• Sobota, 15. prosinec 2018
  • Svátek má Rukojmí Radana / Radan

Alena Vitásková: Rada ERÚ – došlo k porušení zákona. Vyzýváme NSZ Pavla Zemana a státního zástupce Špeldu, aby konali a nebyli nečinní.
Počet návštěv: 781

Alena Vitásková: Rada ERÚ – došlo k porušení zákona. Vyzýváme NSZ Pavla Zemana a státního zástupce Špeldu, aby konali a nebyli nečinní.

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Prvního srpna 2018 vláda doplnila staronovou pětičlennou radu ERÚ. Zmiňuji se staronovou, protože členu Rady panu Košťálovi vypršel mandát a bylo nutné jmenovat nového člena. Do jisté míry jsem rozpohybovala MPO a vládu svými otevřenými dopisy, kdy se zodpovědné instituce neměly k tomu, aby zahájily výběrové řízení. V kuloárech se hovořilo, že je to zbytečné, protože místo má „přislíbené“ stávající člen Rady dr. Košťál a to bez výběrového řízení.

Smrt z vyděšení, jak se obecně říká, hrozila pravděpodobně nejen lobbistům, když jsem v otevřeném dopise nabídla své angažmá na ERÚ. Pijavice na veřejných financích v oblasti energetiky dostali záchvat a politici pravděpodobně s nimi. Představa, že budu znovu hájit zájmy spotřebitelů, stejně jako regulovaných subjektů a dodržovat rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu vyvolala paniku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení. Byl vybrán v „řádném výběrovém řízení“ dr. Košťál. To, že je výběrové řízení v našich podmínkách již spoustu let taškařice, na to jsme si zvykli.

Zásadní a důležité pro státního zástupce je skutečnost, že byl porušen zákon a to jmenováním pana Košťála předsedou Rady ERÚ. Vyzývám tímto NSZ Pavla Zemana, aby se jeho státní zástupci případu věnovali. Doporučuji „odborníka“ na tyto věci státního zástupce Mgr. Špeldu. K porušení EZ zákona došlo jmenováním nového předsedy, přestože stávající předseda Rady pan Ing. Outrata má mandát ještě další dva roky.

Státní zástupce Mgr. Špelda má v této oblasti praxi. Když policie nechtěla šetřit jmenování dr. Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ pro právní věci, jako trestní čin, hbitě se této kauzy ujal. Dle jeho názoru jsem jako předsedkyně ERÚ zneužila svoji pravomoc tím, že dr. Vesecká údajně nesplňovala podmínku pro výkon funkce dle Energetického zákona.  Porušila jsem dle něj zákon a jdu k soudu, mám na krku zvlášť závažný zločin. Soud bude probíhat v Jihlavě 14. 8. 2018. Dr. Vesecká pobírala za svoji práci plat a odváděli jsme příslušné daně. To je vnímáno státním zástupcem Špeldou jako škoda.

Stejně, jako veřejnost jsem zvědava, zda státní zástupci pronásledují za peníze daňových poplatníků pouze Vitáskovou, pak by to mohla být do nebe volající šikana a musíme se ptát: Proč tomu tak je!? Nebo skutečně zasáhnou v této věci porušení zákona a zneužití pravomoci, protože s pravděpodobností hraničící s jistotou, byl jmenován předseda ERÚ od 1. 8. 2018 v rozporu s EZ, škoda která začíná vznikat od tohoto dne, bude narůstat minimálně do 31. 7. 2020 tj. 2 roky.

Za údajné „trafiky“ politikům byl premiér Nečas trestně stíhán. Musíme věřit, že se zde o trafiku nejedná, to by přece byl trestní čin. Ale k hrubému porušení Energetického zákona jednoznačně došlo a s tím souvisí i vznikající škoda! Nebo se bude zase zametat….

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu AV

Praha 1. 8. 2018

http://www.rukojmi.cz/clanky/5345-jak-drza-holka-energicka-energeticka-alena-vitaskova-konecne-po-uplynulych-1-831-probdelych-noci-setnula-jednu-z-bezpoctu-hlav-bestie-zvane-ceska-justicni-mafie

