• Pondělí, 09. prosinec 2019
  • Svátek má Rukojmí Vratislav

Čistě z demografického hlediska. Který výsledek je lepší : 1+1=2, nebo 1+1=3, případně 4 i 5?
Počet návštěv: 980

Čistě z demografického hlediska. Který výsledek je lepší : 1+1=2, nebo 1+1=3, případně 4 i 5?

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

     Možná že někoho napadne, co je to za hloupost titulek, ale nejde tady ani tak o matematickou logiku, jako o pohříchu klasický demografický údaj. Součet obou příkladů totiž představuje v prvním případě výsledek soužití, přesněji manželství páru lidí stejného pohlaví, tedy homosexuálů či leseb, kdy reprodukční efekt se rovná 0, druhý součet vyjadřuje výsledek existence klasického manželství, tedy   páru muže a ženy, kdy reprodukční efekt (kromě biologických či jiných výjimek) se rovná jednomu, případně dvěma i třem dětem, zplozených tímto párem.

       Nepochybně je to rozdíl markantní a svědčí o tom, že má-li být do budoucna zajištěna demografická vyváženost v počtu obyvatelstva s cílem udržení sociální stability a současně  pracovní produktivita, která musí být schopna zabezpečit sociální potřeby obyvatelstva, je naprosto zřejmá nevýhodné a neúčelné, aby se legalizovaly vztahy dvou lidí stejného pohlaví ve svazku manželském. Kromě toho, že by v případě uzavírání manželství takových párů  byla dosažena jen (značně diskutabilní) eliminace sexuální diskriminace tím, že by těmto párům bylo umožněno uzavírat manželství rovnocenné klasickému manželství muže a ženy, se výsledek a poslání takového manželství rovnal neefektivní matematické nule. Takže není, resp. nemůže být pravda, jak tvrdí paní advokátka Novotná,   že umožněním manželství  i párům stejného pohlaví, společnost nic neztratí.  Přesněji netratí, ale hlavně nic nezíská a to je to podstatné, co se od manželství jako takového očekává. Především  to však očekává společnost, protože bez biologické, tedy přirozené reprodukce by národ dávno vyhynul.

      Samozřejmě, že existují různé případy nebo výjimky, kdy nelze o existenci manželství  muže a ženy s naprostou jistotou tvrdit, že vždy a v plném rozsahu  naplní ono očekávání tedy, že zplodí potomky, kteří doplní přirozený úbytek lidí  ve společnosti. Nelze nepřiznat, že s manželstvím ruku v ruce jdou také nevěra, rozvody, neplodnost (bezdětnost), zdravotní omezení a podobné případy, což je ale přirozený jev lidského bytí, stejně jako např. u automobilů jsou případy, kdy se cokoliv může pokazit, rozbít, zničit atd. 

     Advokátka Monika Novotná má k této problematice svérázné názory, kterými se snaží přesvědčit o oprávněnosti k uzavírání manželství lidí stejného pohlaví. Mimo jiné říká, že „ Zastánci „tradičního“ pojetí manželství argumentují zpravidla tím, že smyslem a účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. I když ponecháme stranou, že jde o dikci zrušeného zákona o rodině z roku 1963 a nový občanský zákoník považuje za smysl manželství (kromě výše zmíněného založení rodiny a výchovy dětí) i vzájemnou podporu a pomoc obou manželů, vedla by důsledná aplikace této zásady k absurdním důsledkům. Odepřeme právo uzavřít manželství páru seniorů, protože není biologicky možné, že ještě založí rodinu? Budeme ex lege rušit bezdětná manželství?

     Paní advokátka zde vědomě zachází do extrémů, záměrně a bohužel dosti necitlivě dehonestuje mnohaletou rutinu manželství lidí v seniorském věku, když se velmi netaktně dotýká (logické) nemožnosti biologického zakládání rodiny párů  v takovém věku. Jestliže se zmiňuje o absurditě, pak absurdní  a netaktní je právě tato její velmi indiskrétní úvaha o seniorech. Na druhé straně je možné jí opáčit, že současný trend, resp. tendence nátlakovou formou  prosazovat soužití osob stejného pohlaví formou manželství není otázka nebo výsledek přirozeného vývoje občanské společnosti, čehož se zřejmě advokátka Novotná snaží svou argumentací dosáhnout. Je sice pravda, že svět se vyvíjí a že se především upřednostňují lidská práva, hlavně v odbourávání či překonávání lidské, rasové diskriminace. Jenže podstata tohoto úsilí  primárně spočívala v narovnávání všeobecných lidských práv a je otázka, zda toho nebylo zneužito i v oblasti odlišné sexuální orientace tzv. 4% společnosti. Demokracie, kterou se vždy a všude účelově  ohání ti, co chtějí něčeho snadno a ve svůj prospěch dosáhnout neznamená, že musí být ostatními respektována jenom proto, že je zrovna módním trendem  boj za lidská práva.

