• Středa, 15. srpen 2018
  • Svátek má Rukojmí Hana

Radní ERÚ – výsměch voličům
Počet návštěv: 1103

Radní ERÚ – výsměch voličům

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Sobotkova vláda rozhodla o jmenování členů Rady ERÚ s nástupem do funkce 1. 8. 2017. S odstupem času se jen potvrzuje oprávněnost mých obav, které jsem (jako předsedkyně ERÚ) k jmenování členů Rady sdělila premiéru Bohuslavu Sobotkovi dopisem ze dne 25. 7. 2017 (viz příloha).

Neřešená problematika radních ERÚ jmenovaných Sobotkovou vládou se dále prohlubuje. Mimo jiné v připravované novele EZ je jeden z jejich stěžejních zájmů zvýšení jejich platu. Či dosazováni do vrcholových řídících funkcí úřadu neúspěšné politické kandidáty ve volbách do Parlamentu ČR.

Na situaci jsem upozornila rovněž nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünnera a pevně věřím, že celou situaci bude řešit. V otevřeném dopise, který jsem panu ministrovi 30. 4. 2018 zaslala, jsem opakovaně upozornila na rizika plynoucí z dlouhodobě neřešené situace ve složení Rady ERÚ a s tím související důvod, proč chci od 1. 8. 2018 nastoupit na ERÚ do funkce člena - předsedkyně Rady a zamezit tak, možným negativním dopadům na energetický trh a především na spotřebitele z řad domácnosti, kteří se nemohou sami účinně bránit a jsou nuceni spoléhat na státní instituce.

Po řadě dotazů z široké veřejnosti, jako např.: „Kdy jsem žádala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku o nápravu?“  „Co mi na to odpověděl?“ pro transparentnost tento dopis veřejnosti předkládám. K tomu jen dodávám, že premiér nikterak nereagoval a jak je zřejmé, ani žádnou nápravu nezjednal.

Jelikož na úřadě probíhá řada kroků, které mohou mít negativní dopad především na ceny energií, rozhodla jsem se obrátit na stávajícího premiéra Andreje Babiše a nabídnout vládě svoji pomoc v mé účasti na řízení ERÚ.

Nyní v úvodu inzerovaná příloha určená tehdy ještě premiéru Mgr. Bohuslavu Sobotkovi od tehdy ještě jako předsedkyně ERÚ Vitáskové:

V Jihlavě dne 25. července 2017, Č. j.: 08035-l/20l7-ERU

Pan Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 411801 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

dne 21. června 2017 Vaše vláda rozhodla o jmenování členů nové Rady Energetického regulačního ú řadu, která bude řídit úřad jako kolektivní orgán od 1. srpna 2017.

Bohužel musím konstatovat, že jmenování pana Rostislava Krejcara budoucím členem rady je přinejmenším výsměch všem poctivým občanům naší země, ne-li přímo plivnutí do tváře těm, kteří jsou povinni hradit poplatky za zelené energie, především přemrštěnou podporu na fotovoltaické elektrárny v rozsahu 27 mld. Kč ročně. Tento problém vnímá i široká veřejnost, což potvrzuje celá řada dotazů, kterým jsem vystavena, právě na jmenování Rady Energetického regulačního úřadu - konkrétně výše uvedeného člena.

• S panem Rostislavem Krejcarem byl v březnu 2012, kdy pracoval jako specialista regulace v energetice, okamžitě zrušen pracovní poměr na ERÚ v důsledku zvlášť závažného porušení Zákoníku práce (§ 55 ZP).

• Pan Rostislav Krejcar, působil jako vedoucí oddělení regulace a jako vedoucí oddělení podporovaných zdrojů a byl plně zodpovědný za nastavení výkupních cen. Výše výkupních cen nastavena bývalým vedením Energetického regulačního úřadu vedla mimo jiné také k boomu fotovoltaických elektráren v letech 2009 a 2010.

• Tato výše byla kritizována rovněž politickou veřejností (zjevně těmi, kteří nebyli a nejsou do tohoto "čerpání" veřejných financí zainteresováni). Mimo jiné pan senátor Jiří Čunek podal dokonce trestní oznámení právě na takto stanovené ceny, které vedou k ožebračování obyčejných lidí.

• Energetický regulační úřad pod mým vedením podal na výši výkupních cen u fotovoltaických elektráren trestní oznámení (může jít až o 161 mld. Kč uhrazených navíc, což bylo vyhodnoceno i nezávislým auditem).

