• Pátek, 03. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Radomír

V  obskurním plátku napsal presstitut Jiří Hanák donekonečna opakovanou lež, že smlouva Ribbentrop – Molotov rozpoutala 2. sv. válku; měl by se dovzdělat - ještě předtím to totiž byla mírová dohoda Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem
Počet návštěv: 5155

V obskurním plátku napsal Jiří Hanák donekonečna opakovanou lež, že smlouva Ribbentrop – Molotov rozpoutala 2. sv. válku; měl by se dovzdělat - ještě předtím to totiž byla mírová dohoda Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

V jednom obskurním plátku z Babišova mediálního molochu napsal 29. července 2018 Jiří Hanák v rubrice se signifikantním názvem: "Poslení slovo - Zašeptání v Bayreuthu" neúnavně opakovanou lež, že smlouva Ribbentrop – Molotov z roku 1939 prý rozpoutala až o dva roky později 2. sv. válku; měl by se dovzdělat - ještě předtím to totiž byla mírová dohoda Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem. (Kéž by to Hanákovo slovo bylo opravdu už tím posledním...)

Pan Hanák napsal, že Adolf Hitler byl koncem července 1939, ostatně jako každý rok, na wagnerovských hudebních slavnostech v Bayreuthu. Byl totiž fanatickým ctitelem Richarda Wagnera, všechny jeho opery viděl bezpočtukrát.

Tentokrát však prý byl Hitler neklidný, jak si všimlo několik málo lidí z jeho okolí. Před několika dny totiž poslal do Moskvy tajnou cestou dotaz, zda by Moskva přijala jeho člověka, zmocněného jednat nejen o hospodářské smlouvě, ale i o dalších otázkách zajímajících obě strany. Bál se, že bude Stalinem odmítnut. Avšak uprostřed slavnosti mu spěchající von Ribbentrop, jeho ministr zahraničí, pošeptal: "Moskva souhlasí!"

Molotov podepisuje v Moskvě 23. srpna 1939 německo-sovětskou smlouvu o neútočení. Za ním je vidět Ribbentrop (v černém) a Stalin (ve světlém, druhý zprava)... National Archives & Records Administration, nara.gov

Hitler si prý oddechl a uklidnil, napsal presstitut Hanák, jelikož byl zřejmě na místě hned vedle šéfa Třetí říše. A pak si vzdychl; to bayreuthské zašeptání prý vyústilo v hnusný pakt Ribbentrop – Molotov a otevřelo „vrata k druhé světové válce…“ O tom, že ta vrata už dávno předtím otevřeli Poláci, ani muk.

Když tedy může Hanák jako patologický trouba donekonečna lhát a psát přinejlepší jen polopravdy, proč bych já nemohl znovu a zas uvádět skutečná relevantní historická fakta? Měl jsem totiž dojem, že už neuslyším a nebudu číst nic stupidnějšího než výrok zkázy českého školství jménem rádoby učitelka Štěpánová z Brna o tom, že Evropu od Hitlera zachránily USA. (viz na konci článku...) 

Ale ouha, mýlil jsem se; Jiří Hanák placený plátkem bez čtenářů před rokem zase napsal, že se nediví Polákům, když k sobě nevpustili gang ruských Nočních vlků kvůli smlouvě Ribbetrop-Molotov...

A Hanák, lakomý na relevantní argumenty, jako pověstní obyvatelé Hané, pokračoval, že Moskvě měla s Hitlerem smlouvu o přátelství „zpečetěnou společně prolitou krví“. Někteří novináři píše lži záměrně, jelikož jsou tomuto análnímu způsobu navyklí v duchu rčení: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Pana Hanáka neznám, takže mu nebudu ubližovat nařčením ze lží, ale jen ho prostě nazvu zanedbaným nedoukem.

