• Čtvrtek, 25. duben 2019
  • Svátek má Rukojmí Marek

Karel Gott: Srpen 1968 byl dohodnutý mezi SSSR a USA, to pouze dnes se ukazuje jenom na jednu z těch velmocí!
Počet návštěv: 3279

Karel Gott: Srpen 1968 byl dohodnutý mezi SSSR a USA, to pouze dnes se ukazuje jenom na jednu z těch velmocí!

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Američané chtěli v roce 1969 v Československu normalizaci s lidskou tváří a dočasně otevřené hranice, kdo chce, ať odejde! Karel Gott dál šokuje na mainstreamových médiích a je pouze otázkou času, kdy se dostane na black list neoliberální kavárny!

Národní umělec a zpěvák lidských srdcí Karel Gott poskytl včera Českému rozhlasu exkluzivní rozhovor [1], ve kterém Martina Kociánová hovořila se zpěvákem o jeho začátcích pěvecké kariéry, ale co čert nechtěl, řeč se postupně stočila na výbušné téma roku 1968 a především 1969, kdy Karel Gott natočil zásadní album Vánoce ve zlaté Praze. Karel Gott vysvětlil jednu z podivností, o které jsem před nějakým časem hovořil v jednom ze svých pořadů na Svobodném vysílači CS, že komunistický a údajně zlý a tuhý normalizační režim nechal po celý rok 1969 otevřené hranice pro občany ČSSR na západ v situaci, kdy mocenské struktury Dubčekovy vlády byly již koncem září 1968 zcela eliminovány a v lednu 1969 už pevně držela procesy v zemi tzv. normalizační klika. Přesto nadále zůstávaly hranice otevřené. Kdo by to čekal, že odpověď na tuto záhadu najdu na mainstreamovém rozhlasu?

Karel Gott

Karel Gott měl velmi blízko k nejvyšším stranickým elitám v KSČ a v ÚV KSČ, protože Pragokoncert, který Karlu Gottovi zajišťoval turné, nejen po republice, ale především v zahraničí, byl výkladní skříní na poli kultury pro tehdejší režim. Naprostá pěvecká výjimečnost Karla Gotta byla pro Pragokoncert a tehdejší režim naprosto nepostradatelná, takže právě Karel Gott měl jako jeden z mála zpěváků přístup k informacím a do zákulisí tehdejší vysoké politiky, to je všeobecně známo. Proto mnoho lidí, zejména tzv. neoliberálů, je dnes zděšeno slovy a informacemi, které od Karla Gotta zaznívají. Jenže právě Karlu Gottovi bychom měli více naslouchat, protože jako jeden z mála lidí s pronárodním ukotvením měl přístup k informacím, o kterých je dnes ochotný mluvit.

Znepokojivá předpověď Karla Gotta již v roce 2001

Karel Gott poprvé na sebe upozornil už v příloze Lidových novin v červnu 2001, kdy ve speciální příloze vyslal sérii vzkazů národu, které předstihly svoji dobu. Video vložil do diskuse pod tento článek jeden z našich čtenářů a je důležité, aby video nezapadlo a viděli jste ho všichni. Níže uvedené video zachycuje hlavní fragmenty článku, které se doslova děsivě shodují s tím, o čem dnes píše zpravodajská alternativa. Karel Gott o těchto věcech přitom hovořil už v roce 2001, kdy se v České republice internet teprve probouzel k životu a nějaká alternativa tehdy vůbec ještě neexistovala, tedy ne v té podobě, v jaké existuje dnes. Co je děsivé, to je především to, že tento článek vyšel 3 měsíce před 11. zářím a Karel Gott v něm již pojmenoval a popsal kroky světa, kam se bude ubírat v nejbližší době. Již tehdy v roce 2001 v článku hovořil o problematice migrace, která tehdy vůbec v Evropě nebyla ještě veřejným tématem, k tomu došlo až o 14 let později po otištění článku.

