• Čtvrtek, 24. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jaromír

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…
Počet návštěv: 10366

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Byla to hektická doba, v níž se všichni kolem snažili na mé maličkosti přiživit, jelikož jsem byl jediný bezpartijní široko daleko s oprávněnou nenávistí; mého tátu totiž vyhodili jako učitele ze školství k lopatě, jelikož odmítl soudruhům jako věřící něco podepsat a někam vstoupit...

A tak jsem v ony srpnové dny 1968 jako profláknutý antikomunista halekal v naší valašské Kolibě: "Běž domů Ivane, čeká tě Nataša", a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: "Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…"Výsledek obrázku pro foto jugoslávie srpen 1968

Podpořil mě psychicky i generál Svoboda, tenkrát už jako prezident. O invazi vojsk Varšavské smlouvy ho informoval ještě v noci na 21. srpna 1968 velvyslanec v Praze Červoněnko. V dalších dvou dnech Svoboda odmítl pokus o zřízení kolaborantské „dělnicko-rolnické vlády“. Pak jsem ve své valašské vsi z obecního tlampače slyšel jeho kategorická slova, když se styděl jako bojovník z Buzuku za zradu SSSR:

„...Národ by nás musel poplivat, národ by do nás musel kopat, národ by nás musel vytrhnout, kdybychom na nějaké takové řešení přistoupili….“ V Moskvě pak argumentoval nebezpečím krveprolití, a to bez možnosti jakkoli takový vývoj zvrátit…

Kdo byl Ludvík Svoboda, o němž dnes presstituti píší, že byl "prezident, který zklamal"? V životě manželů Ireny a Ludvíka Svobodových se střídaly chvíle tragické s okamžiky štěstí a pohody. Jarní měsíce a počátky léta patřily mezi ty fatální i nejúžasnější, jaké asi neprožil žádný jiný český prezidentský pár.

Když bylo Ireně Stratilové dvaadvacet, seznámila se na plese v Kroměříži s tehdejším kapitánem Čs. armády Ludvíkem Svobodou, co na začátku první světové války odmítl bojovat za Rakousko-Uhersko a nechal se zajmout Rusy. Později vstoupil do československých legií, se kterými stál i proti bolševické Rudé armádě. Vzali se asi po půlroční známosti, 11. června 1923, na Velehradě, který byl symbolem českého vlastenectví na Moravě.Soubor:Legie - slavnostní nástup.jpg

Krátce po svatbě důstojník Svoboda dostal nabídku na převelení na Podkarpatskou Rus do Užhorodu, vyšší plat a povýšení do hodnosti štábního kapitána. Pak formovat jednotku československé armády z československých vojáků v sovětských zajateckých táborech. Dokázal čelit tlaku Klementa Gottwalda na zpolitizování jednotky.

Divizní generál Bedřich Reicin byl v roce 1941 v Rusku v táboře Oranki jako informátor NKVD; měl zjišťovat smýšlení a chování internovaných československých vojáků. Plk. Ludvík Svoboda ve svém hlášení o bojové činnosti praporu pro velitele Voroněžského frontu F. I. Golikova z 20. března 1943 uvedl, že prapor během bojů u Sokolova 8. března 1943 ztratil 125 mrtvých a 40 raněných…“ Rozjímání nad „císařským milostivým létem“ Čestmíra Císaře…

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho syn Miroslav byl ve svých necelých 18 letech za spolupráci s parašutisty, kteří byli vyslání Čs. vojenskou misí v Sovětském svazu, byl 7. března 1942 v Mauthausenu zavražděn. V Rawensbrücku 4. dubna 1945 zemřela matka jeho manželky Anežka Stratilová a popraveni byli švagři Eduard a Jaroslav v Mauthausenu 7. května 1942 a synovec Jaroslav Doležal 5. června 1944 v koncentračním táboře Svatobořicích…Ludvík Svoboda na fotografii z roku 1968

V roce 1952 však byl generál Svoboda krátce vězněn a po propuštění pracoval do roku 1954 v JZD v Hroznatíně. Generál Reicin začal mezitím proti Svobodovi připravovat materiál, který ho měl usvědčit, že připravoval vojenský převrat. Kdo jinému jámu kopá… Sám byl popraven v procesu se Slánským. V roce 1954 přijel na 10. sjezd KSČ Nikita S. Chruščov.

