• Neděle, 17. únor 2019
  • Svátek má Rukojmí Miloslava

Češi, mějme se na pozoru! Dr. Edvard Beneš dávno varoval (záznam projevu)
Počet návštěv: 4833

Češi, mějme se na pozoru! Dr. Edvard Beneš dávno varoval (záznam projevu)

Jiřina Holotová Článek od Jiřina Holotová

Začíná jít do tuhého. Ta drzá baba od vedle, veřejně v souvislosti s uprchlickou krizí, připomněla odsun Němců z některých států Evropy po druhé světové válce, pro které, podle ní, neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.  

Nevím, jak si německá kancléřka dovoluje srovnávat současnou, převážně už ekonomickou uprchlickou krizi ze zemí subsaharské Afriky s tehdejším vysídlením Němců na základě platné Postupimské dohody po skončení druhé světové války z let 1945 a 1946.

Je to naprosto nepřípustný precedent a nehoráznost. Pokud budeme brát v úvahu pouze naši, tedy Československou situaci od roku 1938 do roku 1945 je třeba připomenout na 120 tisíc českých lidí, 15 tisíc českých Židů a 18 tisíc německých odpůrců nacismu, kteří byli po Mnichovské dohodě nuceni odejít z příhraničních oblastí ČSR do vnitrozemí a vzdát se svých domovů. Mnoho lidí při této příležitosti zaplatilo životem, když začali řádit zfanatizovaní henleinovci. Dále ve druhé světové válce zahynulo 365 tisíc československých občanů, což bylo 3,51% z celkové populace obyvatelstva tehdejší ČSR. Celkově zahynulo ve druhé světové válce na 72 miliónů lidí z padesáti zemí světa. Tragédie takového rozsahu se naštěstí nikdy na světě v žádném jiném konfliktu neopakovala. A tato německá bestie si dovolí porovnávat současnost s minulostí?

Proti takovému chování a vystupování je potřeba se rázně ohradit a před všemi našimi politiky, novináři a významnými osobnostmi, kteří počínání kancléřky jakkoli obhajují, se mít na pozoru a rázně se proti nim vymezit. Chování Německa v podání Angely Merkelové je nepřípustné, odsouzeníhodné a velmi nebezpečné! Kdo jej jakýmkoli způsobem omlouvá, vysvětluje a obhajuje, buď nezná dějiny, nebo nemá žádné vlastenecké cítění a nezáleží mu na naší zemi, nebo má nějaký osobní zájem, třeba obchodního či jiného chatrakteru pro paktování se s Němci. Do budoucna je tento směr nemožný vzhledem k nacionalistickým trvalým sklonům německé povahy, politiky a rozpínavosti.

Před počínáním Německa hned v květnu 1945 varoval už prezident Edvard Beneš ve svém projevu po příjezdu z exilu. Je dobré si jeho projev oživit.

"Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme jej! Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj za život byl vždycky bojem a bude bojem stále.

Za chvíli, za rok, za dvě léta, za čtyři, za pět let... bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalizmus a šovinizmus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět: "Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního krejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili do posledního krejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zda-li nějakou část z toho máme také Vám nebo těm lidem, povolit, prosím."

Až začnou nám vykládat: "no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od Vás vyhnali," aby to nebylo nelidské a tak... My jim musíme ukázat a zeptat se jich, co já jsem vždycky za války Angličanům a Američanům říkával: "Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim, obojím o život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů?".

Já myslím, že humanitní k našim zásadám odpovídá to druhé."

Může to někdo madam Merkel a jejím zastáncům přeložit, vysvětlit a připomenout?

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=wThCdxuMxQM

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Richard Hercl

Richard Hercl

22.06.2018 15:42

Němci mají svá indoktrinační chapadla rozeseta v celé Evropě a nejaktivnější jsou právě ve státech, kde jejich Wehrmacht a SS zanechali ruiny a miliony mrtvých, tedy hlavně v tehdejším Sovětském svazu. Zrádce a hlupák Jelcin otevřel dveře Ruska dokořán nejen americkému rabování, ale destruktivnímu konání nesčetných politických neziskovek a politických nadací, hlavně těch německých - viz google, německé politické nadace v Rusku. Výsledkem vymývání mozků těchto organizací je, v nedávné době vystoupení skupiny ruských mladíků v německém Bundestagu, kde Kolja prohlásil, že vojáci Wehrmachtu v Rusku byli sami obětmi a zasluhují politování a účast. Viz youtube - Kolja im Bundestag. A právě Kolja a část ruské mládeže je vyškolena německou politickou nadací ! (Navalnyj, navalňata a spol.)Nakonec se snad bude muset Putin omluvit za to, že ruská armáda porazila nacistické vetřelce. PODOBNOST s falšováním historie a odsunem v ČR nikoliv náhodná... Zbavit se těchto parazitů je pro Putina nanejvýš obtížné, neboť opozice a zahraničí by ihned spustilo pokřik o pošlapávání demokracie a lidských práv.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

