• Neděle, 19. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Ivo

Alena Vitásková: Rada ERÚ – došlo k porušení zákona. Vyzýváme NSZ Pavla Zemana a státního zástupce Špeldu, aby konali a nebyli nečinní.
Počet návštěv: 1111

Alena Vitásková: Rada ERÚ – došlo k porušení zákona. Vyzýváme NSZ Pavla Zemana a státního zástupce Špeldu, aby konali a nebyli nečinní.

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Prvního srpna 2018 vláda doplnila staronovou pětičlennou radu ERÚ. Zmiňuji se staronovou, protože členu Rady panu Košťálovi vypršel mandát a bylo nutné jmenovat nového člena. Do jisté míry jsem rozpohybovala MPO a vládu svými otevřenými dopisy, kdy se zodpovědné instituce neměly k tomu, aby zahájily výběrové řízení. V kuloárech se hovořilo, že je to zbytečné, protože místo má „přislíbené“ stávající člen Rady dr. Košťál a to bez výběrového řízení.

Smrt z vyděšení, jak se obecně říká, hrozila pravděpodobně nejen lobbistům, když jsem v otevřeném dopise nabídla své angažmá na ERÚ. Pijavice na veřejných financích v oblasti energetiky dostali záchvat a politici pravděpodobně s nimi. Představa, že budu znovu hájit zájmy spotřebitelů, stejně jako regulovaných subjektů a dodržovat rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu vyvolala paniku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení. Byl vybrán v „řádném výběrovém řízení“ dr. Košťál. To, že je výběrové řízení v našich podmínkách již spoustu let taškařice, na to jsme si zvykli.

Zásadní a důležité pro státního zástupce je skutečnost, že byl porušen zákon a to jmenováním pana Košťála předsedou Rady ERÚ. Vyzývám tímto NSZ Pavla Zemana, aby se jeho státní zástupci případu věnovali. Doporučuji „odborníka“ na tyto věci státního zástupce Mgr. Špeldu. K porušení EZ zákona došlo jmenováním nového předsedy, přestože stávající předseda Rady pan Ing. Outrata má mandát ještě další dva roky.

Státní zástupce Mgr. Špelda má v této oblasti praxi. Když policie nechtěla šetřit jmenování dr. Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ pro právní věci, jako trestní čin, hbitě se této kauzy ujal. Dle jeho názoru jsem jako předsedkyně ERÚ zneužila svoji pravomoc tím, že dr. Vesecká údajně nesplňovala podmínku pro výkon funkce dle Energetického zákona.  Porušila jsem dle něj zákon a jdu k soudu, mám na krku zvlášť závažný zločin. Soud bude probíhat v Jihlavě 14. 8. 2018. Dr. Vesecká pobírala za svoji práci plat a odváděli jsme příslušné daně. To je vnímáno státním zástupcem Špeldou jako škoda.

Stejně, jako veřejnost jsem zvědava, zda státní zástupci pronásledují za peníze daňových poplatníků pouze Vitáskovou, pak by to mohla být do nebe volající šikana a musíme se ptát: Proč tomu tak je!? Nebo skutečně zasáhnou v této věci porušení zákona a zneužití pravomoci, protože s pravděpodobností hraničící s jistotou, byl jmenován předseda ERÚ od 1. 8. 2018 v rozporu s EZ, škoda která začíná vznikat od tohoto dne, bude narůstat minimálně do 31. 7. 2020 tj. 2 roky.

Za údajné „trafiky“ politikům byl premiér Nečas trestně stíhán. Musíme věřit, že se zde o trafiku nejedná, to by přece byl trestní čin. Ale k hrubému porušení Energetického zákona jednoznačně došlo a s tím souvisí i vznikající škoda! Nebo se bude zase zametat….

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu AV

Praha 1. 8. 2018

http://www.rukojmi.cz/clanky/5345-jak-drza-holka-energicka-energeticka-alena-vitaskova-konecne-po-uplynulych-1-831-probdelych-noci-setnula-jednu-z-bezpoctu-hlav-bestie-zvane-ceska-justicni-mafie

