• Pondělí, 27. září 2021
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Krutý říjen 1938 pro Těšínsko, obsazené Polskem; na 30 000 Čechů a 5 000 Němců muselo do Protektorátu Böhmen und Möhren; Poláci se chovali k obyvatelstvu Těšínska hůř, než později nacisté
Počet návštěv: 6928

Krutý říjen 1938 pro Těšínsko, obsazené Polskem; na 30 000 Čechů a 5 000 Němců muselo do Protektorátu Böhmen und Möhren; Poláci se chovali k obyvatelstvu Těšínska hůř, než později nacisté

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

I když to je už rovných 80 let, pořád nikoho z fundovaných českých presstitutů moc nezajímá, že sovětská rozvědka už v lednu 1938 nahlásila informace o chystaném polském záboru Těšínska. V archivech se zachovala rovněž toto potvrzující zpráva britského velvyslance ve Varšavě poslaná ministerstvu zahraničí v Londýně, že v případě německého vpádu do Československa polské vedení vtrhne na Těšínsko.

Spor o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel mezi tehdy nově vzniklými státy, Československem a Polskem, již v roce 1918. Území Těšínska bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci. V rozhovoru s historikem Mečislavem Borákem z Ostravské univerzity jsem se dozvěděl fakta o roku 1919...

Československo totiž muselo své nové hranice hájit právě v roce 1919, kdy proběhla tzv. Sedmidenní válka. Konflikt se rozhořel z české strany kvůli nedodržení prozatímní dohody mezi oběma státy; Polsko ji totiž tehdy porušilo tím, že na sporném území uspořádalo volby do polského Sejmu. Výsledkem válečné šarvátky bylo rozdělení území mezi Československo a Polsko arbitráží v roce 1920.

Během této „sedmidenní válkyna československé straně padlo 44 mužů, zraněno bylo 121 mužů. Zhruba třetina těchto ztrát připadla na příslušníky legionářského vojska. Tento konflikt poznamenal vztahy Československa a Polska na celé meziválečné údobí a vlekl se vlastně až do osudného roku 1938. Pomník v Orlové připomíná dodnes památku československých vojáků, kteří padli při této operaci k zabezpečení našich hranic.

A pak už dostaly tragické události ještě rychlejší spád. Počátkem roku 1938 vznikl Svaz Poláků v Československu, který po vzoru henleinovců vystoupil s požadavkem rozsáhlé autonomie, směřující k revizi hranic na Těšínsku. Zástupci polské menšiny koordinovali na pokyn z Varšavy svůj postup s německou menšinou a slovenskými autonomisty.

V Polsku se mezitím rozvinula mohutná propagandistická kampaň za připojení československé části Těšínska k Polsku. Polsko organizovalo bojový a diverzní výcvik československých Poláků, kteří měli podpořit polská vojska v případném válečném konfliktu s Československem. Varšava zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Poláci anektovali část Těšínska o rozloze 869 km². Nadpoloviční většina obyvatelstva obsazeného území se hlásila k české národnosti.

Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Přes 30 000 Čechů a více než 5 000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do Protektorátu Böhmen und Möhren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř, než později nacisté...

Když pak přišli nacisté Třetí říše do Poláky obsazeného Těšínska, nastal zlom; bylo třeba, aby se “Šlonzáci” zapsali do tzv. “volkslisty”. Přihlíželo se k celkové osobnosti kandidáta, k jeho přihlášce k němectví, k původu a rasové způsobilosti. Stačilo pak místo podpisu otisknout svůj palec a byla “palcuvka” a šance, že nepřijdou o svůj majetek a že nepůjdou do koncentráku.

Dle slov historika Boráka jsem však rovněž zjistil, že docházelo k častým projevům úředního nátlaku a mnohde i teroru vůči osobám, které se odmítaly zapsat, přestože údajně byly německého původu.

Poláci odpovědní za rozpoutání 2. sv. války? http://www.rukojmi.cz/clanky/437-bylo-polsko-spoluodpovedne-za-katastrofu-ze-zari-1939-a-rozpoutani-2-sv-valky

„Volkslista“ dělila do ní zapsané lidi s různým právním postavením na ty, kteří vystupovali už před začátkem okupace jako Němci, nebo si alespoň uchovali německou národní příslušnost. Ti ihned získaly německou státní příslušnost i práva říšských občanů, ale jen někteří z nich směli být přijati do nacistické strany NSDAP. Další skupině byla udělena německá státní příslušnost, ale na zkušební dobu deseti let. http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_26_4.pdf

German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Piłsudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister ...
Stoją od lewej: minister Joachim von Ribbentrop, minister Józef Beck, Adolf Hitler... a další...

