• Středa, 08. prosinec 2021
 • Svátek má Rukojmí Květoslava

Škoda, že se Prof. Doleček nedočkal Karadžičova odvolacího řízení, které začalo 23. dubna 2018 u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT); z pokynu RB OSN převzaly agendu za neschopné ICTY v Haagu
Počet návštěv: 3497

Škoda, že se Prof. Doleček nedočkal Karadžičova odvolacího řízení, které začalo 23. dubna 2018 u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT); z pokynu RB OSN převzaly agendu za neschopné ICTY v Haagu

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Škoda, že se Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, nedožil faktu, že v Haagu začalo 23. dubna 2018 odvolací řízení v procesu s bývalým předákem bosenských Srbů Radovanem Karadžičem, kterého Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) před dvěma roky poslal na 40 let do vězení za údajné válečné zločiny, včetně vymyšlené genocidy ve Srebrenici.

Karadžić nyní žádá zrušení rozsudku a nový proces, zatímco žalobci, kteří se rovněž odvolali, navrhují doživotní trest. Očekává se, že pravomocný verdikt bude oznámen do konce roku. ICTY vynesl prvoinstanční rozsudek 24. března 2016 a bývalého prezidenta bosenské Republiky srbské (RS) jím uznal vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby.

Foto: Radovan Karadžič v Haagu... Foto: Pool

Týkají se genocidy, zločinů proti lidskosti a porušení válečného práva a zvyklostí vedení války spáchaných srbskými silami během ozbrojeného konfliktu v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995. Odvolací řízení se koná u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN převzal agendu neschopné ICTY.

Dva z hrdinů mého příběhu:

Rajko Doleček: Pocházel z česko-srbské rodiny. Jeho český otec zastupoval československý koncern ČKD v Bělehradu do roku 1949, matka byla Srbka. Jako mladý odbojář se Rajko zapojil do boje proti fašistům v Jugoslávii. Když však v armádě zjistili, že slušně ovládá pět jazyků, zařadili ho jako tajemníka vojenského představitele Rudé armády. Pracoval jako jeho tajemník, sháněl i letecké motory na letištích pro jihoslovanskou armádu. Později, když jeho ruský velitel zahynul při náletu, začal působit jako tlumočník a překladatel pro angličtinu, ruštinu a srbštinu mise UNRRA pro válkou postiženou Jugoslávii (organizace pro pomoc a obnovu při OSN, podporovaná zejména USA).

Rajko začal se studiem medicíny nejprve v Bělehradu, ale když se jeho rodiče vráítili v roce 1949 do Prahy, promoval zde na Univerzitě Karlově. Největšího ohlasu však dosáhl jako endokrinolog, zabývající se také problematikou popálenin. Doma a v zahraničí publikoval na 215 odborných prací, přednášel na mnoha univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho poslední kniha napsaná se spoluautory – Endokrinologie traumatu – vyšla v roce 2016. Je v ní rekapitulace jeho výzkumné práce za 60 let, včetně nových poznatků.

Radovan Karadžič: Narodil se ve vesnici Petnica. Jeho otec Vuko byl obuvník a krejčí. Karadžićova rodina pochází původem z Kosova, poté žila mimo jiné v Lijevoj Rijeci.  Základní školu už ale Radovan dokončil v Nikšici. Když mu bylo 15 let, odešel do Sarajeva a začal studovat medicínu na střední škole. Později byl přijat i na lékařskou fakultu (se zaměřením na neuropsychiatrii v Sarajevu. Část studia absolvoval i v USA. Poté pracoval v sarajevské nemocnici jako odborník na deprese.

Radovan Karadžić patřil spolu se Slobodanem Miloševičem a bývalým velitelem bosenskosrbské armády Ratkem Mladičem k hlavním stoupencům ideje vytvoření takzvaného Velkého Srbska na troskách rozpadlé Jugoslávie. Vystudovaný psychiatr se od roku 1996 skrýval a byl dopaden až v roce 2008 v Bělehradu.

