• Sobota, 20. říjen 2018
  • Svátek má Rukojmí Vendelín

Radní ERÚ – výsměch voličům
Počet návštěv: 1277

Radní ERÚ – výsměch voličům

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Sobotkova vláda rozhodla o jmenování členů Rady ERÚ s nástupem do funkce 1. 8. 2017. S odstupem času se jen potvrzuje oprávněnost mých obav, které jsem (jako předsedkyně ERÚ) k jmenování členů Rady sdělila premiéru Bohuslavu Sobotkovi dopisem ze dne 25. 7. 2017 (viz příloha).

Neřešená problematika radních ERÚ jmenovaných Sobotkovou vládou se dále prohlubuje. Mimo jiné v připravované novele EZ je jeden z jejich stěžejních zájmů zvýšení jejich platu. Či dosazováni do vrcholových řídících funkcí úřadu neúspěšné politické kandidáty ve volbách do Parlamentu ČR.

Na situaci jsem upozornila rovněž nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünnera a pevně věřím, že celou situaci bude řešit. V otevřeném dopise, který jsem panu ministrovi 30. 4. 2018 zaslala, jsem opakovaně upozornila na rizika plynoucí z dlouhodobě neřešené situace ve složení Rady ERÚ a s tím související důvod, proč chci od 1. 8. 2018 nastoupit na ERÚ do funkce člena - předsedkyně Rady a zamezit tak, možným negativním dopadům na energetický trh a především na spotřebitele z řad domácnosti, kteří se nemohou sami účinně bránit a jsou nuceni spoléhat na státní instituce.

Po řadě dotazů z široké veřejnosti, jako např.: „Kdy jsem žádala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku o nápravu?“  „Co mi na to odpověděl?“ pro transparentnost tento dopis veřejnosti předkládám. K tomu jen dodávám, že premiér nikterak nereagoval a jak je zřejmé, ani žádnou nápravu nezjednal.

Jelikož na úřadě probíhá řada kroků, které mohou mít negativní dopad především na ceny energií, rozhodla jsem se obrátit na stávajícího premiéra Andreje Babiše a nabídnout vládě svoji pomoc v mé účasti na řízení ERÚ.

Nyní v úvodu inzerovaná příloha určená tehdy ještě premiéru Mgr. Bohuslavu Sobotkovi od tehdy ještě jako předsedkyně ERÚ Vitáskové:

V Jihlavě dne 25. července 2017, Č. j.: 08035-l/20l7-ERU

Pan Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 411801 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

dne 21. června 2017 Vaše vláda rozhodla o jmenování členů nové Rady Energetického regulačního ú řadu, která bude řídit úřad jako kolektivní orgán od 1. srpna 2017.

Bohužel musím konstatovat, že jmenování pana Rostislava Krejcara budoucím členem rady je přinejmenším výsměch všem poctivým občanům naší země, ne-li přímo plivnutí do tváře těm, kteří jsou povinni hradit poplatky za zelené energie, především přemrštěnou podporu na fotovoltaické elektrárny v rozsahu 27 mld. Kč ročně. Tento problém vnímá i široká veřejnost, což potvrzuje celá řada dotazů, kterým jsem vystavena, právě na jmenování Rady Energetického regulačního úřadu - konkrétně výše uvedeného člena.

• S panem Rostislavem Krejcarem byl v březnu 2012, kdy pracoval jako specialista regulace v energetice, okamžitě zrušen pracovní poměr na ERÚ v důsledku zvlášť závažného porušení Zákoníku práce (§ 55 ZP).

• Pan Rostislav Krejcar, působil jako vedoucí oddělení regulace a jako vedoucí oddělení podporovaných zdrojů a byl plně zodpovědný za nastavení výkupních cen. Výše výkupních cen nastavena bývalým vedením Energetického regulačního úřadu vedla mimo jiné také k boomu fotovoltaických elektráren v letech 2009 a 2010.

• Tato výše byla kritizována rovněž politickou veřejností (zjevně těmi, kteří nebyli a nejsou do tohoto "čerpání" veřejných financí zainteresováni). Mimo jiné pan senátor Jiří Čunek podal dokonce trestní oznámení právě na takto stanovené ceny, které vedou k ožebračování obyčejných lidí.