Tajné plány nacistů však počítaly s jejich přesídlením do čistě německého prostředí „staré říše“, kde teprve měl být proces jejich znovu-poněmčení dokončen. Mnozí z nich se odmítali hlásit jako Němci a vraceli se ke své polské nebo české národnosti. Zvláště Polákům pak za odmítnutí zápisu hrozilo věznění, vysídlení, deportace do koncentračního tábora a jsou známy i případy jejich fyzické likvidace. Tato atmosféra nejistoty a strachu hrála významnou roli při rozhodování o podání přihlášky.

Kdyby nebylo Mnichovské dohody, ČSR by nepřišlo o pohraniční území, která na jejím základě zabrali Poláci (Těšínsko), Němci (Sudety) a Maďaři (Podkarpatská Rus). A Hitler by neměl k dispozici též českou “zbrojnici Evropy”. Možná by, hypoteticky, vůbec nebyly ani koncentrační tábory v Lodži, Osvětimi a v celé Evropě, z čehož by neprofitovali hlavně polští šmelináři, když za zlatý prsten nabízeli vězněným Židům půlku bochníku okoralého chleba… Zahnat do stodoly…

Kdo se vtípí, ten se cítí; Polsko až nedávno napřed pohrozilo německému deníku Die Welt soudním procesem za to, že použil obrat „polský koncentrační tábor Majdanek“. List už sice zveřejnil na svém webu opravu, Varšava chce ale procesu využít k prosazení citlivého problému do mezinárodního veřejného mínění.

V korespondenci z Izraele totiž deník připomínal návštěvy současných Izraelců “ v bývalém polském koncentračním táboře Majdanek“, přičemž by se nikdo nemohl divit, kdyby byla řeč i o polských koncentrácích v Osvětimi či Treblince a Lodži…. Problém je v tom, že tábory vybudovali nacisté během druhé světové války a vina za zločiny v něm spáchané padají na vrub Německa, ačkoli území, na němž stojí, je polské… Náhodou…?

Aby toho nebylo málo, pokrytecký tehdejší prezident USA Barack Obama, jedno jestli Jedwabne nebo Kjelce, se v dopise omlouval Polákům za to, že nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory na území dnešního Polska omylem nazval „polskými tábory smrti“.  Americký prezident v dopise polskému prezidentovi Bronislawu Komorowskému píše: „Lituji této chyby a souhlasím, že tento moment je příležitostí k tomu, abychom se ujistili, že naše a budoucí generace budou znát pravdu. .."

A tak v Polsku vznikl před několika lety zákon, trestající výroky o „polských koncentrácích“, přestože jich bylo na polském území na dvě desítky…

Jaký je rozdíl mezi „polskýmá koncentračními tábory“ a „německými koncentračními tábory“, když všechny byly na území Polska: http://www.rukojmi.cz/clanky/5400-kdyz-se-obama-omlouval-ze-rekl-polske-koncentracni-tabory-misto-nemecke-koncentracni-tabory-v-nacisty-okupovanem-polsku-polsti-rabovaci-hrobu-pritom-hledali-zlato-v-ostatcich-lidi-tabora-TreblinkaVýsledek obrázku pro foto Jana Tomasze Grosse

Vzpomněl jsem si na to vše nad knihou „Zlaté žně“ od amerického historika polského původu Jana Tomasze Grosse. Píše třeba o tom, jak po válce lidé z vesnic v blízkosti někdejších nacistických koncentračních táborů rozkopávali popel židovských obětí a hledali zlato a další cenné předměty. Na místech hromadných nacistických vražd a vyvražďování v Polsku kopali místní “hyeny” v zemi a hledali tam cennosti, jež při sobě měli umučení lidé vyhlazovacího tábora Treblinka.

Celá oblast byla poseta dírami do země. Ty byly i několik metrů hluboké a všude kolem byly rozházeny lidské kosti. Lidé, kteří prosívali hromady popela, se vůbec nenamáhali odpovědět na otázku, co tam vlastně pohledávají. Areál byl ohromný, stejně tak ohromný byl rozsah vykopávek. „Chodili tam jako do práce. Celé dny hledali zlato a drahokamy, které ušly pozornosti nacistů,“ napsal autor. „Zlatokopové“ si podle něj například až k pohřebišti natáhli vodovod, aby mohli lidský popel a ostatky promývat.

„Hledali cennosti a nacházeli je, protože vesnice v okolí se pak viditelně zvedly – místo dřevěných chatrčí vyrostly zděné domy, slaměné střechy nahradily plechové,“ shrnuje Gross. Lidé, co zbohatli na zlatě, které vykopali z hrobů, v noci rabovali u svých sousedů, kde třeba mučili ženu hořící pochodní, aby prozradila místo, kam si schovala zlato a další cennosti. Spisovatelka Rachel Auerbachová nazvala jednu z kapitol své knihy o vyhlazovacím táboře Treblinka – “Polské Colorado aneb O zlaté horečce v Treblince”.