Po příletu se už na letišti ptal: „Kde je můj válečný přítel generál Svoboda?“ Straničtí funkcionáři upadli do rozpaků, ani nevěděli, kde vlastně právě Svoboda je. Nikita S. Chruščov po něm nechal pátrat, aby se s ním setkal na sjezdu… Je to už sedmdesát šest let, kdy v Buzuluku vznikla Svobodova armáda…

To vše jsem v srpnu 1968 bral jako útok nejen na Svobodovu svobodu, ale hlavně na tu svoji. Tehdy mě však ani nenapadlo, že na světě už bylo mnoho jiných invazí, jimž však Západ aplaudoval a dodnes jsou prezentovány jako vojenské akce, které jimi obsazeným cizích zemím přinesl nejen smrt mnoha lidí, ale údajně naopa - tu pravou svobodu a demokracii…

Dnes je mi proto trapně a dost se za tento svůj zastuzený antikomunismus upřímně stydím; netušil jsem v tom "kontrarevolučním" čase, že na opěvovaném Západě bylo mnohem víc paralel na československý 21. srpen 1969 v provedení Varšavské smlouvy, byť v "humanitárním" provedení NATO, a s mnohem většími tragickými následky...

Jen tak na okraj: Bylo tu totiž klasicky "mírové" resumé – Za předchůdce NATO je považován Bruselský pakt z března 1948, poté byla podepsána Severoatlantická smlouva 4. dubna 1949 ve Washingtonu D.C., teprve 14. května 1955 však vznikla Smlouva o přátelství ve spolupráci a vzájemné pomoci – Varšavská smlouva… Která byla asi obranná a která útočná? Hádejte... Chytrému napověz, hloupého trkni…

Během okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy bylo zabito na čtyři sta lidí během dvaceti let, zatímco při okupaci Vietnamu US Army bylo jen za deset roků zabito na tři miliony vietnamských a laoských civilistů explodujícími více než 10 miliony tun amerických bomb... Četl jsem, jak nějaká česká paní slzela, že od srpna 1968 nemůže kvůli krutosti ruských vojáků ani slyšet ruštinu; co mají asi říkat potomci milionů mrtvých Vietnamců, Korejců, Iráčanů či Libyjců, když slyší angličtinu...?

A k tomu mám navíc po ruce též zajímavá fakta ze složení vlády SSSR během okupačního srpna 1968; Chruščov byl Ukrajinec a daroval své rodné zemi Krym, v politbyru KS SSSR rovněž byla naprostá většina Ukrajinců, jen jediný Rus. Proč se tedy divit, že byl v roce 1956 zvolen do vedení politbyra ukrajinský Nikita Sergejevič Chruščov, zapřisáhlý odpůrce  diktátora J.V. Stalina.  Veterání Vlastenecké války i z Buzuluku a Sokolova se vzájemně hledají padesát roků po válce v Petrohradě před Ermitáží… Snímek Břetislav Olšer

O situaci v Československu navíc v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve složení: 7 Ukrajinců (včetně L. I. Brežněva),1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kirgyz, 1 Kazach a jen jeden Rus. Když po vášnivé diskuzi došlo k hlasování o intervenci do ČSSR, tak intervence zvítězila v poměru 10:2 - (Litevec se zdržel a Rus byl proti)

Že šlo o okupace Československa Rusy v roce 1968?  Ani náhodou! Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě "sovětské" armády, a to 1. ukrajinský sbor, složený výhradně z Ukrajinců, a 1. záložní uralský sbor, v němž bylo téměř výhradní zastoupení zauralských národností. V první vlně do Československa přišlo tedy celkově pouze 63 Rusů, z toho bylo 42 armádních žurnalistů.

Až v roce 1970 se začal záložní sbor stahovat zpět do SSSR a 1. ukrajinský front začal být nahrazován nově vzniklým 3. sborem, jemuž se přezdívalo zahraniční a v něm pak už byla většina Rusů, kteří však s 21. srpnem 1968 neměli nic společného. Ve své podstatě okupace Československa a zastřelení českých občanů byla ukrajinskou záležitostí! Takže si to dejme vše  dohromady s tím, co se dneska odehrává na ukrajinském Majdanu....

