• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Když zednáři rozhodnou, nejede přes to vlak; Obama, Merkelová, Halík, Schwarzenberg...
Počet návštěv: 8022

Když zednáři rozhodnou, nejede přes to vlak; Obama, Merkelová, Halík, Schwarzenberg...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Život tropí hlouposti, zvláště když globální zednáři rozhodnou, že osobnosti roku časopisu TIME se stane Angela Merkelová, rozená Angela Dorothea Kasnerová, svazačka FDJ, východoněmecká vědkyně a tisková mluvčí poslední vlády NDR.

Americký magazín Time, který německou kancléřku ohodnotil jako osobností roku komentuje, že si tuto cenu vysloužila hlavně díky své houževnatosti a schopnosti boje s uprchlickou krizí. Angela Merkelová dokázala porazit soupeře jako je mj. republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump, aktivisté z občanského hnutí Black Lives Matter, íránský prezident Hasan Ruhání, zakladatel alternativní taxislužby Uber Travis Kalanick a Caitlyn Jennerová, dříve americký desetibojař Bruce Jenner, který letos podstoupil změnu pohlaví. Tradice osobností roku časopisu Time se vede již od roku 1927, takže na sebe může být německá kancléřka patřičně hrdá.

Za vším hledej partičku pod názvem skupina Bilderberg, což je označení pro uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností, kteří kují pikle a řídí svět. Kohopak už tento prestižní časopis, poplatný mocipánům, zvolil hvězdou roku? Mutter Merkel" a "Dar od Alláha", jak ji oslovují běženci, jde tak ve šlépějích Adolfa Hitlera, jenž byl Time Magazin vyhlášen v roce 1938 mužem roku. Že by signál pro další světovou válku?

Měla však namále; na paty jí šlapal Abú Bakr al-Bagdádí, udatný vůdce a hrdlořez Islámského státu. Je pro svět velikánské štěstí, že tohoto arcilotra porazila zrovna Angela Merkelová, co se největší měrou zasloužila o "pozvání" nové vlny běženeckých gastarbeitrů do Německa. Bravo, paní kancléřko, kterou uznání Time zachránilo za pět minut dvanáct před pádem z kancléřské stoličky, jelikož většina Němců jí nemůže přijít na jméno; je však jasně dáno, že přes rozhodnutí "zednářů" nejede vlak, natož ten, co kdysi za Hitlera vozil Židy do vyhlazovacích táborů.

Řečeno volnou parafrází tweetu Nigela Farage, jenž byl zvolen do Evropského parlamentu za Spojené království jako spolupředseda Skupiny Nezávislost/Demokracie: "Pokud dnes byla Angela Merkelová Time Magazinem vyhlášena „Osobností roku“, protože to byl pro ni dobrý a úspěšný rok, pak mám opravdu hrůzu z toho co přijde až se jí nebude dařit …" Navzdory tomu si islámská matka Merkelová slušně našlápla pro zisk Nobelovy ceny míru.... Sice jde o cenu značně zprofanovanou, ale současný svět se neptá, ovčácký svět jen poslušně pokyvuje hlavou nad vším, čemu dají zednářští mocipáni zelenou. Marné byly proto protesty soudných lidí proti udělení Nobelovy ceny míru Baracku Husseinu Obamovi, jen pár měsíců po jeho zvolení prezidentem USA. Nejen spousta Američanů tvrdila, že udělením Nobelovy cenu míru Obamovi se její význam značně snížil.
Nobelova cena míru má být udělovaná osobě nebo organizaci, která „vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů. Čímpak se neznámý, byť první černoch v čele Spojených států zasloužil o "bratrství mezi národy"?… Jako většinou šlo jen o řízený pokus šéfů planety, jak si zajistit další neomezenou moc. Kdo nevěří, ať tam běží, ale jeho zvolení prezidentem USA prý "bylo už samo o sobě bezkonkurenčním symbolem rovnosti, krokem směrem ke globálnímu usmíření..." Jen si vzpomeňme na Obamovy války v Libyi či dnes v Sýrii a Iráku. Místo proklamovaného globálního usmíření, je svět nad propastí, ví někdo o místě, kde nehrozí teroristický útok a kde se nevede žádná válka?
Jak to, že za svého života nedostal Nobelovu cenu míru sir Nicholas Winton.  Ze spontánního rozhodnutí českých studentů vznikla petice, ve které podepsaní žáci základních a středních škol žádají příslušnou komisi norského parlamentu, aby siru Nicholasi Wintonovi udělila za jeho zásluhy Nobelovu cenu míru. Nedostal ji. Co na toto zvláštní rozhodnutí norské komise naši pochybovači, kteří jistě nikdy nebyli v Osvětimi, Buchenwaldu nebo Treblince…? Je spíš otázka, zda si Nobelova cena míru zaslouží sira Wintona.

