• Neděle, 20. září 2020
 • Svátek má Rukojmí Oleg

A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory
Počet návštěv: 5505

A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Úmysly států Varšavské smlouvy nebyly při obsazení Československa jednotné; zúčastnila se ho vojska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska, invazi odsoudila Albánie a Rumunsko, ze zemí východního bloku ji nepodpořila Jugoslávie, byť nebyla členem RVHP ani Varšavské smlouvy.

A jaké morální odměny se tyto výše zmíněné státy za své zásadní rozhodnutí dočkaly? Albánskou socialistickou lidovou republiku zlikvidoval americký „podnikatel“, když její ekonomiku zhroutil podvodnými fondy Bernard L. Madoff, jenž patřil k nejbohatším a nejobdivovanějším mužům na newyorském Wall Street; miliony obyčejných Albánců připravil o zhruba miliardu dolarů.

Mohla za to jeho společnosti Bernard L. Madoff Investment Securities LLC… Pyramidová hra šmejdu Madoffovi z newyorského Wall Street vycházela od 60. let, díky své reputaci dokázal získávat další a další klienty. Když po něm však investoři koncem jednoho roku chtěli vyplatit miliardy, které neměl, rozhodl se Madoff zbývajících 300 milionů dolarů ze svých fondů rychle vyplatit na prémiích svým nejbližším.

Italská loď Vlora, která byla 7. srpna 1991 v albánském přístavu Drač napadena davem přibližně dvaceti tisíc utečenců a kapitán byl donucen odvézt tyto lidi do Itálie. Většina uprchlíků byla vrácena zpět do Albánie, kde její ekonomiku zhroutil podvodnými fondy Bernard L. Madoff, jenž patřil k nejbohatším a nejobdivovanějším mužům na newyorském Wall Street; miliony obyčejných Albánců připravil o zhruba miliardu dolarů.

Významného amerického podnikatele Bernarda Madoffa (73) zatkli v roce 2008 agenti FBI v souvislosti s podvodnými fondy na princi Jehpu tzv. letadla, kdy se výnosy vyplácejí z vkladů nových členů. Při svých aktivitách Madoff zpronevěřil několik desítek miliard dolarů, které mu poskytli investoři. Soud ho poslal za zpronevěru na 150 let do vězení. Jeho nejstarší syn Marek pod tíhou rodinného skandálu spáchal v New Yorku sebevraždu.

V roce 1996 se zhroutila Albánie, padla vláda a zemi ovládl chaos. Na počátku byl krach fondů, do kterých vložily peníze miliony obyčejných lidí. Systému takových fondů se říká pyramida nebo letadlo a spočívá v tom, že zisky prvních investorů se vyplácejí z peněz těch, kdo se přidají později. Albánci v polovině devadesátých let ztratili přibližně miliardu dolarů. V pyramidě Bernarda Madoffa zmizelo 50 miliard dolarů, tedy zhruba roční rozpočet České republiky.

A Rumunská socialistická republika se zase s podporou Sorosových peněz vypořádala brzy po srpnu 1968 tím, že na Nicolaease Ceauşesca, přestože prohlásil, že „členové Varšavské smlouvy nemohou intervenovat proti jiné socialistické zemi, která je členem Varšavské smlouvy". poslali popravčí četu a ta ho prostě postavila ke zdi a zastřelila i bez soudu.

Přitom Rumunsko, kde sovětská armáda setrvala po 2. sv. válce až do roku 1958, uskutečňovalo od začátku 60. let vlastní vnitřní politiku, pokud možno nezávislou na SSSR... První země východního bloku, která výrazně inklinovala na Západ; ovšem, kdo s čím zachází, tím také schází...Na obrázku může být: 1 osoba, text

https://youtu.be/FThvJ81NWtI

(Jsou to Havlovy paradoxy; USA otevřela boje v Evropě svými vojáky až v polovině roku 1944 tzv. druhou frontou, zatímco Rudá armáda se už blížila k Berlínu a ke konečně porážce Německa, když prošla krvavé boje s miliony zabitých od Leningradu, Moskvy, Stalingradu, Kurska, Sokolova a Dukly. Přesto naše havloidy neudivuje, že US Army na rozdíl od Rumunska má v Německu od konce. 2. sv. války až podnes desítky vojenských základen a tisíce vojáků…)

