• Středa, 24. červenec 2019
  • Svátek má Rukojmí Kristýna

Herečka Plodková vyzývá k pochybné rovnoprávnosti a prý „buďme fér“. Dnes je to na podporu uzavírání manželství mezi homosexuály, zítra to mohou být imigranti!
Počet návštěv: 670

Herečka Plodková vyzývá k pochybné rovnoprávnosti a prý „buďme fér“. Dnes je to na podporu uzavírání manželství mezi homosexuály, zítra to mohou být imigranti!

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

A je tu zase nová multikulti „bomba“!  Umělecká garnitura, tzv. „lepšolidí“, nepochybně s podporou pražské kavárny přišla s novou výzvou „Jsme fér“, ve které se snaží podpořit, nejlépe však přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, aby do manželských svazků mohly vstupovat i homosexuální páry. „Žijeme v 21. století a od počátku lidstva jsme ušli obrovský kus cesty. Od bezpráví k rovnoprávnosti. A ta rovnoprávnost se týká naprosto všech, bez ohledu jakého jsme pohlaví, vyznání, rasy nebo sexuální orientace. Pokud já chci, aby se ke mně okolí chovalo fér, musím se chovat fér k okolí. Takže prosím Vás, buďme fér,“ řekla herečka Jana Plodková. A ona, má to doma také všechno v tomto duchu?

     To zní hodně filozoficky, ale je to v podstatě hloupost. Ano, je pravda, že od počátku lidstva jsme ušli kus cesty, dostali jsme se do jistého stupně ve vývoji civilizační existence a byli a jsme tomu rádi. Do jisté doby, podotýkám. Říká se, že vývoj a pokrok nelze zastavit. Pokud vzpomeneme dávnověk, tak homo sapiens a později už i díky vývoji lidé, žili všichni pohromadě, nečinili žádné výjimky nebo rozdíly mezi sebou, mezi pohlavím, tedy všichni muži i ženy s dětmi žili pod jednou střechou. Toho jsme se po dlouhé době zbavili tím, že lidstvo se vyvíjelo ve všech směrech, v našem případě také tak, že civilizace se ustálila na samostatné existenci muže a ženy, tedy v rozdílnosti pohlaví, tedy v současném pojetím heterosexuální orientaci. Ještě do nedávné doby drtivé většině obyvatel planety tento stav naprosto vyhovoval a stále vyhovuje a jen málo početné, tzv. 4 procentní (dnes už možná 5%) menšině však tento stav nevyhovuje, neboť jsou postiženi odlišnou sexuální orientací. Ano, i to se v stává, někdy se narodí tzv. siamská dvojčata, jindy děti s horním rozštěpem rtu, s různými tělesnými či jinými vadami a pod. Jaké je to celkové procento takto postižených ve srovnání se zmíněnou 4 % menšinou homosexuálů  není známo, protože tyto případy odlišností či zvláštností jsou z hlediska mediciny a biologie považovány jako součást biologické existence lidstva na zemi.

     Nicméně, odlišnou sexuální orientaci jistá skupina lidí  (homosexuálů) požaduje  dostat na úroveň rovnocennosti s heterosexuálně orientovanými lidmi v tom smyslu, že požadují uzákonění práva na uzavírání manželství homosexuálních párů. Do jisté doby tato odlišnost byla považována za nemoc a také podle toho byla na takové lidi pohlíženo. Tito lidé nebyli sice vyloženě diskriminováni, přesto k nim byl od „normálních“ lidí patrný lidský odstup, resp. distanc. Mělo to své důvody: lidé to považovali za něco nemorálního, neběžného, výjimečného, existoval u nich jakýsi blíže nespecifikovaný odstup, podobně jako třeba u člověka nepěkného, odpudivého nebo zanedbaného vzhledu (viz např. dnešní bezdomovci). Tento reflex je zcela logický, přirozený a pochopitelný. Ovšem jak říká herečka Plodková, ušli jsme kus cesty a i tyto lidské anomálie byly postupem času překonány a tito lidé se stali , resp. jsou z hlediska společenského uplatnění a postavení považování za rovnocenné s těmi „normálními“.