     Homosexualita, resp. lesbicita nemá s lidskými právy nic společného. Jedná se  o biologicky-sexuální odlišnost a jako taková která musí být respektována. A není pochyb, že by nebyla ve společnosti respektována navzdory tomu, že není, ale ani nemůže být celou společností zcela pozitivně akceptována. To dokazuje, že pro spoluobčany s odlišnou sexuální orientací existuje ze strany ostatních občanů mimořádně velká tolerance. Toho by si měli být homosexuálové a lesby vědomi a také oni by měli respektovat právo většiny, že mohou mít nikoli odlišnou sexuální orientací, ale oprávněný odlišný, tedy negativní názor na nepřijatelnost jejich požadavku k uzavírání klasického manželství, jakkoli jsou přesvědčeni, že na to mají právo.  Ostatně podobné anomálie a absurdnosti  se dějí či odehrávají i v jiných oblastech veřejného života společnosti, např. v soudnictví, vězeňství, zdravotnictví apod. To už je ale jiná kapitola, o které lze psát stejně zaujatě, jako o nárocích či požadavcích homosexuálů  a leseb.

Jiří  B a ť a , 5. dubna 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

08.04.2019 20:03

Paní Novotná by měla ještě zvážit,zda by nebylo možné uzavřít manželství i se psem,nebo kočkou.Ona totiž řada lidí žije se svým pejskem,nebo kočičkou,jež jsou pro ně členy rodiny.Když mohou gayové a lesby,protože manželství je vzájemně si pomáhat,tak je možné i manželství s výše uvedenými.Oni ti pejsci a kočičky totiž pomáhají svým osamoceným lidem přežít a pomáhají.Co mi na to paní Novotná odpoví?Jinak bych chtěl pana Baťu upozornit,že 1+1 bývá i 11!


 
Napřed o rabování Poláků na hrobech Židů vyšly knihy Jana Tomasze Gross - Zlatokopové a Sousedi, dnes zase jen opakování těchto zvěrstev od autora Piotra Reszka: Hledači židovského zlata

Napřed o rabování Poláků na hrobech Židů vyšly knihy Jana Tomasze Gross - Zlatokopové a Sousedi, dnes zase jen opakování těchto zvěrstev od autora Piotra Reszka: Hledači židovského zlata

Opět je v Polsku v prosinci 2019 další pozdvižení; přinesla ho kniha s názvem "Hledači židovského zlata", obraz svědectví o tom, jak lidé z obcí sousedících s vyhlazovacími tábory Belzec a Sobibor v Lublinském vojvodství na jihovýchodě Polska ještě i několik desetiletí po konci druhé světové války vykrádali masové hroby židovských obětí nacismu.

Blíží se Vánoce, ty nejkrásnější svátky v křesťanském světě; Američané se rovněž ve svém farizejském pokrytectví skrývají za Boží lásku, přičemž už přes 200 let přinášejí

Blíží se Vánoce, ty nejkrásnější svátky v křesťanském světě; Američané se rovněž ve svém farizejském pokrytectví skrývají za Boží lásku, přičemž už přes 200 let přinášejí "demokracii" a vraždí po celé planetě.

Jednou z ukázek USA, země neomezených možností a splněných přání, bylo během desetileté americko-vietnamské války se třemi miliony zavražděných Vietnamců a Laosanů, též vánoční bombardování Hanoje koncem šedesátých let, kdy nechal pouze prezident Richard Nixon shodit větší množství bomb, než kolik bylo svrženo na Drážďany během druhé světové války. Šlo bezpochyby o nejbrutálnější nálet v historii. 

Zase je 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Ať je mu země lehká, byť nechal zmizet svazky StB se svými kamarády z „mokré čtvrti“; od Petra Cibulky si za to vysloužil nesmrtelnou větu:

Zase je 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Ať je mu země lehká, byť nechal zmizet svazky StB se svými kamarády z „mokré čtvrti“; od Petra Cibulky si za to vysloužil nesmrtelnou větu: "Vašku, jsi prase, jsi prase, jsi hovado“

Tak si opět připomínáme 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Nyní pokus o připomenutí mého nezvyklého nekrologu; o mrtvých jenom dobře, budiž jim země lehká, nicméně není od věci dodat, že díky němu byla vyměněna naše svoboda za lichvu exkomunistických oligarchů.

Proč světu vadí islámský terorismus bez výhrad, kromě muslimských vrahů z Číny, krvežíznivých Ujgurů; prý vězňů absurdistánu. A co potom byli saúdskoarabští atentátníci z 11. září 2001...?

Proč světu vadí islámský terorismus bez výhrad, kromě muslimských vrahů z Číny, krvežíznivých Ujgurů; prý vězňů absurdistánu. A co potom byli saúdskoarabští atentátníci z 11. září 2001...?

„Čína roste, Čína je silná, Čína má tak velký trh! Každý to opakuje – a tím přikrmuje zlo. Všichni víme, jaké zločiny má Komunistická strana Číny na svědomí,“ říká v rozhovoru pro ČT24 Rušan Abbásová, proslulá ujgurská aktivistka. Dobře ví, o čem mluví. Její rodinu prý spolkl koncentrační tábor.

Poslední domácí zprávy