Co naplat, že představitelé výboru pro udělování Nobelovy ceny míru čelili v roce 2009 formálnímu vyšetřování na základě obvinění, že opustili původní výběrová kritéria, když vybrali takové laureáty jako prezident Barack Obama za „mimořádné úsilí“ při posilování mezinárodní diplomacie… Jasně, posmrtně se Nobelova cena míru neuděluje: “Sorry, Sire, váš čin je promlčen. A mezi námi členy komise v Oslo, Židům už stejně bylo uděleno 176 Nobelových cen, ke všemu se pořád odvolávají na ten svůj holocaust, a teď přijdete vy, co jste zase zachránil skoro sedm stovek dětí, ovšem opět židovských…”

Ovšem, ceny jsou různé a rozličně pochybné. Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg právě jako první český občan obdržel Medaili Roberta Schumana. Toto ocenění udělují politici Evropské lidové strany osobnostem, které se zasloužily o mír, budování Evropy a lidské hodnoty. Medaili doposud obdrželi například Papež Jan Pavel II., německá kancléřka Angela Merkelová nebo bývalý prezident USA George H. W. Bush. Není to divné, že jsou oceňovány pořád ty stejné osoby? U Karla Schwarzenberga, zvaného kníže Karel Spáč I., je to úplně něco jiného. Kdo jiný by se víc zasloužil o světový mír, když ne ministr zahraničí ČR, co předložil návrh na uznání samostatného Kosova české vládě při jejím zasedání 2. dubna 2008.

Sice moc česky žvatlat neumí, ale rád za Česko mluví a to dost rezolutně. Třeba, když vysvětlil, že „uznání Kosova nebyl morální čin, uznání bylo uznání faktu” a prý podle mezinárodního práva „kosovská autorita” splnila předpoklady potřebné k uznání samostatnosti. Nerespektoval rezoluci č. 1244 Rady bezpečnosti OSN z roku 1999, která Srbsku zaručila územní celistvost s tím, že část území (Kosovo a Metochia) budou dočasně pod správou OSN. Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku proti jeho vůli 17. února 2008. A do toho Václav Havel, jemuž dělal kancléře, s humanitárním bombardováním Bělehradu; je snad něco mírovějšího...? Václav Havel – humanitární bombardování…

Zajímavé jsou rovněž jeho knížecí aktivity v silových zednářských organizacích. Trilaterální komise je diskusní fórum politiků, obchodníků, bývalých diplomatů a novinářů založené na podporu bližší spolupráce mezi státy USA, Evropy a Japonska. Komise byla založena v roce 1973 z podnětu finančníka Davida Rockefellera. Velmi nátlaková je i skupina Bilderberg, což je označení pro uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností, kteří kují pikle a řídí svět… A zřejmě se na nich dobře spí…

Kde je havloidní duch, tam nesmí chybět ani Tomáš Halík, prelát Jeho Svatosti – Monsignor 2. Stupně a nositel Templetonovy ceny pro žijící osoby, které se zasloužily o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“ Ten Halík, co se právě vrátil zpoza Atlantiku, kde v USA podstoupil perný výcvik na prezidenta Česka. Kdo jiný by mohl kandidovat na Pražský hrad, nežli on. Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. V letech 1972–1975 působil jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství, dnes dle něj brigády práce asi imperialistické.

Připomeňme si jeho curriculum vitae této interesantní figurky a pochopíme vše; podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ a byl ochotný a svědomitý, měl velmi dobrý vztah k lidem a v kolektivu byl oblíben. Patřil k zakládajícím členům Ekumenického hnutí inteligence a studentů a Díla koncilové obnovy. V roce 1978 měl být tajně vysvěcen biskupem Aufderbeckem v Erfurtu na katolického kněze. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku.

Odmítl též podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 odmítl nabídku StB ke spolupráci. Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo. V roce 1984 získal atestaci z psychologie a působil jako psycholog na Institutu Ministerstva průmyslu, byl rovněž psychoterapeut pro drogově závislé na Protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK. České křesťanské akademie (ČKA) ho nedávno zvolila na další 6leté funkční období prezidentem ČKA; tuto funkci zastává již od roku 1990. Holt, prezidentování je jeho hobby, má je zkrátka ve svých genech…

Templetonova cena pro žijící osoby je pro monsignora Halíka velmi prestižní ocenění, které získala také Matka Tereza, jež zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí. Založila Misionářky lásky, kongregace Milosrdenství… Získala rovněž Nobelovu cenu míru, o níž bylo řečeno, že je asi málo duchovní. Může se s Matkou Terezou rychlokvašný katolický kněz Tomáš Halík rovnat…?

