• Sobota, 17. srpen 2019
  • Svátek má Rukojmí Petra

Rakouské změny zákonů, které se přizpůsobily imigrantské realitě ve společnosti. (Bez záruky)
Počet návštěv: 1435

Rakouské změny zákonů, které se přizpůsobily imigrantské realitě ve společnosti. (Bez záruky)

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

U nás se o nějakých, tím méně radikálních změnách, či rozhodnutí u našich jižních sousedů, v českém mainstreamu nedozvíme ani "ň"! Proč asi? Máme nezávislé, nebo už tak zmanipulované a závislé zpravodajce? Také od jisté doby z českých zpravodajských serverů nějak "záhadně zmizely" veškeré zásadní informace o našich nejbližších sousedech, např.  Rakousku. Tedy s výjimkou, že tam nedojde k nějaké železniční nebo dopravní nehodě většího rozsahu, nebo nespadne dům apod. Ale politika, zvláště ta evropská, na úrovni EU,  ta je pro nás tabu. Že by z obavy, abychom se od nich nenakazili? To by nám tak ještě chybělo, že?

Protože z Rakouské republiky nejsou k dispozici žádné oficiální informace, které by následující informace potvrdily, nutno brát dále uvedené informace  s vědomím tzv. neoficiálních zdrojů. Nicméně, pokud se snad tyto informace nezakládají na pravdě, jistě se najde někdo, kdo je dementuje, resp. upřesní, nebo napadne. Většina informací jde na vrub imigrantů, tedy ve věci, která se nás rovněž bezprostředně dotýká. Zatímco však v Rakousku tuto závažnou problematiku reálně řeší, naši politici a vláda kolem toho chodí jako kolem horké kaše, nebo ji spíše přehlížejí. A není to jen proto, že mají mladého předsedu vlády, ale proto, že reálně a odpovědně uvažují. A to je něco, co je pro naše politiky nepřijatelné, k čemu mají zásadní odpor!

O co tedy jde?

Rakouská vláda měla (údajně) přijmout tato rozhodnutí či opatření:

1) Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v   Dánsku a ve Švýcarsku).

2) Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních.

3) Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srovnáním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel).

4) Osobám, které dobrovolně vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

5) Odmítnutí žadatelé mají být-budou důsledně deportováni.

6) Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena.

7) Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost (tj. žádné úklidové, stravovací a podobné služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás).

8) Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. 9) Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

10)  Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí nařízení evropských kvót.

11) Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na přiměřeně nízké (vysoké) úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie

     Nová koalice se ovněž (údajně) zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.

     S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

     Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou

hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.

      Na experiment s přímou demokracií můžeme být velmi zvědavi. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. Vždyť jsme jim 300 let prznili národní identitu - je to tam samý Nowotny, Novak,Prochazka, Pospisil, Pivoda, Homola, Lakomy, Musil atd.

Bude prozkoumán a přehodnocen zákon o tzv.  urážce náboženského cítění.

     S náboženským zákonem bylo v minulých letech spojeno několik soudních kontroverzí. Např. Elisabeth Sabaditsch-Wolffová byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let,  takže těžko lze tvrzení Wolffové označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval, čímž prý napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně. Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.

Islám

     Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek, které  jsou podle autora studie důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků. Že lze tímto způsobem snadno ovlivnit vývoj dítěte, není pochyb. To platí jak pro Rakousko, tak Česko.

Resumé:

   Jakkoliv jsou tyto informace neověřené, pak i v případě, že by nebyly pravdivé v tom smyslu, že je rakouská vláda nepřijala tak, jak je uvedeno, informace, resp. význam a potřebnost těchto opatření jsou natolik nutná a  relevantní, že by se jimi měla zabývat i česká vláda a celá politická scéna. To ovšem za předpokladu, že jsou mezi našimi politiky lidé, kteří uvažují a konají ve prospěch České republiky a jejich občanů, nejsou vázáni loajalitou nějakým  západním zájmům politiků, pro které je imigrace výnosný byznys.  Možná, že u nás ještě není situace s imigranty tak vyhrocená či kritická, jako v sousedním Rakousku (ostatně ani tam ještě není situace vyloženě kritická, přesto není dobrá a proto zřejmě také přijímají taková opatření), rozhodně však nelze říct, že problémy s imigranty u nás nejsou, resp. nemohou být. Kvótová direktiva není ještě zdaleka zažehnána a těmito opatřeními by mohla být ČR již předem nejen připravena, ale rovněž z pohledu judikatury zabezpečena před stejnými následky, s jakými se potýká Rakousko.