A je nasnadě i poněkud palčivá otázka; mluvili se bratři Kličkové za svého otce Vladimira Rodionoviče Klička, který byl sovětský okupant Československa v letech1968 až 1980; sotva se vrátil z kazašské stepi, musel do Mimoně. Otec bratrů Kličků byl totiž pilotem sovětské okupační armády. Jako věrný člen Komunistické strany Sovětského svazu a příslušník KGB putoval dle příkazu své KSSS od posádky k posádce, kam bylo zapotřebí. Proto se jeden syn narodil v Bělorusku, druhý v Kyrgyzstánu. (Majdan 2014 – http://www.youtube.com/watch?v=qtqQeJ315nw)

A  těch agentů CIA v Praze, co si o nich štěbetali už i vrabci na střechách Hradčan a Letné, nešlo však o ty pražské pamětihodnosti, nýbrž o vojenské letiště a Letnou, resp. o sídliště postavené pro sovětské letce v severočeské Mimoni. Nejdřív je obývali Češi, po osmašedesátém Sověti. Pro jejich děti tady ministerstvo vnitra ČSSR v roce 1972 postavilo gymnázium, které zdobilo písmeno „G“, kdysi označovalo Gagarinovu školu, do níž chodili i bratři Kličkovi…Výsledek obrázku pro foto olser veteráni

Bratři Kličkové byli v čele opozice na Majdanu, chtěli prý  mír pro Ukrajinu, přitom starší Kličko jako starosta Kyjeva vykřikoval: „Všichni občané Kyjeva, nasedejte do taxíků, aut a přijeďte na náměstí Mejdan, podpořit náš boj…“ Po vzoru boxerů Kličků se dnes již celý Kyjev proměnil v jeden velký ring, plný rowdies, co používají hlavně rány pod pás, rány na zátylek a vše, co je nefair, a o čem právě boxer Vitalij Kličko, ještě nedávno toužící po křeslu prezidenta Ukrajiny, moc dobře ví…http://www.youtube.com/watch?v=DlQDczz80XE

Nyní k prezidentu Zemanovi, který se zachoval jako prezident Svododa, který řekl, jak je psáno v úvodu: "Národ by nás musel poplivat, národ by do nás musel kopat, národ by nás musel vytrhnout, kdybychom na nějaké takové řešení přistoupili….“

Když se protizemanovská provokace listopadu 2017 v Rusku změnila v trapnou blamáž havloida Ženíška a obrtlíka Zaorálka, co v Číně submisivně podepsal dokument o její trvalé celistvosti. Přesto se prezidet Zeman zachoval jako hlava napadeného státu, ne jako americký prezident Reagan, když ráno 25. října 1983 jednotky USA vpadly na ostrov, vyhnaly vládu a převzaly nad zemí plnou "dočasnou" kontrolu a zabily desítky lidí, americký šéf Bílého domu k tomu jen ledabyle řekl: „Tohle ani nenarušilo mou snídani.“Výsledek obrázku pro foto olser kličkové

Všechno to loni začalo v Moskvě, když web ruské armádní televize Zvezda, řízené ruským ministerstvem obrany, zdůraznil, že prý Československo by mělo být Sovětskému svazu vděčno za rok 1968. Napsal to v článku zveřejněném právě na úvod oficiální návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku před rokem amatérský historik Leonid Maslovskij.

Tehdejší šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek se proti materiálu ostře ohradil a Zemanově delegaci se svým napoleonským komplexem vzkázal, ať prý nemlčí…

„Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za sametových‘ revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy,” tvrdil autor článku Maslovskij. http://radimvalencik.pise.cz/5199-kdo-a-proc-pripravil-provokaci-proti-zemanovi.htmlVýsledek obrázku pro zeman medvěděv maslovskij

Tento článek byl v rubrice, která nepodléhala schvalování. Po setkání prezidenta Zemana s premiérem Medveděvem bylo jím řečeno, že „ruská vláda neurčuje novinářům o čem a jak mají psát“, nicméně šéfredaktor webu se omluvil, dostal důtku a vyšel nový text: „Praha 1968- pohled po jedné generaci“. Píše se v něm, že „podle historiků šlo o jednu z nejnesmyslnějších zahraničněpolitických akcí SSSR a jednu z nejškodlivějších akcí pro pověst této země…“