     Jestliže je řeč o pokroku ve vývoji lidstva pak bychom měli k současnému stavu přistupovat jako k maximu dnes možného a jako takový by měl být také udržován. Možná, že kdysi dávno tito lidé trpěli jistými  formami bezprávím, ale to se již rozhodně netýká těchto lidí v 21. století. Požadavek na  jejich absolutní rovnoprávnost v dnešní době je proto zcela neadekvátní vzhledem k již jejich současnému rovnocennému postavení ve společnosti. Jenže ani tato „vydobitá“ rovnoprávnost, o které nemůže být pochyb, této menšině nestačí a podle mého názoru jako by se chtěli vracet do  zmíněného dávnověku. Snaha domoci se toho, aby do manželských svazků mohly vstupovat i homosexuální páry, je podle mého názoru amorální a krok zpátky. Možná tuto problematiku oni sami vidí příliš zjednodušeně, mají za to, že lze všechno přizpůsobit všem potřebám a praktikám normálních manželství, ale jeden z problémů je i ten, že kromě legalizace manželských svazků homosexuálové současně požadují i právo na adopci a výchovu dětí. To je něco, co jde zcela proti přírodě. Právě snaha o souhlas sněmovny o uzavírání manželství homosexuálními páry je první krok, aby v zápětí následoval další irelevantní požadavek na legalizaci zmíněné adopce a výchovy dětí. Pokud jejich požadavku bylo vyhovělo a odsouhlaseno Parlamentem (jakože to již v jiných státech existuje),  pak je to od této části lidské populace  v rozvinuté civilizaci a kultuře lidstva evidentně krok zpět,

     Tradiční, mnoha tisíciletý vývoj v soužití muže a ženy se vyvinul do podoby manželství, které bylo a je dodnes schopno plodit a vychovávat potomky. Tím  byl dán základ dnešního lidského společenství. Co hlavní, tento stav vycházel z přírodních zákonů, právě proto existují dvě pohlaví a to nejen u lidí, ale také u zvířat a vlastně u všeho (až na vzácné výjimky), co se v přírodě množí, rodí a přirozenou cestou reprodukuje. Jak chtějí homosexuální páry zajistit množení, je otázka. U lesbických žen se nabízí možnost jak umělého, tak přirozeného oplodnění mužem, nicméně v takovém „manželství“ by, jak velí sama příroda, chyběla osobnost muže, který tvoří nedílnou součást klasického manželství. A o to klasické, přírodní a biologické manželství vlastně jde.

     Zde se rozchází možnost existence homosexuálního manželství s klasickým posláním a významem rodiny jako takovým, neboť v případě adopce dítěte nelze tyto páry považovat za rodiče, ale pouze za vychovatele či pěstouny. Pokud by se snad (nedej bože) přesto mělo umožnit uzavírat manželství mezi homosexuálními páry, došlo by ke značným paradoxům a zcela „vymknutým“ situacím. Tak např. pokud by si takový pár „zaopatřil“ dítě k výchově by pak znamenalo, že pokud bude dítě malé a nebude chápat všechny okolnosti stran svých jako by  „rodičů“, bude mít dva tatínky,  resp. dvě maminky (je otázka, jak by si v takovém případě rozdělili role otce a matky). Dítě dorůstá, stále více vnímá realitu v rodině a i když se mu poněkud falešní „rodiče“ svěří a objasní mu situaci  (a ono ji pochopí) nabízí se otázka, jak se s tím v takovém věku psychicky a morálně vyrovná. Kolem sebe bude mít spoustu spolužáků, (snad, možná) kamarádů atd., kteří se mohou (a jistě budou) zajímat, jaké má jejich spolužák(čka) či kamarád(ka) rodiče. Co asi řekne takový dvanáctiletý chlapec nebo děvče? Že má dva tatínky, nebo dvě maminky? Nebo řekne, nemá rodiče, ale dva (dvě) vychovatele(lky), nebo  snad, že jej vychovávají dva geyové, resp. dvě lesby?Jak se bude takové dítě cítit před ostatními, jak na to asi budou reagovat spolužáci nebo kamarádi z klasických rodin?