S cenami se v posledních letech roztrhl pytel. Nejen americký TIME, ale i časopis Emerging Market udělují ceny; třeba Miroslavu Kalouskovi v roce 2008 za první místo pro ministra financí rozvíjejících se zemí bývalého Východního bloku. Získal tak cenu, udělovanou s podporou Schwarzenberga a jeho členství v Trilaterální komisi a její skupiny zednářů Bilderberg, tedy bankéřů a finančních analytiků, zvedajících ruku pro nejochotnější privatizátory penzí, zdravotnictví a veřejných služeb v zemích východní Evropy a střední Asie.

Oblast Emerging Europe, do které Česko spadá, zahrnuje 31 států Evropy, včetně Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu i jeho asijské části. Mimo Kalouska dostali ocenění pro nejlepší ministry financí Juan Carlos Echeverry z Kolumbie za Latinskou Ameriku, Cesar Purisima z Filipín za Asii, Yousef Hussain Kamal z Kataru za severní Afriku a Blízký východ a Abdoulaye Diop ze Senegalu pro Subsaharskou Afriku.

Avšak neupadejme na duchu, rozveselme svoji tvář, blíží se přece Vánoce, které sice s ohledem na muslimy, jimž budeme dle duhového Piňose děkovat, budeme oslavovat jen tajně, abychom neurazili útlocit hlavně muslimských dětí, ale nikdy nebylo tak, aby nemohlo být ještě hůř. Rozjasněte svoji mysl nad následujícími zvěstmi; jsou totiž též Vítězové Ig Nobel Prize 2009, tedy legračních ocenění. Namátkou některé z nich.

Zmiňovanou Cenu míru si letos odnesli Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars Oesterhelweg, Michael Thali a Bear Kneubuehl z University of Bern za úspěšný experiment, zda je nebezpečnější úder do hlavy prázdnou, nebo plnou lahví. Cenu za chemii si vysloužili Mexičané Javier Morales, Miguel Apátiga a Victor M. Casteno za pokus výroby diamantů z tequily. Cenu za medicínu si zasloužil právem Donald R. Unger z Californie za celoživotní křupání s klouby prstů na levé ruce, kdy ověřil, že po 60 letech není levá ruka více nebo méně postižená artritidou než ta, s kterou nekřupal…

Světe div se, máme zde čas adventních fantazií a taškařic; zavřete oči, Miroslav Kalousek přichází, aby si vysloužil crazy Ig Nobelovu cenu za potrhlosti. Název je odvozen od anglického slova „ignoble“ – „nevážný, nehodný“, ale odpovídá i jménu Nobelova fiktivního bratra Ignáce. Kalouskova minulost je srdceryvná, není jiného tolik nápaditého člověka, který vládne nevšední invencí a uměním, vylízat se z každého průšvihu. Je přece mj. držitelem světové rekordu, jak během deseti let zadlužit stát na skoro dva biliony korun, přičemž neustále tvrdil, že všichni bohatnou, byť ne tak rychle jako dřív. A je posedlý závislostí na zviditelňování; doma má ve sklepě vitrínu s poháry, plaketami, diplomy a cenami. Říkají mu artikulující fešák Mirek…

Zatím se jen šušká, že by se mohl stát jedním z laureátů Nobelovy ceny za politický názor a za výzkumy v oblasti českých padáků HAHO a HALO, s nimiž souvisí i cena za jeho matematický důkaz, že svazek padákových šňůr se do sebe občas zamotá. Ve hře je i úvaha, že cenu za lukrativní mazanost získá za případ, kdy se svému příteli Šťávovi snažil zachránit proti českému státu tucet miliard v kauze Diag Humen. Kategorií je však víc. Když se nedávno opil, podařilo se mu dokázat, že rum s kofolou zabíjí spermie.

Při svém pobytu v útulku pro psy v Táboře dospěl zase k závěru, že blecha ze psa skáče výš, než blecha z kočky. Povídá se též něco o cenění pro „proroky konce světa“ za to, že předpověděl, že žádná krize Česku nehrozí a že jsme „oázou v moři krize“. Vážné jsou návrhy pro udělení Kalouskovi ceny míru za objev, že i krávy mají svoji hrdost, jelikož ty, co mají jméno, dojí více mléka než ty, které jméno nemají. Zlé hlasy tvrdí...

Inu, když zednáři rozhodnou, nejede přes to vlak; Obama, Merkelová, Halík, Schwarzenberg, Kalousek a další se pod přívalem cen prohýbají, že to vypadá, jako by  snad byli opilí, nebo dokonce spali...?