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

02.08.2018 21:49

Zřejmě nebylo možno zamezit po "Sametu" rozkrádání bank, kampeliček, fondů, prodeji prosperujícch podniků a lichvě. Přiřadily se kauzy "LTO" a další. Stovky miliarf korun "vysublimovaly". Tyto obří rozkrádačky byly zdrojem vzniku sítě mafií, které si začaly určovat politický vývoj v naší zemi. Byli jsme dokonale mystifikováni rafinovanými škůdci. Pokud je člověk mimo síť a zájmy mafií, může kritizovat kriminalitu zúčastněných od rána do večera, ale není předmětem zájmu těch, kteří kradou ve stamiliardových částkách. S takovým člověkem, neználkem, se špičky mafie nebudou vůbec zabývat. To pravé peklo nastane pro ty, kteří se profesně vbourají do sítě chobotnice a začnou jí svou činností ohrožovat. Vznikne sofistikovaný protitah na ty odvážlivce, kteří mafii skutečně ohrožují. Protože není možné, aby byl systém rozkrádání veřejných peněz porušen, začnou kmotři tlačit na ty, kteří je ohrožují. Cílem kmotrů je naprostá dehonestace všech, kteří zločince svou činností ohrožují. Je realizován protitah s tím, že dochází ke kriminalizaci těch, kdo mají proti mafii pádné důkazy, které chtějí použít při soudním řízení. Aby se tomu zamezilo, ořichází fáze obžalování osoby, svědka, který chtěl sjednat nápravu. Na likvidaci pro mafie nebezpečného člověka jsou vybráni ti, kteří odvedou špinavou práci jak u vyšetřovatelů policie, tak i při soudních líčeních. (Konečný efekt, záměr je kriminalizace uvedené osoby přípomínající soudní proces s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským). Naše podvedená veřejnost věří ději, který je zcela v dikci zločinců. Napálení lidé odsoudí ty, kteří by mohli bojovat s mafiemi a podpoří zločince proto, že jim věří. Dílo zkázy je pak dokonáno. To, že lidé dnes víc tomuto zlu vzdorují je dílem procesu, který měl po odsouzení označených "vyníků" nastat. Měli jsme se mít bez těch odsouzených "zločinců" přece líp. Ale to se nestalo. Kde se stala chyba? Mnozí pochopili, že naletěli. Ve volebním klání hledali změnu. Kmenta se svým druhým hanopisem na ing. Babiše neuspěl a s ním všichni ti, kteří mu k jeho "arcidílu" dávali noty. Velká část našeho národa procitla. V tom vidím zrnko naděje. Zločinci, kteří před pár lety nad námi triumfovali, se musí mít na pozoru. Dnes pořádají též demonstrace proti legálně zvolené vládě. Doba, kdy většina národa hltala slova podvodníků a vykonstuované procesy proti odvážlivcům, kteří se jim postavili jako mantru, je nenávratně pryč. Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.08.2018 20:07

Věci se nemění a měnit nebudou.Český národ je národem poserů,který nikdy nesáhne k tomu,aby státní moc donutil k slušnému jednání třeba násilím.Pokud vláda není zodpovědná lidu za své jednání,mají lidé právo odsunout je od zdroje moci jakýmkoliv způsobem,který uznají za vhodný.To znamená lidi,kteří se za vládu vydávají.Nejsou-li ochotni ani k zásahu proti nezákonnému jednání institucí,nemají na svých místech co dělat.A národ,který sám sebe nebrání i proti vlastní vládě,si nezaslouží další existenci.


 
Terezín, místo, jež se stalo největším koncentračním táborem na území českých zemí.  Za necelé čtyři roky jím prošlo více než 150 000 mužů, žen i dětí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc...

Terezín, místo, jež se stalo největším koncentračním táborem na území českých zemí. Za necelé čtyři roky jím prošlo více než 150 000 mužů, žen i dětí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc...

Osvobození Terezína proběhlo hladce a bez bojů. 1. května 1945 byla kontrola nad táborem převedena na Červený kříž, 5. května utekli poslední nacisté před blížící se frontou a 8. května 1945 přijely první sovětské jednotky. Celkem tak terezínským ghettem prošlo asi 155 000 lidí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc... 

Svalnatí muži už přestanou jako mužatky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu vítězit v bězích od 400 metrů až po jednu míli (1,61 km) nad křehkými atletkami

Svalnatí muži už přestanou jako mužatky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu vítězit v bězích od 400 metrů až po jednu míli (1,61 km) nad křehkými atletkami

A zase ta Semenyaová, co už má, doufejme, utrum. Dostal jsem před časem konečně spravedlivou zvěst z JAR od svých kamarádů, co fandí férovému sportu; IAAF se totiž konečně rozhoupala a rozhodla zavést kontroverzní pravidlo na základě odborné studie, podle níž mají atletky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu výhodu ve srovnání s běžnou ženskou populací.

Poslední domácí zprávy

Pátá kolona mezi námi

Pátá kolona mezi námi

Asi se většina z nás shodneme, že je v zájmu našeho národa, aby vlastenci šli volit a aby jejich hlasy nepropadly... Ale řekněme si tu pravdu...