínku? Že by nedbalost Státní bezpečnosti, nebo snad je v tom zásah vyšší moci a Prozřetelnosti? Nebo platí výše zmíněný důvod čistky v jeho spisech..? viz wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1 .

Udělal Babiš chybu, že si nenechal vyčistit své spisy, jak to učinil Jiří Drahoš? Přečtěme si nyní, co k tomu říká sám Andrej Babiš, který byl na podzim 1985 vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde zastupoval asi 15 podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov:

„Po ukončení VŠE jsem měl původně nastoupit do Podniku zahraničního obchodu PZO Koospol, ale získal jsem místo v  PZO Chemapol Bratislava, kam jsem 1. 11. 1978 nastoupil. Byl jsem přidělen do oddělení chemikálií. Státní bezpečnost taková, kterou znám já, a kterou znají všichni, kteří pracovali v podnicích zahraničního obchodu, hlídala ekonomické zájmy Československa. V PZO fungovala přesná pravidla: každý styk s cizincem bylo nutno hlásit, sepsat zápis; stejné to bylo se zahraničními služebními cestami.

Výsledek obrázku pro foto důstojník StB Andrej Kuľha

Poprvé jsem zjistil, že i jiná StB existuje, v r. 1980, kdy mi můj šéf zavolal a řekl, že mě budou volat nějací policisté z „februárky" a něco chtějí ohledně syrských fosfátů. Bylo mi asi 26 let, když mě předvolali, a protože jsem věděl, že se jedná o problém dovozu syrských fosfátů, pečlivě jsem si připravil analýzu, proč tyto fosfáty nedovážíme (byly nekvalitní a v našich chemičkách nepoužitelné).“

Takto vzpomínal Andrej Babiš; že by až z Maroka patnáct let bonzoval nějaké lidičky pro československou StB...? https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Andrej-Babis-Muj-uplny-zivotopis-213394

Je rozdíl mezi hospodářskou tajnou službou a někým, kdo se pohyboval mezi disidenty a udával je, tvrdí ministr školství v demisi Robert Plaga. Jeho pohled na Andreje Babiše by se prý nezměnil ani ve chvíli, kdy by soud po přezkoumání všech dokumentů rozhodl, že s StB skutečně spolupracoval.

Proč se u bratislavského soudu před čtyřmi lety Babiš domohl změny verdiktu, aby v archivních svazcích nebyl veden jako agent StB...? “StB jsem pouze předal analýzu, proč by nebylo vhodné dovážet syrské fosfáty. Popsal jsem špatnou kvalitu této suroviny a zdůvodnil negativní dopady na životní prostředí při případném dovozu do Československa, a to kvůli velké prašnosti…“ Nebo, že by byly syrské fosfáty zločineckým zbožím…? https://www.youtube.com/watch?v=KkcjRG_mPt4Výsledek obrázku pro foto důstojník StB Andrej Kuľha

A před soudem v Bratislavě v roce 2014 se děly věci... Soud s Babičem před čtyřmi roky…

Svět je prostě jeden velký moloch gaunerů a v něm také agenti. Kdo je agentem StB, je zločinec, kdo „kope“ za CIA, ten je hrdina. Jako třeba “promopro” exministr obrany ČR Alexandr Vondra, bývalý velvyslanec Česka v USA, držitel medaile od ” National Endowment for Democracy” (NED)…? A co že je tato “National Endowment for Democracy”, neboli Národní nadace pro demokracii? Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA…”

Generál David Petraeus, bývalý ředitel CIA a velitel amerických vojsk v Iráku a v Afghánistánu se sice v Ostravě patrně špatně vyspal bez pětihvězdičkového hotelu, ale určitě ho těšilo, že převzal prestižní česko-slovenskou transatlantickou cenu, udělovanou světovým osobnostem za přínos pro bezpečnost a stabilitu euroatlantického regionu, Irákem, a Afghánistánem počínaje, Haiti a bývalou Jugoslávií konče. Plaketu mu předával Alexandr Vondra, co jsou spolu jako zednáři v Trilaterální komisi a skupině Bilderberg....

Výsledek obrázku pro foto olser kocáb muk

A další výtečník namočený s StB – Michal Kocáb: V 80. letech komunistická Státní bezpečnost vedla na Kocába tzv. signální svazek s krycím jménem Míša. Existence tohoto typu svazku prokazuje podezření StB, že se Kocáb dopouští porušování tehdy platných zákonů…

V záznamu o provedeném kontaktu s kandidátem tajné spolupráce “KTS MUK” (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše: “K otázce spolupráce s orgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. (To ještě nevěděla nic o Abbasové…) Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat o hudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby.”