Resumé havloidů; největším kolaborantem s nacistickým Německem před druhou světovou válkou prý byl Sovětský svaz s dohodou Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939 . Všichni dnes o ní ale mluví málem jako o nejzrádnější úmluvě světa, což je přídomek, který si plně zaslouží Mnichovská dohoda už z 29. září 1938. Nebýt však dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani pakt Ribbentrop – Molotov.article_photoStoją od lewej: minister Joachim von Ribbentrop, minister Józef Beck, Adolf Hitler… a další…

Jde dle Hanáka asi o banální fakt, že polský ministr zahraničí Józef Beck totiž podepsal už počátkem roku 1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem. Prospělo to nacistickému Německu dostat se z mezinárodní izolace, do níž upadlo po nacistickém uchvácení moci a požáru Říšského sněmu. A na podzim 1938 se navíc Beck rozhodl nezávisle a bez konzultace s jinými státy do konce října zbavit Židy polského občanství a tím znemožnit možnost návratu do země 70 tisícům občanům židovského původu žijících mimo Polsko, většinou v Německu a Rakousku.

„Dne 16. dubna Sověti 1939 předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR… Nemůže být žádných pochyb, že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ řekl Winston Churchill. Všechny protihitlerovské snahy SSSR se tak minuly účinkem, proto následovala, ovšem až v srpnu 1939, smlouva Ribbentrop-Molotov…

article_photo

German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Piłsudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister…

Doufám, že jste, pane Hanáku, alespoň obeznámen s tím, že už 24. října 1938 ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop měl skutečně schůzku, ne však s Molotovem, nýbrž napřed s polským velvyslancem v Německu Józefem Lipskim, aby mu navrhoval úplné vyřešení všech sporných otázek mezi oběma zeměmi...

Jednalo se o obnovení vzájemné smlouvy výměnou za připojení svobodného města Svobodného města Gdaňsk k Německu a za povolení výstavby exteritoriální dálnice a železnice mezi Východním Pruskem a Německem přes polský koridor… To jsou mi novinky, že jo…?

Kde se v Polácích vzaly antipatie vůči Rusku? Možná už dávno, kdy polský velvyslanec v Německu Józef Lipski byl 20. září 1938, ještě před podepsáním Mnichovské zrady, pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu. Na konci análního rozhovoru s Hitlerem Lipski píše: “Důrazně jsem zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR, a že zamýšlí provést emigraci do kolonií, po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem, jako řešení židovské otázky”.

Dále Lipski pronesl: ”V té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě…” Jen zopakuji inkriminovanou a tu pravou kolaborantskou větu: Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR… Ne před nacistickým Německem a Hitlerem, ale před Sovětským svazem… Zahnat do stodoly…

Tak si připomeňme z úvodu Hanákovy fantazie, že koncem července 1939 byl Adolf Hitler, jako ostatně každý rok, na wagnerovských hudebních slavnostech v Bayreuthu, kde se prý dozvěděl příznivé zprávy z Moskvy a Hitlerovo vynechání z novoročního projevu hanění židobolševismu…

Mám též jednu židovskou zkušenost z Beyruthem a Wagnerem. Jen jednou se Židé totiž postavili proti věhlasnému umělci. To když zakázali, aby se v Izraeli hrály skladby Richarda Wagnera, jehož nenávist vůči Židům asi začala ve chvíli, kdy se dozvěděl zlovolnou zvěst, že údajně není synem svého otce, ale matčina milence. A tím měl být prý židovský herec Ludwik Geyer. Wagnera měl tento fakt natolik pobouřil, že se nakonec stal duchovním otcem německého nacionalismu.Výsledek obrázku pro wagner chamberlain

V tom si notoval se svým zetěm H. S. Chamberlainem, který ve svých Základech devatenáctého století ((Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) psal o "skvělé nordické rase” a neschopných lidských "křížencích” zvaných Židé. Wagner pak sám vydal elaborát Das Judentum in der Musik - Židovství v hudbě. Zostudil v něm mezi jinými Mendelssohna či Offenbacha a nechal je vyškrtnout ze seznamu německých komponistů.

Zostudil tak v obecné rovině všechny minulé, současné i budoucí židovské hudební skladatele v čele s Mahlerem a dalšími, i kdyby se narodili třeba sto roků po Wagnerovi. Asi zapomněl, že nejvíce zhudebňovanými básnickými texty v dějinách evropské církevní hudby byly hebrejské žalmy z 2. století p. n. letopočtem.

