• Pondělí, 27. září 2021
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Alena Vitásková: Pohádka o Červené karkulce nebo zpravodajství České televize
Počet návštěv: 2757

Alena Vitásková: Pohádka o Červené karkulce nebo zpravodajství České televize

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Dlouhodobě sledujeme činnost veřejnoprávní televize a dodržování zákona, dle kterého byla zřízena. O pochybnostech transparentního a účelového nakládaní s veřejnými financemi, ze kterých je činnost ČT hrazena, se veřejně diskutuje. Občané nedostávají žádnou adekvátní odpověď a nemají možnost si jakkoliv tyto výdaje zkontrolovat.

Další problém je věrohodnost zpravodajství. V televizi uvedená nepravdivá sdělení ničí životy řady občanů a jejich rodin. Veřejně sdělenou dehonestaci lze velmi těžce napravit omluvou.  Svým jednáním rozšiřují desinformace a propagandu možná různých zájmových skupin a ovlivňují negativně veřejné mínění a náladu ve společnosti.  Takovéto jednání je zcela v rozporu s kodexem ČT a slušnými mravy. Sledovanost veřejnoprávní České televize je vysoká a tím dochází k ovlivňování veřejného mínění ve velkém rozsahu.

To jsou důvody, proč musíme dbát na to, aby veřejnoprávní televize nepodléhala žádným zájmovým skupinám z tuzemska i zahraničí, politickým diktátům a lobbistickým zájmům ku prospěchu jednotlivce, či určité skupiny.  Objektivita i nezávislost musí být zajištěna, jinak není možné považovat medium za veřejnoprávní.

Občané požadují, aby se zákonodárci zabývali úpravou zákona o České televizi, jako veřejnoprávním médiu. Občané požadují, aby se zprůhlednilo hospodaření ČT a zpřístupnila kontrola hospodaření občanům a to transparentním způsobem.

Jako jeden z příkladů hrubého porušování zákona o televizním vysílání uvádíme trestní oznámení, které bylo podáno na právnickou osobu ČT v souvislosti s nepravdivými informacemi uvedenými v hlavním zpravodajství v lednu 2018.

Dále je to celá řada stížnosti, (nejen osob, ale i spolků), které byly podány na Radu pro rádiové a televizní vysílání.

Požadujeme, aby veřejnoprávní media nepracovala v rozporu se zákonem, na základě kterého byly zřízeny. Porušování zákonů je porušování zákonů i v této oblasti!

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně IAV - chráníme práva občanů

Praha dne 9. 9. 2018

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

10.09.2018 20:58

S mými včerejšími názory jsem byl v diskuzi "vypískán". Vysvětlím tedy způsob, jakým se ubírají mé úvahy. Začnu oklikou. ...Po bestiální vraždě Němce s kubánskými kořeny v Chemnitz protestují občané všech profesí. Mladí i staří. Vraždy tu trpět nebudeme! Dá se vysledovat ještě jeden aspekt, který většinu z nás v této souvislosti nenapadne. A tím je sdělení, jak vlastně zavraždění žili, co měli rádi, jaké měli rodinné zázemí, známosti, jakou školu navštěvovali, co rádi jedli, pili, jaký sport provozovali atd. To, že se zatají jejich image, je úmysl. Pokud je o těchto lidech nanejvýš referováno jako o obětech násilí a zapalují se svíčky, pak chybí právě to, čemu říkáme poznání. Tragedie těchto zavražděných spočívá v tom, že není vůbec zmínka o jejich předcházejícím životě, který náhle ustal rukou vraha. To, že masmédia nejsou schopna toho, aby nám představily život každého z nich a přiblížily nám tak oběti, je větší tragédií naší společnosti, než samotné vraždy. Pokud by nás vtáhly do osudu, snů, přání a směřování každé z obětí, protesty by se po Německu rozšířily rychleji. Proto je třeba o životě obětí vůbec nereferovat. Tím nejsou veřejnosti natolik sympatické, známé a nelze se s nimi bezvýhradně ztotožnit, protože o nich nprosto nic nevíme. I takto se dělá špinavá propaganda. ....Mějte se hezky.


