• Neděle, 09. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Roman

Čistě z demografického hlediska. Který výsledek je lepší : 1+1=2, nebo 1+1=3, případně 4 i 5?
Počet návštěv: 1245

Čistě z demografického hlediska. Který výsledek je lepší : 1+1=2, nebo 1+1=3, případně 4 i 5?

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

     Možná že někoho napadne, co je to za hloupost titulek, ale nejde tady ani tak o matematickou logiku, jako o pohříchu klasický demografický údaj. Součet obou příkladů totiž představuje v prvním případě výsledek soužití, přesněji manželství páru lidí stejného pohlaví, tedy homosexuálů či leseb, kdy reprodukční efekt se rovná 0, druhý součet vyjadřuje výsledek existence klasického manželství, tedy   páru muže a ženy, kdy reprodukční efekt (kromě biologických či jiných výjimek) se rovná jednomu, případně dvěma i třem dětem, zplozených tímto párem.

       Nepochybně je to rozdíl markantní a svědčí o tom, že má-li být do budoucna zajištěna demografická vyváženost v počtu obyvatelstva s cílem udržení sociální stability a současně  pracovní produktivita, která musí být schopna zabezpečit sociální potřeby obyvatelstva, je naprosto zřejmá nevýhodné a neúčelné, aby se legalizovaly vztahy dvou lidí stejného pohlaví ve svazku manželském. Kromě toho, že by v případě uzavírání manželství takových párů  byla dosažena jen (značně diskutabilní) eliminace sexuální diskriminace tím, že by těmto párům bylo umožněno uzavírat manželství rovnocenné klasickému manželství muže a ženy, se výsledek a poslání takového manželství rovnal neefektivní matematické nule. Takže není, resp. nemůže být pravda, jak tvrdí paní advokátka Novotná,   že umožněním manželství  i párům stejného pohlaví, společnost nic neztratí.  Přesněji netratí, ale hlavně nic nezíská a to je to podstatné, co se od manželství jako takového očekává. Především  to však očekává společnost, protože bez biologické, tedy přirozené reprodukce by národ dávno vyhynul.

      Samozřejmě, že existují různé případy nebo výjimky, kdy nelze o existenci manželství  muže a ženy s naprostou jistotou tvrdit, že vždy a v plném rozsahu  naplní ono očekávání tedy, že zplodí potomky, kteří doplní přirozený úbytek lidí  ve společnosti. Nelze nepřiznat, že s manželstvím ruku v ruce jdou také nevěra, rozvody, neplodnost (bezdětnost), zdravotní omezení a podobné případy, což je ale přirozený jev lidského bytí, stejně jako např. u automobilů jsou případy, kdy se cokoliv může pokazit, rozbít, zničit atd. 

     Advokátka Monika Novotná má k této problematice svérázné názory, kterými se snaží přesvědčit o oprávněnosti k uzavírání manželství lidí stejného pohlaví. Mimo jiné říká, že „ Zastánci „tradičního“ pojetí manželství argumentují zpravidla tím, že smyslem a účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. I když ponecháme stranou, že jde o dikci zrušeného zákona o rodině z roku 1963 a nový občanský zákoník považuje za smysl manželství (kromě výše zmíněného založení rodiny a výchovy dětí) i vzájemnou podporu a pomoc obou manželů, vedla by důsledná aplikace této zásady k absurdním důsledkům. Odepřeme právo uzavřít manželství páru seniorů, protože není biologicky možné, že ještě založí rodinu? Budeme ex lege rušit bezdětná manželství?