Mnoho bosenských Srbů dodnes věří, že Karadžić je nevinný a souzení bývalých představitelů Republiky srbské je nespravedlivé. „Radovan Karadžić navždy zůstane hrdinou, který se nesmírně zasadil o vytvoření Republiky srbské a o obranu srbského lidu,“ myslí si Bozica Zivkovič Rajilič, prezidentka Bosenskosrbské asociace ženských obětí války. Stejně tak uvažoval i Rajko Doleček…

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, byl hlavně Srbem, který se přátelil také s Radovanem Karadžičem, o jehož nevině byl přesvědčen; byl váženým autorem internetových novin Rukojmi.cz. Před třemi roky jsme se naposled setkali v Lázních Čeladná v tamní posilovně, přestože už měl skoro 90 let… Dělal jsem s ním během desítek let naší známosti řadu rozhovorů; poznal mě a bylo o čem si povídat…

Nyní připomínka věhlasu Prof. Dolečka:

Rozesmála ho moje vzpomínka, jak jsem byl v roce 2000 se skupinou českých novinářů v Bělehradu na ministerstvu zahraničí, když se tam počítaly škody po barbarských náletech. Bohužel, také s účastí Česka, které bylo čerstvým členem NATO. Dívali se na mě z patra, byl jsem prý podobný svým plnovousem Vuku Draškovićovi, co zastával před časem zrovna post ministra zahraničí. Nebyl populární hlavně proto, že jeho působení v této funkci bylo výrazně orientováno na EU a právě na NATO…

Když jsem se identifikoval, vzpomněl na bělehradského rodáka Prof. Rajko Dolečka a Jiřího Dienstbiera staršího, byla ruka v rukávě. Jediným Čechem, který v té době v bývalé Jugoslávii z pověření OSN pobýval, byl totiž právě Dienstbier starší, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva také v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku.

A ten opakovaně prohlásil, že k masovému exodu Albánců a jejich humanitární krizi došlo až v souvislosti s bombardováním NATO. Etnické čistky z let 1999 a 2004, kdy tak bylo vyhnáno přes 300 tisíc lidí, vypáleno 52 tisíc domů, zničeno 130 křesťanských kostelů a klášterů…

Prof. Doleček argumentoval hlavně v kauze Srebrenica; nebyly dle něho povoleny mezinárodní kontroly nálezů, nebyla povolena přítomnost srbským forenzním odborníkům u masových hrobů, nic nebylo řečeno o masakrech v srbských vesnicích kolem Srebrenici. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Rajko-Dolecek-Lez-i-pravda-za-pojmem-Srebrenica-383372

Byl zaskočen zatčením svého přítele Karadžiče, který žil s mohutným bílým vousem, brýlemi a vlasy v copánku mnoho let nepoznán jako lékař v oboru alternativních léčebných metod v Bělehradě. Bývalého vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče alias doktora Dragana Dabiče hledala od roku 1996 snad půlka světa. Ať už ho zradil kdokoli, od 30. července 2008 seděl v cele v Haagu.

Předtím psal do srbského časopisu Zdrav život a přednášel o spiritualitě. Jeho čtenáři a posluchači by se asi divili, že tento bělovousý muž je ve skutečnosti nejhledanější „válečný zločinec“ Evropy, Radovan Karadžič. Muž, který údajně nese odpovědnost za masakry v Bosně a po němž světová podvodná justice prahla třináct let.

Jak se zkompromitoval Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu: http://www.rukojmi.cz/clanky/5023-sebevrazda-bosenskeho-chorvata-a-valecneho-zlocince-praljaka-v-primem-prenosu-ze-zasedani-trestniho-tribunalu-pro-zlociny-v-byvale-jugoslavii-icty-pritom-ve-vezeni-hraval-s-nenavidenym-karadzicem-sachy-karty-a-ping-pong

Po zatčení Karadžiče v Bělehradu se objevují nové a nové detaily z jeho druhého života, z let utajení a přestrojení. Novou a změněnou identitou si byl Karadžič tak jist, že se nebál veřejně vystupovat a zužitkovat poznatky ze své psychiatrické praxe. Té se věnoval, než se stal politikem.Výsledek obrázku pro foto rajko Doleček

Doleček s Mladičem... 

