• Čtvrtek, 23. leden 2020
  • Svátek má Rukojmí Zdeněk

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.: Pět hlavních důvodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše.
Počet návštěv: 9988

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.: Pět hlavních důvodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše.

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Proč jde našim tzv. demokratickým stranám o to svrhnout vládu A. Babiše pomocí pouličních demonstrací, které jsou profesionálně organizovány a řízeny? Proč probíhá pokus o destabilizaci naší země?

  1.  Andrej Babiš veřejně sdělil, že vláda nepodepíše Globální pakt o migraci. V této souvislosti připomínám, že podle studie, kterou si EU nechala vypracovat již v roce 2009, prý ČR může pojmout až 58 milionů migrantů.
  2. V PS PČR proběhlo minulý týden veřejné slyšení petičního výboru za přítomnosti stovek lidí z celé ČR a byly předány dvě petice proti přijetí Istanbulské úmluvy s celkovým počtem přes 27 000 podpisů. Amnesty International, Ženská lobby a jejich představitelky, které naopak přijetí Istanbulské úmluvy prosazují, byly argumentačně v těžké defenzivně a zároveň byly mnohými přítomnými právníky a odborníky usvědčeny ze lží. Bylo zřejmé, že lidu se podaří ovlivnit pravdivými argumenty rozhodnutí sněmovny v tom smyslu, aby Istanbulskou úmluvu neratifikovala. Co se ale stane, když náhle padne vláda?
  3. Cílem protivlasteneckých politiků tzv. demobloku je vynucená změna vlády a následný souhlas s instalací U.S. jaderných raket středního doletu na území ČR.
  4. Dalším důvodem pro zničení A. Babiše je výstavba nového energobloku jaderné elektrárny Dukovany. A. Babiš totiž odmítl nabídku firmy Westinghaus na výstavbu, protože preferuje prodloužení životnosti elektrárny. Je také známo, že pokud by pro nás stavěla jadernou elektrárnu Američané, pak by její obsluha byla ve skutečnosti pouze v amerických rukou, nikoliv v našich – proto ten obrovský zájem.
  5. Snahu o státní převrat podporují síly propojené mocensky a finančně s EU a sudetoněmeckým landsmachaftem V čele snahy o pád vlády stojí Petr Fiala, který patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, které jsou skeptické k naší státnosti a podporují ideu „Panevropy“, která vychází z Richarda Coudenhove-Kalergiho. Tyto kruhy zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby. Naposledy letos ke 100. výročí naší republiky, kdy měl přednášku na Masarykově univerzitě (kde byl P. Fiala rektorem) Karel Habsbursko-Lotrinský.Přednášel na téma na zajímavé téma „The Final of the Centennial: 1918-2018, From the multinational Habsburg Monarchy to modern Central Europe as a region with common cultural identity and economic collaboration in the European“  (Závěr stého výročí: 1918-2018, od nadnárodní habsburské monarchie po moderní střední Evropu, jako regionu se společnou kulturní identitou a hospodářsky spolupracující v Evropské unii). Kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by českým panovníkem. A připomeňme, že Karel Habsburský je zakladatelem a předsedou „Panevropského spolku Alpen-Adria“. Pozadí podpory těchto kruhů a jejich českých lokajů zemím střední Evropy – a tedy i ČR –  je více než zřejmé.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

http://aliancenarodnichsil.cz/pet-hlavnich-duvodu-proc-je-z-hlediska-protinarodnich-sil-nutne-oddelat-babise/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Vladimír  RUDOLF

Vladimír RUDOLF

16.11.2018 23:49

Kecy, kecy, kecičky a skutek formy odporu proti těm, kdo rozkládají demokratický systém státu veřejným lynčem spoluobčanů v rozporu s Listinou základních práv a svobod a paralyzováním bezpečnostních orgánů, utek, pretože mu teraz narástly nóžičky od chrbtice?


 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.11.2018 20:26

Za blbost se platí a tento národ bude platit vysokou cenu.Na oslabení naší měny pracuje i ČNB.Bez ní by to tak snadno nešlo.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

15.11.2018 14:27

Zajisté jsme si povšimli, že naše koruna oslabuje vůči reverzním měnám. Proč tomu tak je? Babiš leží v žalůdku spekulativnímu kapitálu. Je nám naznačeno, že pokud zazlobíme a neuposlechneme-li americké neocony, naše měna se může střemhlavě zřítit do megainflace. Erdogan se vyhranil vůči USA a NATO. Výsledek pro všechny Turky? Během jediného dne oslabila turecká měna o 60%. Kdekoliv si místní politici myslí, že by se mohli chovat samostatně, tak je jejich měna likvidována tak, že místní obyvatelé litují toho, že nějakou změnu chtěli. Pokud si prosadíme A. Babiše, prosadíme si i to, že přijdem při multiinflaci o své úspory. Nejsme přece výjimkou. Takto americký kapitál postupuje ve všech zemích, jejichž obyvatelé se rozhodli pro odklon z amerického vlivu. Nemá cenu si namlouvat, že bychom jako jediní unikli. Věc se má dnes tak: Buď ustoupíme americkému nátlaku a naše měna bude mít "stále stejnou" hodnotu nebo neustoupíme, a potom se nesméme divit, že o vše přijdeme. Jsme pouhou hříčkou v rukou zahraničních bankovních korporací. Znelíbíme se, a pak si za svůj plat koupíme necelé kilo shnilých rajčat. Nebo nás snad mají na Západě tak rádi, že by nám to neudělali? Nad odpovědí přemýšlejme. .....Mějte se hezky.


 
Zahájení 2. sv. války - Landsmašaft – Polsko. Šéf rakouského Landsmanšaftu Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”Zahájení 2. sv. války - Landsmašaft - Polsko

Zahájení 2. sv. války - Sudety – Benešovy dekrety. Šéf rakouského Landsmanšaftu Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”

Když bylo v říjnu 1918 vyhlášeno Československo, němečtí předáci v pohraničí vyhlásili provincie Sudetenland. Třeba ta opavská vznikla 30. října téhož roku a měla i svoji zemskou vládu. Dle historika Ondřeje Koláře ze Slezského muzea v Opavě, kdysi hlavním městě zdejšího pouze jen několik, týdnů existující vlády Sudetenlandu.

 

Než zemřel Ariel Šaron – jestřáb jestřábů, král Izraele a buldozer Arik...

Než zemřel Ariel Šaron – jestřáb jestřábů, král Izraele a buldozer Arik...

Někdejší izraelský premiér Ariel Šaron, přezdívaný "Arik" a později také "král Izraele" se narodil jako Ariel Scheinermann 26. února 1928 v kibucu Kfar Malal v Palestině, kam jeho rodiče utekli před pogromy v Sovětském svazu. V roce 2006 zemřel. Třináct let byl v komatu, kdy po mozkové mrtvici lékaři prohlásili, že jeho mozek přestal reagovat a že žil jen zásluhou umělého dýchání. Přesto ho jeho synové odvezli do farmy v Negevské poušti...

Poslední domácí zprávy