      Nicméně, posuňme se o několik let dál a ptejme se, jak chlapec nebo děvče až dospějí, založí rodinu a jak budou vychovávat své děti. Vzhledem k tomu, že homosexualita je sexuální odlišnost, úchylka od heterosexuální  orientace, není předpoklad, že dítě vychovávané homosexuálními páry musí nutně vstřebat, souhlasit nebo se přizpůsobit stavu, resp. sexuální orientaci svých jako že rodičů, ale de facto vychovatelů či pěstounů. Vycházejme však    z toho, že tyto děti budou v dospělosti normálními, tedy heterosexuálně orientovaní mladí lidé a že založí klasickou rodinu. Budou mít děti a ty jako takové by měli mít i své dědečky a babičky. Je možné připustit, aby dva geyové nebo dvě lesby, kteří dítě vychovali nikoli ovšem ne jako rodiče, ale jako vychovatelé či pěstouni, byli považování za dědečky a babičky? Nejsou  to paradoxy non plus ultra?

     Takže se nabízí otázka, zda  ono velkorysé pojetí lidské rovnoprávnosti  kontra !buďme fér“ má nějaké meze, nebo je v rámci takové euforie možné všechno? Dám opravdu zcela výjimečný, přesto možný příklad, protože anomálie mezi lidmi jistě existuje a výjimky se dnes stávají takřka normou. Tedy představme si, že existuje sexuální úchylka, zvaná zoofilie. „Sexuální aktivita mezi lidmi a zvířaty není příliš obvyklou praktikou. Mnoho mýtů a tabu se vztahuje právě k tomuto sexuálnímu chování. Prevalence tzv. bestiality v naší společnosti není jasná, ale nemůžeme ji vyloučit“ (Cuesta, Diez, 2006). Pokud bychom šli do extrému pak by se mohlo také  stát, že v rámci proklamované rovnoprávnosti, (a nelze to vyloučit), bude třeba požadovat, aby bylo možné uzavírat sňatek mezi člověkem a zvířetem!

     Jakkoli je tento příklad přitažený za vlasy, ale ani tuto  anomálii nemůžeme reálně vyloučit, pokud budeme rovnoprávnost posuzovat v dimenzích, jak si   ji představuje herečka Plodková a další. Ovšem takové či podobné úchylky nelze vyloučit, vždyť jistý multimilionář odkázal část svého dědictví kočce. Přesto není pochyb o tom, že rovnoprávnost musí mít nutně nějaké meze, odkud kam až může jít. Dávat na roveň rovnoprávnost mezi homosexuální orientací a tisíciletou lidskou klasicisní, tj. heterosexuální orientací, je nejen nepatřičné, ale vymyká se i všem daným zákonům přírody a dosud platným civilizačním a lidským normám. V příměru to je možné lapidárně vyjádřit na příkladu motorkáře a cyklisty. Oba mají vozidlo shodně  se dvěma koly, jeden však jezdí rychle, druhý pomalu. Jak by to asi dopadlo, kdyby s ohledem na požadovanou „rovnoprávnost, resp. výzvu „buďme fér“, chtěl cyklista jezdit na kole stejně rychle, jako motorkář na motocyklu? No řekněte, je to normální?

    Lidé jako tato herečka mají zřejmě poněkud odlišný pohled na svět a život obyčejných lidí. Už tímto projevem dávají dostatečně najevo, že oni jsou něco jiného, než obyčejní lidé. A potom kdo rozděluje národ, že?

Jiří  B a ť a, 8. března 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

10.03.2019 20:28

Typická komediantka.Potřebuje se zalíbit a tak vymýšlí hlouposti.


 
Josef Andrle

Josef Andrle

09.03.2019 22:53

Musel jsem se podívat co je to zač ta Plodková.no neznam ani nechci.buď je transsexual transgender nevim.vypadá tak.takové embrio herecké.filmy neznàm ani nechci.


 
ZEMŘEL SOUDCE S LASKAVÝM SRDCEM

ZEMŘEL SOUDCE S LASKAVÝM SRDCEM

V pondělí 22.července 2019 sedmdesátidevítiletý Pavel Kučera, bývalý dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu ČR, pracoval ve své advokátní kanceláři poblíž obchodního domu Kotva s obvyklou  vitalitou. Domlouval si schůzky na další týden. Ty již ale neuskuteční.

O čekání na politickou stranu

O čekání na politickou stranu

Milé děti, dnes vám povím pohádku o ideální politické straně. O takové, která bude mít šanci vyhrát volby. Za těch mnoho let, co se v politice pohybuju, už vím, jak to nemá vypadat. Takže logicky vím i co je ten ideál.

Poslední domácí zprávy