Před časem na něho vzpomínal Prof. Rajko Doleček: „Dr. Radovana Karadžiće osobně znám, naposledy jsme se viděli v dubnu 2014, když jsem navštívil v Scheveningenu (Haag) ho i vězněného generála Mladiće. Dr. Karadžić měl radost, že jsem si zapamatoval, co mi řekl, když jsem ho 29. září 1996, jako prezidenta Republiky Srbské (BaH), navštívil s mojí paní Dobrou v Pale; byl jsem předseda Českého nadačního fondu přátel Srbů a Černohorců,“ vyprávěl tento úžasný člověk s živýma očima a nenapodobitelnou gestikulací..

„Bylo to v době základního, dalo by se říci trestuhodného počínání Západu i jeho médií v souvislosti s děním v někdejší Jugoslávií, kdy platila jeho úplná jednostrannost a systém dvojího měřítka, svalování viny ze všeho pouze na srbskou stranu a při tom nikdo nebyl zcela bez viny v tamní občansko-etnicko-náboženské válce, v nemalé míře podporované Západem (např. Německem)….“ Odmlčel se a dojatě pokračoval:

"Tehdy mi Radovan v Pale řekl: „Je neuvěřitelné, jak nás západní media vylíčila v absolutně jednostranných, tendenčních zprávách - z neznalosti a za peníze. A po pravdě řečeno, to zabíjení začala muslimsko-chorvatská tlupa, která 1. března 1992 (tedy ještě před odtržením Muslimů-Bosňanů a bosenských Chorvatů z Jugoslávie, které se uskutečnilo až 6. dubna 1992) přepadla u starého pravoslavného kostela v Sarajevu srbskou svatbu, zabila starého svata (ženichova otce ?), těžce zranila kněze, střílela na svatební srbský prapor. V Sarajevu se začaly stavět barikády. Karadžić tehdy velmi pomohl uklidnit situaci..“Výsledek obrázku pro foto bombardování srbska

Kolik justičních mafiánských posuzovacích metrů měli v Haagu: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/1817-soud-v-haagu-nepotrestal-mirumilovne-muslimy-za-vrazdy-znasilnovani-a-nelidske-zachazeni-s-civilisty-svoji-zemi-branici-srbove-dostali-mnohalete-tresty-a-dozivoti

Když řádil humanitární bombardér Havel: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/1358-havel-mravni-rad-musi-byt-vychodiskem-nalety-nato-na-srbsko-jsou-ale-vylucne-humanitarniVýsledek obrázku pro foto rajko Doleček

S Radovanem Karadžičem...

Silná jsou Dolečkova slova o tom, jak se v Scheveningenu s Karadžićem loučili, kdy mu řekl: „Prosím tě, přečti si znova moji proklamaci Muslimům v Bosně v roce 1992, kdy jsem jim připomínal, že jsme přece bratři stejné krve, že se nesmíme nechat kvůli tomu, že jsme jiné víry, mezinárodním ZLEM vmanévrovat do války proti sobě…“

A Prof. Doleček, skvělý lékař a člověk, dodává: „Tu bratrskou proklamaci jsem si znova přečetl, vždyť jsem o ni i psal v jedné ze svých knih, kde jsem ji doslova citoval. Je skutečně krásná...“

Občas jsme si s Rajko Dolečkem telefonovali, nedávno se mě ptal, jestli může dát velvyslankyni Srbska v Praze Vere Mavrič moje telefonní číslo či emailovou adresu… Zřejmě to nestihl nebo se paní ambasadorka ještě ozve, až Radovana Karadžiče osvobodí. Odvolací řízení se koná u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN převzal roli zkompromitované agendy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)...Výsledek obrázku pro foto olšer rajko Doleček

Inu, je to velká škoda, že se Rajko nedožil nového procesu se svým přítelem Radovanem Karadžičem. Jedinečný Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc; jeho loňské úmrtí je pro nás všechny velkou ztrátou. Děkujeme a nezapomeneme... Lidská nesmrtelnost je totiž přímo úměrná lidské paměti...