Jak hovořil: “Já, Michael Kocáb – narozen 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR, prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem “ROPOTÁMO”, nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života…Výsledek obrázku pro foto olser kocáb muk

Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!), o všech těchto shora uvedených skutečnostech, a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života. Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem…” Kocáb – StB…

Ovšem, jak už bylo v úvodu naznačeno, také bývalý dlouholetý šéf České národní banky a také předseda vlády z roku 1998 Josef Tošovský spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Vyplývá to z dobových dokumentů, které léta ležely jako nezpracované archiválie ve spisovnách ministerstva vnitra. Tošovský se podle nich stal spolupracovníkem StB v říjnu 1986 z titulu své funkce, kdy pracoval jako poradce předsedy Státní banky československé (SBČS). Podle spisů se s StB stýkal minimálně dva roky…. Premiér Tošovský – StB…Výsledek obrázku pro foto premiér tošovský stb

Exprezident Václav Havel si myslel, že nejvyšší činitelé v bankovnictví a ve vládě, kteří se zabývají vývojem měny a podobnými věcmi, "mají všude a vždycky mají obousměrné kontakty s ekonomickými rozvědkami. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo, speciálně ve státě komunistickém, kde je tak ohromná centrální moc… Velmi bych se divil, kdyby mi řekl, že žádné takové kontakty neměl," nechal se slyšet Havel ve Washingtonu, kde končil svůj čtyřměsíční studijní pobyt ve Spojených státech… http://slidil.cz/super/clanek.php?id=2282

Tošovského jmenoval předsedou překlenovací vlády po politické krizi v prosinci 1998 právě Havel... https://www.lidovky.cz/havel-nevim-zda-mi-tosovsky-rikal-o-stb-dyh-/zpravy-domov.aspx?c=A070302_100924_ln_domov_bat

Inu, český národ vždycky učinil vše proto své pohodlí; aby nemusel do války, vzdal se pohraničních pevností za Sudety, proto byl raději Hitlerovou zbrojnicí, aby měl snadné živobytí, proto máme v Česku přes 600 ghett nepřizpůsobivých občanů, žijících ze sociálních dávek za peníze daňových poplatníků. Jsme rovněž zemí petentů, co volají chudáčky ekonomické samaritánskou: "Výzvou proti strachu a lhostejnosti" Zobrazit všechny podporovatele na webu www.vyzvavedcu.cz

Charta 77…

https://www.email.cz/download/k/K0n_bfaFN3NELwhFpCNaE4kVb49UvaB-TMBqCUOd-PLsGWeqONX1M27dsOd6abxzt_XI_6M/ROCK%20AGAINST%20COMMUNISM-.pdf

http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

http://www.columbia.edu/~js322/nyl/1997/n5/havel-old.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/1363-babis-zamestnava-na-30-tisic-lidi-bakala-privedl-hrave-na-mizinu-tisice-horniku-a-svych-najemniku

http://slidil.cz/super/clanek.php?id=2282

http://www.rukojmi.cz/clanky/1179-zadarmo-ani-bakala-nehrabe-aneb-dnes-nejbohatsi-damsky-kadernik-v-cesku-je-tez-v-zebricku-forbesu

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

16.02.2018 21:09

Češi si své"poklady" stále udržují.Stačí nevyučený hajný a má za sebou v zástupu řadu vysokoškolsky vzdělaných lidí.Sice pohrdají nevzdělanými,ale spací panák je pro ně vzorem.Má totiž peníze,které jsou tím hlavním,co lidi určuje k vedení státu.Není to o vzdělání,ale o penězích.Spáč je má jenom díky Havlovi.Jejich rodu byl zabaven majetek v roce 1947!Tak neměl na nějakou restituci nárok.Ti ostatní(Bakala,Kožený atd.)jenom využili neschopnost (j)elit ke svému zbohatnutí.Nakonec byla divoká privatizace v devadesátých letech zkušebním oborem,kde se lidé jejich typu učili být bohatí,jak se vyjádřil V.Klaus.