Okamžitá a důrazná reakce Zemana nabourala plány manipulátorů (nepočítali s tím, protože už ztratili soudnost a nejsou schopni vyhodnocovat situaci) a tak zbyly jen křečovité reakce, např. Jana Farského (STAN) v UK ČT 24. Mj. Na účinkování Farského ve zmíněném pořadu ČT 24 stojí za to se podívat, ať víme, kdo je kdo; zde je odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/217411000371121/

Záměrná provokace ve dny, kdy byl na návštěvě Ruska prezident Zeman, se tak změnila v blamáž. Hlavním křiklounem o tom, že by měla být pro tuto potupu Česka ihned přerušena státní návštěva Zemana, byl nějaký Ženíšek, osoba neznámá, proto organizuje akce pro své zviditelnění.Výsledek obrázku pro cena pro rusy, kteří protestovali proti okupaci ČSR Cena Gratias agit, Knihovna Václava Havla, 7.6.2018 (zleva Taťjana Bajevová, Pavel Litvinov, Viktor Fajnberg) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Další populistická zvěst; Cenu Gratias agit udělovanou ministrem zahraničí Česka od roku 1997 vynikajícím vědcům, organizátorům krajanských aktivit a propagátoři české kultury převzali ocenění Gratias agit. Patří však též posledním třem žijícím členům skupiny – Pavlu Litvinovovi, Taťjaně Bajevové a Viktoru Fajnbergu.

Kromě tří zmíněných se proti srpnové okupaci postavili také lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská a lingvistka Larisa Bogorazová. Cena Gratias agit pro poslední tři žijící Rusy, co se na Rudém náměstí bouřili proti invazi Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968; a což tak protesty amerických studentů v Kentu proti zmasakrování Vietnamu Spojenými státy?

(Dnes by na Rudém náměstí v Moskvě však podstatně ubylo protestujících. Podle posledních výzkumů byl před deseti lety počet Rusů souhlasících s obsazením Československa přes 15 procent, v současné době je to o více než jedenáct procent víc. Naopak v roce 2008 odmítalo vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 22 %, zatímco dnes jde jen necelý tucet procent…)

Tak si nyní jen namátkou připomeňme, kde všude se už odehrály stejně zákeřné útoky, jaké zažilo i Československo před půl století. Byly to USA, jež dávno předtím odstartovaly předlouhou šňůru násilných převratů „úspěšnou premiérou“ v Guatemale v roce 1954 svržením legitimně zvolené vlády. CIA tam zorganizovala převrat, jenž svrhl demokraticky zvolenou, pokrokovou vládu Jacoba Arbenze a vyvolala tak 40 let brigád smrti, mizení, masových poprav nepředstavitelných krutostí, s víc než 100 000 obětí – nesporně jednu z nejnelidštějších kapitol 20. století.

Arbenz znárodnil americkou firmu, United Fruit Company, jež byla neobyčejně těsně svázána s americkou mocenskou elitou. K ospravedlnění převratu Washington prohlašoval, že se Guatemala ocitla na pokraji převzetí Sověty, i když Kreml měli tak malý zájem o tuto zemi, že tu ani neudržoval diplomatické vztahy. Skutečným problémem v očích Washingtonu bylo, vedle United Fruit, nebezpečí, že se guatemalská sociální demokracie rozšíří do dalších zemí Latinské Ameriky.

Následovaly další státní puče v latinskoamerickém regionu za podpory a často přímé účasti regionálního Kmotra - USA: Brazílie 1964, Dominikánská republika 1965, Bolívie 1971, Uruguay 1973, Chile 1973, Peru 1975, Argentina 1975, Nikaragua (osmdesátá léta), Salvador (1980 až 1992), Grenada 1983, Panama 1989. Většinou nešlo o čajové dýchánky, ale o opravdové katastrofy, kdy v některých případech země prakticky lehla popelem...