Foto: ČTK, Reuters...

Mezinárodní tribunál v Haagu v rámci justiční mafie přesto Karadžičovi vyměřil 40 let za mřížemi.... Bush ml. má štěstí, že ho kámoši z Haagu nepovolali před soud za vylhanou válku v Iráku se statísíci mrtvými a mučením vězňů tamtéž... Bush ml., Cheney i Riceová věděli o brutálním mučení a libovali si

http://www.rukojmi.cz/clanky/1105-z-jakeho-lidskeho-organu-si-udela-albrightova-broz-na-setkani-s-kosovskym-hashimen-thacim

http://www.rukojmi.cz/clanky/1246-zlocin-ktery-nelze-promlcet-nato-agrese-proti-srbsku

http://www.rukojmi.cz/clanky/1100-prof-dr-rajko-dolecek-drsc-proc-nemam-rad-nato

http://www.rukojmi.cz/clanky/426-lez-i-pravda-za-pojmem-srebrenica

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

27.04.2018 20:09

Celá situace v tehdejší Jugoslavii byla úplně jiná,než bylo prezentováno u "soudu v Haagu".Nakonec se Srbové,na něž se snesla smršť obvinění,se snaží stát členy EU,která je nechala bombardovat svými letadly.Je to komika a předem zlikvidovaný národ.Vedení Srbska je rozhodnuto uznat ukradené Kosovo i proti vůli národa.Je to stejné,jako v ČR.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

27.04.2018 10:18

Pokud nebudeme aktivně bojovat se zlem, jednoho dne překročí i náš práh. Každý by měl svým dílem přispět k tomu, aby jeho vlast nebyla vtažena do intrik vedoucích k válce. Pan profesor Doleček přispěl své vlasti zásadním dílem. Jeho vlastenectví bylo příkladné a mělo by se stát inspirací pro nás, pro všechny, kteří víme, jak je mír ve své podstatě křehký, nedocenitelný. Proto se zasazuji o semknutost slovanských národů, abychom mohli čelit těm, kdo naše národy po staletí napadali a okupovali. Jedině slovanská, bratrská soudržnost nás může ochránit. Braňme se lžím , které na nás chrlí neoconi. Ti se u nás zmocnili všech oficiálních sdělovacích prostředků. "Pomoc" neoconů je vždy spojená s válečnými akcemi, vraždami jim nepohodlných politiků, převraty a totálním zničením statisíců lidských životů a infrastruktury napadených zemí. To je vydáváno za nezbytnou pomoc. Pokud píšeme například o Libyi, šlo nejen o zavraždění plukovníka Kadáfího, totální zpustošení země s následným drancováním nerostného bohatství. Jde také o to, že byly vydrancovány tuny zlata v libyjských bankách. Zlato zmizelo ze sejfů, jistě víme kam. Zde se naskýtá paralela: Z našich sejfů také zmizely tuny zlata, uměleckých zlatých předmětů, shromažďovaných našimi předky po celá staletí. Zmizely šperky nevyčíslitelné hodnoty. My jsme padli do rukou monster - neoconů bez boje. Tak nás připravili o zlatý poklad bez jediného výstřelu. Na tuto loupež staletí, kdy zmizelo vše, co naši předci shromažďovali i pro příští generace. S neocony tyto, po staletí zchraňované předměty definitivně zmizely. A jak se k této loupeži neoconi vyjádřili? "ČNB má plnou kompetenci disponovat se zlatými reuervami a případě potřeby je využít pro své obchodní aktivity". Touto nestoudnou lží odstartovalo zlo, de facto válka proti našemu národu. Ze dne na den od nás odvezli všechny umělecké sbírky. Zmocnili se jich takovým způsobem, že o tomto zvěrstvu se nemůže ani diskutovat. Těm americkým a západním parchantům jde pouze, jen a výlučně o to, aby nás okrádali o vše, co nám bylo svaté. Aby nás oškubali a tím zostudili. Rozbíjí soudržnost slovanských národů. Dennodenní propagandistické štvaní proti Rusku, zneužívání naší pracovní síly, která dělá za třetinu mzdy obvyklé na Západě. Jedná se o sprosté ždímání zaměstnanců, kdy tři Češi pracují za plat jednoho Němce. Přitom ceny mnoha komodit jsou u nás vyšší. Zvyšování platů a penzí současně doprovází zdražování životních nákladů. Ceny bytů rostou trojnásobně rychleji, než platy. Pokud důchodci dostali přidáno, jsou okamžitě navýšeny nájmy takovým způsobem, že zbytková část na živobytí je neustále nižší. ...Navíc jsme vtaženi do cizích válek. Budeme tedy terčem odplaty těch, k nimž jsme se pod vedením cizáků vloupali. Srbské Kosovo má řádění neoconů už za sebou. Zpustošená země, kostely v rozvalinách neustálý strach a hrůza původních obyvatel. Řezníci albánské mafie vybírají mladé oběti, které zavraždí a pak prodávají jejich orgány bohatým cizincům. Prostituce a drogy....Srbové byli vytaženi bandami musliml ze svých domů. Zločinci se do nich nastěhovali. Když přišli reportéři k těmto domům, bylo jim násilníky vyhrožováno na životě. Násilníci a vrazi jsou těmi, kdo jsou podporováni neocony. Ti jsou jimi privilegovaní. Násilí, krev, požáry, vraždy původních obyvatel, zvěrstva, lež a klam. To vše neoconi podporují a pomáhají zločincům v zabíjení pokojných obyvatel. (Týká se i Ukrajiny). S neocony přichází likvidace evropské civilizace. I naší vlasti zasadili neoconi obrovské údery. Uloupeným zlatým pokladem to všechno odstartovalo. Jsme v rukou odporného mezinárodního zločinu, vedenému Mefistem, ďáblem americké moci. Musíme tomu ďáblu čelit. A to znamená - nikdy se těm zrůdám nevzdat!!! .....Mějte se hezky.