 
Květoslav Vícha (Kvido)

Květoslav Vícha (Kvido)

10.09.2018 11:19

Odkaz není funkční: Ing. Alena Vitásková, předsedkyně IAV - chráníme práva občanů (???). S perexem k tomuto článku naprosto souhlasím. Ale není to žádná novinka. Všichni víme, co je ČT zač, nicméně dělat nezávislé zpravodajství je velmi těžká záležitost a snad kromě Kubala a Klepetka to v ČT nikdo neumí a netuší, jak by se mělo nezávisle publikovat. Kámen úrazu je v tom, že politici jmenují členy RTV, takže jde vloastně o politický lobing - zde je příčina, že současné zpravodajství je takové, jaké je. I když televizní zpravodajstvíje moje profesní záležitost, na čt24 a Události, se dívám většinou jen v případě živých přenosů z jednání parlamentu a senátu.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

09.09.2018 21:06

ČT vůbec nesleduji. Z jejího pojetí světa se mi dělalo špatně. Je tragické, že se vždy v moderních dějinách našla suita lidí, vlastizrádců, kteří vnucovali českému národu pohlad na svět očima cizáků, nepřátel, kteří nás okupovali. Jsme zřejmě bezmocní vůči té sebrance, která si osobuje právo na "pravdu" a vždy, bez výjimky se zmocní sdělovacích prostředků. Kolaborantká verbež nám vnucuje prostřednictvím Rozhlasu a později televize tlachy protektorů a myslí si, že soustavným vymýváním mozků dosáhnou toho, že vstřebáme jejich chřestýší, dezinformační jed. Nikdy v životě si nenechme vnutit bajky o báječném a skvělém nemeckém fašismu, ani o třídním boji z pozice komunistické moci, ani o bájných hrdinech z USA, kteří nás přijeli chránit před ruskou intervencí. Ti, kteří nás dnes přesvědčují o nepostradatelnosti NATO zcela souzní s těmi komunistickými vazaly, kteří nás bránili před Západem. Naprosto odporné bylo, že v období druhé světové války se našlo dost českých zrádců, kteří podporovali německou říši a kolaborovali s ní. Pro mne je zcela nepřijatelné, že dnešní vazalové podlézající zas a znova cizí moci, jsou v médiích zase. Tytéž ohnuté hřbety, tatáž zrádcovská, protinárodní verbež, tytéž nesnesitelné, odporné kecy. ....Mějte se hezky.


 
 Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

V nejbližších dnech stane před soudem Zdeněk Zemek st., zakladatel a šéf holdingu, jenž podlehl vábení státu a pustil se do výstavby fotovoltaických elektráren. Zatížil holding miliardovým úvěrem a jako mnozí jiní byl přinucen zúčastnit se běhu o závod s časem o získání licencí Energetického regulačního úřadu na provozování tří rozestavěných chomutovských fotovoltaických elektráren.  Startovním výstřelem bylo náhlé snížení  výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren v listopadu r. 2010 s účinností od 1. ledna 2011. Snížení bylo likvidační, neboť ohrožovalo způsobilost holdingu splatit úvěr. Tím stát nepřímo navodil nebezpečí jeho krachu. Pokud by holding nedoběhl do cíle včas a stal se nezpůsobilým splácet úvěr, čtyřem tisícovkám zaměstnanců by hrozilo propouštění.

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nemá smysl trápit mozkové buňky konstatováním, že letos jsou volby tak nějak důležitější než tomu bylo dřív. Půlka národa a politického spektra volí Babiše, ta druhá půlka proti němu. Zní to banálně, ve skutečnosti je to ale tvrdá a nekompromisní kalkulace.

Poslední domácí zprávy

Kunktátorova moudrost

Kunktátorova moudrost

Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Toto přísloví jsem si vybavil, když jsem se dověděl, že dohled Vrchního státního...

Koho volit?

Koho volit?

Otázka, se kterou se setkávám každý den. Lidé diskutují doma, v práci, na zahradě, se sousedy, na ulici, v tramvaji či autobusu i na večírku...