     Paní advokátka zde vědomě zachází do extrémů, záměrně a bohužel dosti necitlivě dehonestuje mnohaletou rutinu manželství lidí v seniorském věku, když se velmi netaktně dotýká (logické) nemožnosti biologického zakládání rodiny párů  v takovém věku. Jestliže se zmiňuje o absurditě, pak absurdní  a netaktní je právě tato její velmi indiskrétní úvaha o seniorech. Na druhé straně je možné jí opáčit, že současný trend, resp. tendence nátlakovou formou  prosazovat soužití osob stejného pohlaví formou manželství není otázka nebo výsledek přirozeného vývoje občanské společnosti, čehož se zřejmě advokátka Novotná snaží svou argumentací dosáhnout. Je sice pravda, že svět se vyvíjí a že se především upřednostňují lidská práva, hlavně v odbourávání či překonávání lidské, rasové diskriminace. Jenže podstata tohoto úsilí  primárně spočívala v narovnávání všeobecných lidských práv a je otázka, zda toho nebylo zneužito i v oblasti odlišné sexuální orientace tzv. 4% společnosti. Demokracie, kterou se vždy a všude účelově  ohání ti, co chtějí něčeho snadno a ve svůj prospěch dosáhnout neznamená, že musí být ostatními respektována jenom proto, že je zrovna módním trendem  boj za lidská práva.

     Homosexualita, resp. lesbicita nemá s lidskými právy nic společného. Jedná se  o biologicky-sexuální odlišnost a jako taková která musí být respektována. A není pochyb, že by nebyla ve společnosti respektována navzdory tomu, že není, ale ani nemůže být celou společností zcela pozitivně akceptována. To dokazuje, že pro spoluobčany s odlišnou sexuální orientací existuje ze strany ostatních občanů mimořádně velká tolerance. Toho by si měli být homosexuálové a lesby vědomi a také oni by měli respektovat právo většiny, že mohou mít nikoli odlišnou sexuální orientací, ale oprávněný odlišný, tedy negativní názor na nepřijatelnost jejich požadavku k uzavírání klasického manželství, jakkoli jsou přesvědčeni, že na to mají právo.  Ostatně podobné anomálie a absurdnosti  se dějí či odehrávají i v jiných oblastech veřejného života společnosti, např. v soudnictví, vězeňství, zdravotnictví apod. To už je ale jiná kapitola, o které lze psát stejně zaujatě, jako o nárocích či požadavcích homosexuálů  a leseb.

Jiří  B a ť a , 5. dubna 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

08.04.2019 20:03

Paní Novotná by měla ještě zvážit,zda by nebylo možné uzavřít manželství i se psem,nebo kočkou.Ona totiž řada lidí žije se svým pejskem,nebo kočičkou,jež jsou pro ně členy rodiny.Když mohou gayové a lesby,protože manželství je vzájemně si pomáhat,tak je možné i manželství s výše uvedenými.Oni ti pejsci a kočičky totiž pomáhají svým osamoceným lidem přežít a pomáhají.Co mi na to paní Novotná odpoví?Jinak bych chtěl pana Baťu upozornit,že 1+1 bývá i 11!


 
Svědci covidovi a šíření strachu

Svědci covidovi a šíření strachu

Proč státy považují roušky za nástroj ochrany? Chtějí ukázat, že dělají aspoň něco. Mnoho „epidemiologů“ podporuje nošení roušek, protože to udržuje lidi ve strachu a v pocitu, že se musí něco dělat a tím zůstává zachován jejich status „zachránců“.

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Známá tenistka Martina Navrátilová čelí mediální kampani kvůli tomu, že podepsala dopis, ve kterém více než 300 sportovkyň vyjádřilo nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu. Ten následně atletky poslaly Radě guvernérů National College Athletic Association. Přitom tento požadavek je naprosto racionální, neboť muži, kteří se nechají přeměnit na „ženu“, porážejí své ženské soupeřky, protože fyzická kondice a větší síla jim zůstala. Podobně se před časem vyjádřila i spisovatelka Jane Rowlingová. Ta upozornila na muže, kteří se deklarují jako ženy, ale na dámských záchodech mohou znásilnit ženy.

Poslední domácí zprávy

Agrese mocných

Agrese mocných

Srpnové události 1968 už mizí v historii. Před 52lety „soudruzi v SSSR“ udělali chybu, místo dialogu vsadili na agresi. Využili situace, v té...