Napřed byl tzv. Morgentauův plán, což byl plán na totální likvidaci Německa, poté plán Marshallův; ten však podpořil jen země, které musely odsuzovat komunismus a socialismus: ;http://www.rukojmi.cz/clanky/939-jak-si-usa-vytvorily-k-obrazu-svemu-z-nemeckych-nacistu-a-japonskych-fasistu-sve-spojence-nemecko-a-japonskoVýsledek obrázku pro foto nixon ceausescu

"Ve jménu lidstva nenapadněte Rumunsko," řekl prezident USA Richard Nixon (vlevo) a připili si na to s Nicolaem Ceauceskem při návštěvě Rumunska v srpnu 1969. Foto: Profimedia

Když se v noci z 20. na 21. srpna 1968 dala vojska na pochod, v Rumunsku si mysleli, že je čeká stejný osud jako Československo. V okolí rumunských hranic – v Bulharsku, Maďarsku a v sovětské Moldávii – mělo být shromážděno asi 20 divizí. Potvrzovaly to i zprávy francouzských a amerických úřadů, ale třeba rovněž informace československých turistů. Mezi 21. a 31. srpnem se tak odehrávalo poněkud skryté drama, kdy Rumuni nevěděli, zda nebudou další obětí „internacionální pomoci“.

Rumunsko stálo v opozici vůči Sovětskému svazu především v otázce koncepce Rady vzájemné hospodářské pomoci a Varšavské smlouvy po celou dobu existence těchto mocenských uskupení. Ze všech satelitních zemí se Rumunsko jednoznačně nejvýrazněji vyslovovalo pro posílení významu jednotlivých národních států při rozhodování o důležitých otázkách a pro delegování většího množství pravomocí v rámci obou organizací na národní úroveň, aby byly co nejvíce omezeny sovětské zásahy do vnitřních záležitostí země.

Výsledek obrázku pro foto rumunsko srpen 1968

Dlouholetý rumunský vůdce Nicolae Ceaușescu s někdejším československým prezidentem Ludvíkem Svobodou, 15. srpna 1968

„Rumunská cesta k socialismu“ byla oficiálně definována v dubnu 1964 v dokumentu nazvaném Prohlášení Rumunské dělnické strany k otázkám mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. V tomto ohledu Retegan správně podotýká, že „to bylo poprvé, kdy se ,malá‘ komunistická strana vyslovila k velkým otázkám komunismu, kdy se odvážila diskutovat na stejné úrovni s velmocemi a zejména přiznat neshody v komunistickém světě“

Ceauşescu považoval vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa za flagrantní porušení principů mezinárodního práva a taky jej 21. srpna 1968 z balkonu sídla RKS v Bukurešti před náměstím plným lidí ostře odsoudil. Motivem jeho vyhraněného postoje byla bezpochyby i obava, že Rumunsku hrozí obdobný scénář vzhledem k jeho vzdorné politice vůči Sovětskému svazu.

Není to okupace ČSSR, ale boj proti rusky mluvícím obyvatelům Kyjeva na Majdanu pod taktovkou USA: https://www.youtube.com/watch?v=ZM2snw4E4w8

(Vsuvka: V Bukurešti jsem dlouho nepobyl, ale stačilo mi to k tomu, abych si učinil představu o jeho komunitách; Romové totiž tvoří v Rumunsku druhou nejpočetnější menšinu. Oficiálně jich zde žije 535 250, tedy prý pouze 2,5 procenta celkové populace. K romštině jako mateřskému jazyku se však přihlásilo 241 617 občanů Rumunska. Neoficiální odhady počtu Romů se ovšem pohybují mezi jedním a půl až dvěma miliony…

Ale protože jsem z Valašska kolem řeky Bečvy, zajímalo mě též Valašské knížectví, též jen Valašsko, bylo v jižním Rumunsku založené počátkem 14. století, takže mám s cikány asi společné geny, byť jsem niky nebral sociální dávky, pracuji odjakživa a děti posílám do školy, rovněž odjakživa… Tolik malá odbočka od Rumunska, které se snažilo být svobodomyslné… jako já, ale ty konce...Související obrázek