      Neříkejme, že se nás to netýká, že nás to nemůže postihnout. Může a to možná dříve, než si myslíme. Je to téma nikoli blízké budoucnosti, ale nejpozději zítřka, protože evidentní pobyty imigrantů v ČR existují, nejsou však z blíže neuvedených(!) důvodů zveřejňovány. Už samotný legální pobyt příslušníků muslimské komunity v počtu ne malém (Teplice apod.) dává tušit, že s jejich pobytem mohou a nejspíš také budou, nemalé problémy. Je tu ovšem velmi závažný problém a sice, že vzhledem k tomu, že to není záležitost aktuální, není nijak zajímavá a  pro ně výhodná (nejde o byznys), s řešením této záležitosti nebudou nijak spěchat a to způsobem  „nehas, co tě nepálí“! Nebo že bych se mýlil?

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

09.02.2019 20:38

V Rakousku začali dělat to,co se mělo dělat od začátku.Dnes už je trochu pozdě,protože už se muslimové pevně usadili a postupně to bude vypadat jako v západní Evropě.Pokud si udrží tento trend,mají ještě šanci na nápravu stavu.Čeští politici jsou jen vazaly Brusele,Berlína a Washingtonu.Jen zapomněli na to,že dvěma pánům nelze sloužit a dříve,nebo později,se stejně s někým dostanou do sporu.Podlézavost je základní vlastnost všech,kteří jdou do politiky pro službu občanům.


 
Exministryně obrany Parkanová pro Bushe s kreslířem Výčítalem bryskně, jako kdysi Gustav Brom bleskem sepsal píseň pro Gagarina, stvořila a nazpívala na stejnou melodii kukaččí hit: “Dobrý den, prapore hvězd a pruhů! Vítej, radare…”

Exministryně obrany Parkanová pro Bushe s kreslířem Výčítalem bryskně, jako kdysi Gustav Brom bleskem sepsal píseň pro Gagarina, stvořila a nazpívala na stejnou melodii kukaččí hit: “Dobrý den, prapore hvězd a pruhů! Vítej, radare…”

Bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář 13. srpna 2019 u soudu z pozice svědka hájil pořízení letounů CASA pro českou armádu. Uvedl, že stroje se stoprocentně osvědčily doma i na zahraničních misích, a zmínil se též, že si nevzpomíná, že by při dojednávání nákupu zaznamenal výhrady, například k ceně.

"Radovan Krejčíř a jeho rodina si mohou být jisti, že v naší péči je v bezpečí,“ prohlásil mluvčí jihoafrické vězeňské správy Singabakho Nxumalo podle serveru Ewn.co.za. Stížnosti odmítl jako neopodstatněnou...

Život Radovana Krejčíře v johannesburgské věznici Leeuwkop s maximální mírou ostrahy, kde si Čech odpykává pětatřicetiletý trest, není ohrožen, ujistila právě jihoafrická vězeňská správa podle místních médií. Reagovala tak na tvrzení Krejčířových příbuzných, kteří si v tisku stěžovali, že Čech bude brzy zavražděn, pokud nebude z Leeuwkopu přeložen do jiného zařízení.

I přes údajný konec studené války mají jaderné zbraně hlavně její bývalí aktéři - Rusko a USA: Rusko cca 5000 strategických hlavic, USA 8000 hlavic; zbývajících cca tisíc je rozděleno mezi Francii, Velkou Británii a Čínu…

I přes údajný konec studené války mají jaderné zbraně hlavně její bývalí aktéři - Rusko a USA: Rusko cca 5000 strategických hlavic, USA 8000 hlavic; zbývajících cca tisíc je rozděleno mezi Francii, Velkou Británii a Čínu…

Spojené státy mají přes 8 tisíc jaderných hlavic, rozmístěných na stovkách svých vojenských základen po celém světě. Jen na německém území je rozmístěno na 35 tisíc amerických vojáků ne desítkách základen, kde je také asi 17 tisíc amerických civilistů ve službách armády; všichni by se prý měli z Německa stěhovat..

Když Turecko, členská země NATO, okupovalo severní Kypr v roce 1974, nikomu to ze Západu nevadilo, zato okupace Československa 21. srpna 1968 je však navždy zločinem SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy

Když Turecko, členská země NATO, okupovalo severní Kypr v roce 1974, nikomu to ze Západu nevadilo, zato okupace Československa 21. srpna 1968 je však navždy zločinem SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy

Zatímco od nás okupantští Sověti ze srpna 1968 dávno odešli, Turecko v tajnosti v srpnu 2019 přepravilo do okupované části severního Kypru 42 tanků Leopard 2A4. Stroje německé výroby se nachází jen deset kilometrů od Nikósie, metropole Kyperské republiky. Informoval o tom turecký server Ahval s odvoláním na řecká média.

Poslední domácí zprávy