• Pondělí, 17. květen 2021
  • Svátek má Rukojmí Aneta

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.: Pět hlavních důvodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše.
Počet návštěv: 11518

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.: Pět hlavních důvodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše.

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Proč jde našim tzv. demokratickým stranám o to svrhnout vládu A. Babiše pomocí pouličních demonstrací, které jsou profesionálně organizovány a řízeny? Proč probíhá pokus o destabilizaci naší země?

  1.  Andrej Babiš veřejně sdělil, že vláda nepodepíše Globální pakt o migraci. V této souvislosti připomínám, že podle studie, kterou si EU nechala vypracovat již v roce 2009, prý ČR může pojmout až 58 milionů migrantů.
  2. V PS PČR proběhlo minulý týden veřejné slyšení petičního výboru za přítomnosti stovek lidí z celé ČR a byly předány dvě petice proti přijetí Istanbulské úmluvy s celkovým počtem přes 27 000 podpisů. Amnesty International, Ženská lobby a jejich představitelky, které naopak přijetí Istanbulské úmluvy prosazují, byly argumentačně v těžké defenzivně a zároveň byly mnohými přítomnými právníky a odborníky usvědčeny ze lží. Bylo zřejmé, že lidu se podaří ovlivnit pravdivými argumenty rozhodnutí sněmovny v tom smyslu, aby Istanbulskou úmluvu neratifikovala. Co se ale stane, když náhle padne vláda?
  3. Cílem protivlasteneckých politiků tzv. demobloku je vynucená změna vlády a následný souhlas s instalací U.S. jaderných raket středního doletu na území ČR.
  4. Dalším důvodem pro zničení A. Babiše je výstavba nového energobloku jaderné elektrárny Dukovany. A. Babiš totiž odmítl nabídku firmy Westinghaus na výstavbu, protože preferuje prodloužení životnosti elektrárny. Je také známo, že pokud by pro nás stavěla jadernou elektrárnu Američané, pak by její obsluha byla ve skutečnosti pouze v amerických rukou, nikoliv v našich – proto ten obrovský zájem.
  5. Snahu o státní převrat podporují síly propojené mocensky a finančně s EU a sudetoněmeckým landsmachaftem V čele snahy o pád vlády stojí Petr Fiala, který patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, které jsou skeptické k naší státnosti a podporují ideu „Panevropy“, která vychází z Richarda Coudenhove-Kalergiho. Tyto kruhy zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby. Naposledy letos ke 100. výročí naší republiky, kdy měl přednášku na Masarykově univerzitě (kde byl P. Fiala rektorem) Karel Habsbursko-Lotrinský.Přednášel na téma na zajímavé téma „The Final of the Centennial: 1918-2018, From the multinational Habsburg Monarchy to modern Central Europe as a region with common cultural identity and economic collaboration in the European“  (Závěr stého výročí: 1918-2018, od nadnárodní habsburské monarchie po moderní střední Evropu, jako regionu se společnou kulturní identitou a hospodářsky spolupracující v Evropské unii). Kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by českým panovníkem. A připomeňme, že Karel Habsburský je zakladatelem a předsedou „Panevropského spolku Alpen-Adria“. Pozadí podpory těchto kruhů a jejich českých lokajů zemím střední Evropy – a tedy i ČR –  je více než zřejmé.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

http://aliancenarodnichsil.cz/pet-hlavnich-duvodu-proc-je-z-hlediska-protinarodnich-sil-nutne-oddelat-babise/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Vladimír  RUDOLF

Vladimír RUDOLF

16.11.2018 23:49

Kecy, kecy, kecičky a skutek formy odporu proti těm, kdo rozkládají demokratický systém státu veřejným lynčem spoluobčanů v rozporu s Listinou základních práv a svobod a paralyzováním bezpečnostních orgánů, utek, pretože mu teraz narástly nóžičky od chrbtice?