Mnoho lidí se dívalo na Karla Gotta jako na režimní postavu, protěžovanou v médiích předlistopadové éry, jenže on nezískal slávu kvůli režimu, ale bez ohledu na režim. Nikdy si politicky nezavdal a získal si srdce lidí svým zpěvem. Jeho talent zpívat doprovází i jeho talent pro malbu obrazů, které zobrazují postavy. Nic jiného vlastně Karel Gott ani nekreslí, jen postavy v různých situacích, s odkazy na Bibli, na historii apod. Při pohledu na jeho obrazy ovšem vidím něco jiného, určité symboly a vzkazy, které by přesahovaly rámec tohoto článku. Jeho varování z roku 2001 v příloze Lidových novin je ale opravdu důkazem, že Karel Gott je mnohem víc, než jen zpěvák. Jeho úlohou je ještě jedna role, úloha toho, kdo strhne závěs nevědomosti národa. Lidové noviny po 16 letech dne 16. prosince 2017 (náhoda?) článek z roku 2001 znovu otiskly v elektronické formě a přečíst si ho můžete zde. Určitě to udělejte.

Srpen 1968 byl domluvený mezi dvěma mocnostmi

Právě včera totiž v rozhlase řekl Martině Kociánové, že události ze srpna roku 1968 byly domluveny mezi dvěma mocnostmi, tedy mezi SSSR a USA a Karlu Gottovi vadí, že se dnes v souvislosti se Srpnem 1968 mluví a ukazuje jenom na jednu velmoc (Rusko), a přitom okupace z roku 1968 probíhala za souhlasu USA. Podmínkou této dohody, že USA nebudou sovětskou a spojeneckou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa považovat za rozvinutí vojskových svazů před invazí na západ, bylo umožnění odchodu mozkových trustů z Československa na západ a sovětské vedení jejich odchodu nebude bránit. A k tomu opravdu došlo, protože po srpnu 1968 do konce roku 1969 odešlo na západ prokazatelně, podle údajů FMV ČSSR na 80 tisíc občanů Československa. Ještě podivnější je údaj o tom, že do konce roku 1989 se toto číslo vyšplhalo až na čtvrt milionu [2].

Srpen 1968 v Praze.

To jsou naprosto děsivá a neuvěřitelná čísla vzhledem k tomu, že nelegální přechody hranic byly prakticky vyloučené, kromě známých případů v médiích, ovšem odchod čtvrt milionu lidí nemohl proběhnout způsobem, jakým je nám dodnes prezentováno. Jednalo se o vývoz mozkových trustů do zahraničí, a to jmenovitě na západ.  Rok 1969 je mnohem důležitější, než byl rok 1968, protože tento normalizační rok se celý nesl v duchu odchodu vybraných kádrů, výzkumných pracovníků, vědeckých elit, profesorů, lékařů a dalších osob na západ, a to nikoliv tajně nebo divokým útěkem přes hraniční pásmo a dráty, ale skrze volně otevřené hranice s obyčejným cestovním pasem. Jestli je někdo tak naivní a takový idiot, že si myslí, že normalizační režim toto jaksi přehlédl a nevěnoval otevřeným hranicím na západ pozornost, tak lituji jeho naivitu.

Srpen 1968 má počátek ve sporu mezi USA a SSSR o status Západního Berlína

Jak právě uvedl Karel Gott v pořadu, okupace ze srpna 1968 byla dohodnuta mezi prezidenty obou velmocí a součástí dohody byl i volný odchod lidí z Československa, který bychom na alternativě mohli pracovně nazvat jako “normalizace s lidskou tváří”, tzn. umožnění odchodu mozkových trustů z Československa, jejich odchod na západ, přičemž v Československu zůstanou jenom ti, kteří tam chtějí zůstat. Okupace ze srpna 1968 tím bude legitimizována v očích západu, protože režim v Praze umožní “laskavě” odchod sympatizantů Pražského jara a vybraných kapacit z průmyslu, školství, vědy a výzkumu na západ. Karel Gott tak odhalil na Českém rozhlasu hlavní chybějící díl skládačky o srpnu 1968. Pokud by opravdu šlo o brutální invazi a o záchranu socialismu s pendrekem a nabitou pistolí v ruce, československá vláda a ani okupační vojska by neumožnila pokračování volného výjezdního režimu z Československa na západ. Proč to ale vůbec komunisté a okupační vojska dovolila?

Západní Berlín, rok 1965.