21.06.2018 20:17

Po válce měl být německý národ fyzicky zlikvidován.Němci chodili ukecávat Chorvaty,aby odešli z Jugoslávie,že na ostatní jenom doplácí.Tím začali ty balkánské války,které by bez Němců nebyly.Němci jsou nestabilní faktor v Evropě a rádi by vládli kontinentu.Už zapomněli,jak dostali nakládačku v roce 1945 a opět se mají chystat k útoku na Rusko.V ČR mají dost silnou pátou kolonu,která je plně podporuje a snaží se zlikvidovat český národ i stát.TOP09 to ústy Kalouska plně potvrdila a přesto má dostatek voličů,aby se Kalousek dostal do parlamentu.Takže vlastizrádci nejsou jen členové topky,ale také jejich voliči a zároveň se to projevilo i u socanů jejich prounijní politikou a dnes i část komunistů,jak potvrzuje vyjádření jejich místopředsedy Dolejše.V ANO je také velké množství vlastizrádců a jsou momentálně nejsilnější partají na politické scéně.STAN i KDU-ČSL jsou zcela proněmecké partaje a stejně je volí dost lidí,aby mohli škodit na celostátní úrovni.To mají na svědomí voliči z Moravy,kteří asi volí podle pokynů faráře.Sudeťáci mají být rádi,že byli jenom vyhnáni.Protože za to,co prováděli,měli být všichni postaveni ke zdi,nebo nahnáni do jejich plynových komor.V Německu žádná denacifikace neproběhla a naopak byli lidé s nacistickou minulostí zaměstnáváni ve státní sféře.Ještě v 70tých letech byl šéfem spolkové tajné služby přesvědčený nacista Gehlen.Sami příslušníci českého národa jsou zapojeni do jeho likvidace.Jen netuší,že oni přijdou na řadu později.Pak Kalousek uvidí,jaký je jeho guru nedoučený hajný.


 
Jaromír Bradávka

Jaromír Bradávka

21.06.2018 17:39

Sudetští Němci nejsou žádní naši krajané ale zrádci, kteří rozbili Československou republiku. Jeden milion stošedesát dva tisíce šestsetsedmnáct československých Němců alias sudetských Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 1.říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí Velkoněmecké říši. Hitler definoval toto vyznamenání Výnosem z 18.října 1938 a z 19.května 1939. Co pravil zločinec Hitler o sudetské medaili? „Medaile je udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to VDOVY a SIROTCI po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí funkcionáři, ČLENOVÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI A DĚLNÍCI ve veřejných službách, kteří v dnech nástupu byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet.“ (Cit. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, I.vyd.Praha 1999,str.22.) Odsun Němců nejen z Československa byl předběžně projednán v únoru 1945 na konferenci v Jaltě a definitivně rozhodnut a potvrzen na konferenci vítězných mocností v Postupimi v srpnu 1945. Dekrety prezidenta Beneše byly „prováděcími předpisy“ k tomuto rozhodnutí, neboť parlament, který by přijal zákony k odsunu, byl zvolen až ve volbách konaných v r. 1946. Prezident Edvard Beneš k problematice odsunu v r. 1947 napsal: Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době. Váš dr. EDVARD BENEŠ Praha, květen 1947 Jak pravdivá a prorocká jsou to slova, vidíme od r. 1990 téměř každoročně.


 
Prošli od Buzuluku doslova peklem; nálety nepřátelských letadel, explozemi bomb, dělostřeleckou palbou, mrazy i blátem zákopů; Ludvík Svoboda, Alexander Ber či Heliodor Píka, jež spolu vytvořili 1. Československý. armádní sbor v SSSR

Prošli od Buzuluku doslova peklem; nálety nepřátelských letadel, explozemi bomb, dělostřeleckou palbou, mrazy i blátem zákopů; Ludvík Svoboda, Alexander Beer či Heliodor Píka, jež spolu vytvořili 1. Československý. armádní sbor v SSSR

Bude to deset let od chvil, kdy se 24. února 2009 uskutečnil v Domě knihy Kanzelsberger v Praze na Můstku křest knihy „Deník z doby válečné“ Ludvíka Svobody. Rukopis k vydání připravila jeho dcera Zoe Klusáková-Svobodová. Jde o první úplné vydání válečných zápisků významného československého důstojníka z období červen 1939 až leden 1943.

Kupujte zbraně od USA a ne od Ruska a Číny, je to bezpečnostní riziko; zvyšujete rozpočty na obranu, aby bylo NATO nejsilnější. Uvalte další sankce na Východ, odkud hrozí největší nebezpečí světu…

Kupujte zbraně od USA a ne od Ruska a Číny, je to bezpečnostní riziko; zvyšujete rozpočty na obranu, aby bylo NATO nejsilnější. Uvalte další sankce na Východ, odkud hrozí největší nebezpečí světu…

Během víkendové mnichovské bezpečnostní konferenci to však jiskřilo hlavně mezi USA a Německem, potažmo celou Evropskou unii. Proto americký viceprezident Mike Pence zastával ve svém projevu nepokrytě zcela jiné priority než německá kancléřka Angela Merkelová.

Asi by nás chtěli mít bezpohlavní!

Asi by nás chtěli mít bezpohlavní!

Bývalý velitel speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie Lumír Němec poskytl rozhovor Parlamentním Listům.cz ve kterém říká, že jej vytáčí skutečnost, že chlapi přestávají být „chlapama, ženy ženama“. Velmi se mu nelíbí trendy, které k nám v poslední době ze světa přicházejí. Říká, že na módních přehlídkách se muži  ukazují v barevných legínách. na vysokých podpatcích, nebo muži, kteří mají vousy a nosí ženské šaty. Myslí si, že chlap by měl být chlap a ženská ženskou. Tyto módní trendy bourají po tisíciletí zavedené osvědčené vzory.

Poslední domácí zprávy