Lží a klamem; motto českých politiků, co z nás mají dojné krávy…

Dočká se Kalousek Nobelovky za objev, že i krávy mají svoji hrdost?

Preláte Jeho Svatosti–Monsignore Halíku, ubytujete u sebe běžence?

Byla to EU, nebo kancléřka Merkelová, kdo pozval přistěhovalce a žadatele o azyl do SRN?

Je Nobelova cena za mír bez ceny aneb Alfred se v hrobě obrací…?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

10.12.2015 22:04

Bože, jak hluboko jsme klesli! Ono se řekne Kalousek, lidově Kraďousek. Prachy v prachu, a to velké, s nmiiž se již státní rozpočwt neuvidí. Jistota, s níž se dá zcela rozkrást státní rozpočet, je neohrozitelná. Jsem megazloděj - a kdo je víc? Důležité je zničit protivníky a prohlásit je za nepřátele státu. Kde kdo věří, že zničit kmotry a Kalouska, je trestný čin. Miliardy jsou v háji, viníci jsoz se zárukou ti, kteří tuto sebranku ohrožují. Kalouskova propaganda vyznívá tak, že naivní oběť se domnívá, že zločincem je ten, kdo je zločinci, rozkrádajícími miliardy, označen jako zločinec. A kruh je uzavřen. Můžeme být rádi, že nám jsou placeny sociální úhrady, jako např. důchod. Nevím, ani netuším, jak se od "spravedliých" kmotrů dočkáme jediné koruny, za níž by se dalo vegetovat, natož vycestovat do zahraničí. A tak musíme spoléhat na "nepřátele státu", kteří náš důchodový systém financují. Takový "nepřítel", z jehož kapsy jdou peníze na naše důchody, je zcela rozcupován těmy, kdo nejen parazitují na státním rozpočtu, ale ještě z něj miliardy rozkrádají. My, propagandou poučeni, přijdeme na to, že největší viník našich problémů je ten, bez něhož bychom neměli své důchody a nehnuli bychom se na pár metrů od baráku. Do zahraničí nejezdíme jako důchodci díky Kalouskovi, který nás připravil o nemalé peníze, ale díky těm, které spořádaně proklínáme, protože "tak to má být, tak je to správně". Pokud si neujasníme, kdo nás vlastně sponzoruje ze svého, a díky němuž se dostaneme do světa na své poznávací cesty, nikdy nebudeme mít jasno, kdo je vlastně zrádce. Všichni přece dobře víme, že bychom si s (exotickými) cestami za poznáním ani nevrzli. Pro mne je naprosto zarážející, že logicky uvažující lidé skáčou kmotům na jejich otrávaný špek a jako naprostou výjimku berou ve zřetel lži kmotů v jinak správně přečtených a chápaných lživých zprávách a podvodech. Kde se vzal ten prostor pro výjimku, že zprávy, které označujeme jako lživé, jsou najednou tím, co nás obohacuje pravdou? Ono se říká "Kdo chce kam, pomozme mu tam". Je prostý fakt, že bez těch poctivých, zdaňujících podnikatelů by se nám svět velice vzdálil. Vycházejme z toho, jako z faktu a buďme rádi že v naší společnosti jsou i "nekalouskové",i když jsou za to biti. ....Mějte se hezky.


 
Jiří Šafránek

Jiří Šafránek

10.12.2015 20:05

Jako většinou chytrý článek, Břeťo. Zednářský Sanhedrin je ďábel, Jára da Cimrman anděl.


 
Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Před týdnem tedy 19.1.2022 jsem napsal krátkou napůl odlehčenou glosu pod názvem Lahůdková pokerová hra, ve které jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u svých hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani v pravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě.

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Zatímco současná zahraničně politická publicistika zcela nepochybně žije úvahami západní mediálně politické propagandy o brzké okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, druhá část se soustřeďuje na vývoj a realitu možného prosazování či neprosazování politiky Green Dealu, část publicistiky se věnuje sice menšinového, ale o to agresivnějšího menšinového hnutí antiwaxerů, jako průvodního znaku poněkud dlouhého období covidové pandemie. Pod hesly o svobodě je toto hnutí namířeno proti většině společnosti, která bere zdravotní opatření za potřebná a chce většině vnutit svůj úhel pohledu. U nás se tohoto úkolu ujala SPD, v Rakousku Svobodní či vedle v Německu AFD.

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často hlasuju pro ruzne pitomosti, to už je v Praze taky zvyk.

Poslední domácí zprávy

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často...

Vrána k vráně sedá…

Vrána k vráně sedá…

Je několik evropských vlád, charakteristických zběsilou protiruskou nenávistí a podobně zběsilým příklonem k německému fašismu či dokonce...