Přes dvě stě let invazí Spojených států se v jednom článku prostě postihnout nedá. Tak třeba pod vedením generála Douglase MacArthura došlo 15. září 1950 k vylodění jednotek US Army v korejském přístavu Inčchon, pak k přesunu Američanů a jejich spojenců přes 38. rovnoběžku, aby 19. října američtí vojáci obsadili Pchjongjangu a postupovali k hranicím s Čínou... Dodnes mají USA v Jižním Koreji na 30 tisíc svých vojáků na osmi desítkách vojenských základnách…

V roce 1963 byl v Dominikánské republice demokraticky zvolen nový prezident Bosch. Vyzval zemi k pozemkové reformě, zajištění lidí levným bydlením, umírněnému znárodnění podniků a omezení nadměrného využívání země zahraničními investory. Boschovy plány byly považovány za „vplížení do socialismu“ a rozhněvaly Spojené státy, tisk v USA oznámil, že je „rudý“.

V září 1963 byl Bosch svržen ve vojenském převratu, se souhlasem Spojených států. Když po 19 měsících v zemi vypuklo povstání a vytvořila se hrozba návratu Bosche k moci, Spojené státy poslaly na pomoc pro potlačení povstání 23 000 vojáků.

Prvního náletu v operaci “Rolling Thunder” na severní Vietnam se 5. srpna 1964 kromě letadel jihovietnamského letectva účastnila i americká letadla ze tří letadlových lodí v Jihočínském moři a 7. srpna schválil Kongres USA rezoluci o Tonkinském zálivu, která prezidenta opravňovala k „použití síly na pomoc obraně svobody kteréhokoli státu SEATO“.

“Každá jednotka US Army měla ve Vietnamu svoji My-Lai, ale byl jen jeden zrádce, který to prozradil!” řekl poručík Calley o veteránu Ronu Ridenhourovi, jehož příběh o vyvraždění pěti stovek starců, dětí a žen, publikoval novinář Seymour Hersh.

Jen za dvanáct dnů operace Linebacker II. v roce 1965 se uskutečnilo 729 vzletů letounů B-52 verzí D a G, během nichž bylo svrženo více než patnáct tisíc tun bomb na města Hanoj, Haiphong a řadu dalších cílů v Severním Vietnamu. Američané přiznali ztrátu patnácti B-52, dalších pět strojů bylo těžce poškozeno, stejný počet letounů byl poškozen lehce, pětadvacet členů jejich posádek zahynulo.

A další paralela na náš srpen 1968; sne 25. října 1983 po krátkém boji obsadila armáda USA Grenadu za spolupráce některých okolních zemí. USA invazi oficiálně zdůvodnily ochranou 800 amerických studentů na místní univerzitě. Převrat ukončila po necelých dvou týdnech invaze americké armády, kterou nařídil tehdejší prezident Ronald Reagan s odůvodněním, že komunistická Kuba připravuje okupaci ostrova.

Invazi podpořily i další země regionu, například Jamajka, Barbados, Sv. Lucie, Antigua, Dominika a Sv. Vincenc. Při anexi zahynulo 71 Grenaďanů (většinou civilistů), 18 amerických vojáků a 27 kubánských dělníků. Ráno 25. října jednotky USA vpadly na ostrov, vyhnaly vládu a převzaly nad zemí plnou "dočasnou" kontrolu... A prezident Reagan k tomu jen ledabyle řekl: „Tohle ani nenarušilo mou snídani.“ 200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

Výsledek obrázku pro foto olser nato

Motto: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali.“ Albert Einstein…  Následující text tato slova potvrzuje. Proto začnu na první pohled tragikomickou vsuvkou; NATO je organizace „ryze obranná“ od chvíle, kdy byla zrušena „útočná“ Varšavská smlouva, jenž sice vznikla až pět let po založení NATO, které, pokud někde útočí, tak pouze proto, „aby zachránilo lidské životy a ukončilo humanitární krize Havlovým humanitárním bombardováním…“ Václav Havel – humanitární bombardování…

A co následovalo po dvaceti letech klidu, bez nezaměstnanosti a pochybných rádoby svobod: „Masakr“ bez jediného mrtvého na Národní třídě, za to přibyli zavraždění čeští vojáci v Afghánistánu a též učitelka Štěpánová z Brna, co učila "nový" dějepis, že USA osvobodily Evropu od Hitlera… Poté Václav Havel jednal s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem o předání moci, když  StB v té době řídila Adamcovu vládu způsobem, že ÚV KSČ musel s Havlem jednat už jako s budoucím prezidentem. http://hedvicek.blog.cz/1111/narozeniny-starickeho-mocnare

A což tak konflikt mezi Velkou Británií a Argentinou kolem jejích Falklandských ostrovů, který de facto trvá od roku 1982, kdy došlo mezi oběma zeměmi k válce; Velká Británie: 258 mrtvých, potopené lodě: 2 torpédoborce, 2 fregaty, 3 další lodě, zničeno 24 vrtulníků. Argentina: 649 mrtvých, potopené lodě: 1 křižník, 1 ponorka, 7 dalších lodí, kromě toho zničeno 25 vrtulníků, 35 stíhaček a další letadla.