Všude byli nesčetní rabovači s lopatami. Kopali, hledali a vytahovali ze země kosti a zbytky těl. V mazlavých zbytcích rozkládajících se ostatků pátrali po lebkách, nosili si je domů a hledali v nich zubní korunky ze zlata. Domů si je nosili proto, aby sousedi, kteří kopali kolem nich, netušili, zda něco našli, či ne.Související obrázek

Také o pogromu v Jedwabnem napsal objektivně až Jan Tomasz Gross v knize: “Sousedé” a v pojednání “The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne”, vydané Princeton University Press, 2001. Dnes vyučuje historii na University Princeton, kde je profesorem na fakultě Normana B. Tomlinsona a přednáší na téma „Válka a společnost”. Jedwabne patří k části Polska, která v roce 1939 po Paktu Ribbentrop – Molotov připadla SSSR. Byla to součást bývalého carského Ruska.

V roce 1941 však válku s ruskou okupaci nahradila ta německá, k níž v krátkém počátečním období obyvatelé vzhlíželi s naivní nadějí. Když totiž Němci ukázali na Židy, jako na původce všeho zla, někteří Poláci to přijali a rádi, jelikož za tím viděli židovský majetek, který vyrabují. To už ale platil také pro polské Židy zákon o říšském občanství, zákon na ochranu německé krve a německé cti, poté zákony o zdravém manželství, vlajce a státním znaku.

Stačilo tak málo pro perzekuce tzv. „rasově méněcenného obyvatelstva”… Navíc Polákům bylo sděleno, že nebudou za násilnosti a krádeže na Židech potrestáni a 10. července 1941 se na výzvu polsky mluvícího Němce, starosty Karolaka a německé policie, shromáždilo několik desítek mužů z Jedwabneho a nahnalo místní Židy na náměstí.

Související obrázek

Zhruba čtyřicítka Židů s rabínem v čele musela rozbourat za vynuceného ponižujícího zpěvu sovětských písní místní Leninův pomník. Pak bylo židovské obyvatelstvo včetně žen i malých dětí nahnáno do stodoly. Ta byla uzamčena, polita benzínem a zapálena. Zaživa tak bylo upáleno přes 340 lidí. Masakr v Jedwabnem byl vyšetřován dvakrát.

Soud v roce 1949 odsoudil několik Poláků za spoluúčast při incidentu, další poté pro "nedostatek jasných důkazů" obžaloby zprostil. V letech 2002 – 4 znovu oficiálně vyšetřoval událost polský Institut národní paměti. Vyslechl více než sto svědků. Byla potvrzena aktivní účast etnických Poláků i přítomnost německé policie. Konzervativní polské kruhy ale takový přístup odmítají.

Polsko-americký sociolog Jan Tomasz Gross ale naopak dokazuje, že dva z polských organizátorů akce byli původně agenty NKVD. Navíc má vyjít jiná kniha pod názvem “Zlatá srdce”, kterou Grossovi kritici chtějí ukázat, jak jsou Poláci hodní a kolik zachránili Židů. Situaci nepomohlo ani vyjádření polského primase Josefa Glempa, který sice událost přiznal, ale užil nevhodné přirovnání "k palestinskému konfliktu".Výsledek obrázku pro olser gross jedwabne

To kontrastuje s dlouholetým vztahem bývalého polského papeže Wojtyly z Wadovic – Jana Pavla II. k podobné tématice. Jako hlava katolické církve demonstrativně navštívil Osvětim, aby byl pro katolíky ve vztahu k šoa příkladem. Vstoupil jako první papež do synagogy, v Muzeu Holocaustu v jeruzalémském Yad Vašem vyjádřil nejhlubší lítost nad pronásledováním Židů. Řekl o nich, že jsou křesťanům staršími bratry. Dostalo se mu za to na sklonku života mimořádné cti: požehnání židovských rabínů.

