• Neděle, 09. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Roman

Mgr. Michaela Vildová: EUROSKEPTICKÉ STRANY - JEJICH ZÁSTUPCI A ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU
Počet návštěv: 751

Mgr. Michaela Vildová: EUROSKEPTICKÉ STRANY - JEJICH ZÁSTUPCI A ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Spolupráce národních států, ne kolonie - Návrat zpět ke společenství samostatných, hospodářsky spolupracujících států, tedy před Lisabonskou smlouvu. Funkční společný trh, pravomocné rozhodování národních států. Žádná euroarmáda ani ideopolicie, žádný povinný a přeregulovaný „nadnárodní superstát“, neovladatelně vedený k totalitě nikým nevolenými byrokraty. Ochrana vnějších hranic – společná i v kompetenci národních států. Politická cenzura je nepřípustná, svoboda slova, názoru a kritického myšlení musí mít přednost před politickou korektností. Podpora společných aktivit Visegrádské čtyřky, případně Trojmoří.

Větší prostor pro eurokritickou a eurorealistickou politiku. Naopak žádná podpora „neziskových“ organizací obcházejících demokratické mechanismy států prosazováním vlastní nebo cizí politické agendy. Sebevědomá migrační politika, která bude pro země přínosem, ne ohrožením. Konec zavírání očí před ilegální migrací a s ní spojeným etnobyznysem. Žádné vnucené kvóty a „společná“ azylová politika. Důraz na kulturní integraci a pracovní uplatnění příchozích. Aktivní využívání možnosti deportace těch, kteří porušují zákon. Nulová tolerance politických a náboženských konfliktů, zavlečených migrací ze zemí třetího světa. Nulová tolerance šíření a podpory antidemokratických politických ideologií, i jejich maskování za náboženství.

2 Strana nezávislosti České republiky -František Matějka, Dr. Ing. Richard Hartmann, Ing. Karel Fiedler
------------------------------
- Zachraňme Evropu a v jejím srdci Českou republiku před Evropskou unií. Ať se můžeme jednou našim dětem podívat do očí s rovnou páteří. Chceme vrátit Českou republiku z Bruselu zpátky domů a učinit z ní nezávislou, sebevědomou a svobodnou zemi, na kterou budeme hrdí...Vystoupení z Evropské unie Dohodu se stejně smýšlejícími politickými uskupeními v Evropském parlamentu o způsobu tohoto vystoupení. Uzavření takových dvoustranných a vícestranných smluv s ostatními státy v Evropě i ve světě, které umožní ochránit podmínky pro volný obchod bez dotací a dalších pokřivení, volný pohyb zboží a osob a další svobody
Sebevědomé a nezávislé rozhodování o ochraně našich hranic i spolupráci v oblasti vojenské bezpečnosti

10 Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu! Mgr. TOMÁŠ VANDAS, OTO ZAREMBA, Mgr. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
----------------------------------------------------
Naším posláním je hájit zájmy pracujících občanů, studentů a učňů, stejně tak podporovat seniory, matky s dětmi a vznik tradičních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alternativu zajištění natality národa. Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování určitých skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví. Upřednostňujeme rozvoj domácího podnikání před nekontrolovaným přílivem zahraničního kapitálu. Podporujeme obnovení prestiže řemesla a manuální práce. Hlásíme se k českému a moravskému patriotismu a tradicionalismu našeho národa... Odsuzujeme totalitní ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus. DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti imigrantům a opravdovou svobodu slova. Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii jsou politické procesy řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.

11- Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka - PhDr. MIROSLAV SLÁDEK, ZDENĚK KRAMPERA, TOMÁŠ FRANĚK
----------------------------------------------------

Zvýšit podporu rodin s dětmi i daňovými úlevami. Znovu zahájit státní bytovou výstavbu k vybudování dostupného bydlení nejen pro mladé, ale i pro starší spoluobčany. Zrušit „soukromé“ exekutory. Zjednodušit podnikání a zprůhlednit příslušné zákony a předpisy. Zavést daňové úlevy pro začínající živnostníky a podnikatele. Zrušit EET. Ihned zrušit úřadu ombudsmana bez náhrady. Ponechat jen ty neziskové organizace, které se zabývají péčí o vlastní spoluobčany, ať již hendikepované, starší, opuštěné děti apod. Ostatní neziskovky ihned a bez náhrady zrušit. Zajistit ochranu státních hranic a zrušit jakékoliv přijímání přivandrovalců bez výjimky. Zvážit setrvání v EU v případě pokračování přijímání ekonomických přivandrovalců a kriminálních živlů z jiných částí světa. O této otázce musí občané rozhodnout v referendu. Pokud neopustíme na základě referenda Evropskou unii, vypsat referendum o přijetí Eura.