Mezi Británií a Argentinou, které Falklandy patřily, je to přes deset tisíc kilometrů, přesto tam rozhodovalo britské referendum... „Argentina nemůže umlčet hlas Falklanďanů, to je strašně důležité. Takhle vypadá vyjádření práva rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Referendum se nedá interpretovat jinak,“ shrnul význam hlasování guvernér Falkland Nigel Haywood. To znamená, že pouze tři obyvatelé Falkland hlasovali v referendu proti setrvání ostrovů pod britskou nadvládou. Ostatních více než 1500 hlasujících se vyjádřilo pro.

„Je to neskutečné, je to úžasná zpráva. Tohle je vzkaz světu: Podívejte se, to jsme my, Falklanďané, a tohle si přejeme…“ A svět v čele s OSN aplaudoval… „Mezinárodní pozorovatelská mise jasně konstatovala, že šlo o svobodné a férové referendum na Falklandách odpovídající světovým standardům. Misi tvořily význačné osobnosti se zkušenostmi ze sledování jiných voleb,“ vyzdvihuje pokrytec a „odborník“ na geopolitiku jižního Atlantiku Klaus Dodds. Proč nejsou uvaleny na Británii ekonomické sankce, jako na Rusko za referendum na Krymu...?

A poté navíc zahájily britské společnosti průzkum ložisek ropy nedaleko souostroví, což způsobilo vyhrocení konfliktu. A tečka, puntík, o mrtvých se mlčí… Nepřipomíná vám to okupaci ČSSR Varšavskou smlouvou…?

Protesty černochů proti srpnu 1968 také v Nairobi; měli tam vůbec ponětí, kde je Československo? Kdo demonstrace asi podporoval? A co protesty proti děsivé válce ve Vietnamu; kdy o tom bude v ČT:  http://www.rukojmi.cz/clanky/773-vanocni-bombardovani-vietnamu-usa-s-taktikou-doby-kamenne-nixon-jako-nepricetny-tyranInu, jako ogar ze srdce Valašska jsem v roli věřícího křesťana zůstal antikomunistou, nikdy jsem nebyl v žádné partaji a tak to i zůstane, ale při své nátuře udatného Valašiska, odmítajícího nehorázné přesily, musím fandit Rusku, proti němuž stojí mnohonásobná převaha armád více než třiceti zemí EU, NATO a USA se stovkami vojenských záladen po celém světě, když Rusko jich má jen coby skoro na prstech jedné ruky spočítal. A to sa na Valašsku nedělá ani v hospodě; ani omylem - jeden - sám proti třiceti, byť ani šest proti jednomu nebylo zrovna košer...

Lži umělkyň ducha mdlého o osvobození Československa: http://www.rukojmi.cz/clanky/6122-na-scene-varietnich-umelkyn-se-objevily-osoby-ducha-mdleho-bara-a-petra-stepanovy-obe-tvrdi-ze-csr-osvobodily-usa-doporucuji-obema-provereni-jejich-dna-kvuli-degenerativni-poruse-mozku

Afghánistán a smrt českých vojáků: http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/434-afghanistan-ukol-strazni-jednotky-s-neprijatelnym-rizikem-a-mylna-a-nekompetentni-vyjadreni-ceskych-politiku-a-generalu

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Břetislav Olšer

Břetislav Olšer

20.08.2018 12:05

část je z archivu Celní správy, což potvrdil i Vojtěch Filip . viz zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/historii-roku-1968-zfalsovali-breznev-i-vetsina-okupacnich-v/r~417a32969fab11e8a4d90cc47ab5f122/?redirected=1534759330