K tomu je potřeba si vysvětlit situaci a problematiku statusu Západního Berlína. Pokud si vzpomeneme na tzv. Karibskou krizi počátkem 60. let, jednalo se o palčivý problém statusu poloviny Berlína po II. sv. válce. Západní Berlín se stal politicky samostatným územím pod kontrolou amerických, britských a francouzských sborů. Jenže po vypuknutí Studené války začal Západní Berlín doslova děsit sovětskou generalitu, protože vojenská rozvědka hlásila, že americká armáda nasunuje do Západního Berlína zbraně, které rozhodně nejsou určeny pro potřeby policie nebo pro posádku americké armády. Prostor se totiž začal transformovat na vojenskou enklávu NATO v srdci NDR a Moskva začala usilovat o sjednocení Berlína, aby západní vojska odešla. Západ to jednoznačně odmítal, napětí vzrůstalo.

Americké rakety v Turecku odpálily nejen Karibskou krizi, ale ovlivnily i Srpen 1968 v Československu

Počátkem roku 1960 rozmístila americká armáda v tajnosti balistické rakety středního doletu typu Jupiter v severním Turecku na základnách v Izmiru a v Cengli. Sovětská rozvědka se to dozvěděla a začal poplach, Nejvyšší sovět vyhodnotil krok USA jako přípravu útočných pozic proti Sovětskému svazu z jihu, odkud Sovětský svaz do té doby hrozbu neočekával. Nikita Chruščov proto na pokyn předsednictva Nejvyššího sovětu vydal pokyn k rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě. Americká rozvědka a špionážní americké satelity to zjistily počátkem října 1962. Sbor náčelníků amerických ozbrojených sil vyhodnotil rozmístění raket na Kubě jako výchozí platformu k válce, která vypukne do 30 dnů od chvíle, kdy Sověti rozmístí rakety na odpalovací rampy. Prezident John F. Kennedy vyhlásil námořní blokádu Kuby a sovětský gen. tajemník ÚV KSSS kontroval, že pokud jakákoliv americká loď zastaví nebo zaútočí na sovětské plavidlo plující na Kubu, bude to Moskva vnímat jako akt války.

Rozmístěné americké balistické rakety Jupiter v tureckém Cengli, červen 1962.

Situaci se tehdy podařilo na poslední chvíli zažehnat, protože USA se zavázaly ke stažení raket z Turecka a Sovětský svaz ke stažení raket z Kuby, jenže jedna věc vyřešena nebyla, status Západního Berlína, kvůli kterému vlastně v první instanci Američané rozmístili své rakety na severu Turecka. Velení NATO totiž mělo informace, že sovětská armáda po vyčerpání diplomatického nátlaku z Moskvy vojensky vtrhne do Západního Berlína a fakticky ho obsadí. Rakety v Turecku by v tom případě vyletěly na Rusko. To byl skutečný počátek a příčina Karibské krize. A jakou to má souvislost se srpnem 1968? Naprosto jasnou a logickou. Rok 1968 a obsazení Československa bylo pokračováním Karibské krize a používání karty Západního Berlína v mocenském boji USA a SSSR o kontrolu nad Evropou.

Po Evropě se přesunovalo 5 armád Varšavské smlouvy, aniž by NATO vyvolalo pohotovost, mobilizaci a poplach.  NATO a USA věděly, o co se jedná, a proto byly v klidu

Přesun vojsk Varšavské smlouvy nemohl uniknout pozornosti západních rozvědek. Takový hlupák se snad ani nenajde, který by věřil tomu, že pohyb 5 armád a vojskových těles Varšavské smlouvy ve Střední Evropě unikne pozornosti západu. Takový pohyb vojsk by se dal vyhodnotit jako rozvinutí fronty a výchozích pozic vojsk Varšavské smlouvy pro úder a invazi na západ. Moskva tudíž musela informovat západ a USA s tím musely vyslovit souhlas, ale nebylo to zadarmo. Bylo to odsouhlaseno pod podmínkou, že po stanovené časové období ponechá Sovětský svaz v Československu otevřené hranice na západ, aby lidé, kteří nechtějí budovat socialismus, mohli odejít do západních zemí a pracovat pro západ. Ve hře totiž znovu byl status Západního Berlína.

Varšavskou smlouvu tvořilo 7 zemí.