12 - ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO - ADAM BENJAMIN BARTOŠ, Mgr. PETR HANNIG, PAVEL OPL, MUDr. JIŘÍ SOMBERG
----------------------------
Zvýšit podporu rodin s dětmi i daňovými úlevami. Znovu zahájit státní bytovou výstavbu k vybudování dostupného bydlení nejen pro mladé, ale i pro starší spoluobčany. Zrušit „soukromé“ exekutory. Zjednodušit podnikání a zprůhlednit příslušné zákony a předpisy. Zavést daňové úlevy pro začínající živnostníky a podnikatele. Zrušit EET. Ihned zrušit úřadu ombudsmana bez náhrady. Ponechat jen ty neziskové organizace, které se zabývají péčí o vlastní spoluobčany, ať již hendikepované, starší, opuštěné děti apod. Ostatní neziskovky ihned a bez náhrady zrušit. Zajistit ochranu státních hranic a zrušit jakékoliv přijímání přivandrovalců bez výjimky. Zvážit setrvání v EU v případě pokračování přijímání ekonomických přivandrovalců a kriminálních živlů z jiných částí světa. O této otázce musí občané rozhodnout v referendu. Pokud neopustíme na základě referenda Evropskou unii, vypsat referendum o přijetí Eura.

17 - PATRIOTI PRO NEUTRALITU - JIŘÍ VÍTEK, DAGMAR KRYLOVÁ, VLADIMÍR RYBÁK, FRANTIŠEK HOLÝ
----------------------------------------------
Česká republika si zaslouží neutralitu. Je třeba se vrátit k hodnotám, kdy čestný národ, bude odhodlán a schopen se ubránit výhružkám, či náporu. Kdy bude tvořit společně se Švýcarskem a Rakouskem stabilní mírovou a bezpečnou hráz ve formě neutrality. Sebevědomý národ má rozhodovat sám o sobě a být férovým partnerem druhým. V mírových iniciativách máme dobrou historickou tradici, protože předkové řešili v různých obměnách stejné problémy jako my dnes (Jiří z Poděbrad, J.A.Komenský) a docházeli k podobným závěrům. Neutralita je také velmi silně spojena s myšlenkou humanity, takže bych si dokázal představit, že bychom v naší ústavě, mohli ústavně zakotvit humanitární pomoc jako cíl naší zahraniční politiky.

22 - ČESKÁ SUVERENITA - MUDr. DAVID RATH, Mgr. STANISLAV HUML, Mgr. JANA VOLFOVÁ, JUDr. JAN RYTÍŘ Ph.D.
---------------------------------------------------------------------
Programové priority pro EU – chceme zpět naši suverenitu 
bojujeme proti sedmi hříchům bruselské byrokracie:

1.Podpora násilí – Zastavíme nelegální migraci do EU a zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů --2. Šíření chudoby – Zastavíme řízenou populační explozi v nejchudších zemích světa --3. Arogance moci – Vrátíme právo veta členským státům EU--4. Chamtivost oligarchů – Progresivně zdaníme globální firmy--5. Plýtvání penězi – Prosadíme dotace EU jen do užitečných programů--6. Nekontrolovatelný růst byrokracie – Snížíme počet a omezíme moc bruselských byrokratů--7. Omezování svobody – Zabráníme vzniku cenzury o omezování základních občanských a lidských práv

28 - Svoboda a přímá demokracie -(SPD) -MUDr. IVAN DAVID CSc., PhDr. Ing. Mgr. JAN HRNČÍŘ , JANA PUPAVOVÁ, Ing. PAVEL DOPITA
-----------------------------------

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Nahlas říkáme, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Pokud někdo chce u nás pracovat a žít, musí respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci. Važme si a respektujme jiné národy, ale žádejme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu, pohybu a obrany.