Adolf Hitler s Wagnerovou snachou Winfruidou Wagnerovou, rozenou Williamsovou, jež byla dlouholetou Hitlerovou osobní přítelkyní, na festivalu v Bayreuthu...

Izraelci však zákaz uvádění Wagnerovy hudby, jež se stala hymnem hitlerovských vojsk, před několika roky zrušili, i když se pořád uskutečňují Hitlerem v duchu německého nacismu iniciované Wagnerovské festivaly v bavorském Bayreuthu, v divadle, které postavil sám Richard Wagner.Výsledek obrázku pro hitler bayreuth

Napětí však v tomto ohledu povoluje, o čemž svědčí vyjádření Daniela Barenboima, což je židovský pianista a dirigent: „Hitler a Wagner by se museli obracet v hrobě.“ řekl a komentoval tak skutečnost, že izraelský židovsko-arabský orchestr pod jeho vedením odehraje skladby Richarda Wagnera v berlínském amfiteátru Waldbühne, kde během Olympijských her v roce 1936 vzdávali němečtí atleti hold Adolfu Hitlerovi.

Přestože byl Wagner brilantní skladatelem, byl donedávna Izraelci zcela bojkotován pro své rasistické a antisemitské postoje; Adolf Hitler Wagnerovu hudbu miloval a má se za to, že jej inspiroval i jeho antisemitismus, byť podle výše citovanému obskurnímu plátku Hitler údajně ve své novoročním projevu v roce 1939 vynechal své nenávistná slova o židobolševismu. A Moskva se prý revanšovala, když vyměnil na postu ministra zahraničí žida Litvinova a zastánce kolektivní bezpečnosti za árijce Molotovova…Výsledek obrázku pro hitler rusko

A Hanák se v závěru svého plku korunuje na dementa neobyčejného druhu, když píše, že když Hitler za dva roky poté Rusko v roce 1941 napadl, stalo údajně automaticky spojencem Západu. Těch spojenců, kteří se zapojili do války až v polovině roku 1944, kdy Rudoarmějci už byli od svých vítězných bitev u Leningradu, Moskvy, Stalingradu či Kursku za konečnou porážkou nacismu až u Berlína… Za enormní pomoci Spojenců tak dle Hanáka Rusko „Hitlera nakonec udolalo…“

Ta „enormní pomoc“ však znamenala děsivých půl milionu zabitých amerických vojáků, když SSSR přišlo "pouze" o 27 milionů obětí, z toho kolem 13 milionů svých vojáků… Faktem je, že západní spojenci účelově podporovali finančně SSSR. Měli z čeho čerpat, vyrabovali mj. Afriky, kde brali zadarmo zlato, ropu, platinu a další její bohatství. Věnovali díl toho Sovětskému svazu pro Rudoarmějce, aby sami se do 2. sv. války zapojili otevřením druhé fronty až v polovině roku 1944, kdy byla Evropa takřka osvobozená od nacismu…

Spojené království mu mezi 1. říjnem 1941 a 31. březnem 1946 dodalo 5218 tanků, 2550 menších pásových obrněných vozů, 4343 motorových vozidel, 7411 letounů, 1803 radary, 293 sonary (ASDIC), 4932 protitankových kanonů, 4338 rádiových stanic, 2000 polních telefonních souprav, 48 635 km telefonních kabelů, zapůjčilo mu bitevní loď Royal Sovereign (v SSSR přejmenovanou na Archangelsk; sloužila v Severním loďstvu a 4. února 1949 ji Sověti vrátili Britům).Výsledek obrázku pro spojenci pomoc SSSR

Následovalo devět torpédoborců, čtyři ponorky, 14 minolovek, 473 milionů nábojů, 32 000 tun hliníku, 40 000 tun mědi, 14 146 tun ropných produktů, 100 435 tun juty, 114 539 tun kaučuku, 3300 tun grafitu, 28 050 tun cínu, 29 610 tun vlny, potraviny v hodnotě 8,2 milionu liber, strojní zařízení za 45 616 000 liber a zdravotnický materiál za 7 760 000 liber. Souhrnná cena britských dodávek činila 428 milionů liber.