Pokud by americká státní moc intervenovala a dokonce varovala Československo před invazí vojsk Varšavské smlouvy, Sovětský svaz by to vyhodnotil jako pokus o ovládnutí členské země Varšavské smlouvy a sovětská armáda by obsadila Západní Berlín. Američané tak de facto uchránili Západní Berlín před obsazením tím, že umožnili Moskvě přesunout 5 armád Varšavské smlouvy do Československa, USA si to ale podmínili tím, že z Československa bude umožněn odchod elitám. De facto tak celý rok 1969 byl rokem normalizace s lidskou tváří, protože dohoda mezi SSSR a USA obsahovala odchod elit a kádrů z Československa na západ výměnou za to, že západ nebude na pohybu vojsk Varšavské smlouvy reagovat a nepřijme opatření v Západním Berlíně, kde v té době Washington hrozil Moskvě rozmístěním raket. Srpen 1968 se tak stal kšeftem a dohodou, která měla hlavně ochránit status Západního Berlína a na druhé straně celistvost Varšavského bloku, který by se jugoslavizací Československa postupně rozpadl.

Srpen 1968 byl dalším Mnichovem podepsaným mezi SSSR a USA

Rok 1968 se tak stal znovu jakýmsi druhým Mnichovem a dohodou, kdy se opět rozhodlo o Československu o nás a bez nás mezi světovými mocnostmi. Je velmi cenné, že právě Karel Gott má odvahu tyto souvislosti odhalit na veřejnoprávním rozhlasu, protože i samotná normalizace má mnoho podivných souvislostí, o kterých se nemluví, např. podivný a tichý odchod dalších více jak 200,000 lidí z Československa po roce 1970, kdy se volný pohyb přes hranice uzavřel, ale lidé a elity dále odcházeli na západ ve velmi podivně vysokém množství a objemech. Československo se doslova kapacitně a kádrově vyprazdňovalo, ale režim proti tomu nijak nezakročil.

Dnešní realita světa, americké základny ve světě.

Nešlo přitom o odchody na západ během zahraniční dovolené, kdy lidé tzv. na západě zůstali a nevrátili se z dovolené, protože komunisté, až na výjimky, nepouštěli děti a nezletilé s rodiči do západní ciziny, což byla pojistka režimu. Jenže odchod 200,000 lidí by zanechal desítky tisíc sirotků v ČR, a to prostě nebyla a není pravda. Tito lidé tudíž odešli v tichosti, s rodinami, a co hlavně, za souhlasu režimu v době, kdy to prý už nebylo možné. V roce 1977 navíc československá vláda upravila a normalizovala zákon o emigraci, kdy umožnila emigrantům pobyt v cizině, návrat z ciziny bez postihu a vzdání se občanství v cizině po 5 letech [3]. Československo toto přijalo v rámci tzv. Helsinského protokolu o lidských právech. O roce 1968 se nám neříká pravda. Ani o roce 1969. A neříká se nám pravda ani o normalizaci. Je potřeba tedy ocenit Karla Gotta a jeho odvahu mluvit o těchto věcech veřejně v mainstreamovém médiu. Dovedu si představit, že jeho názory budou v jednu chvíli někomu už tak nepohodlné, že i na Karla Gotta dopadne cenzura a umlčování. Tohle mu kavárna neodpustí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

https://aeronet.cz/news/karel-gott-srpen-1968-byl-dohodnuty-mezi-sssr-a-usa-to-pouze-dnes-se-ukazuje-jenom-na-jednu-z-tech-velmoci-americane-chteli-v-roce-1969-v-ceskoslovensku-normalizaci-s-lidskou-tvari/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jan Petr