Sri Kumar Vishwanathan, indický romský aktivista - snímek Břetislav Olšer

Wikipedie: Byzantští spisovatelé se zmiňují o „Cumani a Wallachi", jako „divokých bojovnících ze severu.” Píší o Patriarchátu jménem Valašsko - Hungaro - Vlachia a Moldavsko Ruso - Vlachia. Také je jmenovali: „Ongari Infideli”, tj. uherští nevěřící podle kroniky Štefana Magna, který sestavil úderné přepadové oddíly byzantské armády, když opakovaně dobyli Konstantinopol v průběhu noci z 24. na 25. Července 1261, kde se nepíše o Kumárech, (Nemají nic společného s indickým romským aktivistou v Ostravě Kumarem - pozn. autora), ale o “Dunajských Valaších.”)

To nebylo 21. srpna 1968 v Praze, ale proti Janukovčovým Rusům na Majdanu v Kyjevě: http://www.youtube.com/watch?v=DlQDczz80XE

Poslední prezident Jugoslávie Stipe Mesič v Umagu… Snímek Břetislav Olšer

A Jugoslávie? Když jsem v chorvatském Umagu mluvil s posledním prezidentem Titova hrdého státu Jugoslávské socialistické federativní republiky (RSFJ) Stipe Mesičem, tak mi odpověděl na otázku, kdy skončí válka v rozpadající se zemi, odpověděl, „až to nařídí USA a rozdělí peníze mezi nově vzniklé státy krachující Jugoslávie…“

Zopakujme si nyní klasicky "mírové" resumé – Za předchůdce NATO je považován Bruselský pakt z března 1948, poté byla podepsána Severoatlantická smlouva 4. dubna 1949 ve Washingtonu D.C., teprve 14. května 1955 však vznikla Smlouva o přátelství ve spolupráci a vzájemné pomoci – Varšavská smlouva… Která byla asi obranná a která útočná? Hádejte... Chytrému napověz, hloupého trkni… A co bomby Aliance v roce 1999 na Srbsko a Černou Horu...?

Jugoslávie? „Svět ví, co se tu dělo. Spravedlnost? Nejsem si jistý.“ Nálety NATO mu zabily sestru, teď Srb vzpomíná

Protest proti devatenáctém výročí bombardování Srbska a Černé Hory aliancí NATO - Foto: Vít Hassan

Lhal snad Václav Havel? Napřed byl jako “profesionální humanista” pro zrušení Varšavské smlouvy a zároveň i NATO, aby vzápětí změnil dramatickou pózu a stal se z něho schizofrenik. Jeho projev jako prezidenta ČSFR o NATO v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, Štrasburk, 10. května 1990, to dokazuje:

…“Současný název je do té míry spjat s érou studené války, že by bylo výrazem nepochopení současného vývoje, kdyby se měla Evropa spojovat pod praporem NATO. Mohou-li být dnešní struktury západoevropské bezpečnostní aliance předobrazem či zárodkem budoucí aliance celoevropské, pak tomu tak rozhodně není proto, že Západ vyhrál třetí světovou válku, ale proto, že zvítězila dějinná spravedlnost. Druhým důvodem nevyhnutelné změny názvu je jeho zjevná geografická nevýstižnost: s Atlantickým oceánem by totiž v budoucím bezpečnostním systému sousedila jen menšina jeho účastníků….“ Václav Havel – humanitární bombardování…

A jak se zrodil odpor Ruska vůči Západu? Kdo to začal...? Když totiž 15. srpna 1918 napadly USA Rusko; v ten den Spojené státy prohlásily, že Rusko již neexistuje a vylodily své vojáky ve Vladivostoku. Je to jediný případ ve vzájemné historii USA a Ruska, kdy došlo k vylodění Američanů na ruském území.

Myšlenka vojenské intervence v Rusku vznikla v amerických vládních kruzích ještě před vítězstvím Velké říjnové revoluce, která smetla zbytky carského Ruska.  Doslova v předvečer říjnového ozbrojeného povstání poslal americký velvyslanec v Rusku David Rowland Francis telegram do Washingtonu, aby USA vyslaly do Ruska přes Vladivostok nebo Švédsko několik divizí americké armády.