Spojené státy dodaly v rámci lend-leasu mezi 11. březnem 1941 a 1. říjnem 1945 14 795 letounů, 7537 tanků, 375 883 nákladních automobilů, 51 503 džípy, 35 170 motocyklů, 8701 traktor, 8218 protiletadlových kanonů, 131 633 samopalů, 345 735 tun výbušnin, 1981 lokomotiv, 11 155 železničních vagonů a plošin, 540 000 tun kolejnic, 1 690 000 km polních telefonních kabelů, křižník Milwaukee (v SSSR sloužil v Severním loďstvu pod jménem Murmansk; 16. března 1949 ho Sověti vrátili Američanům).

Poté přišly na řadu potraviny za 1,312 miliardy dolarů, 2 670 000 tun pohonných hmot, 842 000 tun průmyslových chemikálií, 3 786 000 pneumatik, 49 000 tun kůže a patnáct milionů párů obuvi v souhrnné ceně 11 260 343 603 dolarů. Náčelník americké vojenské mise v Moskvě generál John R. Deane napsal v knize Podivné spojenectví, vydané roku 1947, že „naše dodávky a služby (…) možná nevyhrály válku, ale Rusům určitě pomohly“. O tom není sporu.Výsledek obrázku pro spojenci pomoc SSSR

Na závěr je možno konstatovat, že spojenecké dodávky sehrály velkou úlohu, uvážíme-li, že SSSR následkem počátečních katastrofálních porážek přišel o rozsáhlá území, a tudíž i zdroje průmyslové a zemědělské výroby. Licitování o výhodnosti však není etické. Rudá armáda obětovala životy desítek milionů vlastních lidí, a tím zachránila životy milionů vojáků západních demokracií, což se v dolarech ani v librách vyčíslit nedá. Kdyby postrádala odhodlání bojovat a zvítězit, žádné, ba ani sebevětší dodávky by ji nespasily.

Inu, a tak si Hanák zopakoval v jednom obskurním plátku své nářky na Rusko a napsal jako prvotřídní presstitut donekonečna opakovanou lež, že smlouva Ribbentrop – Molotov rozpoutala 2. sv. válku, byť ještě předtím to byla mírová dohoda Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem.. Možná by měl připomenut i nacistickou minulost rodiny Schwarzenbergů, z níž je u nás nejznámější kníže Karel Spáč I…

PS: V časopise Tradice, věstníku Svazu českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberga číslo červenec 1934 je článek: Svatba orlického pána. Je to zajímavé čtení. Rodiče Karla Schwarzenberga (*1937) měli svatbu 30. 06. 1934 v Praze v kostele sv. Mikuláše. Novomanželé byli: KARL Friedrich Maria Joseph Johann von Nepomuk Cyrill Method kníže ze Schwarzenbergu (Čimelice 05.07.1911 - Wien 09.04.1986) a Antonie Leontine Amelie Marie princezna z Fürstenbergu (Brusel 12.01.1905 - Wien 24.12.1988).Výsledek obrázku pro schwarzenberg manželka tereza

Svědky ze strany ženicha byli Ludvík II. kníže Monacký a Maximilian Egon kníže z Fürstenbergu (Lány 13.10.1863 - Heiligenberg 11.08.1941), člen NSDAP a SA od roku 1933, od roku 1938 SA-Standartenführer. Jeho fotografie k jeho sedmdesátinám (13. 10. 1933) v uniformě s hákovým křížem na rukávové pásce z roku 1933 se nachází v SOA Litoměřice. V listopadu 1933, po setkání s Hitlerem, byl velmi nadšený… https://www.euportal.cz/Articles/10084-prehledne-jake-ma-karel-schwarzenberg-rodinne-vazby-na-nacisty.aspxVýsledek obrázku pro foto učitelka štěpánová

A perla na úplný konec: "Já vám velmi ráda řeknu, co učím děti. Děti velmi zajímá Hitler, zajímá je 2. světová válka. .... Čili, co udělaly Spojené státy. Spojené státy osvobodily Evropu od agresora Hitlera. Tak se naučte dějepis. A můžu vám říci, co mi vzkazují děti, kterých jsem se dneska ptala, co mám vzkázat v televizi. Prosím vás, řekněte tam, ať už skončí komunismus. To jsou desetileté děti. A já jsem řekla a máte pravdu, protože vaše je budoucnost. A staří lidé, jedna holčička řekla, kde to končí." (celý pořad zde).