Jan Petr

07.11.2018 11:32

----Najděte nahé dívky ve svém okolí zde : Huit.Re/Divky


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

03.11.2018 21:31

K těm, kdo konsruovali v průběhu druhé světové války moderní zbraňové systémy, se chovali Američani vždy vstřícně. Vědci. kteří uváděli v život zbraně hromadného ničení byli vyňati z Norimberského procesu s válečnými zločinci. Ani slavný izraelský Mossad po nich nešel. Naopak skončili v utajovaných objektech na území USA, kde spolupracovali na projektech, které nemohli v nacistickém Německu dokončit. Vrazi Bohrmann a Eichmann byli pronásledováni a usmrceni. Ti, kteří měli blízko ke smrtícím zbraném, měli vysoké preference v USA. Naše inteligence byla vystavena takové formě nátlaku, že uvěřila na komunistické spiknutí, kdy nezbývalo nic jiného, než prchnout do zahraničí. Lidé, kteří se podíleli na vědecko-výzkumném poli na rozvoji státu, zmizeli. Zůstal strašák komunismu. Komunistické ideje nebyly v žádném případě naplněny. Začalo znatelné zdražování výrobků i služeb. Jenom základ cen nejnezbytnějších komodit zůstal stejný. ...Je zřejmé, že řízený odliv mozků byl organizován. Ti, kteří se zhrozili 136 zmařených životů v pražském 68, utíkali do země, která vraždila v mnoha zemích světa statisíce lidí. (Kdyby jen povstalců a bojovníků)! Hegemon, co vraždil v mnoha zemích světa po statisících, byl pro utečence kýženým domovem, v němž se cítili v bezpečí. A tak lze konstatovat, že zatímco primitivní vrazi, zločinci skončili těsně po skončení druhé světové války před soudním tribunálem a dostali trest smrti ti, kteří měli způsobit, jako vědci, zkázu lidstva, byli chráněni a hýčkáni americkými zbrojními kruhy. .......Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.11.2018 20:41

Není to nic nového.My,kdož jsme tu dobu prožili,jsme věděli o komplotu SSSR-USA.Zda to mělo doopravdy ten účel,jak vypovídá Karel Gott ovšem nevím.Tyto informace se objevily po pár dnech okupace.Faktem je,že většina tehdejších emigrantů měla možnost volného přístupu do republiky pod podmínkou,že zaplatí výdaje za svá bezplatná studia.Pár lidí toho využilo a většina se k tomu stavěla odmítavě.Zčásti proto,že by museli zaplatit a zčásti proto,že nevěřili této nabídce.Jsou mi k smíchu odborníci na tuto dobu,kteří se narodili nejdřív v osmdesátých letech a tvrdí,jak oni těžce prožívali tuto dobu,když jejich jedinou starostí bylo,aby je někdo nenprášil,že rozbili okno.


 
Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Uběhlo již osm tragických let a přibyly desítky mrtvých, které si v dubnu 2019 už vyžádaly boje o libyjské hlavní město Tripolis. Jednotky maršála Chalífy Haftara se snaží město, kde sídlí mezinárodně uznávaná vláda, už týden dobýt. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající Haftara k ukončení ofenzivy zablokovalo Rusko.

Omluva Merkelové satirikovi za kritiku jeho veršů: „Vocas, srab a delikvent je Erdogan, turecký prezident. Po kebabu tolik smrdí, že i prase lépe prdí, …nejradši však kozí mívá, menšinám však volnost nedá…“

Omluva Merkelové satirikovi za kritiku jeho veršů: „Vocas, srab a delikvent je Erdogan, turecký prezident. Po kebabu tolik smrdí, že i prase lépe prdí, …nejradši však kozí mívá, menšinám však volnost nedá…“

A aby toho v současném boomu „lidských práv a svobody slova ï projevu“ nebylo málo, vysloužil si německý satirik Jan Böhmermann žalobu od tureckého prezidenta Erdogana, za jehož urážku čeká básníka možná trest odnětí svobody na tři roky. Urážku tureckého majestátu žene Merkelová před soud; tedy spíš ještě předloni hnala..…

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Řecký parlament v polovině dubna 2019 schválil návrh, který se týká předložení požadavků vůči Německu, aby zaplatilo náhrady škod způsobených během druhé světové války.  Odpovídající výzva bude zaslána vládě, aby orgány země podnikly nezbytné diplomatické a právní kroky.

Kandidát za ANO naministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Kandidát za ANO na ministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Nynější kandidát za ANO na pozici ministra dopravy Vladimír Kremlík, který mám být jmenován na tento post 30. dubna 2019, má prý škraloup; jakmile totiž přišel v roce 2007 na ministerstvo dopravy pod vedením Řebíčka, byl ihned jmenován ředitelem nově vytvořeného právního a IT úseku. Právě díky tomu smlouvu podepisoval on sám.

Poslední domácí zprávy

VZKAZ POLITIKŮM

VZKAZ POLITIKŮM

Je však otázka – kterým? Podle toho, jak přibývá kritických vzkazů mnoha autorů, jimž není lhostejný osud této země, osud národa Čechů,...