 
Břetislav Olšer

Břetislav Olšer

16.02.2018 14:15

Myslím si, že podobných „národních pokladů“ máme mnohem víc, Havlem počínaje a Sobotkou s Bakalou konče. Kdyby navíc kníže Karel Spáč I., zvaný Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg, nebyl evidentně neidentifikovatelný rakousko-švýcarský spavec, jistě by se v té české národní galerii rovněž vyjímal, zvláště když by si dal jednoho veřejného šlofíka…


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

16.02.2018 10:05

Náš národní poklad - Tošovský! Nechal vysublimovat staleté dějiny, v jejichž průběhu naši předci shromažďovali cenné zlaté předměty, které byly především po čas druhé světové války uschovány v USA a Spojeném království. Horkotěžko jsme ten poklad dostávali nazpět, když jsme jím byli nuceni krýt výdaje za naše letce bojující o Anglii. Ale, nejen za ně, i za letištní personál českého původu. A tak jsme bojovali heroickou bitvu s nasazením životů o Anglii a hradili ji po skončení války naším zlatým pokladem. (Nasekali jsme si tím velké dluhy). Kšeft je kšeft! Důležité je, že nám byla vrácena pouze jeho část, zbytek byl stržen na náklady na naše hrdiny. O tom se ovšem nenapíše ani řádka v našich veřejnoprávních, objektivních médiích. Takové prkotiny se přece nezveřejňují! Jedině "Babišovo Čapí hnízdo" je zločinem století! Kam se na něj hrabou rozkradené stovky miliard loupeživými kmotry! Přece nebudeme řešit loupeže za stovky miliard, když tu máme žabožrouta z Čapího hnízda! Snažíme se mu do něho co nejvíce nakakat a vydávat naše lejna za jeho. Jakákoliv argumentace v jeho prospěch je předem odsouzena k zániku. Slouží nám přece stejně, jako jeho předchůdci, za nimiž jsme se jako škůdci a rozkrádači kryli. Protože nám patří (vašimi penězi placená veřejnoprávní televize a tisk), zmasírujeme vás našimi lžemi. Pokud nenaletíte, je to vaše smůla. Stejně si uděláme co budeme chtít. Můžete nás kritizovat, to nám nevadí, ale stovky miliard co jsme rozkradli nám bude navěky patřit. A tak jsme vám obstarali kauzu Čapí hnízdo". Tak si hezky hrajte vy naši hlupáčci na chytré, ono vás to jednou přejde. Proč bychom vám nemazali med kolem huby, když tomu co vám tvrdíme věříte? To je váš problém, nikoliv náš! My si svých rozkradeným miliard hezky užijeme a vy se fackujte kvůli desetitisícině toho, co jsme sami rozkradli. Příjemnou zábavu, vaši kmotři. ....Mějte se hezky.


 
Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Vicepremér, ministr vnitra a krátce (zcela účelově pro potřebu řešení kauzy Vrbětice a potřebou vyhoštění ruských diplomatů) bývalý ministr zahraničí Jan Hamáček, se v rozhovoru pro Právo (sobota 15.5.2021) naprosto nevěrohodně vyjádřil ke kauze Vrbětice, neboť v obsáhlém rozhovoru pro deník neřekl jediné slovo o důkazech, které by opravňovaly vládu obviňovat Ruskou federaci, resp. GRU z teroristické akce ve skladě munice ve Vrběticích. Jeho nadsazené, přehnané a hodně sebevědomé tvrzení, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem vlády!“ je nejen směšné, ale také odsouzení hodné, protože toto vyjádření není hodno člověka, který zastává vysoké funkce, mj. silové ministerstvo vnitra. Je zcela nepochopitelné, proč v kauze Vrbětice, kontra agenti GRU připisuje takové zásluhy vládě, když vláda, kromě dramatického prohlášení v TV, žádnou zásluhu na vyřešení Vrbětic nemá! Tedy pokud nepočítáme bleskové a zcela nestandardní vyhoštění ruských diplomatů!

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

 Proč jsme mistři světa?? Inu stát po boku Spojených států a tím v první řadě mezi nepřáteli Ruské federace chce skutečně mistrovství v daném oboru. Nelze pominout, že hlavními tahouny týmu byli Andrej Babiš s Janem Hamáčkem a velmi zdatně jim sekundovali na křídlech příslušníci ODS a Pirátů. Nicméně každý takovýto souboj má i své oběti anebo bude mít. To ukáže čas, či zase nějaký jiný mistr světa.

Putin má pravdu, ne Zeman…

Putin má pravdu, ne Zeman…

V poslední době jsme si na Vrběticích uvědomili, že v podstatě můžeme plácnout cokoliv, protože v mezinárodním styku v krajním případě nás jen blahosklonně berou na vědomí.

Poslední domácí zprávy

Triumf

Triumf

Na českou zahraniční politiku se snad konečně usmálo štěstí. Dnes už je více méně jisté, že se žádná z klíčových postav západní...