• Energetický regulační úřad pod mým vedením podal na výši výkupních cen u fotovoltaických elektráren trestní oznámení (může jít až o 161 mld. Kč uhrazených navíc, což bylo vyhodnoceno i nezávislým auditem).

• Závažné pochybení v nastavení výše výkupních cen musela řešit v roce 2011 i vláda , a to stanovením dodatečné solární daně, aby nepřiměřenou výši podpory majitelům fotovoltaických elektráren korigovala.

Pane předsedo vlády, jako končící předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsem rozhořčena, že se na Energetický regulační úřad vrací ti, kteří nesou nemalou zodpovědnost za "tunely" do veřejných financí. Pevně věřím, že to není proto, aby pomohli vybudovat další" tunel" prostřednictvím dalších nesmyslných podpor např. v oblasti biometanu, či napomoci jiným zásahům do cen energií, které budou mít negativní dopad na každého spotřebitele, na uvrhnutí občanů České republiky do energetické chudoby.

Mám vážnou obavu, s přihlédnutím na aktuálně projednávanou kauzu privatizace OKD, které jste se aktivně účastnil jak Vy, tak pan Milan Urban, díky které bylo více než 43 tisíc rodin připraveno na Ostravsku o střechu nad hlavou, že jmenování do Rady Energetického regulačního úřadu osoby, která nese spoluzodpovědnost za zcela nesmyslnou výši podpory pro obnovitelné zdroje s katastrofálním dopadem na ekonomiku a hospodářství naší země, je předzvěstí dalšího zatížení občanů naší republiky.

V případě, že jsou mé obavy neopodstatněné a že máme shodný názor, aby se "tunelování" veřejných financí neopakovalo, žádám, aby vláda pod Vaším vedením zjednala nápravu a jmenování pana Rostislava Krejcara členem Rady Energetického regulačního úřadu anulovala.

S pozdravem

Alena Vitásková, předsedkyně ERU

dne 25. 7. 2017

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.05.2018 19:47

Neznám praktiky při obsazování takových funkcí.Jenom si myslím,že by se měl respektovat názor toho,kdo tento orgán vede.


 
Milada Horáková založila “Svaz přátel SSSR“, stala se jeho místopředsedkyní a v říjnu 1946 letěla do Moskvy, ubytovali ji v luxusním hotelu “National“; vrátila se domů a v roce 1950 byla pro velezradu popravena

Milada Horáková založila “Svaz přátel SSSR“, stala se jeho místopředsedkyní a v říjnu 1946 letěla do Moskvy, ubytovali ji v luxusním hotelu “National“; vrátila se domů a v roce 1950 byla pro velezradu popravena

Letošní říjen znamená nejen 100. let od založení Československa, ale je rovněž doslova napěchován dramatickými chvílemi i lidskými tragédiemi. Ta, která se týká Milady Horákové, je velmi ponurá a začala de facto v Moskvě, kde s ní vedli dlouhé rozhovory, o kterých neexistuje žádný záznam.

Budoucnost našeho státu nevypadá dobře, je rozkradený a rozprodaný. Bohatství se koncentruje u jednoho procenta lidí, v minulosti to končilo krvavými revolucemi.

Budoucnost našeho státu nevypadá dobře, je rozkradený a rozprodaný. Bohatství se koncentruje u jednoho procenta lidí, v minulosti to končilo krvavými revolucemi.

ROZHOVOR „Když se podíváme na strukturu našeho hospodářství, dojdeme asi ke stejnému závěru jako některé agentury, které vloni zařadily Českou republiku mezi rozvojové země s odůvodněním, že naše vláda nemůže ovlivňovat ekonomiku, neb její rozhodující část je v cizích rukou. Z tohoto pohledu jsme kolonií… Kdybych to měl shrnout do jednoho slova, tak nás ohrožuje lhostejnost. Lhostejnost k naší minulosti i budoucnosti, k bližním, k rodině, přírodě, vlasti i k nám samotným. Připočtu-li k tomu ty hrozby a rizika, která jste vyjmenoval v otázce, budoucnost našeho státu nevypadá dobře,“ říká exministr Jaroslav Bašta.

Poslední domácí zprávy