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

02.08.2018 21:49

Zřejmě nebylo možno zamezit po "Sametu" rozkrádání bank, kampeliček, fondů, prodeji prosperujícch podniků a lichvě. Přiřadily se kauzy "LTO" a další. Stovky miliarf korun "vysublimovaly". Tyto obří rozkrádačky byly zdrojem vzniku sítě mafií, které si začaly určovat politický vývoj v naší zemi. Byli jsme dokonale mystifikováni rafinovanými škůdci. Pokud je člověk mimo síť a zájmy mafií, může kritizovat kriminalitu zúčastněných od rána do večera, ale není předmětem zájmu těch, kteří kradou ve stamiliardových částkách. S takovým člověkem, neználkem, se špičky mafie nebudou vůbec zabývat. To pravé peklo nastane pro ty, kteří se profesně vbourají do sítě chobotnice a začnou jí svou činností ohrožovat. Vznikne sofistikovaný protitah na ty odvážlivce, kteří mafii skutečně ohrožují. Protože není možné, aby byl systém rozkrádání veřejných peněz porušen, začnou kmotři tlačit na ty, kteří je ohrožují. Cílem kmotrů je naprostá dehonestace všech, kteří zločince svou činností ohrožují. Je realizován protitah s tím, že dochází ke kriminalizaci těch, kdo mají proti mafii pádné důkazy, které chtějí použít při soudním řízení. Aby se tomu zamezilo, ořichází fáze obžalování osoby, svědka, který chtěl sjednat nápravu. Na likvidaci pro mafie nebezpečného člověka jsou vybráni ti, kteří odvedou špinavou práci jak u vyšetřovatelů policie, tak i při soudních líčeních. (Konečný efekt, záměr je kriminalizace uvedené osoby přípomínající soudní proces s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským). Naše podvedená veřejnost věří ději, který je zcela v dikci zločinců. Napálení lidé odsoudí ty, kteří by mohli bojovat s mafiemi a podpoří zločince proto, že jim věří. Dílo zkázy je pak dokonáno. To, že lidé dnes víc tomuto zlu vzdorují je dílem procesu, který měl po odsouzení označených "vyníků" nastat. Měli jsme se mít bez těch odsouzených "zločinců" přece líp. Ale to se nestalo. Kde se stala chyba? Mnozí pochopili, že naletěli. Ve volebním klání hledali změnu. Kmenta se svým druhým hanopisem na ing. Babiše neuspěl a s ním všichni ti, kteří mu k jeho "arcidílu" dávali noty. Velká část našeho národa procitla. V tom vidím zrnko naděje. Zločinci, kteří před pár lety nad námi triumfovali, se musí mít na pozoru. Dnes pořádají též demonstrace proti legálně zvolené vládě. Doba, kdy většina národa hltala slova podvodníků a vykonstuované procesy proti odvážlivcům, kteří se jim postavili jako mantru, je nenávratně pryč. Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.08.2018 20:07

Věci se nemění a měnit nebudou.Český národ je národem poserů,který nikdy nesáhne k tomu,aby státní moc donutil k slušnému jednání třeba násilím.Pokud vláda není zodpovědná lidu za své jednání,mají lidé právo odsunout je od zdroje moci jakýmkoliv způsobem,který uznají za vhodný.To znamená lidi,kteří se za vládu vydávají.Nejsou-li ochotni ani k zásahu proti nezákonnému jednání institucí,nemají na svých místech co dělat.A národ,který sám sebe nebrání i proti vlastní vládě,si nezaslouží další existenci.


 
Budou se znovu na Majdanu odehrávat masakry v duchu banderovské tradice: Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou tvoji nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství

Budou se znovu na Majdanu odehrávat masakry v duchu banderovské tradice: Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou tvoji nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství

V Porošenkově bankrotující Ukrajině se zase dějí věci; nový ukrajinský zákon totiž v závěru roku 2018 postavil k šoku všech soudných lidí ukrajinské Banderovy nacionalisty bojující po boku nacistů za druhé světové války a po ní proti Rudé armádě na roveň těm, kteří bojovali proti Hitlerovu Německu.

Připomeňme si 18. prosinec 2011, den skonu Václava Havla; není od věci srovnat jeho podobnost s mágem Davidem Copperfieldem. Havel sice nenechal zmizet Sochu Svobody, zato jeho kouzlem se vypařily svazky StB, aby z nich vymazal své kámoše

Připomeňme si 18. prosinec 2011, den skonu Václava Havla; není od věci srovnat jeho podobnost s mágem Davidem Copperfieldem. Havel sice nenechal zmizet Sochu Svobody, zato jeho kouzlem se vypařily svazky StB, aby z nich vymazal své kámoše

Opět si nyní už posedmé připomínáme datum skonu Václava Havla. O mrtvých jen dobře, budiž jim země lehká, nicméně není od věci srovnat jeho podobnost s věhlasným mágem Davidem Copperfieldem. Havel sice nenechal zmizet Sochu Svobody, zato díky němu vyměnil naši svobodu za lichvu oligarchů.

Čínský historik Li-Fang šu tvrdil, že Japonsko vyvraždilo v následném masakru po dobytí Nankingu 13. prosince 1937 přes 430 tisících Číňanů. Hlavní viníci navíc nebyli nikdy potrestáni

Dle čínského historika Li-Fang šu vyvraždilo Japonsko v masakru po dobytí Nankingu 13. prosince 1937 na 430 tisících Číňanů. Hlavní viníci nebyli nikdy potrestáni; prezident Zeman tak uctil loni památku obětí jako první hlava státu ve výkonu funkce

Při své cestě po Číně a Tibetu jsem měl možnost hovořit s tehdejším velvyslancem Česka v Pekingu ing. Liborem Sečkou také o Nankingském masakru, který se odehrál na jižním konci řeky Jang-c’-ťiang, pramenící v  Tibetské náhorní plošině. Zvěsti to byly tragické… Vyvražďování Číňanů spáchané Japonskou císařskou armádou během druhé čínsko-japonské války, patří mezi nejstrašnější události v novodobé historii.

Poslední domácí zprávy