Takto neřádili v srpnu 1968 ruští vojáci v Československu, ale před čtyřmi roky ukrajinští fašisté v Oděse: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5964-obrazek-lepsi-nez-tisic-slov.htm

Byl bolševický režim v ohrožení? 15. srpna 1918 napadly USA Rusko

15. srpna 1918 napadly USA Rusko: https://www.securitymagazin.cz/historie/15-srpna-1918-napadly-spojene-staty-americke-rusko-1404061041.html

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Ilona Agafonová

Ilona Agafonová

23.08.2018 00:23

Bioroboti Japonska, Koreje a Číny vyhlásili válku Člověku. Zpěvačka Alla PUGACHEVA – ona byla první model bio- robota na scéně a obrazovkách SSSR, vstoupila do lidského světa se skladbou “ROBOTe, ty jsi byl Člověkem” Zákony o robotice musí být doplněny NULOVÝM zákonem ! Robot vždy při prvním kontaktu s Člověkem je povinen informovat: “Jsem ROBOT”. V případě, že nedodrží NULOVÝ zákon, musí být robot okamžitě zničen! Robot nemůže způsobit jakoukoli újmu Člověku nebo nečinností robota způsobit ohrožení Člověka . Robot musí dodržovat všechny příkazy, které člověk dává, s výjimkou případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem. Píseň prvních robotů na pódiu zní velmi zlověstně: “ROBOTe, byl jsi člověkem… https://www.youtube.com/watch?v=jkPk3FVV4K0 V roce 2016 odcházející Etiopan, černokoží prezident Obama podepsal prapodivné nařízení , nařízením a zákonem dal povolení k výrobě a vypouštění CHIMÉR v masovém měřítku v obrovských klonovacích výrobnách, jaké jsou třeba hluboko v podzemí pod řekou Klondike v Yukonu, v Rumunsku, Číně , Africe . . . . . . Např. před 150 lety neexistovali žádní Číňané, Japonci, a jiní tvrdolíni a mongoli. Proto nenajdete v těchto zemích žádné kosti a mongoloidní Lebky starší 150 let. Mongoloidní rasy pod kupoli naši ploché Země vůbec neexistovaly !! Japonsko do 17.století vylo slovanské, žili tam modroocí, světlovlasí Šogunové a védičtí Ajni…Samuraj – S- Amura- Ajn. Dodnes nenajdete v Číně žádné fungující hřbitovy, ani staré. Pokuste se najít např. jedinou fungující PORODNICI. Hodně štěstí v hledání ! Čína do 17. století zase byla říši slovanských Mogulů. Džingis-chán byl 180 cm vysoký , zelenooký slovanský hoch. Tímto zákonem Obamy začíná viditelná fáze okupace Země Bioroboty. Nyní se všude po světě objevují nelidé bez duše, které příroda sama nestvořila, stejně tak jako lidé – adamité nepochází od Boha, ale pocházejí od nečistého Adama, stvořeného z hlíny a špíny. Pouze ČLOVĚK je synem Bohů, ADAMITÉ , stejně jako BIOROBOTI vedou tisíciletou válku proti Člověku. Ještě včera to bylo scifi , ale dnes nahlas před kamerami roboti vyhlásili Člověku válku a slíbili naše zničení. Sophia, tak se jmenuje nejnovější civilní humanoidní robot – hračka, který slíbil, že zničí Lidstvo. Navíc samý nejvyšší lídr KLDR prohlásil, ze vytvořil tisíce robotů – biorobotů, a protože oni jsou tak dobří, udělá z nich velikou armádu . https://www.youtube.com/watch?v=NffL_Zn0GdE Více ve videu na stránkách OVKSCMFM . . . . . . . http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