Vášnivým, brilantním slohem a s nelítostnou průkazností přináší J. T. Gross na světlo také pravdu v další knize pod názvem “Strach”, pojednávající tentokrát o pogromu na Židy v Kielcicích v roce 1946, tedy po válce… Bylo zabito 37 Židů jen proto, že se ztratil osmiletý chlapec Henryk Blasczyk. Když ho policie našla a přivedla domů, vypověděl, že byl zavřen ve sklepě Židem, který na něm chtěl spáchat rituální vraždu, a jeho krev měli Židé použít do nekvašeného chleba macesu. Polská “hilsneriáda” však nepřinesla údajnou rituální vraždu dívky Anežky Hrůzové, ale vraždy takřka čtyř desítek nevinných židovských obětí…

Když mohl polský ministra zahaničních věcí Józef Beck podepsat mírovou smlouvu s Hitlerem a Stalin ne? http://www.rukojmi.cz/clanky/6581-v-obskurnim-platku-napsal-jiri-hanak-donekonecna-opakovanou-lez-ze-smlouva-ribbentrop-molotov-rozpoutala-2-sv-valku-mel-by-se-dovzdelat-jeste-predtim-to-totiz-byla-mirova-dohoda-hitlera-s-polskym-ministrem-zahranici-beckem

Inu, nebýt Mnichova, rozhodně by nebyl ani stalinský masakr v Katyni, třeba by nevzniklo ani “konečné řešení židovské otázky” ve Wannsee, ani holocaust, konference v Teheránu a Jaltě či Postupimi, bipolární svět a studená válka…? Sladké to polské mámení…

Foto: archiv autora

Proč mají Poláci ve svých genech…?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Obrtel-Hluboce-se-stydim-za-zlocineckou-organizaci-jakou-je-NATO-Vracim-vyznamenani-351287

Jak Poláci chystali válečný konflikt…

Sovětsko-ruští agenti a sedmdesát roků od polské okupace Těšínska

Vyvraždili na sto tisíc Poláků, včetně žen, dětí a nemluvňat…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

15.10.2018 14:56

Dnes se historie opakuje. Opět je zneužito Polsko k běsnění protiruské propagandy. Z této nenávisti se má zrodit válka proti slovanskému Rusku. Tato válka má však jeden háček. Pokud bude rozpoutána, zmizí Polsko z mapy Evropy. Nenávist je vždy slepá a vede do záhuby. ......Mějte se hezky.


 
Břetislav Olšer

Břetislav Olšer

15.10.2018 11:35

asi v šesti článcích jsem už napsal, včetně reakce Putina na fakt, že to nebyl SSSR, nýbrž Polsko, kdo mírovou smlouvou MZ Becka s Hitlerem zavinilo rozpoutání 2. sv. války. Děkuji..


 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.10.2018 20:05

Když jsem tady několikrát napsal,že druhou světovou válku začali Poláci,tak nikdo na to nereagoval.To se musí čekat pokaždé na nějaké výročí?Naše historie je prosáklá napadáním českých zemí ze stran sousedů.Ať to byli Němci,Rakušáci,Maďaři či Poláci.Po převratu 1989 se z těcto nepřátel najednou stali spojenci.Jako mávnutím proutku se změnili v přátele.Jsou to stejní přátelé,jako v roce 1938,kdy nás zradili naši spojenci a Francouzi jsou do dneška přesvědčeni,že za světovou válku mohou Češi.Máme opět ty pravé spojence,jako v dobách Mnichovské zrady.Nakonec se neosvědčili ani ti pováleční spojenci z východu.Ze západu k nám přišla zrada a nepřátelství a stejně tak i z východu.Měla se vyjednat neutralita ,jako má třeba Rakousko a mohli jsme mít klid.Takto budeme bojovat za "spojence", kteří nás v případě potřeby opět zradí!


 
 Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

V nejbližších dnech stane před soudem Zdeněk Zemek st., zakladatel a šéf holdingu, jenž podlehl vábení státu a pustil se do výstavby fotovoltaických elektráren. Zatížil holding miliardovým úvěrem a jako mnozí jiní byl přinucen zúčastnit se běhu o závod s časem o získání licencí Energetického regulačního úřadu na provozování tří rozestavěných chomutovských fotovoltaických elektráren.  Startovním výstřelem bylo náhlé snížení  výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren v listopadu r. 2010 s účinností od 1. ledna 2011. Snížení bylo likvidační, neboť ohrožovalo způsobilost holdingu splatit úvěr. Tím stát nepřímo navodil nebezpečí jeho krachu. Pokud by holding nedoběhl do cíle včas a stal se nezpůsobilým splácet úvěr, čtyřem tisícovkám zaměstnanců by hrozilo propouštění.

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nemá smysl trápit mozkové buňky konstatováním, že letos jsou volby tak nějak důležitější než tomu bylo dřív. Půlka národa a politického spektra volí Babiše, ta druhá půlka proti němu. Zní to banálně, ve skutečnosti je to ale tvrdá a nekompromisní kalkulace.

Poslední domácí zprávy

Kunktátorova moudrost

Kunktátorova moudrost

Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Toto přísloví jsem si vybavil, když jsem se dověděl, že dohled Vrchního státního...

Koho volit?

Koho volit?

Otázka, se kterou se setkávám každý den. Lidé diskutují doma, v práci, na zahradě, se sousedy, na ulici, v tramvaji či autobusu i na večírku...