Foto: autorův archiv...

Jak to bylo s Mnichovskou zradou: http://www.rukojmi.cz/clanky/6235-je-mozne-ze-kdyby-benes-prijal-pomoc-sssr-nebylo-by-ani-mnichovske-zrady-protektoratu-bohmen-und-mahren-ani-akce-anthropoid-heydrichiady-a-tisice-obeti-v-obcich-lidice-ci-lezaky-ani-popravenych-na-pankraci

http://www.rukojmi.cz/clanky/827-polaci-se-vzepreli-proamericko-eurounijnim-mediim-a-ct-protestuje-ze-tim-nici-demokracii

http://www.rukojmi.cz/clanky/183-zlodej-uz-rok-krici-chytte-zlodeje-rusko-chce-ukrizovat-presila-vice-nez-30-zemi-nato-eu-a-osn-jejimz-hlavnim-sponzorem-jsou-navic-usa

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Ivan Zbořil

Ivan Zbořil

04.08.2018 06:21

Které země a kdy uzavřely smlouvy s Hitlerem 1933: Velká Británie, Francie, Itálie - pakt čtyř 1934: Polsko - pakt Hitlera s Piłsudským 1935: Velká Británie - Anglo-German Naval Agreement 1936: Japonsko - pakt proti Kominterně 1938 září: Velká Británie - Deklarace o neútočení 1938 prosinec: Francie - Deklarace o neútočení 1939 březen: Rumunsko - smlouva o hospodářské spolupráci 1939 březen: Litva - smlouva o neútočení 1939 květen: Itálie - pakt o spolupráci a přátelství 1939 květen: Dánsko - smlouva o neútočení 1939 červen:Estonsko - smlouva o neútočení 1939 červen: Lotyšsko - smlouva o neútočení 1939 srpen: SSSR - pakt o neútočení


 
Petr Majevský

Petr Majevský

03.08.2018 20:48

Hanák je jenom propagandista a ne novinář.Kromě toho,že píše lži,je také dostatečně hloupý na to,aby se snažil převracet historii.Blb zůstane blbem a Hanák hlupákem.


 
Mlčící většina je rukojmím menšin

Mlčící většina je rukojmím menšin

Až se jednou zase proti obyčejným lidem naplánuje nějaká další nová drahota, co se stane? Sejdou se političtí vůdci rozličných menšin a vše odsouhlasí. Že je to utopie? Ba ne, soudy v západní Evropě a v USA už demokracii obcházejí dnes.

 

Není sucho jako sucho – nebo ano?

Není sucho jako sucho – nebo ano?

V médiích čas od času zazní zvláštní pojem – „nejhorší sucho za posledních 500 let“. Nevím, kdo s tím přišel jako první, ale začíná se to v určitých novinářských, politických a zdá se i odborných kruzích ujímat jako výraz pro současný typ počasí (v užším slova smyslu po letošním březnovém a dubnovém suchu) i pro počasí za poslední léta (2014 – 2018) v širším slova smyslu. Považuji tuto rétoriku za velmi nebezpečnou, protože ve spojení s jinými tématy (green new deal, 5G sítě, koronavirus a ekonomická krize v důsledku „pandemie“) se jí stále dokola straší široké vrstvy obyvatelstva nejrůznějšími katastrofálními dopady. A člověk, který se bojí, je lépe manipulovatelný a s menším odporem přijímá nejrůznější opatření „pro jeho vlastní dobro“.

Poslední domácí zprávy

Bratři v triku (ODS).

Bratři v triku (ODS).

Proti pietním vzpomínkám nelze nic namítat zvláště, jedná-li se o tak významnou osobnost, jakou byla Milada Horáková. Nabízí se řada...