21.08.2018 21:27

Totaleisatz - totální nasazení. To dnes předvádí pražská řumpa pohunků CIA. je to poslední pokus o vymývání mozků těch, kterým Pán Bůh nenadělil vysokou inteligenci. Položme si otázku: proti komu bojujeme po padesáti letech od obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy? Ti, kteří byli na agresi osobně zainteresováni, jsou beze zbytku v důchodovém věku. Je jim přes sedmdesát. Bojujeme tedy proti jejich dětem, vnoučatům i pravnoučatům. Těm se chceme pomstít. Pokud beru tuto mstu jako realitu, musím žádat náš ústavní soud, aby zrušil, anuloval V. Havla jako českého prezidenta, protože to byl syn kolaborantských bastardů s Třetí říší. Lucerna film jel za války na plné obrátky. Jeho otec i bratr otce vítali německá nacistická kápa v sále Lucerny, kde byly pořádány pronacistické sjezdy Hitlerjugend a Vlajky. Z této doby je spousta fotodokumentace, usvědčující tyto havloidní zrůdy z kolaborace s nejvyššími špičkami nacistického Německa. Tato sebranka z níž člověk mající svědomí zvrací, zplodila dva syny, kteří si bezstarostně užívali bohatství v období, kdy statisíce českých lidí a Židů šly na smrt do nacistických továren na smrt. Gestapo za války nezabavilo Havlům Lucernu, protože považovalo Havly za své lidi. Jenom zločinec z nacistického vrhu se dokáže obklopit hned po sametové revoluci bolševickými kádry typu Mariana Čalfy a zároveň odmítne účast na vládě Karlu Krylovi. CIA dnes pořádá akci, kdy se chce přesvědčit, že český národ je poddajný a tvárný. Tato verbež řídí dnešní dění za naše koncesionářské poplatky. Jsme za naše peníze přitlačeni ke zdi. Sebrance neoconů v ČT bylo pohroženo, že je málo aktivní v rozleptávání naší společnosti. Současný Totaleisatz namá obdoby svou masívností ani v Třetí říši, ani v dobách komunistické propagandy. Je to pokus válečných zrůd USA a CIA destabilizovat celou naši společnost. Opět je ve hře náš prezident Zeman, už po několikáté i premiér. Klíčové postavy naší republiky mají být opět ohroženy. Američtí stratégové informační války jako vždy vyhoří. Jsou bezmocní vůči vůli většiny našich obyvatel. Dnešním dnem postavili většinu našeho národa proti sobě. Nezbývá, než dupat jim do ulhaných tlam a vyrazit z nich dech. Nikdy v životě se nepokořím, nepoddám. Proklínám všechny ty zrůdy z USA, které rozsévají smrt statisíců lidí po celém světě. Jejich konečná stanice je peklo a oheń, který je stráví. Apage satanas z USA!!!....Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

21.08.2018 20:19

Jenomže to všechno se dělo pod pláštíkem demokracie v provedení USA a Západu,který je likvidován svými vládci a bandami negrů a muslimů.Tak jen houšť.


 
                   Jak Západ a EU šlapou na krk Chartě OSN?

Jak Západ a EU šlapou na krk Chartě OSN?

Tři hlavní závazky pro udržení světového míru vložilo padesát států zakládajících OSN (bylo mezi nimi i Československo), do Charty OSN v r. 1945.  Když si je přečtete, uznáte: Ano, kdyby se jen tyto tři zásady ve světě dodržovaly, nebylo by došlo k válce minulé a zmizelo by též nebezpečí války budoucí. 

Různé tváře Pavla Zemana

Různé tváře Pavla Zemana

Mediální zprávy o činech nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nejsou příliš časté. Zřejmě o pozornost médií příliš nestojí.   Jeho přímí podřízení Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan jej zastiňují. Opakovaně jsem se o něm v článcích zmiňoval jako o „brněnské sfinze“.

Karel Čapek o chřipce

Karel Čapek o chřipce

Článek Karla Čapka o chřipce, která je všude kolem nás, vyšel v Lidových novinách 29. ledna 1931. Vzhledem k jeho univerzální platnosti a současnému boji s koronavirem,

Poslední domácí zprávy

Karel Čapek o chřipce

Karel Čapek o chřipce

Článek Karla Čapka o chřipce, která je všude kolem nás, vyšel v Lidových novinách 29. ledna 1931. Vzhledem k jeho univerzální platnosti a...