 
Jan Novak

Jan Novak

20.08.2018 09:55

Pane Olsere, dekuju za zajimavy clanek. Mam na Vas prosbu o dodatecnou informaci, kde bych mohl dohledat (potvrdit) tyto informace z Vaseho clanku: "O situaci v Československu navíc v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve složení: 7 Ukrajinců (včetně L. I. Brežněva),1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kirgyz, 1 Kazach a jen jeden Rus. Když po vášnivé diskuzi došlo k hlasování o intervenci do ČSSR, tak intervence zvítězila v poměru 10:2 - (Litevec se zdržel a Rus byl proti) Že šlo o okupace Československa Rusy v roce 1968? Ani náhodou! Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě "sovětské" armády, a to 1. ukrajinský sbor, složený výhradně z Ukrajinců, a 1. záložní uralský sbor, v němž bylo téměř výhradní zastoupení zauralských národností. V první vlně do Československa přišlo tedy celkově pouze 63 Rusů, z toho bylo 42 armádních žurnalistů" Mockrat dekuju za odpoved!


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

19.08.2018 21:27

Kdo z nás nezná neúprosný klapot Božích mlýnů. Ty spolehlivě smelou naše hříchy a stanoví trest. SSSR byl potrestán za přílišné upřednostňování politických školení na úkor produktivní práce. Co Rus, to funkcionář. Výsledkem toho byl všeobecný nedostatek základních životních potřeb. (Nedostatkové zboží). Také sklizeň obilí vykazovala neschopnost vlastní obživy. Z kapitalistických států byly dovezeny tisíce tun obilí. Jen tak bylo zabráněno hladu v tehdejším SSSR. Boží mlýn nejsou ničím jiným, než řetězcem příčin a souvislostí. SSSR si tím prošel a zákonitě se musel sklonit před trestem, který následoval. Žádné ideologické školení národ neuživí. ...A teď odhlédněme od problémů tehdejšího SSSR jež vedly k rozpadu. Jedna agrese USA za druhou mají a především budou mít za následek oslabení, nikoliv posílení amerických zájmů ve světě. Kdo má stovky vojenských základen, vyčerpá dříve či později limity, jež nelze překročit. Nové zbrojní systémy dělají ze základen roztroušených po celém světě stádo, které se rozpochlo a je tak napadnutelné, protože není kompaktibilní. Ten, kdo chce ovládat svět se nachází ve stádiu extáze v pominutí smyslů. ...Co ještě sdělit? Snad jen to, že velké říše zanikají proto, že stravují samy sebe. Pýcha předchází pád. Ti, kdo si myslí, že ovládnou svět, jsou jasnými poraženými. Ne nadarmo se říká: "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá". ....?Mějte se hezky.


 
Pozor - vměšujeme se do vnitřní záležitosti jiného státu

Pozor - vměšujeme se do vnitřní záležitosti jiného státu

Už v průběhu Druhé světové války zvažovaly nejlepší mozky v USA, Británii, a Sovětského svazu, co udělat, aby se svět napříště už  dalším lidským jatkám natrvale vyhnul. Věděli, že ke splnění tohoto cíle bude nutno vytvořit novou světovou organizaci, která ve své chartě stanoví takové závazky jejích budoucích členů, to je národů v této organizaci sdružených, které všechny možné budoucí konflikty, jež by k budoucí válce mohly vést, znemožní. 

Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál Šedivý se v rozhovoru pro Parlamentní Listy.cz vedle téma k EU a imigrantům rovněž vyjádřil i k otravě problematické osobnosti kritika ruského režimu Alexeje Navalného. K jeho osobě řekl že si myslí, že ho skutečně někdo chěl otrávit, a tudíž ho nějakým způsobem odstranit. Dodal ale, že si není jistý, zda to byl novičok neboť prý četl vyjádření vynálezce novičoku, který potvrdil, že kdyby byl skutečně Navalnému novičok v nějaké podobě podán, skončil by krátce v křečích a zemřel by. To je zkrátka věc, se kterou je také potřeba počítat, říká pan generál. Počítá?

Fachidioti ignorují kontext

Fachidioti ignorují kontext

Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení. Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.

Poslední domácí zprávy

Když se chce, tak to jde

Když se chce, tak to jde

Nacházíme se uprostřed plně rozvinuté, druhé fáze kobercového, mediálního bombardování koronavirem. Všechna ta depresivní čísla, varovné...