• Závažné pochybení v nastavení výše výkupních cen musela řešit v roce 2011 i vláda , a to stanovením dodatečné solární daně, aby nepřiměřenou výši podpory majitelům fotovoltaických elektráren korigovala.

Pane předsedo vlády, jako končící předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsem rozhořčena, že se na Energetický regulační úřad vrací ti, kteří nesou nemalou zodpovědnost za "tunely" do veřejných financí. Pevně věřím, že to není proto, aby pomohli vybudovat další" tunel" prostřednictvím dalších nesmyslných podpor např. v oblasti biometanu, či napomoci jiným zásahům do cen energií, které budou mít negativní dopad na každého spotřebitele, na uvrhnutí občanů České republiky do energetické chudoby.

Mám vážnou obavu, s přihlédnutím na aktuálně projednávanou kauzu privatizace OKD, které jste se aktivně účastnil jak Vy, tak pan Milan Urban, díky které bylo více než 43 tisíc rodin připraveno na Ostravsku o střechu nad hlavou, že jmenování do Rady Energetického regulačního úřadu osoby, která nese spoluzodpovědnost za zcela nesmyslnou výši podpory pro obnovitelné zdroje s katastrofálním dopadem na ekonomiku a hospodářství naší země, je předzvěstí dalšího zatížení občanů naší republiky.

V případě, že jsou mé obavy neopodstatněné a že máme shodný názor, aby se "tunelování" veřejných financí neopakovalo, žádám, aby vláda pod Vaším vedením zjednala nápravu a jmenování pana Rostislava Krejcara členem Rady Energetického regulačního úřadu anulovala.

S pozdravem

Alena Vitásková, předsedkyně ERU

dne 25. 7. 2017

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.05.2018 19:47

Neznám praktiky při obsazování takových funkcí.Jenom si myslím,že by se měl respektovat názor toho,kdo tento orgán vede.


 
Pozval bych inspektory (ČIŽP), aby se přijeli do Ostravy nadýchat skutečného smogu, když jim vadí exhaláty ze spálených červených trenýrek při happeningu v zahradách Pražského hradu…

Pozval bych inspektory (ČIŽP), aby se přijeli do Ostravy nadýchat skutečného smogu, když jim vadí exhaláty ze spálených červených trenýrek při happeningu v zahradách Pražského hradu…

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) právě zahájila přestupkové řízení kvůli narušení životného prostředí happeningem, při kterém prezident Miloš Zeman na Pražském hradě spálil na hasiči hlídaném a za pár minut zlikvidovaném ohníčku jen pár metrů čtverečních červených trenýrek.

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

Byla to hektická doba, zatímco kolem se všichni snažili na mně přiživit, jelikož jsem byl jediný bezpartijní s oprávněnou nenávistí, jelikož mého tátu vyhodili jako učitele ze školství k lopatě, jelikož nechtěl, jako věří něco podepsat a někam vstoupit...

ŠTVANICE NA ALENU VITÁSKOVOU POKRAČUJE

ŠTVANICE NA ALENU VITÁSKOVOU POKRAČUJE

Orgány činné v trestním řízení věnují Aleně Vitáskové, bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), „péči“,  přiměřenou těžkým zločincům. Začaly ji stíhat v r.2013 na základě obžaloby, jejíž výroková věta má jednoznačně  povahu křivého obvinění. Dne 22. února 2016 ji senát Aleše Novotného Krajského soudu v Brně odsoudil k osmi a půl letům vězení. V nejistotě a obavách pak čekala až do 17. ledna 2018 na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o jejím odvolání. Čekání bylo trestem svého druhu.

Otevřený dopis paní Černochové, ODS

Otevřený dopis paní Černochové, ODS

Paní Černochová, 
než mě vymažete jako jednoho z neupřesněného množství blbečků z FB (kde se nevyskytuji) a z Vašeho života, ve kterém na sto procent neexistuji, přečtěte si těchto několik řádků jako odpověď na Vaši reakci stran těch, kteří k Vaší nelibosti neuznávají hrdinství tří padlých vojáků AČR v Afghánistánu. 
V první řadě se z bůhví jakých důvodů, zastáváte pana náčelníka Generálního štábu generála Opaty, který se populisticky vyjádřil, že se postará o to, aby smrt tří vojáků v Afghánistánu byla objasněna a pachatelé teroristického činu potrestání. 

Poslední domácí zprávy