 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.11.2018 20:26

Za blbost se platí a tento národ bude platit vysokou cenu.Na oslabení naší měny pracuje i ČNB.Bez ní by to tak snadno nešlo.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

15.11.2018 14:27

Zajisté jsme si povšimli, že naše koruna oslabuje vůči reverzním měnám. Proč tomu tak je? Babiš leží v žalůdku spekulativnímu kapitálu. Je nám naznačeno, že pokud zazlobíme a neuposlechneme-li americké neocony, naše měna se může střemhlavě zřítit do megainflace. Erdogan se vyhranil vůči USA a NATO. Výsledek pro všechny Turky? Během jediného dne oslabila turecká měna o 60%. Kdekoliv si místní politici myslí, že by se mohli chovat samostatně, tak je jejich měna likvidována tak, že místní obyvatelé litují toho, že nějakou změnu chtěli. Pokud si prosadíme A. Babiše, prosadíme si i to, že přijdem při multiinflaci o své úspory. Nejsme přece výjimkou. Takto americký kapitál postupuje ve všech zemích, jejichž obyvatelé se rozhodli pro odklon z amerického vlivu. Nemá cenu si namlouvat, že bychom jako jediní unikli. Věc se má dnes tak: Buď ustoupíme americkému nátlaku a naše měna bude mít "stále stejnou" hodnotu nebo neustoupíme, a potom se nesméme divit, že o vše přijdeme. Jsme pouhou hříčkou v rukou zahraničních bankovních korporací. Znelíbíme se, a pak si za svůj plat koupíme necelé kilo shnilých rajčat. Nebo nás snad mají na Západě tak rádi, že by nám to neudělali? Nad odpovědí přemýšlejme. .....Mějte se hezky.


 
Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Vicepremér, ministr vnitra a krátce (zcela účelově pro potřebu řešení kauzy Vrbětice a potřebou vyhoštění ruských diplomatů) bývalý ministr zahraničí Jan Hamáček, se v rozhovoru pro Právo (sobota 15.5.2021) naprosto nevěrohodně vyjádřil ke kauze Vrbětice, neboť v obsáhlém rozhovoru pro deník neřekl jediné slovo o důkazech, které by opravňovaly vládu obviňovat Ruskou federaci, resp. GRU z teroristické akce ve skladě munice ve Vrběticích. Jeho nadsazené, přehnané a hodně sebevědomé tvrzení, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem vlády!“ je nejen směšné, ale také odsouzení hodné, protože toto vyjádření není hodno člověka, který zastává vysoké funkce, mj. silové ministerstvo vnitra. Je zcela nepochopitelné, proč v kauze Vrbětice, kontra agenti GRU připisuje takové zásluhy vládě, když vláda, kromě dramatického prohlášení v TV, žádnou zásluhu na vyřešení Vrbětic nemá! Tedy pokud nepočítáme bleskové a zcela nestandardní vyhoštění ruských diplomatů!

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

 Proč jsme mistři světa?? Inu stát po boku Spojených států a tím v první řadě mezi nepřáteli Ruské federace chce skutečně mistrovství v daném oboru. Nelze pominout, že hlavními tahouny týmu byli Andrej Babiš s Janem Hamáčkem a velmi zdatně jim sekundovali na křídlech příslušníci ODS a Pirátů. Nicméně každý takovýto souboj má i své oběti anebo bude mít. To ukáže čas, či zase nějaký jiný mistr světa.

Putin má pravdu, ne Zeman…

Putin má pravdu, ne Zeman…

V poslední době jsme si na Vrběticích uvědomili, že v podstatě můžeme plácnout cokoliv, protože v mezinárodním styku v krajním případě nás jen blahosklonně berou na vědomí.

Poslední domácí zprávy

Triumf

Triumf

Na českou zahraniční politiku se snad konečně usmálo štěstí. Dnes už je více méně jisté, že se žádná z klíčových postav západní...