 
Politické nálady se budou vracet…

Politické nálady se budou vracet…

Ty proběhlé volby byly tragédií, protože nastolily proti vůli voličů ANO,SPD a hlavně propadlých hlasů ČSSD a KSČM odpudivou panskou suitu, která nám bezprizorním 60 % dává najevo, že tu budou vládnout hlava nehlava i s vědomím toho, že budou muset být vystřídáni.

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

České Ministerstvo zdravotnictví, dnes v čele s Adamem Vojtěchem, spolu s vládní rétorikou se hodně snažení o narativ, v němž by „vyjevilo národu jedinou pravdy“ o Covidu-19 a vakcinaci, tedy očkování. Je značně usilovná, ale bohužel také nepravdivá, nemorální, značně zavádějící.

Nenechme si vzít další Vánoce!

Nenechme si vzít další Vánoce!

Co nezničili proislámští aktivisté a eurohujeři, chtějí zničit připosraní covidhysterici. Ministr v demisi Vojtěch zcela vážně vyzývá, ať si nepouštíme domů Mikuláše s andělem a s čertem. Nedávno také nesmyslně vláda zakázala vánoční trhy s programem, punčem a vánoční družnou atmosférou.

 Konečně blog, kery neni o koroně

Konečně blog, kery neni o koroně

Tuž sem si řikal, že už je čas nepsat o tych cypovinach, kere nam vladni propaganda tlači, trošku se od teho oprostit a bavit se tak nějak normalně tajak ve svobodnych dobach, kdy zme všeci občani měli stejna prava.

Poslední domácí zprávy

                                Ministr školství

Ministr školství

Myslím ne toho ještě fungujícího, ale toho, co teprve přijde. Toho, který čím méně vlastní to, zač by mohl být ctěn i uznán, tím...