29 - ALIANCE NÁRODNÍCH SIL - JIŘÍ ČERNOHORSKÝ, JAROSLAV ČEJKA, Ing. JAROSLAV DROBNÝ, Mgr. MILENA MÍČOVÁ, PETR KANIA
-----------------------------------
ANS se chce věnovat propagaci aktivit proti globálním paktům o migraci a dále proti Istanbulské úmluvě. V tomto duchu ANS spolupracuje s platformou Tradiční česká rodina, Středoevropská inspirace a Platforma evropské civilizace. 1. VYSTOUPENÍ Z NATO. Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí. 2. VYSTOUPENÍ Z EU. Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, přestat být kolonií a získat opět samostatnost.3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na nohy. Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezigenerační solidaritu.

33 - PRVNÍ REPUBLIKA - MATOUŠ BULÍŘ, ANNA BERNARDOVÁ 
----------------------------------- 
Nechceme REFORMACI, případně ZNIČENÍ EU ZEVNITŘ. Je jen jediná možnost jak EU opustit a ne, není to skrze EVROPSKÝ PARLAMENT. Bez souhlasu ČESKÉ vlády, parlamentu a v důsledku i senátu, NENÍ MOŽNÉ EU OPUSTIT. ...

38 - KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA- Ing. PAVEL POLÁČEK CSc., Mgr. Bc. FRANTIŠEK NĚMEC, JIŘÍ DANĚK
--------------------------------------------------------
1)Hájit důsledně české národní zájmy v duchu konzervativního myšlení, proti „sociálním inženýrům“ a proti zájmům „banksterské“ oligarchie.---2) Nedovolit zvyšování moci nadnárodních, nikým nevolených struktur, důrazně vystupovat proti nelegální migraci podporovanou neziskovými organizacemi a potírat obchod s lidmi.---3) Pro prosazování konzervativních principů hledat v Evropském parlamentu poslance s podobnými postoji. Jde zejména o zachování národních států a odstraňování všech dotací jako potencionální živné půdy pro korupci.

40 - Alternativa pro Českou republiku 2017 - JUDr. KLÁRA ALŽBĚTA SAMKOVÁ, Ing. Mgr. LUDĚK NEZMAR MBA, Ing.Mgr. LUBOMÍR VOLNÝ, HYNEK CHAROUS
---------------------------------------------------
https://www.tyden.cz/obrazek/vlajka-eu-(ilustracni-foto)-496edffbad8ab.jpg

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

12.04.2019 21:15

Doufejme, že se evropské strany s podobnými názory, dostanou v dostatečném počtu dostanou do EU parlamentu a začnou postupně tyto věci prosazovat.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

12.04.2019 19:50

Krásná slova o ochraně zájmů českých občanů,ale pouze do té doby,než si čichnou k bruselským platům.Pak jde všechno stranou,protože důležitější je soukromý zisk.Zásady se snáze hlásají,než dodržují.Jestliže fakta neodpovídají skutečnosti,je nutno je zavrhnout.EU nelze reformovat stejně,jako politické partaje.Politik je totiž osoba s nejmenšími znalostmi a proto má obvykle nejvíce co říci.


 
Svědci covidovi a šíření strachu

Svědci covidovi a šíření strachu

Proč státy považují roušky za nástroj ochrany? Chtějí ukázat, že dělají aspoň něco. Mnoho „epidemiologů“ podporuje nošení roušek, protože to udržuje lidi ve strachu a v pocitu, že se musí něco dělat a tím zůstává zachován jejich status „zachránců“.

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Známá tenistka Martina Navrátilová čelí mediální kampani kvůli tomu, že podepsala dopis, ve kterém více než 300 sportovkyň vyjádřilo nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu. Ten následně atletky poslaly Radě guvernérů National College Athletic Association. Přitom tento požadavek je naprosto racionální, neboť muži, kteří se nechají přeměnit na „ženu“, porážejí své ženské soupeřky, protože fyzická kondice a větší síla jim zůstala. Podobně se před časem vyjádřila i spisovatelka Jane Rowlingová. Ta upozornila na muže, kteří se deklarují jako ženy, ale na dámských záchodech mohou znásilnit ženy.

Poslední domácí zprávy

Agrese mocných

Agrese mocných

Srpnové události 1968 už mizí v historii. Před 52lety „soudruzi v SSSR“ udělali chybu, místo dialogu vsadili na agresi. Využili situace, v té...